čtvrtek 17. srpna 2017

Ohlášky 20. srpna 2017

Dnes je 20. neděle v mezidobí. 

Děkujeme všem, kteří pomohli při pravidelném úklidu kostela. 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Památka sv. Pia X., papeže
út: Památka Panny Marie Královny
čt: Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
ne: 21.neděle v mezidobí 

Při všech bohoslužbách si můžete na misku vložit svoji hostii, ve které můžete vložit sebe, své blízké, všechno a všechny, které berete s sebou na mši svatou a chcete, aby Pán proměnil.

sobota 12. srpna 2017

Ohlášky 13.srpna 2017

Dnes je 19. neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
út: Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
 Je to doporučený svátek.
ne: 20.neděle v mezidobí

V pátek 18.srpna 2017 bude úklid kostela, budeme vděčni za každého pomocníka.

Oznamujeme, že snoubenci Boleslav Bieber bydlící v Brně-Obřanech a Anežka Trmačová bydlící v Brně-Černovicích si udělí v našem kostele v sobotu 19.srpna 2017 svátost manželství. Pokud je někomu známa nějaká překážka tohoto zamýšleného manželství, je povinen ji oznámit duchovnímu správci. 

Při všech bohoslužbách si můžete na misku vložit svoji hostii, ve které můžete vložit sebe, své blízké, všechno a všechny, které berete s sebou na mši svatou a chcete, aby Pán proměnil.

sobota 5. srpna 2017

Ohlášky 6.srpna 2017

Dnes Svátek Proměnění Páně.

V tomto týdnu si připomínáme:
út: Památka sv. Dominka, kněze
st: Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice
čt: Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
pá: Památka sv. Kláry, panny
ne: 19.neděle v mezidobí 

Při všech bohoslužbách si můžete na misku vložit svoji hostii, ve které můžete vložit sebe, své blízké, všechno a všechny, které berete s sebou na mši svatou a chcete, aby Pán proměnil.

sobota 29. července 2017

Ohlášky 30. července 2017

Dnes 17. neděle v mezidobí. 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Památka sv, Ignáce z Loyly, kněze
út: Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve
pá: Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze
ne: Svátek Proměnění Páně 

Prosíme, o modlitbu za farní tábor, za děti mládež i táborové vedoucí, který se koná od 5.8. do 12.8.2017. 

Do pondělí 31.července je ještě poslední šance se zaregistrovat na internetu na CSM. Po přihlášení, dejte vědět i naší animátorce Zdislavě Sychrové, abychom o sobě na setkání věděli.

Zpovídání před prvním pátek bude ve čtvrtek od 17.30 do 19.00 hodin a v pátek dopoledne od 8.00 do 10.00 hod. a večer od 17.30 do 20.00 hod. 

Adorace na první pátek bude ráno od 8.00 do 10.00 hod. a večer po mši svaté do 20.00 hod. 

Při všech bohoslužbách si můžete na misku vložit svoji hostii, ve které můžete vložit sebe, své blízké, všechno a všechny, které berete s sebou na mši svatou a chcete, aby Pán proměnil.

sobota 22. července 2017

Ohlášky 23. července 2017

Dnes 16. neděle v mezidobí. 

V tomto týdnu si připomínáme:
út: Svátek sv. Jakuba, apoštola
st: Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
čt: Památka sv. Gorazda a druhů
so: Památka sv. Marty
ne: 17. neděle v mezidobí 

Při všech bohoslužbách si můžete na misku vložit svoji hostii, ve které můžete vložit sebe, své blízké, všechno a všechny, které berete s sebou na mši svatou a chcete, aby Pán proměnil. 

Ještě se můžete přihlásit na CSM. Po přihlášení na setkání nezapomeňte napsat naší animátorce Zdislavě Sychrové, abychom o sobě na setkání věděli a mohli spolu třeba i něco podniknout.

pátek 14. července 2017

Ohlášky 16. července 2017

Dnes 15. neděle v mezidobí. 

V tomto týdnu si připomínáme:
so: Svátek sv. Marie Magdalény
ne: 16. neděle v mezidobí

Děkujeme všem, kteří pomohli při pravidelném úklidu kostela.

V pátek 21.července 2017 bude v naší farnosti Adorační den. Prosíme se, zapište se na stolku v kostele, kdo může převzít nějakou adorační hodinu, aby se nám podařilo zajistit nepřetržitou celodenní adoraci.

Při všech bohoslužbách si můžete na misku vložit svoji hostii, ve které můžete vložit sebe, své blízké, všechno a všechny, které berete s sebou na mši svatou a chcete, aby Pán proměnil. 

Ještě se můžete přihlásit na CSM. Po přihlášení na setkání nezapomeňte napsat naší animátorce Zdislavě Sychrové, abychom o sobě na setkání věděli a mohli spolu třeba i něco podniknout.

sobota 8. července 2017

FILMOVÝ VEČER

Konec školního roku je potřeba oslavit, a proto se dne 27. června sešla mládež na faře, aby zhlédla film a užili si přátelské atmosféry za přítomnosti dobrého jídla a pití. 
Film, který jsme viděli se jmenuje „I'm Not Ashamed“ (ve volném překladu „Nestydím se“). Byl natočen v roce 2016 a popisuje život a víru dospívající dívky Rachel z Columbine High School, kde se v roce 1999 odehrává největší masakr amerických škol. Snímek byl velmi inspirativní, i když místy trochu moc „slad'árna“ :). 
Po něm následovala diskuze, při které jsme mluvili o našich dojmech, které v nás zanechal. Za organizaci děkujeme otci Petrovi a Slávce Sychrové a už se těšíme na další!

Ohlášky 9. července 2017

Dnes 14. neděle v mezidobí. 

V tomto týdnu si připomínáme:
út: Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
so: Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
ne: 15. neděle v mezidobí 

Při všech bohoslužbách si můžete na misku vložit svoji hostii, ve které můžete vložit sebe, své blízké, všechno a všechny, které berete s sebou na mši svatou a chcete, aby Pán proměnil. 

Ještě se můžete přihlásit na CSM. Po přihlášení na setkání nezapomeňte napsat naší animátorce Zdislavě Sychrové, abychom o sobě na setkání věděli a mohli spolu třeba i něco podniknout. 

V pátek 21.července 2017 bude v naší farnosti Adorační den. je to den, kdy se farnost modlí za sebe i za celou diecézi. Kostel bude otevřený po celý den. Nejsvětější Svátost bude vystavena od 6.30 do 18.00 hodin k soukromé adoraci. Přijměte pozvání na setkání s naším Pánem.

pátek 30. června 2017

Ohlášky 2.července 2017

Dnes 13. neděle v mezidobí. 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Svátek sv. Tomáše, apoštola
út: nez. památka sv. Prokopa, opata
st: Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy.
Je to doporučený svátek.
 Mše svatá bude ráno v 8.00 hod. a večer v 18.30.
ne: 14. neděle v mezidobí 

Při všech bohoslužbách si můžete na misku vložit svoji hostii, ve které můžete vložit sebe, své blízké, všechno a všechny, které berete s sebou na mši svatou a chcete, aby Pán proměnil. 

Dnes vychází nového číslo farního zpravodaje. 

Ještě se můžete přihlásit na CSM. Po přihlášení na setkání nezapomeňte napsat naší animátorce Zdislavě Sychrové, abychom o sobě na setkání věděli a mohli spolu třeba i něco podniknout.

čtvrtek 29. června 2017

Nové číslo farního zpravodaje

Právě vychází nové číslo farního zpravodaje. V tištěné podobě ho najdete v kostele na stolku a nahlédnout do něj můžete zde.