pátek 1. července 2016

Ohlášky 3. července 2016

Dnes je 14. neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
út: Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa
Je to doporučený svátek.
ne: 15.neděle v mezidobí

V neděli 3.7. bude od 18 hod. modlitba za obnovu mariánského sloupu v Praze.

V úterý 5.7.2016  na Slavnost sv. Cyrila a Metoděje bude mše svatá ráno v 8.00 hod a večer v 18.30.

Ve čtvrtek 21. července 2016 bude v naší farnosti Adorační den. 

Rádi bychom nabídli o prázdninách v roce 2017 Letní duchovní obnovu pro rodiny. Zájemce prosíme, aby se přihlásili do 15.září 2016. Více informací najdete ve zpravodaji.

sobota 25. června 2016

Nové číslo farního zpravodaje

Chcete vědět, co se děje ve farnosti? Přečtěte si nové číslo farního zpravodaje. Můžete si ho vyzvednout v kostele na stolku a nebo se podívat zde.

Ohlášky 26. června 2016

Dnes je 13. neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
út: Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
st: Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů.
Je to doporučený svátek.
ne: 14.neděle v mezidobí

Dnes vychází nové číslo farního zpravodaje.

V září bychom chtěli začít přípravu na biřmování, pro všechny, kteří tuto svátost ještě nepřijali. Přihlásit se můžete od 19 let a horní hranice neexistuje. Chceme tuto přípravu nabídnout právě pro ty, kteří se už roky podílejí na farním životě, žijí ze svátostí, jen svátost biřmování jim nějak utekla, když se na ni připravovali jejich vrstevníci a teď neví, jak ji získat. Biřmování by potom bylo v naší farnosti v květnu spolu s našimi mladšími zájemci o biřmování. 

V září začne náboženství a příprava na první svaté přijímání pro žáky 3. a 4. tříd základní školy. S největší pravděpodobností bude probíhat každý čtvrtek. 

V září začne vyučování náboženství pro žáky 1. a 2. tříd základní školy. S největší pravděpodobností bude probíhat každý čtvrtek. 

V září začne vyučování náboženství pro žáky 5 až 9. tříd základní školy. Vyučovací den bude ještě upřesněn. 

Obracíme se na všechny studenty a žáky středních škol a odborných učilišť s nabídkou vyučování náboženství. I v tomto věku je nesmírně důležité mít někoho s kým se mohu sdílet se svými radostmi i těžkostmi v praktikování každodenního života v duchu evangelia. Vyučovací den bude ještě upřesněn. 

Od září se budete moci všichni (tj. děti, mládež i dospělí) zapojit do projektu Zpovídat se s chutí a užitkem. Půjde o to udělat si "devět prvních pátků", které se vážou k příslibu Pána Ježíše sv . Marii Markétě Alacoque, že kdo si je udělá, dostane milost pokání na konci života. Bližší informace budou ve zopravodaji a na webu. 

S touto nabídkou bude spojený i Večer milosrdenství, který bude takovým startem do "devíti prvních pátků". Připravujeme svědectví o tom Jak jsme se naučili/učíme se zpovídat. Bližší informace budou ve zpravodaji a na webu. Večer milosrdenství je plánovaný na pátek 2. září. 2016. 

Rádi bychom nabídli o prázdninách v roce 2017 Letní duchovní obnovu pro rodiny. Zejména pro rodiny s dětmi ve věku do konce školní docházky. Potřebovali bychom vědět, jestli by o to byl dostatečný zájem. Pro rodiny s dětmi bychom potřebovali vlastní pokoje, a sehnat takové vhodné místo, aby vyhovovalo potřebám obnovy, nebude tak snadné, proto bychom potřebovali vědět o Vašem zájmu do 15.září 2016. 

Ve středu 29.června 2016 se koná v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně ve 14 hod. biskupské svěcení Mons. Mgr. Ing. Pavla Konzbula, Dr., našeho nového pomocného biskupa. Kdo můžete, přijďte ho, prosím, podpořit svou modlitbou. 

Za 3 týdny začíná Světový den mládeže v Krakově. Jedná se o mimořádnou příležitost, jak prožít jubilejní rok milosrdenství, jak zakusit sounáležitost s celosvětovou církví a s papežem. Obracíme se zvláště na vás mladé, kteří jste se ještě pro tuto pouť nerozhodli, abyste této možnosti využili. Přihlásit se je možné na webu: krakov2016.signaly.cz. Organizátoři žádají o přihlášení do konce června. Pozdější přihlášení sebou nese organizační komplikace. 

Ve čtvrtek 21. července 2016 bude v naší farnosti Adorační den. Je to den, kdy se farnost modlí za sebe i za celou diecézi. Kostel bude otevřený po celý den. Nejsvětější Svátost bude vystavena od 6.30 do 18 hodin k soukromé adoraci. Přijměte pozvání k setkáním s naším Pánem.

