pátek 26. května 2017

Ohlášky 28. května 2017

Dnes je 7. neděle velikonoční. 

V tomto týdnu si připomínáme:
út: Památka sv. Zdislavy
čt: Památka sv. Justina, mučedníka
so: Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
ne: Slavnost seslání Ducha svatého 

Využijte poslední příležitost přihlásit se na farní tábor Mise Tacepo do středy 31. května 2017. Prosíme i o zaplacení tábora do tohoto termínu. 

Využijte možnosti přihlásit se na CSM v Oloumoci za nižší cenu. Při přihlášení do 31.května 2017 zaplatíte za setkání 950,-Kč, během června už 1200,-Kč. Po přihlášení na setkání nezapomeňte napsat naší animátorce Zdislavě Sychrové, abychom o sobě na setkání věděli a mohli spolu třeba i něco podniknout. 

Celý měsíc květen se modlíme vždy po večerní mši svaté litanie k Panně Marii. 

Zpovídání před prvním pátek bude ve čtvrtek od 17.30 do 19.00 hodin a v pátek dopoledne od 8.00 do 10.00 hod. a večer od 17.30 do 20.00 hod. 

Adorace na první pátek bude ráno od 8.00 do 10.00 hod. a večer po mši svaté do 20.00 hod. 

Příští neděli 4. června 2017 bude předtáborové setkání. Začneme ho mší svatou pro rodiny s dětmi. Děti se sejdou s Julčou a se Slávkou v 9.00 hodin aby nacvičily písně ke mši svaté. Po ní bude setkání na faře. Bude to zároveň i poslední tučné spolčo pro děti v tomto školním roce, takže se těšíme, že se všichni uvidíme. 

Příští neděli 4. června 2017 bude sbírka na charitu ve farnostech brněnské dicecéze. 

V pátek 9. června 2017 proběhne Noc kostelů. V našem kostele bude možné navštívit komentovanou mši svatou, prohlídku kostela a varhan. Kostel bude otevřen do 22.00 hod. 

V neděli 11. června 2017 při mši svaté pro rodiny s dětmi v 9.30 půjdou děti poprvé ke svatému přijímání. Jde většinou o děti, co se účastní našich farních táborů, spolča pro děti a znáte je z bohoslužeb pro rodiny s dětmi. 

V sobotu 17. června 2017 bude opékání u ohně, které začneme společnou mší svatou v 18.30. Je to příležitost setkat se s dalšími lidmi farnosti, které vídáme při nedělních bohoslužbách, ale neznáme je třeba ani jménem. 

V uplynulém týdnu došlo v našem kostele k opětovnému ničení plakátků, brožur a obrazů. K poškozování dochází přímo v průběhu bohoslužeb a škodu působí lidé, kteří žebrají při východu z kostela. V kostele i v předsíni kostela se nežebrá a nedoporučujeme přispívat těmto lidem ani v okolí kostela. Pokud chcete těmto lidem pomoc, můžete jim pomoc třeba tím, že dáte něco do sbírky na charitu příští neděli. Prosíme, nenechávejte tyto lidi ani v kostele, ani v předsíni kostela. Pokud nebudou chtít odejít, může na ně první, kdo je tam uvidí, zavolat mětskou policii, číslo je 156.

středa 24. května 2017

Obnova svatého přijímání

Milí farníci! Blíží se první svaté přijímání našich dětí. Jde většinou o děti, které znáte ze spolča, z bohoslužeb pro rodiny s dětmi i z našich farních táborů. Věřím, že to bude veliký den nejen pro tyto děti a jejich rodiny, ale pro celou naši farnost.
Můžeme si i položit otázky: Jak to bylo v den mého prvního svatého přijímání? Jak prožívám svaté přijímání dnes? Co to pro mě znamená, že mohu jíst z jednoho chleba a pít z jednoho kalicha? Vážím si toho? Je pro mě svaté přijímání i posilou v mých každodenních zápasech a při řešení složitých životních situací?
Možná se někdy i přistihneme, že si svatého přijímání až zas tak moc nevážíme a že pro nás není úplně tím, čím by mohlo být. Nemohlo by být letos první svaté přijímání těchto dětí i obnovou svatého přijímání celé farnosti? 
Takovou pro mě silnou chvílí je už příprava na mši svatou, kdy mohu vstoupit do kostela a vložit ještě neproměněnou hostii na patenu. Tím tam dávám sám sebe, i všechny své blízké, a někdy i ty, se kterými zrovna nejsem moc za dobře. Proč? Dávám to Pánu, aby to On při obětování proměnil a ve svatém přijímání to z jeho rukou přijímám zase zpátky. Přijímám sebe i ty druhé, přijímám Ježíše do svého nitra a chci, aby On byl s námi a s Ním i pokoj a radost mezi námi. 
Vezměte to ode mě jako pozvání zapojit se a vkládat sám sebe na patenu a uvidíte zázraky. Je to dobrovolné. Ve svatostánku máme vždy dost už proměněných hostií, takže kdo si z jakýchkoliv důvodů hostii na patenu nestihne dát (nebo nebude chtít dávat), tak nemusí. Je to pouze nabídka a pozvání. Začínáme v neděli 11. června 2017 a od toho dne při všech nedělních bohoslužbách a ve všední dny při všech večerních bohoslužbách.
o. Petr Polívka

