pondělí 9. prosince 2019

Podpořte naši farnost modlitbou živého růžence

Od ledna 2020 bychom rádi nabídli Panně Marii 4 růži živého růžence. Zatím se našlo 5 lidí a potřebovali bychom jich ještě 15. Volná jsou tato tajemství: všechna radostná a bolestná, slavný: 2. který na nebe vstoupil, 4. který Tě do nebe vzal, 5. který Tě v nebi korunoval; světla: 3. který hlásal Boží království a vyzýval k pokání a 4. který na hoře proměnění zjevil svou slávu. Zapsat se můžete v sakristii, nebo napsat mail o. Petrovi. 

Nejslabší skupina ve farnosti

Milí farníci! Víte jaká je nejslabší skupina naší farnosti? Mládež ve věku 15 - 35 let. Týden co týden vídám na našich bohoslužbách spoustu mladých lidí. Nejde jen o studenty, kteří studují během týdne na univerzitě, ale jde i o naše mladé, kteří bydlí na území naší farnosti. Chodí na naše bohoslužby jako takoví Zacheové. Najdeme je nejen vzadu v kostele, ale jsou roztroušeny po celém kostele a na všech nedělních bohoslužbách.
Stále znovu hledám způsob jak je dát dohromady. Pro víru v tomto věku je důležité ji s někým sdílet. Nabídek po Brně je celá řada. Přesto si myslím, že je dobré ji sdílet s někým koho pravidelně vídám, tak se přirozeně budují hlubší vztahy a je možné zajít víc na hloubku.
Zaujala mě myšlenka P. Vojtěcha Kodeta, který na mých letošních exerciciích říkal, že mu dělá starost jedna věc: akce. Lidé dnes žijí z akcí. Jdou z jedné akce do druhé. A co dělají mezi tím? Čekají na další akci! Nejde mi o to rozšiřovat nabídku akcí, těch je po Brně požehnaně, ale nabízet něco pro hlubší prožívání víry pro ty, kteří se tak jako tak vidí na nedělních bohoslužbách a zdráhají se, se vzájemně oslovit a něco spolu podniknout.
Podpořte, prosím, celonoční noční adoraci v naší farnosti na tento úmysl. Jde o budoucnost naší farnosti. Zvláště v nočních hodinách by bylo dobré, aby v tabulce byli napsaní alespoň dva lidé.
Děkuji za Vaše modlitby      o. Petr Polívka

neděle 8. prosince 2019

Adventní duchovní obnova

V sobotu 8. prosince 2019 se v našem kostele konala adventní duchovní obnova s P. Ladislavem Štefkem. Zaposlouchat se do ní může zde: 1. část a 2.část.

pátek 6. prosince 2019

Druhá adventní výzva papeže Františka


Papež posílá všem mladým vzkaz, který najdete na kartičce s adventní výzvou. Mladí budou hledat dary, které o Boha dostali. Kartičku mladí dostanou v kostele po nedělních bohoslužbách.

Ohlášky 8. prosince 2019

Dnes je 2. neděle adventní.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu.
 Je to doporučený svátek a patrocinium kostela.
pá: Památka sv. Lucie, panny a mučednice
so: Památka sv. Jana od Kříže, kněze
ne: 3. neděle adventní 


Mládež od 15 do 35 let dostane u obětního stolu další kartičku s adventní výzvou papeže Františka, na které je další myšlenka a úkol na druhý adventní týden. 

V pondělí 9. prosince 2019 budeme slavit patrocinium našeho kostela. Mše svatá bude ráno v 6.00 a mimořádně i večer v 18.30. 

V úterý 10. prosince 2019 budou v 18.30 večerní roráty neboli mši sv. jen při svíčkách v úterý s adventním impulzem a po ní posezení u teplého nápoje na faře. 

Ve středu 11. prosince 2019 bude po mši svaté v 19,15 setkání čtenářů starozákonní knihy Júdit. Čteme 15 a 16. kapitolu. 

Příští neděli 15. prosince 2019 bude v 9.30 mše svaté pro rodiny s dětmi, na kterou donesou skauti Betlémské světlo

Z pátku 13. prosince na sobotu 14. prosince 2019 bude v naší farnosti probíhat celonoční adorace za mládež i pro mládež. Zapsat se můžete vzadu na stolku. Bylo by pěkné, aby se na adoraci podíleli všechny generace: mladí, rodiče i prarodiče. Adorace bude probíhat v kapli. 

