neděle 4. prosince 2022

Adventní duchovní obnova

 Adventní duchovní obnovu s o. Ladislavem Štefkem si můžete stáhnout zde.

pátek 2. prosince 2022

Roráty na Křenové

Doba adventní je tradičně spojena se slavením rorátů. Jsou to mše svaté ke cti Panny Marie konané zpravidla před rozedněním. U nás to jsou více méně všechny ranní bohoslužby během týdne. Jen při svíčkách bude tento týden mše svatá ve středu 7.12. a v pátek 9.12. Ve středu bude navíc ještě příležitost ke společné snídani na faře.

Hodina modliteb za svět

Ve čtvrtek 8. prosince 2022 se připojíme k celosvětové Hodině modliteb za svět, která probíhá každý rok o slavnosti Neposkvrněného Početí Panny Marie od 12 do 13 hodin. Je hodina, ve které je možné prosit za záchranu každého člověka, i za toho největšího darebáka. Je možné prosit za obrácení, pomoc i sílu pro jakékoliv úkoly, výzvy, se kterými si v životě musíme potýkat. Náš kostel bude v tuto dobu mimořádně otevřen. Bude příležitost ke společné modlitbě růžence, korunky, litanií, žalmu i k tiché adoraci.

Ohlášky 4. prosince 2022

Dnes je 2. neděle adventní.

V tomto týdnu si připomínáme:
út: sv. Mikuláše, biskupa
st: památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
čt: Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
pá: sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina
so: Panny Marie Loretánské
ne: 3. neděle adventní 

Dnes je mimořádná sbírka, abychom mohli uhradit náš roční příspěvek na potřeby diecéze. Je to příspěvek na podporu kněží a pastorace v naší diecézi. 

Děkujeme všem, kdo se zapojují do přímluv a čtení při bohoslužbách. Nebojte se a zapište se. 

Dnes bude v 9.30 mše svatá pro rodiny s dětmi a po ní spolčo pro děti

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8.00 hodin do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Doba adventní je tradičně spojena se slavením rorátů. Jsou to mše svaté ke cti Panny Marie konané zpravidla před rozedněním. U nás to jsou více méně všechny ranní bohoslužby během týdne. Jen při svíčkách bude tento týden mše svatá ve středu a v pátek. Ve středu bude navíc ještě příležitost ke společné snídani na faře. 

V úterý 6. prosince 2022 navštíví naši farnost svatý Mikuláš. Děti se sejdou na mši svatou v 18.30 v kostele u křtitelnice a půjdou v průvodu s lucerničkami. Na závěr bohoslužby přijde Mikuláš. 

Ve středu 7. prosince 2022 pokračujeme v četbě první knihy královské. Čteme 9.a 10. kapitolu této starozákonní knihy a začínáme v 19,15 na faře. 

Ve čtvrtek 8. prosince 2022 slavíme jmeniny (patrocinium) našeho kostela. Mše svatá bude ráno v 6.00 hodin a slavnostní večerní v 18.30 s chrámovým sborem. 

Ve čtvrtek 8. prosince 2022 se připojíme k celosvětové Hodině modliteb za svět, která probíhá každý rok o slavnosti Neposkvrněného Početí Panny Marie od 12 do 13 hodin. Je hodina, ve které je možné prosit za záchranu každého člověka, i za toho největšího darebáka. Je možné prosit za obrácení, pomoc i sílu pro jakékoliv úkoly, výzvy, se kterými si v životě musíme potýkat. Náš kostel bude v tuto dobu mimořádně otevřen. Bude příležitost ke společné modlitbě růžence, korunky, litanií, žalmu i k tiché adoraci. 

Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze PULS nabízí pomoc farnostem v době energetické krize. PULS pomůže farnostem částkou 1000 Kč za každého donátora, který se registruje od 1. října do 31. prosince 2022. Více informací najdete na internetové stránce donator.cz.

neděle 27. listopadu 2022

Oblíbené knížky o. Petra nejen pro děti

KDYBYCH TAK MĚL ZELENÝ NOS, Max Lucado
Nakladatelství Samuel 2022
Když začnou Zemíci malovat nos na zeleno, Kašparovi to zpočátku připadá jako hloupost. Vždyť díky zelenému nosu nejsou ani rychlejší, ani silnější a ani chytřejší. Jsou jenom zelenější. Proč by si měl nechat natřít nos jen proto, aby vypadal jako ostatní? Řezbář Eli přece schválně vyrobil Zemíky tak, aby vypadali každý jinak. Ale postupně začne Kašparovi a jeho kamarádům připadat, že mít zelený nos možní není až zas tak špatný nápad.

JSI MŮJMax Lucado
Nakladatelství Samuel 2021
V Zemíkově nemluví nikdo o ničem jiném než o krabicích a míčkách. Každý jich chce mít co nejvíce. Luxusní míčky. Barevné krabice. Nikdo bez nich nechce vypadat jako nějaký chudák – ani Kašpar. Snaží se udělat nemožné, jen aby se ostatním vyrovnal. Naštěstí je tady řezbář Eli, který ho v tom nenechá. Pajdulák Kašpar, se kterým jsme se setkali již v knize Jsi úžasný, se ve svém novém dobrodružství naučí, že nezáleží na tom, kolik toho máme, ale komu patříme.

DĚTI KRÁLE, 
Max Lucado
Nakladatelství Samuel 2020

Do městečka má už brzy přijet král, který se rozhodl adoptovat pět osiřelých dětí. nastane velké pozdvižení - je přece potřeba, aby mu děti připravily nějaké pořádné dary a udělaly na něj dojem! A tak se všechny pustí do práce...
 
JSI ÚŽASNÝ, Max Lucado
Nakladatelství Návrat domů 2019

Každý den prováděli malí dřevění lidé zvaní zemíci stejnou věc: vzájemně se nálepkovali hvězdami nebo puntíky. Když byl hezký, měl hladký povrch a krásnou barvu, dostal vždy hvězdičky. Kdo měl neuhlazené tělo nebo oprýskanou barvu, dostal puntík. Kašpar byl jedním z nich.

ZDRÁVAS, MARIA,
 Bruno Ferrero
Karmelitánské nakladatelství 2018

Knížka nabízí text modlitby Zdrávas Maria s krátkými příběhy, které dětem přiblíží jak obsah této krásné modlitby, tak i láskyplnou přítomnost Panny Marie v našich životech. 

OTČE NÁŠ, Bruno Ferrero
Karmelitánské nakladatelství 2017

Knížka nabízí text modlitby Otče náš a několik krátkých příběhů se zamyšlením, které dětem pomohou této modlitbě lépe porozumět. 

MALÝ KRÁL, Ivan Renč
Karmelitánské nakladatelství 2017

Jsou v mém království dobří a poctiví lidé? Jsou hodní na děti? Starají se o ně pečlivě a mají je rádi nade všechno bohatství? Odpovědi na takové otázky hledá mladičký král při šesti výpravách po svém království. Na nich zažívá různá dobrodružství a zároveň poznává lidské vlastnosti, jakými jsou obětavost, vlídnost, pracovitost, ale i zloba, chamtivost a zlomyslnost. Kniha nabízí dětskému čtenáři zábavné čtení i poznání, co je pro dobré vztahy mezi lidmi podstatné a nezbytné.


MILÝ PAPEŽI FRANTIŠKU
Nakladatelství Leda 2016

Proč už se dneska neděje tolik zázraků? Co dělal Bůh, než stvořil svět? Mají zlé lidé taky svého strážného anděla? Papež František odpovídá na tyto a na řadu dalších otázek od dětí, jako jsi ty.NA ARŠE V ŠEST
Naklatelství Petrinum 2015

