neděle 21. dubna 2019

Ohlášky 21.dubna 2019

Dnes je slavnost Zmrtvýchvstání Páně. 

V tomto týdnu si připomínáme:
ne: 2.neděle velikonoční (neděle Božího milosrdenství) 

Na pondělí velikonoční bude mše svatá ráno v 8.00 hod a večer v 18.30. 

V úterý 23. dubna 2019 bude v 18.30 mše svatá za biřmované v roce 2015. Jsou zváni biřmovaní i jejich kmotři a rodiče. 

Ve středu 24. dubna 2019 bude na faře v 19,15 setkání čtenářů starozákonní knihy Tobiáš. Čteme poslední dvě kapitoly. 

V sobotu 11. května 2019 zveme na farní pouť do Rajhradu. Sraz bude v 8.45 na vlakovém nádraží Brno-Židenice. Odjezd vlaku je v 9.00 hod. Pojedeme do stanice Popovice u Rajhradu, odkud se vydáme do Rajhradu k sestrám Těšitelkám. Navštívíme kongregaci sester Těšitelek, ateliér Jiřího Šťasty, který tu vyrábí zajímavé mozaiky. Předpokládaný návrat je kolem 18 hodiny. 

Letošní farní tábor pro děti ve věku 6-15 let bude od 4.8. do 11.8.2019 v Rajnochovicích. Přihlášky přijímáme nejpozději do 31.5.2019 nebo do naplnění kapacity. Přihlášky jsou vzadu na stolku a na webu farnosti. Obyvatelé podzemního města Ember čekají na svou záchranu, tak neváhejte a přihlaste se.

pondělí 15. dubna 2019

Velikonoční bohoslužby na Křenové

Zelený čtvrtek 18. dubna 2019: 
18:30 mše sv.

Velký pátek 19. dubna 2019:
15:00 velkopáteční obřady

Bílá sobota 20. dubna 2019: 
20:00 vigilie ze zmrtvýchvstání Páně

Boží hod velikonoční 21. dubna 2019:
8:00, 9:30, 11:00 a 18:30 mše sv. (s žehnáním velikonočních pokrmů)

Pondělí velikonoční 22. dubna 2019: 
8:00, 18:30 mše sv.

Poděkování z Bulharska

Děkuji Vám všem, kteří jste přispěli! I díky Vám budeme mít brzy na nový mikrobus pro děti. 😊 Zdravím Vás a myslím na Vás v modlitbě.
 Slávka Sychrová

Síla lásky a něhy

Ve středu 8. května 2019 v 18.30 budeme při mši svaté za 12 misijních dobrovolníků mluvit o mariánském evangelizačním stylu: o síle lásky a něhy.
Pokaždé, když pohlédneme na Marii, opět věříme v převratnou sílu něhy a lásky. Něha je ctností silných, kteří nepotřebují zacházet s druhými špatně, aby pocítili svoji důležitost. 

sobota 13. dubna 2019

Zpovídání před Velikonocemi

Květná neděle 14. dubna 2019
8.00-12.00   a    17.00-19.30

úterý 16. a středa 17. dubna 2019
5.30- 6.30  a   17.30-19.15

Zelený čtvrtek 18. dubna 2019
17.00 - 18.20

 Velký pátek 19. dubna 2019
 14.00 - 14.50

                                                     

Ohlášky 14.dubna 2019

Dnes je Květná neděle. 

Děkujeme všem, kteří pomohli při velikonočním úklidu kostela. 

V tomto týdnu si připomínáme: 

Dnes máte ještě poslední možnost přispět do misijního jarmarku a něco pěkného si odnést. Poslední hodnotné věci jsou vzadu na stolku. 

Dnes odpoledne bude křížová cesta ulicemi Černovic. Začátek je v 16.00 hod. v kapli sv. Františka z Assisi na Táborské ulici a končit budeme v kapli sv. Kříže v psychiatrické nemocnici. Kudy půjdeme je na plakátcích i na webu. 

Zítra v pondělí 15. dubna 2019 bude křížová cesta za svítání pro mládež/mladé duchem. Sraz je na zastávce Kotlanova. Příjezd šaliny z města ke v 5.02. Půjdeme k lomu Hády a po cestě budou krátká zastavení k zamyšlení. 

Květnou nedělí začíná Svatý týden. V pondělí, v úterý a ve středu budou mše sv. jako obvykle.

Nácvik ministrantů pro velikonoční třídenní bude v pátek ve 14.00 hod a v sobotu v 9.00 hodin v kostele. 

