pondělí 6. prosince 2021

Záložky k nedělním evangeliím

Milé děti a milí rodiče! Každou neděli dostáváte v našem kostele kartičky k nedělním evangeliím. Z těchto kartiček je možné si složit obrázková záložku a donesete-li mi ji ukázat budete si moc vybrat jednu moji oblíbenou knížku.  Tuto neděli jste dostali už 14ctou kartičkou a s každých 9 se dá složit záložka, tak neváhejte a skládejte. Těším se na záložky a vy se může těšit na knížku. 

o. Petr Polívkasobota 4. prosince 2021

Chci číst čtení

 Při nedělních bohoslužbách si čtení můžete zarezervovat na následujícím odkazu.

Ohlášky 5.prosince 2021

Dnes je 2. neděle adventní.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: nezávazná památka sv. Mikuláše, biskupa
út: památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
st: Slavnost Panny Marie Počaté bez poskvrny hříchu dědičného
čt: nezávazná památka sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina
pá: nezávazná památka Panny Marie Loretánské
so: nezávazná památka sv. Damasa I., papeže
ne: 3.neděle adventní 

Ve středu 8.prosince bude mimořádná sbírka na zaplacení příspěvku diecézi do fondu puls. 

Ve středu 8. prosince slavíme patrocinium našeho kostela. Večerní mše svatá bude s naším chrámovým sborem. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Příští neděli 12.prosince 2021 půjdou děti s lucerničkami při mši svaté v 9.30. Všechny děti se mohou zapojit. 

Ve středu 15.prosince 2021 bude setkání nad starozákonní knihou Samuel, tentokrát nad 29., 30. a 31. kapitolou. Účast je možná dle aktuálně platných vládních nařízení. 

Na webových stránkách farnosti je možné zapisovat se na čtení a přímluvy při nedělních bohoslužbách.

Vzadu na stolku se můžete přihlásit do synodální skupinky v naší farnosti. 

V sakristii jsou k zakoupení stolní kalendáře. Cena je 60 Kč. 

Ve všední dny jsou v adventu mše svaté jen při svíčkách

Je možné zapisovat mše svaté na 1.čtvrtletí roku 2022.

Adventní duchovní obnova

Letošní adventní obnova s P. Ladislavem Štefkem proběhla v sobotu 4. prosince 2021. Poslechnout si ji můžete zde.

čtvrtek 2. prosince 2021

Spolčo výlet do Hustopečí

V sobotu 13. listopadu se spolčo z farnosti na Křenové vydalo na podzimní výlet do Hustopečí. Ráno jsme se sešli v hale Hlavního nádraží a jeli jsme vlakem až do Hustopečí. První věc, na kterou jsme se mohli hned po příjezdu těšit, byla mše svatá v místní kapli a následná prohlídka celého krásného kostela. Po prohlídce jsme se vydali na slibovaný výlet na rozhlednu u Mandloňové stezky, ke které jsme se také úspěšně dostali. Jelikož bylo sychravé počasí a mlha, neměli jsme tak velkou možnost výhledu na okolí. 
 K rozhledně jsme šli dvě trasy. Jedna trasa byla pro mladší děti, které šly s Luckou a otcem Petrem. Byla kratší a děti si pod rozhlednou, když čekaly na skupinku starších, společně zahrály hry, aby se zahřály a rychleji jim uplynulo čekání na druhou skupinku. 
 Jonáš s Kristýnou šli trasu se staršími. Na trase jsme měli zastávku na Kamenném vrchu, kde jsme si dali menší pauzu na posilněnou, a nebýt mlhy, byl by krásný výhled dolů do údolí. Po nabrání sil jsme se vydali na poslední úsek cesty, nahoru na rozhlednu za ostatními. Celou trasu jsme si povídali, smáli se spolu a i přesto, že jsme měli pro starší vymyšlené aktivity, nakonec jsme je vůbec nepotřebovali. Starším ke štěstí stačil balík slámy, kamarádi, a já si celkově myslím, že to byl jeden z nejlepších výletů! 
Po návštěvě rozhledny jsme už byli všichni dost promrzlí, a proto jsme se vydali na faru, kde jsme dostali na zahřátí teplý čaj, který přišel velmi vhod. Celý výlet jsme zakončili na místních trzích, kde jsme si koupili něco dobrého k jídlu nebo jsme pořídili nějaké drobnosti pro rodiče. Poté následovala už jen cesta zpět do Brna. 
 A proč byly vlastně 2 trasy? Jsme si vědomi toho, že nám děti rostou a aktivity, které vymýšlíme a přizpůsobujeme mladším, už zkrátka pro starší nejsou. Nechceme o tyto děti přijít, a proto se jim snažíme věnovat stejně času jako mladším. Chceme, aby měly možnost trávit čas se stejně starými dětmi, aby si mohly zahrát těžší hry, bavit se o tématech, která je zajímají. Nechceme je úplně oddělit od mladších, pouze jim chceme dopřát jejich vlastní prostor, a proto budeme moc rádi, pokud nás v tom podpoříte.
Lucka Osvaldová a Kristýna Šujanová

