středa 24. srpna 2016

CHCETE SE ZPOVÍDAT S CHUTÍ A UŽITKEM?

Od nového školního roku 2016/17 rozšiřujeme příležitost k přijetí svátosti smíření. 
Chceme tu být pro Vás vždy ve čtvrtek před prvním pátkem od 17:30 do 19:00 hod. a na první pátek od 17:30 do 20:00 hod. 
Chceme nabídnout svátost smíření na první pátek i dopoledne od 8 do 10 hodin, kdy bude náš kostel otevřen také k soukromé adoraci před vystavenou Nejsvětější Svátostí.
Začínáme ve čtvrtek 1.9.2016, kdy bude příležitost k přijetí svátosti smíření od 17.30 do 18.30 a po mši svaté a v pátek 2.9.2016 od 8.00 do 10 a pak od 17.30 do 18.30 a od 19,15 do 20.00 hod. 

sobota 20. srpna 2016

Ohlášky 21.srpna 2016

Dnes je 21. neděle v mezidobí.

Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli a přípravě a průběhu farního tábora. 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Památka Panny Marie Královny.
st: Svátek sv. Bartoloměje, apoštola.
so: Památka sv. Moniky
ne: 22.neděle v mezidobí 

Od září začne mimořádná příprava na biřmování, pro všechny, kteří tuto svátost ještě nepřijali. Přihlásit se můžete všichni od 19 let a horní hranice neexistuje. Chceme tuto přípravu nabídnout právě pro ty, kteří se už roky podílejí na farním životě, žijí ze svátostí, jen svátost biřmování jim nějak utekla, když se na ni připravovali jejich vrstevníci a teď neví, jak ji získat. Vyplněné přihlášky můžete odevzdat v sákristii nebo poslat na mail farnosti. 

Rádi bychom nabídli o prázdninách v roce 2017 Letní duchovní obnovu pro rodiny. Rodiny, které by o obnovu měli zájem, prosíme, aby se přihlásili do 15.září 2016 v sakristii nebo na mailu farnosti.

Pokud máte nějaký úmysl, na který byste chtěli dát sloužit mši svatou, můžete si ho přijít zapsat do sakristie po každé mši svaté. Úmysly mše svaté se zapisují do konce října 2016

sobota 13. srpna 2016

Ohlášky 14. srpna 2016

Dnes je 20. neděle v mezidobí.

Děkujeme všem, kteří pomohli při úklidu kostela. 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Slavnost Nanebevzetí Panny Marie - doporučený svátek
Mše sv. bude ráno v 6.00 hod. a mimořádně i v 18.30.
so: Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve.
ne: 21.neděle v mezidobí

Od září začne mimořádná příprava na biřmování, pro všechny, kteří tuto svátost ještě nepřijali. Přihlásit se můžete všichni od 19 let a horní hranice neexistuje. Chceme tuto přípravu nabídnout právě pro ty, kteří se už roky podílejí na farním životě, žijí ze svátostí, jen svátost biřmování jim nějak utekla, když se na ni připravovali jejich vrstevníci a teď neví, jak ji získat. Vyplněné přihlášky můžete odevzdat v sákristii nebo poslat na mail farnosti. 

Rádi bychom nabídli o prázdninách v roce 2017 Letní duchovní obnovu pro rodiny. Rodiny, které by o obnovu měli zájem, prosíme, aby se přihlásili do 15.září 2016 v sakristii nebo na mailu farnosti.

Pokud máte nějaký úmysl, na který byste chtěli dát sloužit mši svou, můžete si ho přijít zapsat do sákristiie po každé mši svaté. Úmysly mše svaté se zapisují do konce října 2016.

úterý 9. srpna 2016

Zapisování úmyslů na mše svaté

Pokud máte nějaký úmysl, na který byste chtěli dát sloužit mši svou, můžete si ho přijít zapsat do sakristiie po každé mši svaté. Úmysly mše svaté se zapisují do konce října 2016.

sobota 6. srpna 2016

Ohlášky 7.srpna 2016

Dnes je 19. neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Památka sv. Dominika, kněze
út: Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
st: Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
čt: Památka sv. Kláry, panny
ne: 20.neděle v mezidobí 


Od září začne mimořádná příprava na biřmování, pro všechny, kteří tuto svátost ještě nepřijali. Přihlásit se můžete všichni od 19 let a horní hranice neexistuje. Chceme tuto přípravu nabídnout právě pro ty, kteří se už roky podílejí na farním životě, žijí ze svátostí, jen svátost biřmování jim nějak utekla, když se na ni připravovali jejich vrstevníci a teď neví, jak ji získat. Vyplněné přihlášky můžete odevzdat v sakristii nebo poslat na mail farnosti. 

