neděle 13. ledna 2019

Zvláštní pozornost pro slabé, nemocné a osamocené

V rámci přípravy na mimořádný misijní měsíc máme v naší farnosti pravidelně mši svatou za 12 misijních dobrovolníků. Osvojujeme si při ní misijní službu církve, která se může týkat nejrůznějších oblastí lidského života. O Bohu můžeme mluvit tím, jak s druhými jednáme a co pro ně děláme. V únoru zaměříme naši pozor na slabé, nemocné a osamocené. Mše svatá bude ve středu 13. února 2019 v 18.30.

pátek 11. ledna 2019

Ohlášky 13. ledna 2019

Dnes je Svátek Křtu Páně. Končí doba vánoční. 

V tomto týdnu si připomínáme: 
čt: Památka sv. Antonína, opata
pá: Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
ne: 2. neděle v mezidobí

U jesliček můžete přispět na stavbu kostela, školy a hřiště ve Staré Zagoře. Upřímné Pán Bůh zaplať všem dárcům. 

V pátek 18.ledna 2019 bude 105. výročí od posvěcení našeho kostela. Mše svatá bude ráno v 6.00 hod. a večer v 18.30. 

V pátek 18. ledna 2019 bude pravidelný úklid kostela. Budeme vděčni za každého pomocníka.

Pojďte si s námi osvojit starozákonní knihu Tobiáš. Začínáme ve středu 30. ledna 2019. Sešitek s textem této starozákonní knihy si zájemci mohou vyzvednout v sakristii od pátku 25. ledna 2019. Na první setkání si můžete přečíst první dvě kapitoly této starozákonní knihy a podtrhat v ni slova a věty, které Vás osloví, padnou Vám do oka. 

Uzávěrka nového čísla farního zpravodaje bude ve čtvrtek 31. ledna 2019. 

Dnes se  bude v kostele sv. Vavřince v Brně-Řečkovicích.konat v 17 hod, benefiční koncert ve prospěch Domácího hospice sv. Lucie v Brně. 

Ples mládeže 2019 se uskuteční 18. 1. 2019, v sále Milosrdných bratří na ulici Vídeňská v Brně; v 19 hodin mše svatá v kostele sv. Leopolda; ve 20 hodin zahájení plesu.

čtvrtek 10. ledna 2019

Pojďte si s námi osvojit starozákonní knihu Tobiáš

Pojďte si s námi osvojit starozákonní knihu Tobiáš. Začínáme ve středu 30. ledna 2019. Sešitek s textem této starozákonní knihy si zájemci mohou vyzvednout v sakristii od pátku 25. ledna 2019. Na první setkání si můžete přečíst první dvě kapitoly této starozákonní knihy a podtrhat v ni slova a věty, které Vás osloví, padnou Vám do oka.
o. Petr Polívka

neděle 6. ledna 2019

Mše za misie a misijní dobrovolníky


Lednové téma přípravy na mimořádný misijní měsíc bude Usilujeme o jednotu. Přesto, že jsme jako lidé v některých věcech rozdílní, v těch podstatných jsme stejní. Máme stejné přání, potřeby i touhy. Mše svatá bude ve středu 9. ledna 2019 v 18.30.

sobota 5. ledna 2019

Ohlášky 6. ledna 2019

Dnes je Slavnost Zjevení Páně.

V tomto týdnu si připomínáme:
ne: Svátek Křtu Páně.
 Končí doba vánoční. 

Děti ze spolča a a jejich animátorky dnes navštíví pár rodin z naší farnosti jako tříkráloví koledníci. Do tříkrálové sbírky můžete přispět i do označených pokladniček při východu z kostela. 

Sbírka u jesliček je na stavbu nového střediska ve Staré Zagoře, kde děti nemají hřiště, chybí škola i kostel. Upřímné Pán Bůh zaplať všem dárcům. 

Dnes bude v našem kostele v 16 hodin vánoční benefiční koncert Dejme toMu a dětí s názvem Za Hvězdou. Tři čtvrtiny výtěžku budou věnovány mobilnímu hospici Nejste sami. 

V pondělí 7. ledna 2019 bude mimořádně večer mše svatá v 18.30. Bude to zádušní mše svatá za zemřelého Jana Machálka. 

Ve středu 9. ledna 2019 bude v 18.30 mše svatá za misie a misijní dobrovolníky. Lednové téma přípravy na mimořádný misijní měsíc bude Usilujeme o jednotu. 

