pondělí 18. února 2019

Spolčo na bruslích

Druhé pololetí jsme se spolčem zahájili výletem na kluziště v Černovicích. Účast dětí i rodičů byla velmi hojná a tak jsme mohli soutěžit ve slalomu, učit se nové techniky, nebo bruslit v hadovi. Celé radostné dopoledne doplňovalo krásné počasí. Děkujeme nejen všem dětem i rodičům, kteří se zúčastnili, ale i Černovickému kluzišti.

sobota 16. února 2019

Ohlášky 17. února 2018

Dnes je 6. neděle v mezidobí. 

Dnes je sbírka Haléř sv. Petra 

V tomto týdnu si připomínáme:
pá: Svátek Stolce svatého apoštola Petra
so: Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka
ne: 7. neděle v mezidobí 

Dnes jdou děti ze spolča po mši svaté pro rodiny se svými animátorkami bruslit. 

Obnovujeme modlitbu živého růžence v naší farnosti. Prosíme farníky, kteří se do dnešní dne modlí svůj desátek, který dostali už dříve, aby se přišli zapsat do sákristie. Prosíme další zájemce, aby si přišli vybrat svůj desátek. 

V neděli 3. března 2019 budeme při mši svaté v 9.30 udělovat pomazání nemocných

V sobotu 9.března 2019 bude postní duchovní obnova s otcem Ladislavem Štefkem. Bližší info na nástěnce. 

Vydejte se s námi po stopách malého prince aneb děti ze spolča se chystají na víkendovku! Kromě poznání Malého prince a putování mezi planetkami, nás čeká zábava, hry, kamarádi a nové zážitky. Víkendovka bude od 22.3.-24.3.2019 v Čučicích. Bližší info budou následovat. 

Hledáme lektory pro čtení při nedělních bohoslužbách. Můžete se zkusit zapisovat alespoň týden dopředu. Je to stejně důležitá služba ve farnosti jako třeba úklid kostela, fary, vyučování náboženství nebo vedení spolča pro děti. 

Naše iniciativa Projít farnost křížem a krážem a roznést úsměv chce být pozváním pro všechny rodiny z naší farnosti. Stačí se domluvit s kýmkoliv z nás a rádi vás navštívíme.

Sbírka haléř sv. Petra

Tuto neděli 17. února 2019 je sbírka haléř sv. Petra.Pomocí prostředků získaných v rámci této sbírky přispívá Svatý otec jménem celé církve ke zmírnění následků neštěstí, pomáhá obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi.

sobota 9. února 2019

Ohlášky 10. února 2019

Dnes je 5. neděle v mezidobí. 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Nez. památka Panny Marie Lurdské
ne: 6. neděle v mezidobí 

Dnes vychází nové číslo farního zpravodaje. Můžete si ho vzít vzadu na stolku nebo se do něj podívat na webových stránkách. .

Obnovujeme modlitbu živého růžence v naší farnosti. Prosíme farníky, kteří se do dnešní dne modlí svůj desátek, který dostali už dříve, aby se přišli zapsat do sákristie. Prosíme další zájemce, aby si přišli vybrat svůj desátek. 

V rámci přípravy na mimořádný misijní měsíc máme v naší farnosti pravidelně mši svatou za 12 misijních dobrovolníků. Osvojujeme si při ní misijní službu církve, která se může týkat nejrůznějších oblastí lidského života. O Bohu můžeme mluvit tím, jak s druhými jednáme a co pro ně děláme. V únoru zaměříme naši pozor na slabé, nemocné a osamocené. Mše svatá bude ve středu 13. února 2019 v 18.30. 

Ve středu 13. února 2019 bude na faře v 19,15 setkání čtenářů starozákonní knihy Tobiáš. Pojďte si s námi osvojovat texty této starozákonní knihy. Čteme třetí a čtvrtou kapitolu. 

V neděli 17.února 2019 bude další spolčo pro děti. Začneme ho mši svatou v 9.30. 

V neděli 3. března 2019 budeme při mši svaté v 9.30 udělovat pomazání nemocných

V sobotu 9.března 2019 bude postní duchovní obnova s otcem Ladislavem Štefkem. Bližší info na nástěnce. 

Vydejte se s námi po stopách malého prince aneb děti ze spolča se chystají na víkendovku! Kromě poznání Malého prince a putování mezi planetkami, nás čeká zábava, hry, kamarádi a nové zážitky. Víkendovka bude od 22.3.-24.3.2019 v Čučicích. Bližší info budou následovat. 

Hledáme lektory pro čtení při nedělních bohoslužbách. Můžete se zkusit zapisovat alespoň týden dopředu. Je to stejně důležitá služba ve farnosti jako třeba úklid kostela, fary, vyučování náboženství nebo vedení spolča pro děti. 

