sobota 16. prosince 2017

Ohlášky 17.prosince 2017

Dnes je 3. neděle adventní. 

Děkujeme všem, kteří se zapojili do celonoční adorace mládeže. 

V tomto týdnu si připomínáme:
ne: 4.neděle adventní
Dětská půlnoční bude v 15 hodin.
Půlnoční mše svatá s chrámovým sborem bude ve 22 hod.
po: Boží hod vánoční 
 Mše svaté budou: 8:00, 9:30, 11.00, 18.30.
                             14.20 v psychiatrické nemocnici.
út: Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 
Mše svaté budou: 8:00, 9:30, 11.00, 18.30.
Budeme žehnat ostatky sv. Štěpána.  

 Dnes je po mši svaté pro rodiny s dětmi spolčo pro děti.

Ve středu 20. prosince 2017 bude po mši svaté večer předvánoční úklid kostela.

Příležitost ke slavení svátosti smíření bude od středy 20. prosince do soboty 23.prosince 2017 od 17.30 do 20.00 hod.

 Srdečně zveme na večerní roráty neboli mši sv. jen při svíčkách ve čtvrtek 21.prosince 2017 v 18.30 s adventním impulzem a po ní posezení u teplého nápoje na faře. 

 Skauti dnes přinesli Betlémské světlo a bude v našem kostele hořet do půlnoční bohoslužby.

čtvrtek 14. prosince 2017

CELONOČNÍ ADORACE PRO A ZA MLÁDEŽ

Zveme všechnu mládež z naší farnosti a všechny, kterým záleží na budoucnosti naší farnosti (ta je v dětech a mládeži ve farnosti) na celonoční adoraci z pátku 15. prosince na sobotu 16.prosince 2017.

úterý 12. prosince 2017

Roráty se snídaní

Ve čtvrtek 14. prosince 2017 budou v našem kostele v 6:00 roráty s následnou snídaní na faře. Roráty hned po ránu jsou skvělým začátkem dne, tak to zkusme jednou za advent si trochu přivstat.

pátek 8. prosince 2017

Ohlášky 10. prosince 2017

Dnes je 2. neděle adventní. 

V tomto týdnu si připomínáme:
st: Památka sv. Lucie, panny a mučednice
čt: Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
ne: 3.neděle adventní 

Příští neděli bude mše svatá pro rodiny s dětmi se zpíváním dětí. Děti se sejdou s Majkou a se Slávkou v 9.15 u klavíru. Po ní bude spolčo pro děti na faře. 

Ve čtvrtek 14. prosince 2017 budou roráty s následnou snídaní na faře. Začínáme v 6.00 hod. ráno.

Zveme všechnu mládež z naší farnosti a všechny, kterým záleží na budoucnosti naší farnosti (ta je v dětech a mládeži ve farnosti) na celonoční adoraci z pátku 15. prosince na sobotu 16.prosince 2017. Adorace bude probíhat ve vyhřáté kapli. Bližší info na webu a na nástěnce.

čtvrtek 7. prosince 2017

Svatý Mikuláš dnes

I v letošním roce navštívil naši farnost svatý Mikuláš. Mše svatá začala světelným průvodem s lucerničkami.
V promluvě jsme srovnali náš život se vzácným kobercem, který dostal jeden stařec a jeho stařenka už před lety jako svatební dar. Připomínal jim, jak pěkné chvíle, které prožili, tak i ty, které byly náročnější.
Na závěr bohoslužby se vzadu v kostele objevil biskup Mikuláš. Děti ho šly přivítat až vzadu do kostela. I u nás se sháněl po nějakém koberci. Dostal ho v podobě krátké scénky, kterou nacvičili mladí z naší farnosti na téma: Jak by vypadal svatý Mikuláš dnes?
Došel by mamince pro citróny. Při hře s kamarády by si dokázal vyměnit místo s tím, kdo prohrával. Pochválil by mamince jídlo. Kamarádům v knihovně by našel dobré knížky na čtení (Hobit, Harry Potter).

sobota 2. prosince 2017

Spolčo výlet na Vranov

V sobotu 25.11. jsme se vydali s dětmi ze spolča na výlet na Vranov. Jeli jsme vlakem do České a odtud pokračovali po asfaltce lesem na Vranov. A protože byl svátek sv. Kateřiny, povídali jsme si cestou o jejím životě. Taky jsme hráli několik her, abychom se o ní více dozvěděli. Protože byla známá svou moudrostí a krásou, měly děti za úkol se jí podobným způsobem vyrovnat. A tak plnily úkoly s hádankami nebo se musely přizdobit z toho, co našly v lese. Na rozcestí pod Babím lomem jsme se nasvačili a pokračovali dál. 
Na Vranově nám poskytli útočiště místní bratři pauláni. Jeden z nich nás zavedl do podzemní klubovny, kde jsme odpočívali, jedli, pili a hráli další hry. Majka pokračovala v povídání o sv. Kateřině a děti měly za úkol složit podobiznu jejího ženicha. Potom vytáhla Slávka staré pergameny. Rozdala je dětem, aby na ně napsaly, za co všechno můžeme chválit Boha. 
Ve dvě hodiny jsme pokračovali mší svatou v místní kapli. Potom jsme se ještě vrátili zpět do klubovny na čaj a už byl čas jít. Před odchodem jsme se ještě podívali na zdejší jesličky, které se všem moc líbily.