Příběh vzdáleně inspirovaný Noemovou archou pro děti i dospělé o všelijakých představách o Bohu, a to vše ve chvíli, kdy se blíží potopa světa. "Nejsem Bůh," řekl Noe polichocen. "Ale my jsme si Boha právě tak představovali," řekli zklamaně tučňáci, "jako starce s dlouhým bílým vousem." "To si myslí mnozí," řekl Noe, "ale Bůh není muž." "Bůh je žena?!" "Ne!" zvolal Noe rozhořčeně a skla jeho brýlí se pohoršeně zaleskla. "Pochop," řekl jeden tučňák, "Bůh je spíše něco na způsob věci," a malý tučňák se tenkým hlasem zeptal: "Jako třeba toustovač?"

pátek 25. listopadu 2022

Roráty na Křenové

Doba adventní je tradičně spojena se slavením rorátů. Jsou to mše svaté ke cti Panny Marie konané zpravidla před rozedněním. U nás to jsou více méně všechny ranní bohoslužby v 6 hodin během týdne. Jen při svíčkách bude tento týden mše svatá ve středu 30.11. a ve čtvrtek 1.12. 2022 pokaždé v 6 hodin.

Ohlášky 27.listopadu 2022

Dnes je 1. neděle adventní.

V tomto týdnu si připomínáme:
st: svátek sv. Ondřeje, apoštola
čt: sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka
pá: první pátek v měsíci
so: památka sv. Františka Xaverského
ne: 2. neděle adventní 

Dnes při všech bohoslužbách žehnáme adventní věnce. 

Děkujeme všem, kdo se zapojují do přímluv a čtení při bohoslužbách. Nebojte se a zapište se. 

Příští neděli 4. prosince 2022 bude mimořádná sbírka, abych mohli uhradit náš roční příspěvek na potřeby diecéze. Je to příspěvek na podporu kněží a pastorace v naší diecézi. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8.00 hodin do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Doba adventní je tradičně spojena se slavením rorátů. Jsou to mše svaté ke cti Panny Marie konané zpravidla před rozedněním. U nás to jsou více méně všechny ranní bohoslužby během týdne. Jen při svíčkách bude tento týden mše svatá ve středu a ve čtvrtek. 

V sobotu 3. prosince 2022 jste srdečně zváni na adventní duchovní obnovu s o. Ladislavem Štefkem od 10 hodin do našeho kostela. Bližší informace na webu a na nástěnce. 

Příští neděli bude v 9.30 mše svatá pro rodiny s dětmi a po ní spolčo pro děti. 

V úterý 6. prosince 2022 navštíví naši farnost svatý Mikuláš. Děti se sejdou na mši svatou v 18.30 v kostele u křtitelnice a půjdou v průvodu s lucerničkami. Na závěr bohoslužby přijde Mikuláš. 

Ve středu 7. prosince 2022 pokračujeme v četbě první knihy královské. Čteme 9.a 10. kapitolu této starozákonní knihy a začínáme v 19,15 na faře. 

Ve čtvrtek 8. prosince 2022 slavíme jmeniny (patrocinium) našeho kostela. Mše svatá bude ráno v 6.00 hodin a slavnostní večerní v 18.30 s chrámovým sborem. 

Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze PULS nabízí pomoc farnostem v době energetické krize. PULS pomůže farnostem částkou 1000 Kč za každého donátora, který se registruje od 1. října do 31. prosince 2022. Více informací najdete na internetové stránce donator.cz.

sobota 19. listopadu 2022

Ohlášky 20.listopadu 2022

Slavnost Ježíše Krista Krále.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
út: památka sv. Cecílie, panny a mučednice
st: sv. Klementa I., papeže a mučedníka
čt: památka sv. Ondřeje Dũng Lạca, kněze, a druhů, mučedníků
pá: sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice
ne: 1. neděle adventní 

Dnes bude v 9.30 mše svatá pro rodiny s dětmi a po ní spolčo pro děti.

Děkujeme všem, kdo se zapojují do přímluv a čtení při bohoslužbách. Nebojte se a přidejte se, prosím, ještě další. 

Příští neděli 27.listopadu 2022 budeme při všech bohoslužbách žehnat adventní věnce.

