neděle 23. října 2016

Tučné spolčo pro děti


Děti se dnes sešly ke mši svaté, při které zazpívaly píseň Andělé nade mnou bdí a Slunce Kristovy lásky. Po mši svaté bylo tučné spolčo pro děti, tedy spolčo, na kterém se snažíme být v co nejhojnějším počtu. Děkujeme všem dětem, rodičům i animátorkám.

Farní pouť do Slavkovic

V sobotu 22. října 2016 ráno jsme se sešli na hlavním nádraží, abychom se společně vydali na pouť do kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích na Vysočině. Cesta vlakem na Žďár rychle uběhla, mlha kolem Svratky se rozpustila a po 10. hodině jsme vystoupili v Radňovicích. 
Cestu do poutního kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích jsme ušli zakrátko a po 11. hodině jsme už slavili mši svatou s našimi otci Petrem a Zdeňkem. V kostele ve tvaru srdce nás přivítal jeden z otců pallotinů. Při mši svaté, po promluvě o fíkovníku, nám otec Petr rozdal na papíře Brány smíření s citátem o Božím milosrdenství se Starého, či Nového zákona. V malé chvilce ticha jsme se měli zamyslet a napsat osobu nám blízkou, se kterou chceme projít Bránou smíření. Takto se budeme zamýšlet i další dny. 
V poutním kostele jsou uložené i ostatky sv. Jana Pavla II., sv. Faustyny Kowalské a vedle obrazu milosrdného Ježíše je ještě relikviář s ostatky bl. P. Michaela Sopoćka. Po mši sv. jsme dostali požehnání a uctili jsme ostatky sv. Jana Pavla II. Nakonec nás pan farář seznámil s historií obrazu Božího milosrdenství a pomalu jsme směřovali zpátky na vlak. Někteří z nás se ještě zastavili na křížové cestě ve stráni nad kostelem. 
V Radňovicích, cestou zpět na vlak, jsme se ještě zastavili u lurdské jeskyně s Pannou Marií a sv. Bernadettou. Pomodlili jsme se tady desátek růžence. Odtud vede také křížová cesta nahoru do kopce. Tolik času už jsme neměli, nahoru jsme nešli, tak snad příště. Před zpáteční cestou domů, jako poděkování za vydařenou pouť, jsme se pomodlili korunku k Božímu milosrdenství.

Fotky z poutě

Další momentky z poutě

sobota 22. října 2016

Ohlášky 23. října 2016

Dnes je 30. neděle v mezidobí.

 Dnes je po mši svaté pro rodiny s dětmi spolčo pro děti.

V tomto týdnu si připomínáme:
pá: Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
ne: 31. neděle v mezidobí

Dnes je sbírka na misie. 

Příprava na biřmování pro mládež bude v úterý 25.října 2016 po mši svaté na faře. 

Zkouška chrámového sboru bude v úterý 25. října 2016 po mši svaté na faře v sále. 

Příští neděli 30.října 2016 bude dušičková pobožnost u hrobu kněží na brněnském ústředním hřbitově u kanovnických hrobů, kde odpočívají také kněží dříve sloužící v naší farnosti. Začátek je v 16.00 hod.

Ve dnech od 25. října do 8. listopadu je možno denně získat plnomocné odpustky po splnění tří obvyklých podmínek (tj. přijmout sv smíření, sv. přijímání a navštívit hřbitov s modlitbou za zemřelé).

sobota 15. října 2016

Rozezpívání v kostele pro děti v 9.15

V neděli 23.října 2016 budou děti ze spolča zpívat při mši svaté v 9.30. Sejdou se k rozezpívání v kostele s Julčou a se Slávkou v 9.15, aby se před tím rozezpívali. Po mši svaté bude spolčo pro děti.

Ohlášky 16.října 2016

Dnes je 29. neděle v mezidobí.

Děkujeme všem, kteří pomohli při úklidu kostela. 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
út: Svátek sv. Lukáše, evangelisty
ne: 30. neděle v mezidobí 

Příprava na biřmování pro mládež bude v úterý 18.října 2016 po mši svaté na faře.

Příprava na biřmování pro dospělé bude ve čtvrtek 20.října 2016 po mši svaté na faře. 

Zkouška chrámového sboru bude v úterý 18. října 2016 na faře v sále. 

V sobotu 22.října 2016 zveme na Farní pouť do Slavkovic. Sraz je na nádrží ve vstibulu v 7:45. Odjedeme v 8.11 přímým vlakem do Radňovic. Mši svatou budeme slavit v 11:00 hod. Předpokládaný navrat do Brna je po 17. hodině. 

V neděli 23.října 2016 budou děti ze spolča zpívat při mši svaté v 9.30. Sejdou se v kostele s Julčou a se Slávkou v 9.15, aby se před tím rozezpívali. Po mši svaté bude spolčo pro děti

Příští neděli bude sbírka na misie.

