pátek 14. června 2019

Ohlášky 16.června 2019

Dnes je Slavnost Nejsvětější Trojice. 

V tomto týdnu si připomínáme:
st: Nez. památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa
čt: Slavnost Těla a Krve Páně.
       Je to doporučený svátek.
pá: Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
ne: 12. neděle v mezidobí 

Příští neděli bude v 9.30 první svaté přijímání dětí z naši farnosti. Prosíme, o modlitbu za tyto děti. 

Letáček nedělní liturgie si můžete vzít vzadu na stolku. 

Hledáme lektory pro čtení při nedělních bohoslužbách. Můžete se zkusit zapisovat alespoň týden dopředu. Je to stejně důležitá služba ve farnosti jako třeba úklid kostela, fary, vyučování náboženství nebo vedení spolča pro děti. 

Naše iniciativa Projít farnost křížem a krážem a roznést úsměv chce být pozváním pro všechny rodiny z naší farnosti. Stačí se domluvit s kýmkoliv z nás a rádi vás navštívíme. 

Od pondělí 17. června 2019 bude minimálně do konce srpna z technických důvodů uzavřen kostel sv. Maří Magdaleny v Brně (Masarykova ulice). V tomto období zde budou zrušeny obvyklé bohoslužby a některé budou přesunuty do kapucínského kostela Nalezení Svatého kříže v Brně (Kapucínské náměstí), a to takto: ve všední dny v 8.30 hodin, v neděli v 7.00 a v 8.30 hodin. Všechny večerní bohoslužby v 18.00 hodin jsou zrušeny. Od pondělí do soboty je možné se zúčastnit mše svaté v 7.00 hodin v kostele sv. Tomáše v Brně (Moravské náměstí). Stálá zpovědní služba a celodenní výstav Nejsvětější svátosti se budou do konce srpna konat v pracovní dny od 9.00 do 16.30 hodin také mimořádně v kostele Nalezení Svatého kříže v Brně (u kapucínů). 

Celostátní setkání animátorů bude v Chotěboři od 13. do 18. srpna. Více o akci a přihlašování na https://csa2019.signaly.cz.

Festival Kefasfest bude v prostorách bývalého kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicích o víkendu 21. – 23. 6. 2019.

sobota 8. června 2019

Posezení u ohně

Nenechte si ujít letošní posezení u ohně, který bude v sobotu 15. června 2019. Začneme ho mší svatou v 18.30. Pokud je to možné, dejte, prosím, vědět, že přijdete.  Bližší info.
o. Petr Polívka

Živé slovo jako evangelizační prostředek

Ve středu 12. června 2019 bude v 18.30 mše svatá za misijní dobrovolníky. Budeme mluvit o Živém slově jakožto účinném evangelizačním prostředku. Bližší info.

Nové číslo farního zpravodaje

Právě vychází nové číslo farního zpravodaje. Můžete si ho vzít vzadu v kostele na stolku a nebo do něho nahlédnout zde.

Ohlášky 9. června 2019

Dnes je Slavnost Seslání Ducha Svatého 

Dnes je sbírka na charitu.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Památka Panny Marie, Matky církve
út: Památka sv. Barnabáše, apoštola
čt: Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
ne: Slavnost Nejsvětější Trojice 

Dnes vychází nové číslo farního zpravodaje. Můžete si ho vzít vzadu na stolku a nebo se do něj podívat na webu farnosti. 

Letáček nedělní liturgie si můžete vzít vzadu na stolku. 

Živé slovo může být i dnes evangelizačním prostředkem, o tom budeme mluvit ve středu 12. června 2019 v 18.30 při mši za misijní dobrovolníky. 

Ve čtvrtek 13. června 2019 bude po mši svaté caa. 19.15 setkání biřmovaných v roce 2017. Nahlédneme spolu do starozákonní knihy Tobiáš. 

Přijďte posedět, popovídat si a vidět se v sobotu 15. června 2019, kdy bude posezení u ohně. Začneme ho mší svatou v 18.30. po skončení se přesuneme na farní zahradu. Svou účast potvrdě nejlépe do pátku 14. června, abychom podle toho nakoupili špekáčky, pečivo i nápoje. 

Hledáme lektory pro čtení při nedělních bohoslužbách. Můžete se zkusit zapisovat alespoň týden dopředu. Je to stejně důležitá služba ve farnosti jako třeba úklid kostela, fary, vyučování náboženství nebo vedení spolča pro děti. 

Naše iniciativa Projít farnost křížem a krážem a roznést úsměv chce být pozváním pro všechny rodiny z naší farnosti. Stačí se domluvit s kýmkoliv z nás a rádi vás navštívíme. 

Celostátní setkání animátorů je formační setkání pro ty, kteří se chtějí rozvíjet v oblasti práce s mládeží. Během setkání každý absolvuje dva workshopy, které pokrývají různá aktuální témata: společenství; média; grafika & vizuál; modlitba; evangelizace; hudba; selfmanagement; komunikace. Setkání proběhne v Chotěboři od 13. do 18. srpna. Více o akci a přihlašování na https://csa2019.signaly.cz.