Příští neděli 27. listopadu 2022 bude mše svatá pro rodiny s dětmi a na začátek bohoslužby bude průvod s lucerničkami do tmavého kostela. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8.00 hodin do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Ve středu 23.listopadu 2022 pokračujeme v četbě první knihy královské. Čteme 8.kapitolu této starozákonní knihy a začínáme v 19,15 na faře. 

V sobotu 3. prosince 2022 jste srdečně zváni na adventní duchovní obnovu s o. Ladislavem Štefkem od 10 hodin do našeho kostela. Bližší informace na webu a na nástěnce. 

Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze PULS nabízí pomoc farnostem v době energetické krize. PULS pomůže farnostem částkou 1000 Kč za každého donátora, který se registruje od 1. října do 31. prosince 2022. Více informací najdete na internetové stránce donator.cz. 

Je možné objednat si Slovo na cestu na rok 2023 vydávané komunitou Blahoslavenství v Dolanech. Obsahuje čtení a evangelium na každý den, v neděli s delším rozjímáním. Vychází 6 krát do roka, vždy na dva měsíce, cena předplatného na celý rok 2023 je 400 Kč. Noví zájemci se prosím přihlaste u paní Terezie Široké (mobil: 739 787 870, e-mail: terezie.siroka(at)centrum.cz) do neděle 20.11.2022. Kdo brožurku už odebírá, ať jí potvrdí, že o odběr má zájem i v roce 2023 a domluví se s ní na způsobu úhrady předplatného.

Adventní duchovní obnova

Farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie Brno – Křenová Vás srdečně zve na adventní duchovní obnovu. Obnova nabídne podněty k prožívání Adventu (a blížících se Vánoc) a bude vycházet zejména z myšlenek papeže Františka. Duchovní obnova se bude konat v sobotu 3. prosince 2022 od 10 hodin v kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie v Brně na Křenové.
P. Ladislav Štefek

sobota 12. listopadu 2022

Ohlášky 13.listopadu 2022

Dnes je 33.neděle v mezidobí.

Dnes je sbírka na podporu katolických médií.

Děkujeme všem, kteří pomohli při pravidelném úklidu kostela.

V tomto týdnu si připomínáme:
út: sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve
st: sv. Markéty Skotské
čt: památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
pá: Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla
ne: Slavnost Ježíše Krista Krále 

Dnes vychází nové číslo farního zpravodaje. Je vzadu na stolku nebo na webu farnosti. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8.00 hodin do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

V pátek 18.listopadu pokračujeme v modlitbách za náš národ. Tentokrát se seznámíme s našim národním ochráncem sv. Klementem. Začínáme v 18.00 s modlitbou růžence, mší svatou a zakončíme litaniemi k našim národním ochráncům a svatováclavským chorálem. 

V neděli 20.listopadu bude v 9.30 mše svatá pro rodiny s dětmi a po ní spolčo pro děti

Je možné objednat si Slovo na cestu na rok 2023 vydávané komunitou Blahoslavenství v Dolanech. Obsahuje čtení a evangelium na každý den, v neděli s delším rozjímáním. Vychází 6 krát do roka, vždy na dva měsíce, cena předplatného na celý rok 2023 je 400 Kč. Noví zájemci se prosím přihlaste u paní Terezie Široké (mobil: 739 787 870, e-mail: terezie.siroka(at)centrum.cz) do neděle 20.11.2022. Kdo brožurku už odebírá, ať jí potvrdí, že o odběr má zájem i v roce 2023 a domluví se s ní na způsobu úhrady předplatného.

Ve středu 23.listopadu 2022 pokračujeme v četbě první knihy královské. Čteme 8.kapitolu této starozákonní knihy a začínáme v 19,15 na faře. 

Tento týden od 13. do 20.11. 2022 probíhá Týden modliteb za mládež

Fond na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze PULS nabízí pomoc farnostem v době energetické krize. PULS pomůže farnostem částkou 1000 Kč za každého donátora, který se registruje od 1. října do 31. prosince 2022. Více informací najdete na internetové stránce donator.cz.