Ve středu 9. ledna 2019 se sejde po mši svaté večer ekonomická rada farnosti.

středa 2. ledna 2019

Modlitba za obnovu mariánského sloupu v Praze

Milí farníci, i v letošním roce Vás srdečně zveme, abyste se připojili k modlitebním setkáním vždy v 18.00 hod. přede mší svatou u nás v kostele. Letošní termíny modliteb: 3.1.2019 - čtvrtek, 3.2. - neděle, 3.3. - neděle, 3.4. - středa, 3.5. - pátek, 2.6. - neděle, 3.7.2019 - středa, 3.8. - sobota, 3.9. - úterý, 3.10. - čtvrtek, 3.11. - neděle a 3.12. - úterý.
Ludmila a František Dohnálkovi

Vánoční benefiční koncert

Zveme vás na vánoční koncert uskupení Dejme toMu s názvem Za hvězdou. Pojd'te s námi prožít vánoční čas a poslechnout si známé i neznámé koledy v (ne)tradičních úpravách.

sobota 29. prosince 2018

Ohlášky 30.prosince 2018

Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa.

V tomto týdnu si připomínáme:
út: Slavnost Matky Boží, Panny Marie 
Je to zasvěcený svátek. 
st: Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve 
ne: Slavnost Zjevení Páně 

Dnes je při všech bohoslužbách příležitost obnovit své manželské sliby. 

Sbírka u jesliček je na stavbu nového střediska ve Staré Zagoře, kde působí Slávka Sychrová z naší farnosti a k situaci tam píše: "Salesiáni bydlí ve středu města, kde je taky kostel. Na okraji města kde je chudá romská čtvrť si jen pronajímají pár místnosti na doučování. Na hřiště chodíme k místní škole, ale už se nám stalo že nás vyhodili. Několikrát týdně vodíme děti přes půlku města k salesiánům, není to úplně snadné srovnat děti,aby nevběhly pod auto, jsou velmi živé. Když jsme šli těsně před Vánoci s dětmi do centra na mši, překvapil mě jeden šestiletý chlapeček, který si sundal svou bundu, aby ji dal svému kamarádovi, který bundu neměl. Tehdy jsem pochopila, co to znamená někoho obdarovat." Upřímné Pán Bůh zaplať všem dárcům. 

V pondělí 31.prosince bude mše svatá ráno v 6.00 hod. a odpoledne v 16.00 hod. na poděkování a prosbou o Boží pomoc do nového roku.

Na Slavnost Matky Boží Panny Marie bude mše svatá ráno v 8.00 hod, v 9.30, v 11.00 hod. a večer v 18.30. 

Zpovídání před prvním pátkem bude ve čtvrtek od 17.30 do 19.00 hod a v pátek dopoledne od 8.00 do 10.00 hod. a večer od 17.30 do 20.00 hod. 

Adorace na první pátek bude ráno od 8.00 do 10.00 hod. a večer po mši svaté do 20.00 hod. 

Příští neděli na Slavnost Zjevení Páně bude mše svatá v 9.30 s žehnáním tříkrálovým koledníkům (dětem ze spolča), kteří potom navštíví pár rodin z naší farnosti. V sobotu dopoledne budou choditi naši skauti. 

Příští neděli 6. ledna 2019 bude v našem kostele v 16 hodin vánoční benefiční koncert Dejme toMu a dětí s názvem Za Hvězdou. Tři čtvrtiny výtěžku budou věnovány mobilnímu hospici Nejste sami.

Ve středu 9. ledna 2019 bude v 18.30 mše svatá za misie a misijní dobrovolníky. Lednové téma přípravy na mimořádný misijní měsíc bude Usilujeme o jednotu.

sobota 22. prosince 2018

Poslední adventní bohoslužba

Poslední adventní bohoslužba bude v pondělí na Štědrý den ráno 24. prosince 2018 v 6.00 hod..

Přijďte oslavit Narození našeho Pána

pondělí 24. prosince
15:00 dětská půlnoční
22:00 půlnoční s chrámovým sborem

úterý 25. prosince
8:00 mše svatá
9:30 mše sv. s chrámovým sborem
11:00 mše svatá
14:20 mše svatá v psychiatrické nemocnici
18:30 mše svatá

středa 26.prosince
8:00 mše svatá s žehnáním ostatky sv. Štěpána
9:30 mše sv. s žehnáním ostatky sv. Štěpána
11:00 mše svatá s žehnáním ostatky sv. Štěpána
18:30 mše svatá s žehnáním ostatky sv. Štěpána