pátek 22. ledna 2021

Ohlášky 24.ledna 2021

Dnes je 3. neděle v mezidobí.

Je to Neděle Božího slova.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola
út: Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
st: Nez. památka sv. Anděly Mericiové, panny
čt: Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
ne: 4. neděle v mezidobí. 

Na všechny bohoslužby v našem kostele je nutné se přihlašovat. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. 

V sobotu 30.ledna bude mimořádně mše svatá i ráno v 8.00 hodin. 

V neděli 31.ledna bude mše svatá také v 16.00 hodin. 

Dnes je poslední příležitost přispět do letošní tříkrálové sbírky.

sobota 16. ledna 2021

Ohlášky 17. ledna 2021

Dnes je 2. neděle v mezidobí.
Děkujeme všem, kteří pomohli s úklidem vánoční stromků a betléma.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Výročí posvěcení našeho kostela.
      Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů.
st:  Nez. památka sv. Fabiána, papeže a mučedníka.
čt: Památka sv. Anežky, panny a mučednice.
pá: Nez. památka sv. Vincence, jáhna a mučedníka.
ne: 3. neděle v mezidobí.
     Je to Neděle Božího slova.


Na všechny bohoslužby v našem kostele je nutné se přihlašovat

V pondělí 18.ledna 2021 slavíme 107. narozeniny naší farnosti, neboli 107. výročí posvěcení našeho kostela. Mše svatá bude ráno v 6.00 hodin a potom večer budou dvě slavnostní bohoslužby v 17,15 a v 18.30. Poděkujeme za všechny, kdo v tomto kostele byli pokřtěni, biřmováni a u prvního svatého přijímání, kdo zde uzavřeli manželství, za všechny, kdo sem přicházejí k bohoslužbám i se pomodlit a vzpomeneme i na všechny zemřelé. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. 

V sobotu 23.ledna bude mimořádně mše svatá i ráno v 8.00 hodin

V neděli 24.ledna bude mše svatá také v 16.00 hodin. 

Letošní tříkrálová sbírka je letos online. Je to i upřednostňovaný způsob, jak letos do tříkrálové sbírky můžete přispět. Pokud by to pro někoho opravdu nebylo možné, je také sakristii v našem kostele jedna kasička tříkrálové sbírky, do které je možné přispět i v hotovosti. Kasička tam bude do konce sbírky tzn. do 24.ledna 2021.

neděle 10. ledna 2021

Slavíme 107. narozeniny

V pondělí 18. ledna 2021 slavíme 107 let od posvěcení našeho kostela. Chceme vzpomenout na všechny, kdo v našem kostele byli pokřtěni, biřmováni, u prvního svatého přijímání, udělili si u nás svátost manželství, anebo jsme je z naší farnosti doprovodili do věčného domova.

Tříkrálová sbírka 2021

 Letošní tříkrálová sbírka je letos online. Je to i upřednostňovaný způsob, jak letos do tříkrálové sbírky můžete přispět. Pokud by to pro někoho opravdu nebylo možné, je také sakristii v našem kostele jedna kasička tříkrálové sbírky, do které je možné přispět i v hotovosti. Kasička tam bude do konce sbírky tzn. do 24.ledna 2021.

sobota 9. ledna 2021

Ohlášky 10. ledna 2021

Dnes je Svátek Křtu Páně.
Dnes končí doba vánoční.

V tomto týdnu si připomínáme:
čt: Nez. památka sv. Hilaria, biskupa a učitele církve
ne: 2. neděle v mezidobí.


Na všechny bohoslužby v našem kostele je nutné se přihlašovat.

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin.

V sobotu 16.ledna bude mimořádně mše svatá i ráno v 8.00 hodin.

V neděli 17.ledna bude mše svatá také v 16.00 hodin.

V pondělí 18.ledna 2021 slavíme 107. narozeniny naší farnosti, neboli 107. výročí posvěcení našeho kostela. Mše svatá bude ráno v 6.00 hodin a potom večer budou dvě slavnostní bohoslužby v 17,15 a v 18.30. Poděkujeme za všechny, kdo v tomto kostele byli pokřtěni, biřmováni a u prvního svatého přijímání, kdo zde uzavřeli manželství, za všechny, kdo sem přicházejí k bohoslužbám i se pomodlit a vzpomeneme i na všechny zemřelé.

neděle 3. ledna 2021

Školení v dvorní etiketě pokračuje...