Naše iniciativa Projít farnost křížem a krážem a roznést úsměv chce být pozváním pro všechny rodiny z naší farnosti. Stačí se domluvit s kýmkoliv z nás a rádi vás navštívíme.

pátek 8. února 2019

Nové číslo farního zpravodaje

Právě vychází nové číslo farního zpravodaje. Můžete si ho vzít vzadu v kostele na stolku a nebo do něho nahlédnout zde.

neděle 3. února 2019

Zapoj se do modlitby živého růžence

Obnovujeme modlitbu živého růžence v naší farnosti. Prosíme farníky, kteří se do dnešní dne modlí svůj desátek, který dostali už dříve, aby se přišli zapsat do sakristie. Prosíme další zájemce, aby si přišli vybrat svůj desátek. Je možné napsat i na mail farnosti, zavolat a zapíšeme Vás.

Vydejte se s námi po stopách malého prince aneb děti ze spolča se chystají na víkendovku!

Předposlední víkend v březnu (tj. 22.3.-24.3.) je pro děti ve věku 6-15 let, připravena víkendovka v Čučicích. Kromě poznání Malého prince a putování mezi planetkami, nás čeká zábava, hry, kamarádi a nové zážitky. 
 Kristýna Šujanová

Spolčo pro děti v druhém pololetí

Milí rodiče a prarodiče, S radostí Vám oznamujeme, že spolčo pro děti z naší farnosti bude pokračovat i v tomto pololetí. Udělali jsme i nový plakátek, kde jsou vypsány všechny termíny jednotlivých spolč. Plánuje se i celovíkendová akce v březnu. Takže pokud chcete, aby Vaše děti opět zářily po návštěvě nedělních bohoslužeb radostí, měly spoustu zážitků, hrály super hry a kvalitně vyplnily svůj volný čas, pošlete je za našimi animátorkami Aničkou, Luckou a Kristýnou, které se na děti moc a moc těší.
Anna Grézlová

sobota 2. února 2019

Ohlášky 3. února 2019

Dnes je 4. neděle v mezidobí. 
Děkujeme všem, kteří pomohli s úklidem stromků a Betléma. 

V tomto týdnu si připomínáme:
út: Památka sv. Agáty, panny a mučednice
st: Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
pá: Nez. památka sv. Josefiny Bakhity, panny
ne: 5. neděle v mezidobí 

Srdečně Vás zveme k modlitbě za obnovu mariánského sloupu v Praze dnes večer v 18.00 do našeho kostela. 

Příští neděli vyjde nové číslo farního zpravodaje. .

Obnovujeme modlitbu živého růžence v naší farnosti. Prosíme farníky, kteří se do dnešní dne modlí svůj desátek, který dostali už dříve, aby se přišli zapsat do sákristie. Prosíme další zájemce, aby si přišli vybrat svůj desátek. 

V rámci přípravy na mimořádný misijní měsíc máme v naší farnosti pravidelně mši svatou za 12 misijních dobrovolníků. Osvojujeme si při ní misijní službu církve, která se může týkat nejrůznějších oblastí lidského života. O Bohu můžeme mluvit tím, jak s druhými jednáme a co pro ně děláme. V únoru zaměříme naši pozor na slabé, nemocné a osamocené. Mše svatá bude ve středu 13. února 2019 v 18.30.

V neděli 17.února 2019 bude další spolčo pro děti. Začneme ho mši svatou v 9.30. 

V neděli 3. března 2019 budeme při mši svaté v 9.30 udělovat pomazání nemocných. 

V sobotu 9.března 2019 bude postní duchovní obnova s otcem Ladislavem Štefkem. Bližší info na nástěnce. 

Vydejte se s námi po stopách malého prince aneb děti ze spolča se chystají na víkendovku! Kromě poznání Malého prince a putování mezi planetkami, nás čeká zábava, hry, kamarádi a nové zážitky. Víkendovka bude od 22.3.-24.3.2019 v Čučicích. Bližší info budou následovat. 

Hledáme lektory pro čtení při nedělních bohoslužbách. Můžete se zkusit zapisovat alespoň týden dopředu. Je to stejně důležitá služba ve farnosti jako třeba úklid kostela, fary, vyučování náboženství nebo vedení spolča pro děti. 

Naše iniciativa Projít farnost křížem a krážem a roznést úsměv chce být pozváním pro všechny rodiny z naší farnosti. Stačí se domluvit s kýmkoliv z nás a rádi vás navštívíme.

čtvrtek 31. ledna 2019

Pozvánka na postní duchovní obnovu


V sobotu 9. března 2019 bude postní duchovní obnova s P. Ladislavem Štefkem.