Předchozí spolčo výlety

neděle 28. listopadu 2021

Synoda ve farnosti

Už asi není nikdo, kdo by neslyšel o celosvětovém synodálním procesu, ke kterému nás zve papež František. Možná se v tom tak trochu ztrácíme a nejsme si úplně jistí, jak to vlastně celé uchopit. Možná se taky trochu bojíme, že to celé vyšumí do prázdna. Zdůrazňuje se, že nemá jít o žádnou konferenci, seminář (což možná připomínal plenární sněm po revoluci v naší zemi). Nejde ani o to, aby vznikl nějaký nový dokument, který bychom mohli uložit do knihovny. Jde o nás a o náš život ve farnostech, o to, aby farnosti skutečně byly tím, čím být mají. Podíváme-li se na témata synody, tak se mohou týkat našeho každodenního života ve farnosti, budeme-li chtít. Máme ovšem i svobodu a možnost mluvit o nějaké „abstraktní“ a „všeobecné“ farnosti. 
 Jednou z věcí, se kterou se setkáváme, je individualismus, který je nemocí dnešní doby. Touto nemocí trpí naše farnosti, společenství, komunity i rodiny. A jednou z možností, jak tuto chorobu léčit, je ztišit se a naslouchat si. Mluví-li někdo, tak ho vyslechnu. Neskáču mu do řeči. Nechám ho domluvit. Snažím se v jeho názoru najít něco, v čem ten druhý má pravdu. V každém názoru je dost často i semínko pravdy. 
Jedním z témat synody je: Jak slavíme bohoslužby, svátosti a pobožnosti; a k tomu se dá ledacos říct a debata se může ubírat velmi rozmanitými cestami. Po úklidu kostela jsme se o tom začali bavit. A začali jsme s otázkou čtení v kostele a přinášení obětních darů. Bylo zajímavé slyšet, co si k tomu kdo myslí. Zazněl i názor, že když se čtení rozdává tři minuty před bohoslužbou, tak to vlastně navenek nikomu nevadí. Přijde-li někdo do naší farnosti na mši svatou, tak má dojem, že všechno skvěle funguje. Ale že se vlastně pokaždé musí někdo „obětovat“, kdo čtení přečte, to už vidět není. Pak se pozvolna začala diskuse ubírat ke smyslu čtení biblických textů v kostele. Ten, kdo text čte, si z textu odnese víc, než jen ten, kdo čtení poslouchá, a připraví-li si četbu někdo dopředu (ještě doma), tak má text i promyšlený, dělá vědomě pauzy a díky tomu čtení vyzní úplně jinak než, když se čte „na první dobrou“. 
Debata se potom přesunula k přinášení obětních darů. Nejde jenom o to, dary přinést, aby kněz mohl pokračovat v bohoslužbě. Kdyby šlo jen o to, tak by dary mohly být nachystané v blízkosti oltáře, aby byly co nejvíc po ruce. Bývá zvykem, že ten, na jehož úmysl je mše svatá sloužena, tak také může přinášet obětní dary. Toho však zdaleka ne každý využívá. Asi u dvou třetin intencí je tomu tak, že může přinášet dary kdokoliv. A nemusíte se bát a „dávat si navzájem přednost“. Pokud někdo s dary jít chce, tak na to bude včas nachystán. Jde o to, že s obětními dary přinášíme v misce také naše radosti a bolesti. Asi taky každý vycítí, že je to něco jiného, když misku opravdu držíme v rukou a neseme k oltáři, než když to děláme jen na dálku a v duchu. 
Mně se zdá, že nějakým takovýmto způsobem by se dalo mluvit i o všech deseti tématech synody, a že by to mohlo být pro naši farnost přínosné. 
Dívám-li se na tuto debatu s odstupem jednoho dne, tak si říkám, že jsme tato témata jenom nakousli, že by se o nich dalo bavit ještě dál. 
K tomu, jak slavíme bohoslužby, patří třeba účast dětí na bohoslužbách. Občas slyším, jak mi někdo říká, že to není dobré, jak jsou děti v kostele hlučné. Slyším, ale také, jak je to pro rodiče těžké přijít na bohoslužbu, když je tam někdo za chování jejich dětí „zpucuje“. Myslím, že by také stálo za to se na toto téma podívat jak z pohledu rodičů, tak i z pohledu těch, co třeba hůř slyší a chtějí z bohoslužby něco mít. Řešením není, že jeden nebo druhý zůstane doma. Věřím, že tím, že se o tom budeme bavit, nás mohou napadnout i moudrá řešení, která by vyhovovala oběma stranám. Jen musíme připustit, že v potřebě jedné i druhé strany je zrnko pravdy. A tak se zkusme o těchto věcech bavit ve skupinkách, ať už těch, ve kterých jsme, anebo můžeme i nějaké vytvořit. A k tomu ještě přidám jednu modlitbu od papeže Františka k Duchu svatému, který nám v těchto debatách může hodně pomoct: 

