sobota 17. srpna 2019

Přihláška do náboženství

Vyučování náboženství bude začínat v druhém zářijovém týdnu na faře. Vyučovací den bude čtvrtek a čas bude ještě upřesněn podle rozvrhu dětí. Prosíme o vyplnění přihlášek do 8.září 2019.

Modlitba k Mimořádnému misijnímu měsíci

Letos v říjnu budeme ve farnostech po celém světě slavit mimořádný misijní měsíc. Je to příležitost pro každého pokřtěného znovu pro sebe odhalit smysl evangelizace, který spočívá v tom, že znovu obnovíme kořeny vlastní víry a budeme přinášet Krista, jeho světlo a život, všem lidem bez rozdílu. Podělíme se s nimi o evangelium, o radostnou zvěst. Vlastníme-li něco krásného a jsme-li tím nadšení, můžeme v sobě objevit i vnitřní pobídku k dalšímu předávání a obdarovávání druhých. 

Ohlášky 18. srpna 2019

Dnes je 20. neděle v mezidobí. 

V tomto týdnu si připomínáme:
út: Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
st: Památka sv. Pia X., papeže
čt: Památka Panny Marie Královny
so: Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
ne: 21. neděle v mezidobí 

Víru nemáme nabízet jako zboží, ale máme lidem přinášet život a světlo, o což se snažili i misijní dobrovolnici v různých částech světa. Aby se to dařilo i nám můžeme se modlit modlitbu k mimořádnému misijnímu měsíci, kterou najdete na lavicích nebo na webových stránkách farnosti.

Děti mohu získat šátek spolča s Ignácem. Stačí donést kartičky k nedělním evangeliím, které nasbíraly během školného roku. Kartičky nemusí mít všechny, chybějící se mohou v sakristii doplnit. 

V pátek 23. srpna 2019 bude po mši svaté večer pravidelný úklid kostela. Budeme vděčni za každého pomocníka. 

Uzávěrka nového čísla farního zpravodaje je ve čtvrtek 29. srpna 2019. 

Vyučování náboženství bude začínat v druhém zářijovém týdnu na faře. Vyučovací den bude čtvrtek a čas bude ještě upřesněn podle rozvrhu dětí. Prosíme o vyplnění přihlášek do 8.září 2019. 

Od prvního září bude možné zapisovat úmysly mši svatých od října do prosince

Letáček nedělní liturgie si můžete vzít vzadu na stolku. 

Přihlaste se do katechetického kurzu a staňte se katechety v naší farnosti. Bližší info na nástěnce, na webu, u o. Petra. 

Od podzimu bude probíhat v naší farnosti příprava na křest dospělých. Zájemci se mohou hlásit v sakristii, nebo u o. Petra.

Najde-li se 5 a více zájemců o přípravu na svátost biřmování, zahájíme ji na podzim. Zájemci se hlaste v sakristii nebo u o. Petra.

Oznamujeme, že snoubenci Martin Sluka bydlící v Brně-Zábradovice a Ludmila Roháčová Brno-Vinohrady si udělí v našem kostele v sobotu 7.září 2019 svátost manželství. Pokud je někomu známa nějaká překážka tohoto zamýšleného manželství, je povinen ji oznámit duchovnímu správci. 

Hledáme lektory pro čtení při nedělních bohoslužbách. Můžete se zkusit zapisovat alespoň týden dopředu. Je to stejně důležitá služba ve farnosti jako třeba úklid kostela, fary, vyučování náboženství nebo vedení spolča pro děti. 

Naše iniciativa Projít farnost křížem a krážem a roznést úsměv chce být pozváním pro všechny rodiny z naší farnosti. Stačí se domluvit s kýmkoliv z nás a rádi vás navštívíme.

pátek 9. srpna 2019

Ohlášky 11. srpna 2019

Dnes je 19. neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Nez. památka sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice
st: Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
čt: Slavnost nanebevzetí Panny Marie.
 Je to doporučený svátek.
pá: Nez. památka sv. Štěpána Uherského
ne: 20. neděle v mezidobí 

Ve středu 14. srpna 2019 v 18.30 budeme při mši svaté za misijní dobrovolníky mluvit o sdělovacích prostředních jako dalším evangelizačním poli. Bližší info na nástěnce. 

Letáček nedělní liturgie si můžete vzít vzadu na stolku. 

Přihlaste se do katechetického kurzu a staňte se katechety v naší farnosti. Bližší info na nástěnce, na webu, u o. Petra. 

Od podzimu bude probíhat v naší farnosti příprava na křest dospělých. Zájemci se mohou hlásit v sakristii, nebo u o. Petra. 

Najde-li se 5 a více zájemců o přípravu na svátost biřmování, zahájíme ji na podzim. Zájemci se hlaste v sakristii nebo u o. Petra.

sobota 3. srpna 2019

Ohlášky 4.srpna 2019

Dnes je 18. neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Nez. památka Posvěcení římské baziliky Panny Marie
út: Svátek proměnění Páně
čt: Památka sv. Dominika, kněze
pá: Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
so: Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
ne: 19. neděle v mezidobí

Dnes se vydávají děti a mládež na farní tábor, prosíme o Vaši modlitbu. 

Ve středu 14. srpna 2019 v 18.30 budeme při mši svaté za misijní dobrovolníky mluvit o sdělovacích prostředních jako dalším evangelizačním poli. Bližší info na nástěnce. 