Svátost smíření je možné přijmout dnes od 7.30 do 12.00 hodin a od 17.00 do 19.30. V úterý a ve středu budeme zpovídat od 5.30 do 6.30 a od 17.30 do 19,15. Na Zelený čtvrtek budeme zpovídat od 17.00 do 18.20. Na Velký pátek od 14.00 do 14.50.

Zájemci o návštěvu nemocných před Velikonocemi se mohou přihlásit v sakristii, nebo telefonicky na faře. 

Na Zelený čtvrtek bude v 9.00 hodin v katedrále pontifikální mše sv. se svěcením olejů. Při této mši svaté obnoví zúčastnění kněží své kněžské sliby. V našem kostele bude mše sv. na památku poslední večeře Páně v 18.30 po mši sv. následuje večerní adorace do 21.00 hod. 

Na Velký pátek je památka obětní smrti Ježíše Krista za lidstvo. Velkopáteční obřady začnou v 15.00 hod. Velký pátek je dnem přísného postu. (Přísný půst zahrnuje půst újmy a půst od masitých pokrmů. Při půstu újmy je dovoleno se najíst je jednou za den dosyta a dvakrát méně než jindy. Půst újmy zavazuje katolíky od 18 do dovršených 59 let. Nemoc od půstu újmy osvobozuje. Půst zdrženlivosti od masitých pokrmů zavazuje katolíky od 14 let.) 

Na Bílou sobotu začínají obřady velikonoční vigilie ve 20.00 hod svěcením ohně a velikonoční svíce. Při vhodném počasí se shromáždíme na nádvoří před bočním vchodem. 

Na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně budou mše sv. podle běžného nedělního pořádku. Při všech mší sv. se budou světit pokrmy. Mše svatá bude také v psychiatrické nemocnici ve 14.20. 

Na pondělí velikonoční bude mše svatá ráno v 8.00 hod a večer v 18.30.

V sobotu 11. května 2019 zveme na farní pouť do Rajhradu. Sraz bude v 8.45 na vlakovém nádraží Brno-Židenice. Odjezd vlaku je v 9.00 hod.  Pojedeme do stanice Popovice u Rajhradu, odkud se vydáme do Rajhradu k sestrám Těšitelkám. Navštívíme kongregaci sester Těšitelek, ateliér Jiřího Šťasty, který tu vyrábí zajímavé mozaiky. Předpokládaný návrat je kolem 18 hodiny.

Letošní farní tábor pro děti ve věku 6-15 let bude od 4.8. do 11.8.2019 v Rajnochovicích. Přihlášky přijímáme nejpozději do 31.5.2019 nebo do naplnění kapacity. Přihlášky jsou vzadu na stolku a na webu farnosti. Obyvatelé podzemního města Ember čekají na svou záchranu, tak neváhejte a přihlaste se.

čtvrtek 11. dubna 2019

Farní pouť

V sobotu 11. května bude farní pouť do Rajhradu. Sraz bude v 8:45 na vlakovém nádraží Brno-Židenice. Odjezd vlaku je v 9:00 hod. Pojedeme do stanice Popovice u Rajhradu, odkud se vydáme do Rajhradu k sestrám Těšitelkám. Navštívíme kongregaci sester Těšitelek, ateliér Jiřího Šťasty, který tu vyrábí zajímavé mozaiky. Navštívíme kostel a kapli sester Těšitelek a budeme zde slavit poutní bohoslužbu. Bude také příležitost ke společnému obědu. Předpokládaný návrat do Brna je okolo 18. hodiny.

sobota 6. dubna 2019

Přijďte na jarmark

 Už zítra v neděli 7. dubna 2019 bude v našem kostele postní misijní jarmark. Přijďte si něco pěkného vybrat  a podpořit děti ve Staré Zagoře. Děti potřebují novou dodávku - mikrobus na převážení do kroužků, na spolčo na doučování, na fotbal.


Sbírka na mikrobus

Milí farníci 🙂! Prvně děkuji za všechno, co ve farnosti děláte, sbírky a hlavně modlitby, moc si toho vážím! Dneska nám přes noc shořel mikrobus, který je nezbytný pro přepravu dětí. Pokud by to bylo možné, dala bych výtěžek z misijního jarmarku na mikrobus. 
Slávka Sychrová


Křížová cesta za svítání

Křížová cesta za svítání bude v pondělí 15. dubna 2019. Začínáme ve stanici Kotlanova a půjdeme k lomu Hády. Je to pro mládež a pro mladé duchem, vyrážíme totiž v 5.00 hodin ráno.