sobota 20. května 2017

Ohlášky 21. května 2017

Dnes je 6. neděle velikonoční. 

Děkujeme všem, kteří pomohli při pravidelném úklidu kostela. 

V tomto týdnu si připomínáme:
út: Slavnost Výročí posvěcení katedrály
čt: Slavnost Nanebevstoupení Páně - doporučený svátek
pá: Památka sv. Filipa a Neriho, kněze
ne: 7. neděle velikonoční

Srdečně zveme na ekumenickou modlitbu se zpěvy z Taizé dnes večer v 19,45 hod. Doprovázet ji bude BES - brněnský ekumenický sbor pod vedením Luboše Rause. 

Prosíme o odevzdání přihlášek a zaplacení farního tábora do 31.května 2017. 

Mládež z farnosti se vydává na CSM v Olomouci. Odkaz na elektronickou přihlášku najdete na webu farnosti a i kontakt na naši animátorku Zdislavu Sychrovou, abychom o sobě na setkání věděli a mohli se i setkat, něco spolu podniknout. 

Celý měsíc květen se modlíme vždy po večerní mši svaté litanie k Panně Marii.

sobota 13. května 2017

Jak se přihlašovat na CSM v Olomouci?

Mládež z naší farnosti se chystá na CSM v Olomouci, abychom o sobě na setkání věděli a mohli se třeba i setkat, je dobré nejen vyplnit elektronickou přihlášku, ale i dát vědět naší animátorce Zdislavě Sychrové, která bude na setkání k dispozici pro mládež z naší farnosti. Nejlépe na mail: zdislava.sychrova(at)seznam.cz nebo napsat zprávu na facebooku. Pomůže s výběrem programu, poradí, kde co najdete a třeba se s vámi i někam vypraví. Rádi bychom během setkání udělali i takové setkání pro mládež z farnosti, tak aby vás mohla kontaktovat. Od čtvrtka 17.8. bude na setkání k zastižení i o. Petr.

Ohlášky 14. května 2017

Dnes je 5. neděle velikonoční. 

V tomto týdnu si připomínáme:
út: Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
so: Památka sv. Klementa Marie Hofbauera
ne: 6. neděle velikonoční
Dnes bude po mši svaté pro rodiny s dětmi tučné spolčo pro děti (tj. spolčo na kterém se snažíme o co nejhojnější účast). 

Rande prachovky se smetákem stále pokračuje, přijdeš je podpořit? V pátek 19. května v 19.15 bude úklid kostela před svátostí biřmování. Budeme vděčni za každého pomocníka. 

Srdečně zveme všechny farníky na ekumenickou modlitbu se zpěvy z Taizé v neděli 21.května 2017 v 19,45 hod. Modlitbu zpěvem společně doprovodí BES - brněnský ekumenický sbor pod vedením Luboše Rause. 

V neděli 21. května 2017 navštíví naši farnost náš diecézní biskup Mons.Vojtěch Cikrle a bude při mši svaté v 9.30 udělovat svátost biřmování 12 našim farníkům. 

Na MISI TACEPO, neboli náš farní tábor je možné se přihlásit nejpozději do 31.května 2017 u o. Petra, nebo u Zdislavy Sychrové. Bliží info u nich nebo na webu farnosti. 

