sobota 19. května 2018

Obnova závazků svátosti biřmování

Dnes večer 19.5.2018 v 18.30 budeme slavit vigilii ze Seslání Ducha svatého, při které bude možné obnovit i své závazky svátosti biřmování.

Ohlášky 20.května 2018

Slavnost Seslání Ducha svatého.

Dnes je sbírka na charitu.

Děkujeme všem, kteří pomohli při pravidelném úklidu kostela.

V tomto týdnu si připomínáme:
 po: Svátek Výročí posvěcení katedrály sv. Petra a Pavla
čt: Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
so: Památka sv. Filipa Neriho, kněze
ne: Slavnost Nejsvětější Trojice

Dnes bude po mši svaté pro rodiny s dětmi spolčo pro děti.

V pátek 25. května 2018 bude probíhat v naší zemi Noc kostelů. Vzadu si můžete vzít program Noci kostelů v jednotlivých brněnských kostelích. 

Během měsíce května se modlíme po večerní mši svaté litanie k Panně Marii.

Skauti zvou děti z naší farnosti na dobrodružný výlet, který se uskuteční příští sobotu 26. května. Více informací vzadu v kostele na stolku.

Dále je tu příležitost pro kluky z naší farnosti, aby se zúčastnili skautského tábora. Čeká na ně 10 dní dobrodružství v přírodě, spaní v tý-pý stanech, napínavá celotáborovka (samurajové a ninjové) a mnoho dalšího. Tábor proběhne ve dnech 5. – 14. července. Informace pro zájemce jsou na plakátku u východů kostela.

pátek 18. května 2018

Modlitba za klášter Porta coeli

Svatá Maria, naše milá paní z Porta coeli,
tento klášter byl svěřen pod tvou ochranu.
Ty jsi po staletí svým příkladem
a svými přímluvami zvala zástupy panen,
které zde svým životem v radostné důvěře oslavovaly Boha.

Pomáhej také dnes mladým dívkám
 objevovat krásu zasvěceného života.
Těm, které tvůj Syn zve,
 aby ho následovaly životem
podle evangelních rad
 a bezvýhradně se mu odevzdaly,
dávej odvahu jít za jeho hlasem.
Ať pod tvou ochranou usilují
o dokonalou lásku
 a vydávají tvému Synu svědectví
vytrvalou modlitbou a prací.

 Ty, která jsi byla s tělem i duší vzata do slávy,
buď i nám všem nebeskou branou k Ježíši,
abychom skrze něho, s ním a v něm
 vzdávali Bohu chválu.
Amen.

Pátý farní výlet - Tišnov a okolí

Podle dlouho dopředu oznámeného termínu výletu se navdšení cestovatelé sešli v sobotu 12.5.2018 na hlavním nádraží. Po přidělění "startovacích čísel" a zakoupení jízdenek se s námi v 8.50 hod. rozjel vlak směrem k Tišnovu. V Hradčanech, po opuštění nádraží jsme společnou motlitbou poděkovali Bohu a nadšeni krásným počasím vykročili po modré značce za O. Petrem. Nad městečkem se nachází dětské hřiště, kde byla naše první zastávka.Pokračovali jsme do kopce po nově zbudované cestě hrdelního práva, která je lemována sedmi kamennými zastaveními smrtelných hříchů ( pýcha, obžerství, smilstvo, lakomství,závist, lenost a hněv) na vrchol a stejnojmennou rozhlednu Klucanina.
Ta se nachází v n.v.416 m. Cestou jsme se stanuli na popravčím v Tišnova. Jen krátce z historie: stará osada byla povýšena na město, po založení kláštera ve vedlejším Předklášteří. Jádro Tišnova pochází ze 13. století, z této doby je i původní kostel. Při cestě k městu a při různých zastávkách se našel čas i na hry, motlitbu, rozhovory a na příjemné seznamování s farníky mezi sebou navzájem. Na konci Tišnova se před námi objevila brána ke klášteru Pota coeli.