Festival Kefasfest je křesťanský festival pro mládež s bohatým programem plným hudby, sportovních aktivit a kreativních workshopů. Program doplňují výstavy a přednášky na aktuální témata. Akce se uskuteční v prostorách bývalého kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicích o víkendu 21. – 23. 6. 2019. Hlavními hosty letošního ročníku jsou Raego, Pavel Helan a Dominika Gurbaľová, Michal Horák, Good Work, Envej, Irnis, Adonai a další. Nebojte se pozvat i své nevěřící kamarády a přijeďte si užít křesťanskou akci, která je otevřená všem lidem, kteří chtějí zažít festival s rodinnou atmosférou v jedinečném prostoru Rosa coeli. Více informací o festivalu a online vstupenky najdete na www.kefasfest.cz a na facebooku www.facebook.com/kefasfest.

sobota 1. června 2019

Svatodušní vigilie s lucernáriem

V sobotu 8. června 2019 Vás zveme do našeho kostela ke svatodušní vigilii, kterou začneme v 18.30 na nádvoří našeho kostela. Shromáždíme se u ohně, který požehnáme. Od ohně zapálíme velikonoční svíci a půjdeme průvodem do kostela. Budeme pokračovat bohoslužbou slova, při které zazní čtyři starozákonní čtení. Budeme se seznamovat s působením Ducha svatého v dějinách lidstva. Pak zazní epištola a evangelium. Po promluvě bude příležitost k obnově biřmovacích závazků a bohoslužbu slova zakončíme slavnostními svatodušními přímluvami. Po ní bude následovat bohoslužba oběti z texty z vigilie Seslání Ducha Svatého. Přijďte znovu zažít oheň a hukot v srdci.
o. Petr Polívka

Ohlášky 2. června 2019

Dnes je 7. neděle velikonoční. 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
st: Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
pá: První pátek v měsíci
ne: Slavnost Seslání Ducha svatého


Dnes bude poslední spolčo pro děti. Půjdeme s dětmi na židovský hřbitov. 

Srdečně Vás zveme tuto neděli 2. června 2019 v 18.00 hod. k modlitbě za obnovu mariánského sloupu v Praze

Příští neděli vyjde nové číslo farního zpravodaje. 

Zpovídání před prvním pátkem bude ve čtvrtek od 17.30 do 19.00 hod a v pátek dopoledne od 8.00 do 10.00 hod. a večer od 17.30 do 20.00 hod. 

Adorace na první pátek bude ráno od 8.00 do 10.00 hod. a večer po mši svaté do 20 hod. 

V sobotu 8. června 2019 Vás zveme do našeho kostela ke svatodušní vigilii, kterou začneme v 18.30 na nádvoří našeho kostela. Bližší info na nástěnce. 

Hledáme 5 lektorů na svatodušní vigilii a farníky, kteří by pomohli se zpěvem žalmů. Zapsat se můžete v sakristii. 

Letáček nedělní liturgie si můžete vzít vzadu na stolku. 

Příští neděli bude sbírka na charitativní účely

Živé slovo může být i dnes evangelizačním prostředkem, o tom budeme mluvit ve středu 12. června 2019 v 18.30 při mši za misijní dobrovolníky. 

Přijďte posedět, popovídat si a vidět se v sobotu 15. června 2019, kdy bude posezení u ohně. Začneme ho mší svatou v 18.30. po skončení se přesuneme na farní zahradu, kde bude opékání buřtů, svědectví, scénka a možná i písnička. Bude mít +bod, dáte-li vědět dopředu, že chce přijít. Pomůže nám to při přípravě večera. Dát vědět můžete na facebooku, napsat mail info@farnostkrenova.cz nebo se napsat v sakristii. 

Hledáme lektory pro čtení při nedělních bohoslužbách. Můžete se zkusit zapisovat alespoň týden dopředu. Je to stejně důležitá služba ve farnosti jako třeba úklid kostela, fary, vyučování náboženství nebo vedení spolča pro děti. 

Naše iniciativa Projít farnost křížem a krážem a roznést úsměv chce být pozváním pro všechny rodiny z naší farnosti. Stačí se domluvit s kýmkoliv z nás a rádi vás navštívíme.

