sobota 17. února 2018

Ohlášky 18. února 2018

Dnes je 1.neděle postní. 

V tomto týdnu si připomínáme:
čt: Svátek Stolce svatého apoštola Petra
ne: 2.neděle postní

Zítra tj. v pondělí 19. února 2018 je náš den vzájemných modliteb bohoslovců a naší farnosti. Je to pondělí, takže bude mimořádně mše svatá i večer v 18.30. Bližší info na webu a na nástěnce.

Ve středu 21. února 2018 bude setkání čtenářů starozákonní knihy Daniel po mši svaté večer na faře.

V pátek 23.února 2018 je den modliteb a postu za mír ve světě, který papež František stanovil na pátek po první neděli postní. Zapojte se, prosím, dle svých možností. Večerní mše svatá bude zaměřená za mír ve světě.

Příští neděli 25.února 2018 bude sbírka Haléř sv. Petra. Pomocí prostředků získaných v rámci této sbírky přispívá Svatý otec jménem celé církve ke zmírnění následků neštěstí, pomáhá obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi.

V pátek 2. března 2018 bude filmový večer pro mládež, který začneme mší svatou v 18.30 a po ní bude příležitost podívat se na kvalitní film a diskutovat nad otázkami života a víry. Bližší info na nástěnce, webu a u Zdislavy Sychrové.

Projít farnost křížem a krážem a roznést úsměv, to je nová iniciativa nás kněží, která by měla pomoci ke sblížení farníků a kněží ve farnosti. Bližší info jsou na nástěnce a na webu.

Během celé postní doby budou křížové cesty vždy v pátek a v neděli po mši svaté večer. Kdo by si chtěl křížovou cestu připravit, můžete se napsat v sakristii.

Příští neděli vyjde nové číslo farního zpravodaje.

Den modliteb a postu za mír ve světě

Svatý otec stanovil 23. únor, pátek po první neděli postní, jako den modliteb a postu za mír ve světěChtěl bych se připojit k prosbě olomouckého arcibiskupa Jana Grabnera, kterou adresoval svým farnostem: "Prosím vás, abyste nabídli tento den Bohu tak, že se každý podle svých možností bude modlit i postit. (...) Přidejme ke svému snažení i šetrnost a skromnost, laskavost a vstřícnost i ochotu odpouštět a smiřovat."  Bližší info zde.
o. Petr Polívka

čtvrtek 15. února 2018

Filmový večer pro mládež


V pátek 2. března 2018 zveme mládež z naší farnosti na filmový večer, který začneme mší svatou v 18.30 v našem kostele. Po ní bude na faře příležitost podívat se s kamarády na kvalitní film a diskutovat nad otázkami života a víry. Přijď i Ty mezi nás!

Spolčo pro děti


Milí rodiče! Také ve druhém pololetí se Vaše děti mohou těšit na spolča s našimi animátorkami Julčou a se Slávkou.
Jak to na spolču vypadá nám prozrazuje Ignácův deník, který putuje mezi dětmi během celého školního roku a jezdí s námi na tábory!
"Na faře je spolčo. Hrajeme hry a zpíváme a vyrábíme. Začali jsme zpěvem a dále jsme si povídali na dece. Pak jsme hráli na žraloky. A naposledy jsme hráli na zvířata. Dnes jsme si to užili!" (z Ignácova deníku)
Co s dětmi děláme i po obsahové stránce nám prozrazují naše animátorky ve svém deníku: "Všichni jsme dostali krásnou odrazku. Chvilku jsme si povídali o tom, že i my bychom měli být takovými odrazkami."

sobota 10. února 2018

Křížové cesty na Křenové

Projděme spolu křížovou cestu. Na popeleční středu 14.února 2018 bude první křížová cesta po mši svaté večer. Během celé postní doby budou křížové cesty vždy v pátek a v neděli po mši svaté večer. Kdo by si chtěl křížovou cestu připravit, můžete se napsat v sakristii.

Den vzájemných modliteb bohoslovců a naší farnosti

19. únor je dnem vzájemných modliteb bohoslovců olomouckého semináře a naší farností na Křenové; v současné době má naše brněnská diecéze pět bohoslovců v Olomouci a pět v zahraničí.

 Mít kněze je velký dar a dnes je to stále těžší stát se knězem, a proto je důležité se za ně o to víc modlit. Bůh i dnes povolává mladé muže k této službě, jen mu je musíme i dát. 

 Dřív bylo naprosto samozřejmé, že rodiče počítali s tím, že některé z jejich dětí Bůh povolá k duchovní stavu. Dnes se s tím už v našich rodinách moc nepočítá. 

 Modlíme se za nová kněžská a řeholní povolání, ale s dovětkem: "Ale, prosím, neber si nikoho z mé rodiny." 

To, že nám na tom záleží, můžeme vyjádřit i tím, že přijdeme na mimořádnou mši svatou za nová kněžská a řeholní povolání, která bude v pondělí 19. února 2018 v 18.30.

Ohlášky 11. února 2018

Dnes je 6. neděle v mezidobí. 