 “Přijď, Duchu svatý. Ty, který probouzíš nové jazyky a vkládáš nám do úst slova života, chraň nás, abychom se nestali muzejní církví, která je krásná ale němá, s velkou minulostí a malou budoucností. Přijď mezi nás, abychom se v synodální zkušenosti nenechali přemoci zklamáním, nerozředili proroctví, abychom všechno nezredukovali na neplodné diskuse. Přijď, Svatý Duchu lásky, otevři naše srdce, abychom naslouchali. Přijď, Duchu svatosti, obnov svatý lid věrný Bohu. Přijď, Duchu Stvořiteli, a obnov tvář země.” (z promluvy papeže Františka 9. 10. 2021) 
o. Petr Polívka

sobota 27. listopadu 2021

Ohlášky 28.listopadu 2021

Dnes je 1. neděle adventní.

V tomto týdnu si připomínáme:
út: svátek sv. Ondřeje, apoštola
st: nezávazná památka sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka
pá: památka sv. Františka Xaverského
so: nezávazná památka sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve
ne: 2.neděle adventní 

Dnes žehnáme adventní věnce při všech bohoslužbách. 

Dnes vychází nové číslo farního zpravodaje, je vzadu na stolku anebo na webu farnosti. 

Plnomocné odpustky pro duše v očistci je možné získat do konce listopadu. 

Ve středu 1.prosince 2021 bude setkání nad starozákonní knihou Samuel, tentokrát nad 27. a 28. kapitolou. Účast je možná dle aktuálně platných vládních nařízení. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Na webových stránkách farnosti je možné zapisovat se na čtení a přímluvy při nedělních bohoslužbách. 

Vzadu na stolku se můžete přihlásit do synodální skupinky v naší farnosti. 

V sakristii jsou k zakoupení stolní kalendáře. Cena je 60 Kč. 

V sobotu 4. prosince 2021 jste srdečně zváni na adventní duchovní obnovu s o. Ladislavem Štefkem od 10 hodin do našeho kostela. Bližší info na webu a na nástěnce. Účast je možná dle aktuálně platných vládních nařízení. 

Příští neděli 5.prosince 2021 půjdou děti s lucerničkami při mši svaté v 9.30. Všechny děti se mohou zapojit. Po mši svaté přijde Mikuláš. 

Během doby adventní budou všechny mše svaté jen při svíčkách (ve všední den - ranní i večerní). První bude v pondělí 29.11. v 6.00 hodin ráno. 

Od středy 1.prosince 2021 je možné zapisovat mše svaté na 1.čtvrtletí roku 2022.

sobota 20. listopadu 2021

Ohlášky 21.listopadu 2021

Dnes je Slavnost Ježíše Krista Krále. Děkujeme všem, kteří pomohli při pravidelném úklidu kostela.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: památka sv. Cecílie, panny a mučednice
út: nezávazná památka sv. Klementa I., papeže a mučedníka
st: památka sv. Ondřeje Dũng Lạca, kněze, a druhů, mučedníků
čt: nezávazná památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice
ne: 1.neděle adventní 

Dnes bude po mši svatá pro rodiny s dětmi spolčo pro děti. 

Příští neděli vyjde nové číslo farního zpravodaje

Ve středu 24.listopadu 2021 bude setkání nad starozákonní knihou Samuel, tentokrát nad 25. a 26. kapitolou. 

Plnomocné odpustky pro duše v očistci je možné získat do konce listopadu. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Na webových stránkách farnosti je možné zapisovat se na čtení a přímluvy při nedělních bohoslužbách. 

Vzadu na stolku se můžete přihlásit do synodální skupinky v naší farnosti. 

