pátek 13. ledna 2017

Ohlášky 15. ledna 2017

Dnes je 2. neděle v mezidobí. 

Děkujeme všem, kteří pomohli při pravidelném úklidu kostela. 

V tomto týdnu si připomínáme:
út: Památka sv. Antonína, opata
 st: Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
so: Památka sv. Anežky, panny a mučednice
ne: 3.neděle v mezidobí 

Ve středu 18. ledna 2017 bude 103. výročí od posvěcení našeho kostela. Mše svatá bude večer v 18.30 s chrámovým sborem. 

Setkání maminek z naší farnosti bude ve středu 18. ledna 2017 v 9 hodin na faře v sále. 

O letních prázdninách připravujeme farní tábor pro děti v Charvátech u Olomouce od 5.8. do 12.8.2017. Bližší informace, téma tábora a přihlášky budou k dispozici v polovině února. 

Prosíme o modlitbu za mládež naší farnosti a za celostástní setkání mládeže v Olomouci, které bude od 15 do 20. srpna 2017. Bylo by skvělé, kdyby se nám podařilo vyrazit se skupinou 10 - 15 lidí také z Křenové.

středa 11. ledna 2017

Vánoční dárek pro spolčo

Děti rozbalily vánoční dárek pro spolčo a hned ho vyzkoušely.  Momentky ze spolča

sobota 7. ledna 2017

Ohlášky 8. ledna 2017

Dnes je Svátek Křtu Páně. 

V tomto týdnu si připomínáme: 
 ne: 2.neděle v mezidobí 

Kdo chce ještě přispět do letošní tříkrálové sbírky má příležitost do kasiček u východu z kostela. 

Dnes bude po mši svaté pro rodiny s dětmi tučné spolčo pro děti. Děti budou rozbalovat svůj poslední vánoční dárek. 

Dnes večer v 19:30 bude na faře setkání angažovaných farníků, setkání všech lidí, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na životě naší farní rodiny. Nebude chybět ani ohlédnutí za celým rokem 2016 v obrazech i slovech. 

Ve středu 11. ledna 2017 bude v 9.00 hod. dopoledne na faře v sále setkání maminek z naší farnosti. Všichni maminky jsou zváni i se svými dětmi. 

V pátek 13. ledna 2017 bude po mši svaté večer pravidelný úklid kostela.

O letních prázdninách připravujeme farní tábor pro děti v Charvátech u Olomouce od 5.8. do 12.8.2017. Bližší informace, téma tábora a přihlášky budou k dispozici v polovině února.

Vánoční mše pro rodiny s dětmi

Tuto neděli 8.1.2017 budou při mši svaté v 9.30 zpívat děti vánoční koledy jako na dětské půlnoční. Děti se sejdou s Julčou a se Slávkou v 9.15 u klavíru. Budou i prskavky a po ní tučné spolčo pro děti. Děti budou rozbalovat svůj poslední vánoční dárek. 

Setkání angažovaných farníků

V neděli 8. ledna 2017 v 19:30 bude na faře setkání všech lidí, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na životě naší farní rodiny

úterý 3. ledna 2017

Modlitba za obnovu mariánského sloupu v Praze

   Milí farníci, nefarníci a všichni mariánští ctitelé. Také v tomto novém roce, vás zveme na pravidelné modlitební setkávání k podpoře obnovy mariánského sloupu v Praze. 
   Tato setkání se uskutečňují vždy, v 18.00 hod. přede mší svatou u nás v kostele. Letos to bude v těchto následujících termínech: 3.1.2017 4.2.2017 4.3.2017 2.4.2017 3.5.2017 3.6.2017 2.7.2017 3.8.2017 3.9.2017 3.10.2017 4.11.2017 3.12.2017.

Dětská půlnoční 24.prosince 2016

V sobotu 24.prosince 2016 byla v naší farnosti dětská půlnoční. Pár momentek najdete zde. Děti položily do našeho Betléma tu nejdůležitější figurku - očekávaného krále Ježíše. Slyšely příběh o pastýři, který čekal, že král přijde s královským pláštěm, korunou a žezlem. Nakonec přišel úplně jednoduše jako Dítě v jeslích. Pastýř se nejprve trochu zdráhal, ale nakonec vytáhl píšťalku a začal mu na ní hrát.

Farní tábor 2017

O letních prázdninách připravujeme farní tábor pro děti v Charvátech u Olomouce od 5.8. do 12.8.2017. Bližší informace, téma tábora a přihlášky budou k dispozici v polovině února.

neděle 1. ledna 2017

ROK 2017

FOTOGRAFIE ZE ŽIVOTA FARNOSTI 2017

Vánoční dárek pro spolčo 8.1.2017

Vánoční mše pro rodiny s dětmi 8.1.2017

ARCHIV 2013-2016

Nový rok se dá začít i ve věži našeho kostela

Mladí strávili závěr roku 2016 na faře při různých hrách, filmu a nechyběly ani bouchací kuličky. Nový rok 2017 jsme zahájili ve věži kostela, kde jsme se pomodlili za celou naši farnost a připili si na její zdraví.

Pár záběrů z večera