Jak vznikla křížová cesta v kapli Sv. kříže v psychiatrické nemocnici

  V březnu roku 2017 se žehnala křížová cesta v nemocniční kapli na Žlutém kopci. Napadlo mě, že křížová cesta, by mohla být i v kapli sv. Kříže v Psychiatrické nemocnici, kde konám službu nemocniční kaplanky. Bavily jsme se o tom s jednou paní doktorkou., která byla nadšená touto myšlenkou. Ano, řekla jsem, ale kdyby tak tu křížovou cestu mohl namalovat někdo z pacientů. Paní doktorka mi zanedlouho napsala, že takový pacient v nemocnici je. Cestou do práce se totiž setkala se svou kolegyní, lékařkou z jiného oddělení, která ji o něm pověděla. Maluje krásně, napsala mi do mailu. Brzy jsme se s panem Zdeňkem Prudíkem setkali. Přišel do kaple a souhlasil, že obrazy namaluje. Na oddělení, kde přebýval, visí plno jeho obrazů. Krajinky. Na křížovou cestu si troufá.
 Když je na světě 1. zastavení, setkáváme se s panem architektem Jiřím Šťastou z liturgické komise brněnského biskupství. Jeho souhlas znamená, že obrazy budou trvalou součástí kaple. 
Pan Prudík však brzy zjišťuje, že malovat křížovou cestu není jako malovat krajiny. Najednou se jeho vlastní život dotýká života toho, kterého maluje. Ježíše, který nese kříž. Při 7. zastavení dochází ke krizi. Vrací se mu to, co v životě sám nemůže unést a s čím se léčí. Říká: spadnout jednou, to se může stát každému. Ale podruhé? To už je horší. Přesto se, díky Bohu, podařilo panu Prudíkovi povstat. S pomocí Boží a jeho lékařky. MUDr. Šantavé, která ví, že je potřeba starat se i o duši. Ona sama nazvala jeho malbu křížové cesty výbornou terapií. Napsala: Žiji s jasným vědomím,že skutečným lékem je eucharistie a skutečným lékařem Kristus Vzkříšený,v jehož službách si přeji být,……. Pan Prudík je ve své osobní historii velmi traumatizovaný a měl velmi těžce poškozenou schopnost věřit lidem i lékařům,v období krize-u 7.zastavení by to náš terapeutický vztah neunesl,díky péči duchovní osoby bylo možné pokračovat , v Duchu svatém, v ochraně svaté Trojice,v síle Vzkříšeného Ježíše se daří pokračovat v cestě. Ráda bych zdůraznila,že v terapeutickém procesu-při tvůrčí aktivitě-malování-pan Prudík poctivě provázel Ježíše a právě v uzdravujícím působení živého Krista můžeme být uzdraveni.Děkuji Vám drs.  
Křížová cesta byla namalovaná v době od května do listopadu 2017. 
 Vernisáž a žehnání se konalo ve středu 29.11. 2017 ve 14:30 hod. Obrazy požehnal o. Petr Polívka, farář z farnosti na Křenové, do jejíž péče kaple patří.
S. Mlada Kyseláková

pátek 1. prosince 2017

Ohlášky 3. prosince 2017

Dnes je 1. neděle adventní. 

V tomto týdnu si připomínáme:
st: nez. památka sv.Mikuláše, biskupa
čt: Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
pá: Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
Je to doporučený svátek a patrocinium našeho kostela.
 ne: 2.neděle adventní 

Dnes vychází nové číslo farního zpravodaje

Dnes je po mši svaté pro rodiny s dětmi spolčo pro děti

Svatý Mikuláš navštíví naši farnost ve středu 6. prosince 2017. Přijde už na mši svatou v 18.30. Děti se mohou těšit na rozhovor s ním, hry, scénku, čaj, buchtu a budou od něho také obdarovány. Setkání s ním začneme v kostele a budeme pokračovat na faře. 

Ve čtvrtek 14. prosince 2017 budou v našem kostele v 6:00 roráty s následnou snídaní na faře. Roráty hned po ránu jsou skvělým začátkem dne, tak to zkusme jednou za advent si trochu přivstat.

Už potřetí se bude v naší farnosti konat celonoční adorace pro středoškolskou a vysokoškolskou mládež z naší farnosti. Začneme ji v pátek 15. prosince 2017 společnou mší svatou v 18:30. Po ní začne celonoční adorace v naší kapli. Mladí budou mít nejprve program na faře a pak příležitost k adoraci po celou noc. Rodiče i prarodiče našich mladých i ostatní farníci jsou srdečně zváni po celý večer k adoraci za naše mladé v naší kapli. Zakončíme ji potom závěrečným požehnáním v sobotu ráno v 7:30 a společnou snídaní na faře.

čtvrtek 30. listopadu 2017

Svatý Mikuláš na Křenové

Svatý Mikuláš navštíví naši farnost ve středu 6. prosince 2017. Přijde už na mši svatou v 18.30. Děti se mohou těšit na rozhovor s ním, hry, scénku, čaj, buchtu a budou od něho také obdarovány. Setkání s ním začneme v kostele a budeme pokračovat na faře.

Nové číslo farního zpravodaje

O první neděli adventní vychází nové číslo farního zpravodaje. Můžete si ho vyzvednout v kostele, nebo přečíst zde.