Přihlaste se na CSM mládeže v Olomouci. Stačí vyplnit elektronickou přihlášku, a dát vědět naší animátorce Zdislavě Sychrové, která bude na setkání k dispozici pro mládež z naší farnosti. Bližší info jsou u ní, u o. Petra nebo i na webu farnosti.

Celý měsíc květen se modlíme vždy po večerní mši svaté litanie k Panně Marii.

sobota 6. května 2017

Noční adorace mládeže - bližší info

Z pátku 12.5. na sobotu 13.5.2017 se bude v naší farnosti konat noční adorace mládeže, kterou zahájíme mši svatou v 18.30 a po ní bude následovat krátké svědectví o Krakově od naší animátorky Zdislavy Sychrové, po kterém se mládež přesune na faru, kde bude mít společnou večeři, hry a další zajímavý program. Od 19.30 do 23.30 bude příležitost pro soukromou adoraci pro rodiče, babičky a dědečky a ostatní farníky v kostele, od 23.30 bude adorovat mládež naší farnosti až do rána, kdy zakončíme v 7.00 hod. svátostným požehnáním a společnou snídaní. Bližší info u o. Petra a u našich animátorek Julči a Slávky.

Ohlášky 7. května 2017

Dnes je 4. neděle velikonoční (neděle Dobrého Pastýře) 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Nez. památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí.
so: Nez. památka Panny Marie Fatimské
ne: 5. neděle velikonoční

Dnes večer bude v našem kostele od 18.00 hod socha Panny Marie Fatimské při příležitosti 100 let od fatimských zjevení. Začneme modlitbou růžence a můžeme si zde vyprosit mimořádné Boží milosti.

Zítra v pondělí 8.5. 2017 bude mše sv. ráno v 8.00 hod. 

Z pátku na sobotu 12. - 13. května 2017 bude noční adorace mládeže. Zahájíme ji mší svatou v 18.30 a po ní bude v kostele následovat krátké svědectví o Krakově od naší animátorky Zdislavy Sychrové. Po něm se mladí přesunou na faru, kde budou mít společnou večeři, hry a další zajímavý program. Babičky a dědečkové, rodiče a všichni ostatní mohou zůstat v kostele k soukromé adoraci, která bude do 23.30, kdy adoraci převezme mládež z farnosti. Během noci se budou mladí v adoraci střídat a ráno v 7.00 hod. ji zakončíme požehnáním a závěrečnou snídaní na faře. Bližší info na nástěnce, na webu, u o. Petra, u našich animátorek Julči a Slávky. 

Příští neděli 14. května 2017 budou při mši svaté pro rodiny s dětmi zpívat děti. Sejdou se v 9.00 hod. s Julčou a se Slávkou u klavíru. Po mši svaté bude tučné spolčo pro děti (tj. spolčo na kterém se snažíme o co nejhojnější účast). 

O letošních prázdninách se chystáme na MISI TACEPO. Reportérka naší farní televize TV Archa se svým týmem navštivili Charváty, dějiště letošního farního tábora. Zajímavou videopozvánku a další info najdete na webu farnosti. Informovat se a přihlášky podávat můžete u o. Petra, nebo u Zdislavy Sychrové. 

Uvažujete o CSM mládeže v Olomouci? Neváhejte a přihlaste se a abychom o sobě na setkání věděli a mohli se třeba i setkat, je dobré nejen vyplnit elektronickou přihlášku, ale i dát vědět naší animátorce Zdislavě Sychrové, která bude na setkání k dispozici pro mládež z naší farnosti. S těmi, kdo na setkání jedou a nebo o tom uvažují, že by jeli, se můžete setkat během noční adorace mládeže. Bližší info a přihláška na webu farnosti. 

V neděli 21. května 2017 navštíví naši farnost náš diecézní biskup Mons.Vojtěch Cikrle a bude při mši svaté v 9.30 udělovat svátost biřmování 12 našim farníkům.

Celý měsíc květen se modlíme vždy po večerní mši svaté litanie k Panně Marii.

středa 3. května 2017

MĚSÍC KVĚTEN NA KŘENOVÉ

Během měsíce května se modlíme/zpíváme litanie k Panně Marii vždy po večerní mši svaté.

pátek 28. dubna 2017

Nové číslo farního zpravodaje

Právě vychází nové číslo farního zpravodaje, může si ho vyzvednout vzadu v kostele na stolku nebo se do něho podívat zde.