V sakristii jsou k zakoupení stolní kalendáře. Cena je 60 Kč. 

V sobotu 4. prosince 2021 jste srdečně zváni na adventní duchovní obnovu s o. Ladislavem Štefkem od 10 hodin do našeho kostela. Bližší info na webu a na nástěnce. 

Do dnešního večera je možné si v sákristii objednat Slovo na cestu na rok 2022 vydávané komunitou Blahoslavenství v Dolanech. 

Příští neděli budeme při všech bohoslužbách žehnat adventní věnce

Příští neděli půjdou děti s lucerničkami při mši svaté v 9.30. Všechny děti se mohou zapojit. 

Během doby adventní budou všechny mše svaté jen při svíčkách (ve všední den - ranní i večerní). První bude v pondělí 29.11. v 6.00 hodin ráno.

sobota 13. listopadu 2021

Ohlášky 14.listopadu 2021

Dnes je 33.neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: nezávazná památka sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve
út: nezávazná památka sv. Markéty Skotské
st: památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
čt: nez. památka Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla
ne: Slavnost Ježíše Krista Krále 

Ve středu 17.listopadu 2021 bude mše sv. ráno až v 8 hodin (ráno v 6 hodin nebude) a večer v 18.30. 

Uzávěrka nové čísla farního zpravodaje je ve čtvrtek 18.listopadu 2021.

V pátek 19.listopadu 2021 bude po večerní mši sv. pravidelný úklid kostela. 

Příští neděli 21.listopadu 2021 bude mše svatá pro rodiny s dětmi a po ní spolčo pro děti

Ve středu 24.listopadu 2021 bude setkání nad starozákonní knihou Samuel, tentokrát nad 25. a 26. kapitolou. Kdokoliv má zájem o tuto starozákonní knihu je srdečně zván. 

Plnomocné odpustky pro duše v očistci je možné získat po celý měsíc listopad po splnění tří obvyklých podmínek (tj. přijmout sv. smíření, sv. přijímání a navštívit hřbitov s modlitbou za zemřelé). 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Na webových stránkách farnosti je možné zapisovat se na čtení při nedělních bohoslužbách. 

Papež František se ptá každého věřícího, tzn. i každého z nás: Co chybí našim farnostem, aby byly rostoucím společenstvím? A k tomu nám předkládá 10 témat, ze kterých si každý může vybrat aspoň jedno, o kterém by se chtěl bavit s někým dalším ze své farnosti. Můžete se zapsat vzadu na stolku anebo se přihlásit u o. Petra. Můžete u něho přihlásit i již vytvořenou skupinku s jejím moderátorem. 

V sakristii jsou k zakoupení dva druhy stolních kalendářů. Cena je jednotná 60 Kč. 

V sobotu 4. prosince 2021 jste srdečně zváni na adventní duchovní obnovu s o. Ladislavem Štefkem od 10 hodin do našeho kostela. Bližší info na webu a na nástěnce. 

Je možné si opět objednat Slovo na cestu na rok 2022 vydávané komunitou Blahoslavenství v Dolanech. Obsahuje čtení a evangelium na každý den, v neděli s delším rozjímáním. Vychází 6 krát do roka, vždy na dva měsíce, cena předplatného na celý rok 2022 je 400 Kč. Noví zájemci se prosím přihlaste u paní Terezie Široké tel.739 787 870 nebo mailem terezie.siroka(at)centrum.cz do neděle 21.11.2021. Kdo brožurku už odebírá, ať ji potvrdí, že má zájem ji odebírat i v roce 2022 a domluví se s ní na způsobu úhrady předplatného.

sobota 6. listopadu 2021

Témata synody 2021-23

Témata synody (stručně a výstižně)

Co chybí našim farnostem, aby byly rostoucím společenstvím?

1. Jak spolu ve farnosti vycházíme
2. Jak se u nás daří slyšet názory všech
3. Kdo mluví jménem farnosti
4. Jak slavíme bohoslužby, svátosti a pobožnosti

5. Jak spolupracujeme s obcí
6. Jak spolupracujeme s ostatními farnostmi a církevními iniciativami
7. Jako spolupracujeme s křesťany jiných církví

8. Jak se mohou lidé vyjádřit k dění ve farnosti
9. Jak jsou věci u nás konzultovány než se rozhodnou
10. Jak přidáváme ruku k dílu a podílíme se na chodu farnosti

Přihlásit skupinku nebo do skupinky se můžete na mailu synoda.krenova(at)gmail.com, na faře na tel. 739 521 857 nebo u o. Petra Polívky. Podrobnější info o jednotlivých tématech nalezete zde.