Letáček nedělní liturgie si můžete vzít vzadu na stolku. 

Přihlaste se do katechetického kurzu a staňte se katechety v naší farnosti. Bližší info na nástěnce, na webu, u o. Petra. 

Od podzimu bude probíhat v naší farnosti příprava na křest dospělých. Zájemci se mohou hlásit v sakristii, nebo u o. Petra. 

Najde-li se 5 a více zájemců o přípravu na svátost biřmování, zahájíme ji na podzim. Zájemci se hlaste v sakristii nebo u o. Petra.

sobota 27. července 2019

Ohlášky 28.července 2019

Dnes je 17. neděle v mezidobí. 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Památka sv. Marty
út: Nez. památka sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitelé církve
st: Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
čt: Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitelé církve
ne: 18. neděle v mezidobí 


Zpovídání před prvním pátkem bude ve čtvrtek od 17.30 do 18.30 hod a v pátek dopoledne od 8.00 do 10.00 hod. a večer od 17.30 do 18.30 hod. a potom po mši svaté do 20 hod. 

Adorace na první pátek bude ráno od 8.00 do 10.00 hod. a večer po mši svaté do 20 hod. 

Srdečně Vás zveme tuto sobotu 3. srpna 2019 v 18.00 hod. k modlitbě za obnovu mariánského sloupu v Praze

Příští neděli se vydávají děti a mládež na farní tábor, prosíme o Vaši modlitbu. 

Ve středu 14. srpna 2019 v 18.30 budeme při mši svaté za misijní dobrovolníky mluvit o sdělovacích prostředních jako dalším evangelizačním poli. Bližší info na nástěnce. 

Letáček nedělní liturgie si můžete vzít vzadu na stolku. 

Přihlaste se do katechetického kurzu a staňte se katechety v naší farnosti. Bližší info na nástěnce, na webu, u o. Petra. 

Od podzimu bude probíhat v naší farnosti příprava na křest dospělých. Zájemci se mohou hlásit v sakristii, nebo u o. Petra. 

Najde-li se 5 a více zájemců o přípravu na svátost biřmování, zahájíme ji na podzim. Zájemci se hlaste v sakristii nebo u o. Petra.

pátek 19. července 2019

Ohlášky 21.července 2019

Dnes je 16. neděle v mezidobí.


Děkujeme všem, kteří pomohli při pravidelném úklidu kostela.
Dnes je adorační den. Příležitost k adoraci bude od 12 hod. do 18.30.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Svátek sv. Marie Magdalény
út: Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
st: Nez. památka sv. Šarbela Machlúfa, kněze
čt: Svátek sv. Jakuba, apoštola
pá: Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
so: Památka sv. Gorazda a druhů
ne: 17. neděle v mezidobí

Letáček nedělní liturgie si můžete vzít vzadu na stolku.

Přihlaste se do katechetického kurzu a staňte se katechety v naší farnosti. Bližší info na nástěnce, na webu, u o. Petra.

Od podzimu bude probíhat v naší farnosti příprava na křest dospělých. Zájemci se mohou hlásit v sakristii, nebo u o. Petra.

Najde-li se 5 a více zájemců o přípravu na svátost biřmování, zahájíme ji na podzim. Zájemci se hlaste v sakristii nebo u o. Petra.

pátek 12. července 2019

Mše svatá na úmysl dárce (intence)

Milí farníci! Zapisování vlastních úmyslů se vždy dělá na čtvrt roku dopředu. Termín zapisování je vždy jeden měsíc před začátkem nového čtvrtletí. To znamená od září se zapisují mše svaté na říjen, listopad, prosinec. Od prosince se zapisují mše svaté na leden, únor, březen. Od března se zapisují mše svaté na duben, květen, červen a od června mše svaté na červenec, srpen a září.
o. Petr Polívka

Mše svatá za misijní dobrovolníky

Ve středu 14. srpna 2019 v 18.30 budeme při mši svaté za misijní dobrovolníky mluvit o sdělovacích prostředních jako dalším evangelizačním poli. Papež František ve svém poselství k mezinárodním dni sdělovacích prostředcích mluví o tom, že by nám sociální sítě měly pomáhat budovat lidské společenství, měly by nám  pomáhat ještě k většímu propojení, ale měly by být jen doplněním osobního setkání.

Ohlášky 14. července 2019

Dnes je 15. neděle v mezidobí. 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
út: Nez. památka Panny Marie Karmelské
ne: 16. neděle v mezidobí

V pátek 19. července 2019 bude po mši svaté večer pravidelný úklid kostela. Budeme vděčni za každého pomocníka.

Letáček nedělní liturgie si můžete vzít vzadu na stolku. 

Přihlaste se do katechetického kurzu a staňte se katechety v naší farnosti. Bližší info na nástěnce, na webu, u o. Petra. 

Od podzimu bude probíhat v naší farnosti příprava na křest dospělých. Zájemci se mohou hlásit v sakristii, nebo u o. Petra. 

Najde-li se 5 a více zájemců o přípravu na svátost biřmování, zahájíme ji na podzim. Zájemci se hlaste v sakristii nebo u o. Petra. 

V neděli 21.července 2019 bude adorační den. Napište se, prosím, do tabulky, kdo by mohl nějaký čas strávit s Kristem v eucharistii.