Stateční rytířové a krásné princezny! Od nového roku jsme začali vyplňovat třetí plakátek naší dvorní etikety. Zatím jsme si prozradili další dva body:

19. Uchovávej v srdci to, co slyšíš o Ježíši
(stejně jako Panna Maria)

20. Skrze náš úsměv, pozdrav a pomoc je Ježíš mezi námi
(máme svítit jako žárovky na světelném řetězu)

Dvorní etiketa


Milé princezny a stateční rytířové! Během měsíce listopadu a prosince jsme se mohli seznámit s dalšími body dvorní etikety na královském dvoře.

10. Buď připraven na návštěvu (evangelium o družičkách s lampami a olejem)

11. Dary máme k pomáhání druhým (evangelium o hřivnách)

12. Chováme se ke každému jako ke Králi (evangelium o Posledním soudu)

13. Být připraven vyrazit

14. Mít někoho před sebou (kdo mě upozorní)

15. Nebát se dělat dobré a správné věci (Jak Křtitel vyzýval k obrácení)

16. Vyměnit své plány za Boží plány (Zvěstování Panně Marii)

17. Oslavovat Krále - Pána Boha svými skutky

18. Bojovat se zlem okolo i uvnitř (Simeon a Anna v chrámu)sobota 2. ledna 2021

Ohlášky 3. ledna 2021

Dnes je 2. neděle po Narození Páně.

V tomto týdnu si připomínáme:
st: Slavnost Zjevení Páně.
   Je to doporučený svátek.
čt: Nez. památka sv. Rajmunda z Peňafortu, kněze
so: Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve.
ne: Svátek Křtu Páně.
     Končí doba vánoční. 

Na všechny bohoslužby v našem kostele je nutné se přihlašovat. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu 6. ledna od 16 do 18 hodin a v pátek 8. ledna od 8 do 10 hodin.

V sobotu 9.ledna bude mimořádně mše svatá i ráno v 8.00 hodin

V neděli 10.ledna na Svátek Křtu Páně bude mše svatá také v 16.00 hodin

Děti si mohou za dva vyplněné plakátky s kartičkami s dvorní etiketou vyzvednout v sáristii knížku anebo za jeden čokoládu.

středa 30. prosince 2020

Mše svatá 1. ledna 2021

 Milí farníci! I přesto, že byly bohoslužby 1.ledna velmi rychle obsazené, tak jsem trochu váhal s přidáním další bohoslužby. Je sice pravda, že k tomu vybízí i papež František, ale s druhé strany mše svaté ve vánočním oktávu moc využité nejsou. Máme stále volná místa, tak si i kladu otázku jakou hodnotu má mše svatá v našem životě, potřebujeme ji a žijeme z ní?

Je to ale Slavnost Matky Boží Panny Marie, a tak jsem se nakonec rozhodl mši svatou v 16 hodin přidat. Začneme-li ten nový rok s Marií po boku, tak si myslím, že nám to jedině může pomoc a třeba si budeme vážit i víc bohoslužeb během týdne a budeme je i víc využívat, když se třeba ani v neděli na bohoslužbu nedostaneme díky epidemiologickým opatřením.

V neděli 3.ledna už bohoslužby přidávat nebudu, využijte, prosím, i bohoslužeb ve všední dny. Děkuji. 

o. Petr Polívka

sobota 26. prosince 2020

Ohlášky 27.prosince 2020

Dnes je Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Svátek svatých Mláďátek, mučedníků
pá: Slavnost Matky Boží, Panny Marie.
Je to zasvěcený svátek.
so: Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve.
ne: 2.neděle po Narození Páně


Na všechny bohoslužby v našem kostele je nutné se přihlašovat: 

Mše svatá na poděkování bude ve čtvrtek 31.12. v 16 hodin.

Mše svaté na Slavnost Matky Boží Panny Marie budou jako v neděli: v 8.00, 9,30, 11.00 a 18.30.