neděle 26. května 2019

Farní pouť k sestrám Těšitelkám do Rajhradu


V sobotu 11. 5. 2019 se vydali dvě skupiny poutníků do kláštera sester Těšitelek v Rajhradě u Brna. Zdatnější chodci šli pod vedením otce Petra pěšky z Popovic přes oboru se zastávkou v rajhradském opatském chrámu sv. Petra a Pavla bratří benediktýnů. Druhá skupina vyjela autobusem a šla kratší pouť přímo k sestrám, kde se k nim připojil otec Zdeněk a otec Ladislav. Před polednem se obě skupiny setkaly v cíli farní poutě a postupně se k nim přidávali farníci, kteří přijeli auty. Nakonec nás bylo přes 30. 
 Cílem této poutě bylo seznámení se s tím, co naši farnost spojuje s Kongregací Sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova. V klášteře nás čekalo vřelé přivítání sestry Jindřišky, usedli jsme do lavic kostela Božského Srdce Ježíšova a se zájmem naslouchali jejímu povídání, které nás ve stručnosti seznámilo s historií kongregace a stavbou kláštera – mateřince v Rajhradě u Brna. Sestra Jindřiška nám trpělivě odpovídala na všechny naše dotazy. Mohli jsme nahlédnout do nově zbudované kaple Neposkvrněného Srdce Panny Marie, knihovny a malé expozice z historie kongregace. (Pro zájemce více viz kniha Eleny Sebíňové „Kříž je mou radostí“ nebo na adresách www.sestrytesitelky.eu a www.matkarosa.cz ). 
V obnoveném klášterním kostele je od roku 2016 uložená relikvie blahoslaveného Karla I. Habsbursko-Lotrinského a ostatky zakladatele kongregace Sester Těšitelek arcibiskupa Pavla hraběte Huyna, který v roce 1914 vysvětil také náš farní kostel na Křenové. S výtvarnou koncepcí velkoformátových mozaik a celkovým architektonickým řešením nás seznámil sám autor – Jiří Šťasta, který všechny pozval i do své dílny, kterou se nachází v neopravené části kláštera. Zde jsme se mohli blíže seznámit s celým procesem vzniku mozaiky a pro mnohé z nás to bylo první setkání s touto zajímavou technikou, jejíž tradice sahá hluboko do historie. Ti odvážnější si také vyzkoušeli techniku štípání kamene do mozaiky. Víc o myšlenkách a tvorbě jednoho z našich farníků se můžete dozvědět také na www.stasta.cz. 
   Naše putování jsme završili společnou poutní bohoslužbou v kostele sester Těšitelek. Při odchodu se naposled zastavili u ostatků biskupa Huyna a potěšili pohledem na mozaiky. Ještě poděkování za srdečné přijetí sestře Jindřišce, společná fotografie na schodech v průčelí kostela a s příslibem další společné akce jsme se začali rozjíždět domů plní zážitků a mnozí z nás se už teď těšíme na další společné setkání při některé farní akci. 

pátek 24. května 2019

Ohlášky 26. května 2019

Dnes je 6. neděle velikonoční.

Dnes je národní sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu. 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Nez. památka sv. Augustina z Canterbury, biskupa
čt: Slavnost Nanebevstoupení Páně

 Je to doporučený svátek.
pá: Svátek Navštívení Panny Marie
so: Památka sv. Justina, mučedníka
ne: 7. neděle velikonoční
 

Dnes i příští neděli bude spolčo pro děti. Začneme ho mší svatou v 9.30. 

Uzávěrka nového čísla farního zpravodaje je ve čtvtek 30. května 2019. 

Srdečně Vás zveme v neděli 2. června 2019 v 18.00 hod. k modlitbě za obnovu mariánského sloupu v Praze. 

Letáček nedělní liturgie si můžete vzít vzadu na stolku. 

Litanie k Panně Marii se modlíme po večerní bohoslužbě. 

Máte poslední možnost přihlásit Vaše děti na letošní farní tábor

Sbírka na charitativní účely bude v neděli 9. června 2019. 

Živé slovo může být i dnes evangelizačním prostředkem, o tom budeme mluvit ve středu 12. června 2019 v 18.30 při mši za misijní dobrovolníky. 

Přijďte posedět, popovídat si a vidět se v sobotu 15. června 2019, kdy bude posezení u ohně. Začneme ho mší svatou v 18.30. po skončení se přesuneme na farní zahradu, kde bude opékání buřtů, svědectví, scénka a možná i písnička. Bude mít +bod, dáte-li vědět dopředu, že chce přijít. Pomůže nám to při přípravě večera. Dát vědět můžete na facebooku, napsat mail info@farnostkrenova.cz nebo se napsat v sákristii. 

Hledáme lektory pro čtení při nedělních bohoslužbách. Můžete se zkusit zapisovat alespoň týden dopředu. Je to stejně důležitá služba ve farnosti jako třeba úklid kostela, fary, vyučování náboženství nebo vedení spolča pro děti. 

Naše iniciativa Projít farnost křížem a krážem a roznést úsměv chce být pozváním pro všechny rodiny z naší farnosti. Stačí se domluvit s kýmkoliv z nás a rádi vás navštívíme.

pondělí 20. května 2019

Farní tábor pro mládež

Farní tábor pro mládež ve věku od 14 do 26 let bude také v Rajnochovicích od neděle 4. srpna do soboty 10. srpna. 2019. Přihlášky jsou v kostele na stolku nebo si ji můžete stáhnout: přihláška +18přihláška -18 Přihlášky odevzdávejte nejpozději do 15. června 2019. Cena je 1300,-Kč.