pátek 22. června 2018

Závěrečné spolčo pro děti

Poslední spolčo pro děti se konalo u Sychrů na zahradě. Po mši svaté, jsme se všichni shromáždili před farou a aby nám cesta rychleji utekla, dostali jsme od otce Petra zmrzlinu. 
 V půlce cesty jsme se zastavili a začali plnit úkol, který pro nás Slávka připravila. Měli jsme napsat na papír 20 jmen dětí, které někdy byly na spolču, zjistit co rádi dělají ostatní, nakreslit svůj nejkrásnější zážitek ze spolča a zážitek někoho jiného. Po splnění úkolu jsme se vydali opět na cestu.
 Po příchodu na zahradu nás čekalo milé překvapení v podobě melounu, jahodového koktejlu, zeleniny a spousty jiných dobrot. Po krátkém občerstvení následovalo předčítání z Ignácova deníku plného vzpomínek na další uplynulý rok spolča. Celé dopoledne bylo ve znamení smíchu, štěstí a dobré nálady. 
 Na závěr bychom chtěli moc poděkovat za tři roky spolča pod vedením Slávky a Julči s podporou otce Petra. 

Děti v Bruno parku ve Slatině

Poslední hodiny náboženství v letošním školním roce jsme spojili s návštěvou Bruno parku ve Slatině. Děti si zde mohly projít labyrintem, podívat se do podzemní nory, navštívit chobotnici, vyzkoušet si svišták. Líbil se jim i polštář, pavučina i ptačí budky. Ptačí přelet zapůsobil snad na každého. 
Bylo to pěkné zakončení školního roku a pro mě i takový pěkný zážitek, když se nám děti nejprve rozprchly po dvojicích, trojicích po celém parku a v závěru se všichni začali honit podzemím parku. Je to vidět, že už se děti nějakou dobu znají a rádi se vidí.
Chtěl bych poděkovat, jak katechetkám, tak rodičům, dětem, kteří pomáhají vytvářet tuto skvělou partu Božích dětí. Dík patří i táborovým vedoucím a animátorkám i instruktorkám.
o. Petr Polívka

Ohlášky 24. června 2018

Dnes je Slavnost sv. Jana Křtitele. 

Děkujeme všem, kteří pomohli s úklidem kostela. 

V tomto týdnu si připomínáme:
čt: Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
pá: Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů.
      Je to doporučený svátek. 
ne: 13. neděle v mezidobí 

Příští neděli vyjde je nové číslo farního zpravodaje

Ve pátek 29. června 2018 bude mimořádná sbírka na stavbu kostela na Lesné.

pondělí 18. června 2018

Narozeniny otce Petra

Milí farníci. 
   V sobotu 16.6. jsme se setkali v 18.30 na slavnostní mši svaté, která byla obětována za našeho milého otce Petra, který děkoval Pánu Ježíši za dar života při svém jubileu a za každého farníka. 
Byla to dojemná, požehnaná mše sv., která se nesla v křesťanském duchu. Zazněly při ní nejen krásné zpěvy chrámového sboru, ale i milá gratulace otci Petrovi za farníky od našich nejmenších a i upřímná slova od paní Majky Sychrové: Otče Petře, předstupujeme před Vás za všechny zde přítomné v kostele i za všechny Vaše farníky.... Máme nelehký úkol, vlastně tři úkoly - pogratulovat, poděkovat a popřát. 
 K Vašim 40cátým narozeninám gratulujeme s obdivem a chválou Toho, který Vás povolal. 
 Chceme Vám poděkovat. Z těch 40 let jste 5 let - tedy jednu osminu prožil s námi v naší farnosti. Nikdy nebude dost díků za všechny ty mše svaté, za krásná kázání, za svátosti smíření, za mnoho nových aktivit, které zde díky Vám vznikly( spolčo dětí, farní tábory, akce mládeže, společenství maminek s dětmi, za nezapomenutelné farní výlety a další mnohá společenství, prostě za neustálé stmelování farnosti). 
 A co popřát do dalších let? Přejeme Vám a jednomyslně vyprošujeme pevné zdraví duše i těla, další obdarování Duchem Svatým a plnou radost v Něm. Dárek za všechny předal pan kostelník Kopecký. Mši svatou jsme ukončili oblíbenou písní našeho oslavence " Rybáři lidí"a na úplný závěr bylo velmi pěkné představení dětí ze spřátelené farnosti Křenovice o Danielovi, které vedl a na kytaru doprovázel pan Pavel Šťasta. 

Po mši svaté jsme se přesunuli na farní zahradu, kde proběhl přípitek a následně posezení při opékání špekáčků a ochutnávání dalších dobrot. Otec Petr, který byl obdarován mimo jiné i návštěvou ostatků svaté Zdislavy, nám přítomným jimi požehnal a taktéž i všechny pochoutky. Setkání bylo velmi příjemné, srdečné a pevně věříme, že jsme pana faráře aspoň trošku potěšili. Hezké, pohodové léto, Boží požehnání, ochranu Panny Marie a andělů strážných na všech cestách vám všem přejí 
manželé Dohnálkovi

sobota 16. června 2018

Ohlášky 17. června 2018

Dnes je 11. neděle v mezidobí. 