V sobotu 14. prosince 2019 budou v 5.00 roráty, které zakončí celonoční adoraci. Mše svatá bude v kostele.

pondělí 2. prosince 2019

Spolčo pro děti v plném proudu

Pro všechny děti je důležité najít dobrý kolektiv, ve kterém mohou růst po všech stránkách. V naší farnosti je jedním z takových prostorů také spolčo pro děti. Jde o kolektiv dětí, kteří spolu jezdí na tábory a i během roku podnikají mnoho zajímavých věcí se svými animátorkami. 
Každou neděli se děti mohou vidět na bohoslužbách v rodiny s dětmi v 9.30 a jednou ta 14 dní mají spolčo na faře. Třeba v listopadovém spolču stavěly mosty s pomocí tavící pistole, nebo se snažily zahrát scénku o Ježíšově ukřižování. Nechybělo ani protáhnutí venku před farou.

Spolčo výlet do Křtin


 V sobotu 23. listopadu jsme se s dětmi ze spolča vydali na výlet do Křtin. Mladé poutníky neodradila delší a strmější cesta do vytouženého cíle. Pro děti jsme si jako animátorky připravily hry pro zpříjemnění cesty. Hráli jsme, jak hry celovýletové, na zasmání, tak i na zahřátí v chladnějším počasí. Ve Křtinách jsme slavili mši svatou. Po mši svaté jsme si pochutnali na obědě v nedaleké restauraci. Prohlédli jsme si i místní kostnici a jeli zpět do Brna. Výlet byl velice vydařený. Těšíme se na další. 
Lucka Osvaldová

sobota 30. listopadu 2019

Celonoční adorace pro a za mládež naší farnosti

Z pátku 13. prosince na sobotu 14. prosince 2019 bude v naší farnosti probíhat celonoční adorace pro a za mládež naší farnosti. Adorace začne v naší kapli Zasnoubení Panny Marie a sv. Josefa po večerní mší svaté. Je možné se zapsat na půl hodiny, kdykoliv během večera, noci. Adoraci zakončíme roráty v 5.00 hod. ráno v kostele.

Adventní výzva papeže Františka

Mládež od 15 do 35 let bude o letošním adventu dostávat kartičku s adventní výzvou papeže Františka, na které bude vždycky nějaká myšlenka na týden a úkol. Tématem prvního adventního týdne je Bůh si vybírá mladé spolupracovníky a mladí si mohou během týdne přečíst 1.kapitolu knihy Jeremiáš a nebo krátkou knihu Rút. Oba byli mladými Božími spolupracovníky.

Ohlášky 1. prosince 2019

Dnes je 1. neděle adventní.

Dnes je sbírka na církevní školy.
Dnes při všech bohoslužbách žehnáme adventní věnce.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Památka sv. Františka Xaverského, kněze
so: Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
ne: 2. neděle adventní

Mládež od 15 do 35 let bude o letošním adventu dostávat kartičku s adventní výzvou papeže Františka, na které bude vždycky nějaká myšlenka na týden a úkol. Tématem prvního adventního týdne je Bůh si vybírá mladé spolupracovníky a mladí si mohou během týdne přečíst 1.kapitolu knihy Jeremiáš a nebo krátkou knihu Rút. Oba byli mladými Božími spolupracovníky. 

V úterý 3. prosince 2019 budou v 6 hod. roráty s následnou snídaní na faře. 

Srdečně Vás zveme v úterý 3. prosince 2019 v 18.00 hod. k modlitbě za obnovu mariánského sloupu v Praze

Ve středu 4. prosince 2019 bude po mši svaté v 19,15 setkání čtenářů starozákonní knihy Júdit. Čteme 13 a 14. kapitolu. 

Zpovídání před prvním pátkem bude ve čtvrtek od 17.30 do 19.00 hod a v pátek dopoledne od 8.00 do 10.00 hod. a večer od 17.30 do 20.00 hod. 

Adorace na první pátek bude ráno od 8.00 do 10.00 hod. a večer po mši svaté do 20 hod. 

V sobotu 7. prosince 2019 bude od 10 hod. v našem kostele adventní duchovní obnova s P. Ladislavem Štefkem. Bližší info na nástěnce a na webu.

Příští neděli 8. prosince 2019 bude v 9.30 mše svaté pro rodiny s dětmi, na kterou dorazí i svatý Mikuláš a po ní bude spolčo pro děti

Příští pondělí 9. prosince 2019 budeme slavit patrocinium našeho kostela. Mše svatá bude ráno v 6.00 a mimořádně i večer v 18.30. 

Z pátku 13. prosince na sobotu 14. prosince 2019 bude v naší farnosti probíhat celonoční adorace pro a za mládež naší farnosti. Adorace začne v naší kapli Zasnoubení Panny Marie a sv. Josefa po večerní mší svaté. Je možné se zapsat na půl hodiny, kdykoliv během večera, noci. Adoraci zakončíme roráty v 5.00 hod. ráno v kostele.