Rádi bychom nabídli o prázdninách v roce 2017 Letní duchovní obnovu pro rodiny. Rodiny, které by o obnovu měli zájem, prosíme, aby se přihlásili do 15.září 2016 v sakristii nebo na mailu farnosti.

sobota 30. července 2016

Ohlášky 31.července 2016

Dnes je 18. neděle v mezidobí. 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve
čt: Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze
so: Svátek Promění Páně
ne: 19.neděle v mezidobí 

V pátek je první pátek v měsíci, proto bude večer mše svatá K nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a po ní adorace do 20.00 hod. 

Rádi bychom nabídli o prázdninách v roce 2017 Letní duchovní obnovu pro rodiny. Rodiny, které by o obnovu měli zájem, prosíme, aby se přihlásili do 15.září 2016.

sobota 23. července 2016

Ohlášky 24. července 2016

Dnes je 17. neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Svátek sv. Jakuba, apoštola
út: Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
st: Památka sv. Gorazda a druhů
pá: Památka sv. Marty
ne: 18.neděle v mezidobí

Rádi bychom nabídli o prázdninách v roce 2017 Letní duchovní obnovu pro rodiny. Rodiny, které by o obnovu měli zájem, prosíme, aby se přihlásili do 15.září 2016.

pátek 15. července 2016

Ohlášky 17.července 2016

Dnes je 16. neděle v mezidobí.

Děkujeme všem, kteří pomohli při úklidu kostela. 

V tomto týdnu si připomínáme:
pá: Památka sv. Marie Magdalény
so: Svátek sv. Brigity, řeholnice a patronky Evropy
ne: 17.neděle v mezidobí

Ve čtvrtek 21. července 2016 bude v naší farnosti Adorační den v duchu Světových dnů mládeže. Budeme se zvláště modlit za Světové dny mládeže v Krakově. Zveme vás všechny, abyste se během dne zastavili zde v kostele a alespoň chvíli věnovali ztišení a modlitbě před Kristem v Eucharistii. Zároveň prosíme, abyste se, kdo můžete, zapsali na stolku do adoračního rozvrhu, aby se nestalo, že by některou chvíli zůstal kostel prázdný. Každá farnost má během roku jeden svůj den, kdy se modlí za sebe i za celou diecézi. Kdo můžete, využijme tuto nabídku a zapojme se do tohoto nepřetržitého proudu modlitby. 

Rádi bychom nabídli o prázdninách v roce 2017 Letní duchovní obnovu pro rodiny. Rodiny, které by o obnovu měli zájem, prosíme, aby se přihlásili do 15.září 2016.

sobota 9. července 2016

ADORAČNÍ DEN v duchu Světových dnů mládeže

Ve čtvrtek 21. července 2016 bude v naší farnosti ADORAČNÍ DEN V DUCHU SVĚTOVÝCH DNŮ MLÁDEŽE. Budeme se zvláště modlit za Světové dny mládeže v Krakově. Budeme doprovázet v modlitbě i naše mladé lidi, kteří už budou na předprogramu v polských diecézích.

pátek 8. července 2016

Ohlášky 10. července 2016

Dnes je 15. neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Památka sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
čt: nez. památka Bl. Hroznaty, mučedníka
pá: Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
ne: 16.neděle v mezidobí 


V pátek 15.7.2016 bude večer po mši svaté pravidelný úklid kostela. Budeme vděčni za každého pomocníka. 

Ve čtvrtek 21. července 2016 bude v naší farnosti ADORAČNÍ DEN v duchu Světových dnů mládeže. Budeme se zvláště modlit za Světové dny mládeže v Krakově. Budeme doprovázet v modlitbě i naše mladé lidi, kteří už budou na předprogramu v polských diecézích. 

Rádi bychom nabídli o prázdninách v roce 2017 Letní duchovní obnovu pro rodiny. Rodiny, které by o obnovu měli zájem, prosíme, aby se přihlásili do 15.září 2016.