V tomto týdnu si připomínáme:

st: Popeleční středa - 
je to den přísného postu
Popeleční středou začínáme přípravu na Velikonoce. Je to den přísného postu (půst od masa od 14-ti let a půst újmy 18-60ti let). 
 ne: 1.neděle postní 

Projít farnost křížem a krážem a roznést úsměv, to je nová inciativa nás kněží, která by měla pomoci ke sblížení farníků a kněží ve farnosti. Bliží info jsou na nástěnce a na webu. 

V sobotu 17.února 2018 bude postní duchovní obnova s otcem Ladislavem Štefkem. Bližší info na nástěnce. 
Na popeleční středu 14.února 2018 bude první křížová cesta po mši svaté večer. Během celé postní doby budou křížové cesty vždy v pátek a v neděli po mši svaté večer. Kdo by si chtěl křížovou cestu připravit, můžete se napsat v sákristii. 

Ve čtvrtek 15. února 2018 je uzávěrka nového čísla farního zpravodaje. Nové číslo vyjde v neděli 25.2.2018. 

V pondělí 19. února 2018 je náš den vzájemných modliteb bohoslovců a naší farnosti. Je to pondělí, takže bude mimořádně mše svatá i večer v 18.30. Bližší info na webu a na nástěnce.

středa 7. února 2018

Setkání nad knihou Daniel

Sešlo se nás šestnáct a možná ještě někdo přibude. Setkání se uskutečnilo v příjemné atmosféře farního sálu s vynikajícím přednášejícím p. ing. Trmačem a s o. Petrem. Jsme rádi, že si tolik lidí našlo čas na pokračování pronikání do tajů Bible. Už se těšíme za čtrnáct dní.
Hana a Vojtěch Holubovi

sobota 3. února 2018

Projít farnost křížem krážem a roznést úsměv


  Milí farníci! Rád bych během letošního roku navštívil vaše rodiny. Chci projít naší farnost křížem krážem. Už jsem tady přes čtyři roky a u mnohých z vás nemám ani tušení, kde vlastně bydlí, anebo jsem byl u vás na návštěvě jen při nějaké mimořádné události (rodinné oslavě, se svatým přijímáním nebo udělovat pomazání nemocných). Chtěl bych těmito návštěvy přinášet do našich rodin úsměv, který věřím, že potřebujeme asi nejvíc. Pokud budete mít zájem, mohu to spojit i s požehnáním nebo i se znovu požehnáním vašeho domu, bytu. 

  Chci vědět, čím moji farníci žijí, co jim dělá radost i co je trápí. Není na to potřeba žádná velká příprava, stačí říct a já přijdu na kafe, na oběd nebo i na večeři. Může to být jak ve všední den, tak i v sobotu nebo v neděli. Se spolubratry jsme se o tom bavili a oni mě v této iniciativě podpoří. Bylo by sice pěkné, abychom přišli všichni tři, ale to už je naše návštěva moc oficiální. Takže je naše přání, jestli byste nás mohli zvát individuálně. Já bych rád rodiny prošel během letošního roku, a o. Ladislava a o. Zdeňka si můžete potom rozložit i na delší časové období, ať teď nemáte tři návštěvy najednou a příští rok nic. 

Těším se na setkání s vámi ve Vašich rodinách
 o. Petr Polívka, farář

Ohlášky 4. února 2018

Dnes je 5. neděle v mezidobí. 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Památka sv. Agáty, panny a mučednice
út: Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
čt: Nez. památka sv. Josefiny Bakhity, panny
so: Památka sv. Scholastiky, panny
ne: 6.neděle v mezidobí

Projít farnost křížem a krážem a roznést úsměv, to je nová inciativa nás kněží, která by měla pomoci ke sblížení farníků a kněží ve farnosti. Bliží info jsou na nástěnce a na webu. 

Tuto středu 7. února 2018 zahajujeme četbu starozákonní knihy Daniel. Pokud se chcete zapojit do četby a nemůžete se setkání zúčastnit, přihlaste se, prosím u o. Petra Polívky, abyste mohli dostávat na mail impluzy a podněty k dalšímu čtení. Dostanete i sešitek ve formátu A6 k jednodušší práci s textem i s přídavky k Danielovi na jednom místě. Bližší info na nástěnce a na webu. 

Příští neděli 11.února 2018 budeme při mši svaté v 9.30 udělovat pomazání nemocných. Zájemci o přijetí této svátosti, ať se napíši vzadu na stolky nebo na mail, nebo i telefonicky na faře. 

V sobotu 17.února 2018 bude postní duchovní obnova s otcem Ladislavem Štefkem. Bližší info na nástěnce. 

Nadační fond Credo pořádá v rámci národního týdne manželství v Brně od 12. - 18.2. 2018 přednášku, výstavu a obnovu. Nabízí také SPZ manželství, kterou si manželé mohou vyzvednout v sákristii a dát za zadní sklo v autě. Manželé jsou pozváni na na Kafé za pusu v Café Pilát a Café Práh. Bližší info jsou na nástěnce. Vzadu jsou i letáčky k této akci, které si můžete vzít domů.