úterý 11. října 2016

Výlet na Ekofarmu v Jalovém dvoře

V sobotu 8. 10. 2016 kolem 10 hodiny jsme se se staršími dětmi sešli na hlavním nádraží v Brně. Odkud jsme odjeli v počtu 8 účastníků (včetně vedoucích) na krásný celodenní výlet na Ekofarmu Jalový dvůr. Vlakem jsme dojeli do Slavkova, tam jsme chvíli počkali na autobus, který nás zavezl do Heršpic. Když jsme vystoupili čekala na nás už jen příjemná pěší cesta přírodou. Z tůry co byla před námi některé neodradila ani rozpadlá bota už na začátku cesty. Během celého dne jsme hráli mnoho zábavných her, které se nakonec každý z nás naučil.
Některé byly těžké po fyzické stránce a jindy zase děti museli pořádně popřemýšlet, i když byla sobota. Po cestě jsme viděli mnoho překrásné přírody a na Ekofarmě mnoho různých zvířat - od oslů, koňů a krávy až k ovcím, kozám a prasatům. V cíli jsme si dali na ohřátí teplý čaj, posvačili jsme a někteří se dokonce projeli na poníkovi. Byl to skvělý výlet, doufám, že pojedeme v nejblížší době opět na nějaké pěkné místo a bude nás ještě víc, kteří si s sebou z výletu odnesou překrásné zážitky.

Další záběry z výletu

pátek 7. října 2016

Ohlášky 9. října 2016

Dnes je 28. neděle v mezidobí.

Dnes je po mši svaté pro rodiny s dětmi spolčo pro děti na faře v sále.

V tomto týdnu si připomínáme:
so: Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
ne: 29. neděle v mezidobí

Dnes bude v 19,45 hod. modlitba se zpěvy z Taizé. Modlitbu zpěvem společně doprovodí SBM - schola brněnské mládeže pod vedením Štěpána Policera. 

Příprava na biřmování pro mládež bude v úterý 11.října 2016 po mši svaté na faře. 

Zkouška chrámové sboru bude v úterý 11. října 2016 na faře v sále. 

V pátek 14.října bude po mši svaté večer pravidelný úklid kostela. 

V sobotu 22.října 2016 zveme na Farní pouť do Slavkovic. Budeme tam mít mši svatou ve 11.00 hod. Bližší informace jsou na webu, ve zpravodaji a na nástěnce.

čtvrtek 6. října 2016

Využijte příležitosti k adoraci a k přijetí svátosti smíření

Využijte příležitosti k adoraci a k přijetí svátosti smíření. Příležitost k adoraci bude v pátek 7.10. ráno od 8.00 do 10.00 hod a večer od 19.15 do 20.00 hod. Příležitost k přijetí svátostí smíření je dnes 6.10. od 17.30 do 19.00 hod. a zítra 7.10. ráno od 8.00 do 10.00 hod. a večer od 17.30 do 20.00 hod.

sobota 1. října 2016

Ohlášky 2. října 2016

Dnes je 27. neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
út: Památka sv. Františka z Assisi
pá: Památka Panny Marie Růžencové
ne: 28. neděle v mezidobí 

Dnes vychází nové číslo farního zpravodaje. Můžete si ho vzít vzadu na stolku, nebo si ho stáhnout na webových stránkách farnosti. 

Dnes večer v 18.00 bude modlitba za obnovu mariánského sloupu v Praze. 

Příprava na biřmování pro mládež bude v úterý 4.října 2016 po mši svaté na faře. 

Zkouška chrámové sboru bude v úterý 4. října 2016 na faře v sále. 

Příprava na biřmování pro dospělé bude ve čtvrtek 6.října 2016 po mši svaté na faře. 

V rámci farního projektu Zpovídat se s chutí a užitkem budeme zpovídat ve čtvrtek 6. října od 17.30 do 19.00 hod a v pátek 7. října ráno od 8.00 do 10.00 hod a večer od 17.30 do 20.00 hod.

V sobotu 8. října 2016 bude výlet starších dětí na Ekomfarmu v Jalovém dvoře. Sraz je v 10.00 hod. před budovou hlavního nádraží. Bližší info na nástěnce, ve zpravodaji u o. Petra. 

Spolčo pro děti bude v neděli 9.10. 2016. Před ním bude v 9.30 mše svatá pro rodiny s dětmi s interaktivní promluvou. Děti se mohou zapojit do čtení přímluv a přinášení obětních darů. 

V neděli 9.října 2016 v 19,45 hod. bude modlitba se zpěvy z Taizé. Modlitbu zpěvem společně doprovodí SBM - schola brněnské mládeže pod vedením Štěpána Policera. 

V sobotu 22.října 2016 zveme na Farní pouť do Slavkovic. Budeme tam mít mši svatou ve 11.00 hod. Bližší informace jsou na webu, ve zpravodaji a na nástěnce.

Mše svaté pro rodiny s dětmi 2016/17

I v letošním školním roce 2016/17 budou mše svaté v 9:30 určené především pro rodiny s dětmi. Interaktivní promluvy pro děti budou v prvním pololetí o sedmi nedělích, kdy bude i spolčo pro děti. O ostatních nedělích uslyší děti příběh, ke kterému dostanou nalepovací obrázek. Pro dospělé bude připravený nějaký podnět k zamyšlení, který bude korespondovat s tématem příběhu dětí. Pro rodiny s dětmi i pro jejich animátorky, katechetky je vyhrazené místo vepředu před ambonem (pultem na čtení). Děti se také mohou podílet na přinášení obětních darů a čtení přímluv.