úterý 21. června 2016

Závěrečné spolčo pro děti

V našem posledním spolču jsme se vydali hledat poklad. Sraz byl jako obvykle před farou, kde si každý na záda nalepil papír, na který mu později ostatní něco namalovali... Vyrazili jsme směrem do Černovic po Křenové až k cukrárně na Životského, kde však měli změnu otevírací doby a tak jsme šlapali ještě kousek cesty až k vytouženému pokladu (hurá zmrzlina). Cestou jsme se smáli a skvěle jsme se pobavili. Cestou zpět jsme se zastavili u Slávky, kde jsme si předčítali z Ignácova deníku vzpomínek na naše roční spolčo. Už se moc těšíme na další setkání po prázdninách.

pondělí 20. června 2016

Zakončení školního roku v náboženství 20.6.2016

Děti dnes v náboženství zakončily školní rok. Děkujeme naší paní katechetce Majce i rodičům za jejich nasazení během celého roku.

Další fotografie

sobota 18. června 2016

Ohlášky 19.června 2016

Dnes je 12. neděle v mezidobí.

Děkujeme všem, kteří pomohli při úklidu kostela.

V tomto týdnu si připomínáme:
pá: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
ne: 13. neděle v mezidobí

Dnes je v 9.30 poslední mše svatá pro rodiny s děmi i spolčo pro děti, kterým ukončíme letošní školní rok. 

Příští neděli vyjde nové číslo farního zpravodaje. 

Od září bude probíhat příprava na biřmování, která je určená pro všechny od 19 let. Horní hranice nexistuje, nikdy není pozdě. Biřmování potom bude v květnu 2017 spolu s mladšími biřmovanci, kteří se už rok připravují. Bliží informace budou následovat v září. 

Od září se budete moci všichni (tj. děti, mládež i dospělí) zapojit do projektu Zpovídat se s chutí a užitkem. Půjde o to udělat si "devět prvních pátků", které se vážou k příslibu Pána Ježíše sv . Marii Markétě Alacoque, že kdo si je udělá, dostane milost pokání na konci života. Bližší informace budou ve zopravodaji a na webu. 

S touto nabídkou bude spojený i Večer milosrdenství, který bude takovým startem do "deviti prvních pátků". Připravujeme svědectví o tom Jak jsme se naučili/učíme se zpovídat. Bližší informace budou ve zpravodaji a na webu. Večer milosrdenství je plánovaný na pátek 2. září. 2016. 

Rádi bychom nabídli o prázdninách v roce 2017 Letní duchovní obnovu pro rodiny. Zejména pro rodiny s dětmi ve věku do konce školní docházky. Potřebovali bychom vědět, jestli by o to byl dostatečný zájem. Pro rodiny s dětmi bychom potřebovali vlastní pokoje, a sehnat takové vhodné místo, aby vyhovovalo potřebám obnovy, nebude tak snadné, proto bychom potřebovali vědět o Vašem zájmu do 15.září 2016.

středa 15. června 2016

Předtáborové setkání

V neděli 5. června se po dětské mši na faře na Křenové uskutečnilo první předtáborové setkání, kterého se zúčastnili rodiče i děti. Nejprve se vedoucí všem představili, a potom se sdělili základní informace o letním farním táboře. Děti i rodiče dostali dopis, rodiče s podrobnějšími informacemi ohledně tábora a děti v něm měli jízdenku na vlak směřující do Školy čar a kouzel v Bradavicích. Poté se všichni odebrali ven, kde si děti s vedoucími zahráli pár zajímavých, vtipných a zábavných her na trávníku. Sladkým zakončením celého setkání byl ledňáček, který dostal každý kdo chtěl. Řekla bych, že jak vedoucí, tak i děti si to velmi užili a všichni se těší na tábor tak moc jako já, protože se tam určitě nikdo nudit nebude.

Další záběry ze setkání

sobota 11. června 2016

Ohlášky 12. června 2016

Dnes je 11. neděle v mezidobí.

Děkujeme všem, kteří pomohli při Noci kostelů. 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele
ne: 12. neděle v mezidobí

Ve středu 15.června 2016 bude setkání pastorační rady. Začneme mší svatou v 18.30.

V pátek 17. června bude pravidelný úklid kostela, budeme vděčni za každého pomocníka. 

V sobotu 18. června 2016 bude posezení u ohně. Začneme ho mší svatou v 18.30 a po ní bude příležitost k posezení na naší farní zahradě. Jídlo a pití bude zajištěno. Těšíme se na každého z Vás. 

V neděli 19.června 2016 bude Závěrečné spolčo pro děti, kterým ukončíme letošní školní rok. Začneme ho mší svatou pro rodinu s dětmi v 9.30. 

Připravujeme nové číslo farního zpravodaje. Své příspěvky můžete posílat na mail: zpravodaj.krenova(at)gmail.com. Uzávěrka je ve čtvrtek 16. června 2016.

Vyšla knížka Pod laskyplným pohledem milosrdného Otce. K nahlédnutí i k zakoupení je v sakristii.

Sbírka víček pro Moniku končí. Rodiče děkují všem, kteří se zapojili a prosí o odevzdání posledních víček do 19.6.2016.

Posezení u ohně

Milí farníci přijměte pozvání k posezení u ohně příští sobotu 18. června 2016. Pozvěte i své přátele a známé. o. Petr Polívka

středa 8. června 2016

Boží Tělo s eucharistickým průvodem

Ve čtvrtek 26. května 2016 jsme v našem kostele slavili Slavnost Těla a Krve Páně, kterou jsme zakončili eucharistickým průvodem na nádvoří našeho kostela.

Momentky ze slavnosti Božího Těla