Z historie - klášter založený roku1233 královnou Konstanciíbyl vybudován v burgundsko-cisterciánském slohu v jehož původní podobě je zachováno jádro (kostel, křížová chodba a kapitulní síň). Ostatní budovy byly v 16. - 18. století přestavěny. Nejcenější částí je portál hlavního vchodu.
Zde v klášterní kapli sester cisterciaček nám O. Petr odsloužil mši svatou a po ní nám něco o historii a současnosti kláštera řekla bývalá převorka s. Anežka.
Zůstaly zde pouze tři sestřičky, které nás prosí o motlitby za nová povolání zasvěceného života. Po přátelském rozloučení, požehnání na cestu i do dalšího života jsme nasměrovali své kroky k Tišnovskému nádraží a odtud zpět domů. Za velmi pěkný výlet děkujeme našemu Otci Petrovi a všem farníkům co přispěli k tomuto setkání, které dvojnásobně počtem a jistě i věkovým rozsahem ( 2 měsíce až 80 let) předčilo očekávání. Milá byla odvaha ing,arch.J. Šťasty s malou Barunkou v kočárku. Všem patří velké poděkování a díky Bohu.

Vojtěch Holub

Černovická pouť

V neděli 6.května se v Černovicích na Fáměrově náměstí uskutečnila ji po 25 černovická pouť sv. Floriána. O její průběh se stará MO KDU-ČSL s podporou černovické radnice.Letos byla pouť slavnostní. V místech, kde od roku 1898 stál novogotický kostel sv. Floriána, který byl poškozen při bombardování Brna na sklonku 2.světové války. Po válce se přes veškeré snahy odborníků nepodařilo kostel zrekonstruovat a přes protesty široké veřejnosti byl v dubnu 1960 zbořen. 
Po revoluci v květnu 1994 z iniciativy MO KDU se v místech, kde kostel stával, tradiční poutě obnovily. Pod širým nebem se konala mše svatá. Letos ji sloužil P. Stanislav Drobný z Komárova a P. Petr Polívka z Křenové. Zpěváky a ozvučení prostoru zajistili členové KDU a zdá se, že i krásné, slunné počasí. Kdo se nemohl zúčastnit, nezoufejte, příští rok se s pomocí Boží bude konat pouť již po 26.
Hana Holubová

Čtení knihy Daniel

Ve středu 16.5.2018 jsme se naposledy sešli nad knihou Daniel ze starého zákona. Setkání probíhala zhruba po dvou týdnech ve středu po mši svaté. Na faře se setkávalo asi 16 lidí podle pracovní vytíženosti a zhruba jednou tolik bylo napojeno přes internet, kdy každému, kdo požádal Otce Petra došla po setkání perfektně připravená prezentace p.Miloslavem Trmačem. Osobní setkání však mělo své nezaměnitelné kouzlo. Předávání postřehů a myšlenek nás nutilo intenzivně přemýšlet. Shodli jsme se, že by nás lákalo touto formou ve čtení Bible pokračovat. Těšíme se, že Otec Petr po prázdninách vyvěsí v předsíni kostela další plakátek s pokračovacím setkáním nad knihou knih.
Hana Holubová

pátek 11. května 2018

Ohlášky 13.května 2018

Dnes je 7. neděle velikonoční.

V tomto týdnu si připomínáme:
 po: Svátek sv. Matěje, apoštola
st: Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
ne: Slavnost Seslání Ducha svatého

Ve středu 16. května 2018 bude závěrečné setkání čtenářů starozákonní knihy Daniel po mši svaté večer. 

Tento pátek 18. května 2018 bude po mši svaté večer pravidelný úklid kostela. Budeme vděčni za každého pomocníka. 

Příští neděli 20. května 2018 bude po mši svaté pro rodiny s dětmi spolčo pro děti. 

Máme ještě pár volných míst na farním táboře pro děti ve Velkých Losinách. Přihlaste se, prosím, nejpozději do 31. května 2018. 

V pátek 25. května 2018 bude probíhat v naší zemi Noc kostelů. Vzadu si můžete vzít program Noci kostelů v jednotlivých brněnských kostelích.

Během měsíce května se modlíme po večerní mši svaté litanie k Panně Marii.

sobota 5. května 2018

Ohlášky 6. května 2018

Dnes je 6. neděle velikonoční. 

V tomto týdnu si připomínáme:
út: nez. památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí
čt: Slavnost nanebevstoupení Páně.
      Je to doporučený svátek.
ne: 7. neděle velikonoční 

Dnes bude po mši svaté pro rodiny s dětmi spolčo pro děti. 

Znáte už všechny děti, mládež, rodiny i seniory? Bydlíte kousek od sebe, vidíte se občac v kostele a moc o sobě nevíte? Pojďte s námi na pouť. V sobotu 12. května 2018 zveme všechny děti, mládež, rodiny i seniory na farní pouť. Vydáme se vlakem do Hradčan odkud nás čeká pěkná cesta kolem tišnovské šibenici, rozhledny Klucaniny a mše svatá v kapli sester v Předklášteří. Bliží info na nástěnce i na webu. 