Děkujeme všem, kteří pomohli s přípravou farního večera (bohoslužby, ohně, občerstvení i programu). 

V tomto týdnu si připomínáme:
čt: Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
ne: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 

Dnes bude poslední spolčo pro děti v tom školním roce, které začneme mší svatou v 9.30. Po ní se sejdeme před farou a půjdeme na zahradu U Sychrů, kde budou speciální hry, čtení z Ignácova deníku a překvapení od Slávky. 

Ve čtvrtek 21. června 2018 je uzávěrka nového čísla farního zpravodaje. 

V pátek 22. června 2018 bude pravidelný úklid kostela. večer po mši svaté a budeme vděčni za každého pomocníka. 

Ve pátek 29. června 2018 bude mimořádná sbírka na stavbu kostela na Lesné.

V kostele sv. Michala (Dominikánské náměstí, Brno) je Výstava "Matka Tereza světlo v temnotě dneška" do 1.7. 2018. Otevřeno: úterý až sobota; 10-12 a 14-17 hod. Mimo uvedené časy je možné navštívit také před a po bohoslužbách. 

Festival Kefasfest je křesťanský festival s bohatým programem plným hudby, sportovních aktivit a kreativních workshopů. Uskuteční se v jedinečném prostoru Rosa coeli v Dolních Kounicích o víkendu 22. – 24. 6. 2018. Více informací o festivalu a online vstupenky najdete na www.kefasfest.cz.

čtvrtek 7. června 2018

Ohlášky 10. června 2018

Dnes je 10. neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Památka sv. Barnabáše, apoštola
st: Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
ne: 11. neděle v mezidobí

V úterý 12. června 2018 bude po mši svaté večer posezení chrámového sboru a varhaníků s kněžími na faře.

V sobotu 16. června 2018 bude farní oheň, který začneme mší svatou v 18.30. Špekáčky, chleba, zelenina a pití budou zajištěny.

V neděli 17.června 2018 bude poslední spolčo pro děti v tom školním roce, které začneme mší svatou v 9.30. Po ní se sejdeme před farou a půjdeme na zahradu U Sychrů, kde bodou speciální hry, čtení z Ignácova deníku a překvapení od Slávky. 

Ve čtvrtek 21. června 2018 je uzávěrka nového čísla farního zpravodaje

Ve pátek 29. června 2018 bude mimořádná sbírka na stavbu kostela na Lesné.

Poslední spolčo pro děti


Poslední spolčo pro děti bude v neděli 17. června 2018, které začneme mší svatou v 9.30 a po ní se přesuneme na zahradu u Sychrů, kde budou speciální hry, čtení z Ignácova deníku a překvapení od Slávky, která odjíždí.

sobota 2. června 2018

Ohlášky 3. června 2018

Dnes je 9. neděle v mezidobí. 

V tomto týdnu si připomínáme: 
út: Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
pá: Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova
so: Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie
ne: 10. neděle v mezidobí 

Dnes bude odpoledne na faře v 17.00 hod. předtáborové setkání pro rodiče a děti do 12 let. Pro starší děti, mládež bude předtáborové setkání v pátek 8. června 2018 po mši svaté na faře. 

Modlitba za obnovu mariánského sloupu v Praze bude dnes v 18.00 hod. v našem kostele a i večerní mše svatá bude na tento úmysl.

V sobotu 16. června 2018 bude farní oheň, který začneme mší svatou v 18.30. 

V neděli 17.června 2018 bude poslední spolčo pro děti v tom školním roce, které začneme mší svatou v 9.30. Bližší info budou následovat.

pátek 25. května 2018

Ohlášky 27. května 2018

Dnes je Slavnost Nejsvětější Trojice. 

Děkujeme všem, kteří pomohli při Noci kostelů v našem kostele.

V tomto týdnu si připomínáme:
 st: Památka sv. Zdislavy
čt: Slavnost Těla a Krve Páně
 Je to doporučený svátek.
so: Památka sv. Justina, mučedníka
ne: 9. neděle v mezidobí 

Během měsíce května se modlíme po večerní mši svaté litanie k Panně Marii. 

Ve čtvrtek 31. května 2018 budeme slavit Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo). Mše svatá bude ráno v 6.00 hod. a večer v 18.30. večerní mše svatá bude zakončena eucharistickým průvodem k oltáři na nádvoří našeho kostela. 

Zpovídání před prvním pátkem bude ve čtvrtek od 17.30 do večerní mše svaté (během slavnostní bohoslužby se zpovídat nebude) a v pátek dopoledne od 8.00 do 10.00 hod. a večer od 17.30 do 20.00 hod. 

Adorace na první pátek bude ráno od 8.00 do 10.00 hod. a večer po mši svaté do 20.00 hod. 

Příští neděli bude mše svaté pro rodiny s dětmi dopoledne v 9.30. Původně plánované spolčo pro děti mimořádně nebude, ale bude odpoledne na faře v 17.00 hod. předtáborové setkání.

sobota 19. května 2018

Obnova závazků svátosti biřmování

Dnes večer 19.5.2018 v 18.30 budeme slavit vigilii ze Seslání Ducha svatého, při které bude možné obnovit i své závazky svátosti biřmování.