Už jste slyšeli o tajemné zemi Larnii? Už jste tam byli? Znáte místní poměry? Nebojte se vydat s námi a poznat něco nového. Třeba i někomu pomoci a bojovat proti zlu. Pojeďte s námi na farní tábor pro děti. Přihlášky přijímáme nejpozději do 31.5.2018 nebo do naplnění kapacity. Fara není až zas tak nafukovací:-) 

Víte, co byla Ježíšova nejčastější činnost? Navštěvoval rodiny. Přicházel do míst, kde se odehrával jejich každodenní život a přinášel tam radost a pokoj. I kněžím ve farnostech doporučuje, aby navštěvovali rodiny. Naše iniciativa Projít farnost křížem a krážem a roznést úsměv, k tomu může pomoci. Stačí se domluvit s kýmkoliv z nás a rádi vás individuálně navštívíme. 

V úterý 8. května 2018 zveme na primiční mši svatou v kostele Panny Marie Nanebevzaté ve Šlapanicích, která bude v 17.00 hod. a bude ji mít kněz fokolarín Martin Uher. 

Co dělat, aby naše láska nevyprchala? Co když se pohádáme? Nezmění náš vztah příchod dětí? Připravujete se na svatbu nebo jste čerství manželé? Nad těmito a podobnými otázkami se můžete společně s ostatními páry zamyslet během čtyř setkání na téma Svatba. A co dál? Bližší info na nástěnce.

sobota 28. dubna 2018

Ohlášky 29. dubna 2018

Dnes je 5. neděle velikonoční. 

V tomto týdnu si připomínáme:
 út: Nez. památka sv. Josefa, dělníka
st: Památka sv. Atanaše, biskupa a učitele církve
čt: Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
pá: První pátek v měsíci.
ne: 6. neděle velikonoční 

Setkání čtenářů starozákonní knihy Daniel bude tuto středu 2. května 2018 od 19.15 na faře. 

Zpovídání před prvním pátkem bude ve čtvrtek od 17.30 do 19.00 hodin a v pátek dopoledne od 8.00 do 10.00 hod. a večer od 17.30 do 20.00 hod.

Adorace na první pátek bude ráno od 8.00 do 10.00 hod. a večer po mši svaté do 20.00 hod.

Příští neděli bude spolčo pro děti. Začneme ho mší svatou v 9.30. 

Znáte už všechny děti, mládež, rodiny i seniory? Bydlíte kousek od sebe, vidíte se občas v kostele a moc o sobě nevíte? Pojďte s námi na pouť. V sobotu 12. května 2018 zveme všechny děti, mládež, rodiny i seniory na farní pouť. Vydáme se vlakem do Hradčan odkud nás čeká pěkná cesta kolem tišnovské šibenici, rozhledny Klucaniny a mše svatá v kapli sester v Předklášteří. Bliží info na nástěnce i na webu. 

Už jste slyšeli o tajemné zemi Larnii? Už jste tam byli? Znáte místní poměry? Nebojte se vydat s námi a poznat něco nového. Třeba i někomu pomoci a bojovat proti zlu. Pojeďte s námi na farní tábor pro děti. Přihlášky přijímáme nejpozději do 31.5.2018 nebo do naplnění kapacity. Fara není až zas tak nafukovací:-) 

Víte, co byla Ježíšova nejčastější činnost? Navštěvoval rodiny. Přicházel do míst, kde se odehrával jejich každodenní život a přinášel tam radost a pokoj. I kněžím ve farnostech doporučuje, aby navštěvovali rodiny. Naše iniciativa Projít farnost křížem a krážem a roznést úsměv, k tomu může pomoci. Stačí se domluvit s kýmkoliv z nás a rádi vás individuálně navštívíme. 

V úterý 8. května 2018 zveme na primiční mši svatou v kostele Panny Marie Nanebevzaté ve Šlapanicích, která bude v 17.00 hod. a bude ji mít kněz fokolarín Martin Uher.

neděle 22. dubna 2018

Máte partu věřících kamarádů?

* o takovou partu se už tři roky snažíme
* můžeš i ty přijít mezi nás
* nenech si utéct náš farní tábor, bude fakt stát za to:-)

 "Chodíte do stejné školy a do stejného kostela. A já bych chtěl, abychom spolu udělali partu. Dobrou a spolehlivou. Můžeme spolu prožít spoustu zábavy, sportu i dobrodružství a při tom nikomu neubližovat."