neděle 25. září 2016

Zpovídat se s chutí a užitkem

V rámci Roku milosrdenství jsme od září zahájili projekt "Zpovídat se s chutí a užitkem". Je to příležitost k hlubšímu a radostnějšímu prožívání svátosti smíření a s možnosti "udělat si devět prvních pátků". V této souvislosti jsme rozšířili příležitosti, kdy je možné přijmout svátost smíření.

Kromě obvyklé 1/2 hodiny přede mší svatou, je možné svátost smíření přijmout i ve čtvrtek před prvním pátkem už od 17.30 do 19.00 hodin a na první pátek ráno od 8.00 do 10.00 hodin a večer od 17.30 do 20.00 hodin.

sobota 24. září 2016

Zkoušky chrámového sboru

Pokud rádi a alespoň trochu dobře zpíváte, neváhejte ani chvíli a přidejte se k nám! Zvláště uvítáme hráče všech známých i neznámých nástrojů, které by náš zpěv obohatily. Začínáme už v úterý 27. září po večerní mši svaté v 19:15 na faře a budeme pokračovat i další úterky ve stejnou dobu. V letošním školním roce bude sbor fungovat pod mojí taktovkou. Hudebních zkušeností z několika různých sborů mám sice dost, vedení samotné pro mě ale bude premiéra. Proto doufám, že se mnou budou mít zpěváci trpělivost a vy posluchači pochopení pro naše nové společné začátky. Těším se na setkání, a to nejen na kůru.
Veronika Chabičovská

Ohlášky 25.září 2016

Dnes je 26. neděle v mezidobí.

Dnes je sbírka na podporu pastorace a kněží v brněnské diecézi.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Nez. památka Kosmy a Damiána, mučedníků
út: Památka sv. Vincence z Paula, kněze
st: Slavnost sv. Václava, mučedníka
Je to doporučený svátek. Mše svatá bude ráno v 8.00 (i s příspěvkem chrámového sboru) a večer v 18.30.
čt: Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
pá: Památka sv. Jeronýma, kněze a učitelé církve
so: Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
ne: 27. neděle v mezidobí 

Příprava na biřmování pro mládež bude v úterý 27.září 2016 po mši svaté na faře. 

V úterý 27.září 2016 bude zkouška chrámové sboru na faře v sále. 

Zájemci o mimořádnou přípravu na biřmování se sejdou ve čtvrtek 29.září 2016 po mši svaté na faře. 

Příští neděli 2.října 2016 bude v 9.30 mše svatá obětována za zakladatele našeho chrámu p. biskupa Pavla hraběte Huyna u příležitosti 70. výročí jeho úmrtí (+ 2.10.1946 v Bolzanu). 

Příští neděli 2.října bude večer v 18.00 modlitba za obnovu mariánského sloupu v Praze

Příští neděli vyjde nové číslo farního zpravodaje. 

V sobotu 8. října 2016 bude výlet na Ekomfarmu v Jalovém dvoře. Sraz je v 10.00 hod. před budovou hlavního nádraží. Výlet je určen tentokrát pro starší děti caa. 13 let. Pojedeme vlakem do Slavkova u Brna a potom autobusem do Heršpic a potom půjdeme 40 minut pěšky na farmu. 

Spolčo po děti bude v neděli 9.10. 2016. Před ním bude v 9.30 mše svatá pro rodiny s dětmi s interaktivní promluvou. Děti se mohou zapojit do čtení přímluv a přinášení obětních darů. 

V neděli 9.října 2016 v 19,45 hod. bude modlitba se zpěvy z Taizé. Modlitbu zpěvem společně doprovodí SBM - schola brněnské mládeže pod vedením Štěpána Policera. 

V sobotu 22.října 2016 zveme na Farní pouť do Slavkovic. Budeme tam mít mši svatou ve 12.00 hod. Bližší informace jsou na webu a budou ve zpravodaji.

Farní pouť do Slavkovic

   Milí farníci! Chtěl bych Vás pozvat na naši farní pouť do Slavkovic, kde vznikl kostel, jehož stavba byla nesena myšlenkou "odevzdat naše slabosti, bolesti a rozbité vztahy minulosti i současnosti Božímu milosrdenství." 
   Místní pan farář chtěl touto stavbou kaple/kostela sjednotit tři farnosti na Vysočině. Silně totiž vnímal, jak jsou nejednotné. Jak zde žije nenávist mezi těmi, kteří se zapletli s minulým režimem, a těmi, kteří byli mnohdy velice postiženi jeho působením. Rodiny mnoha sedláků byli vystěhovány do pohraničí a přervali se tak celé životy a rodinné vztahy. 
    Často se nám vyčítá (a mnohdy oprávněně), že mluvíme o tom, jak se máme mít rádi, pomáhat si, odpouštět si a sami to neděláme. Dokážeme se urazit, naštvat kvůli čemukoliv. Řešíme to po svém a druhým tím působíme bolest. Jak to vypadá v našich rodinách? Jak komunikujeme se svým partnerem? Máme dobré a živé vztahy se svými rodiči, sourozenci a dalšími příbuznými? Jak vypadají naše vztahy s těmi, se kterými máme stále co do činění v práci, ve škole, ve farnosti, v sousedství? 
    Chtěl bych touto poutí dát podnět k usmíření se všemi lidmi v našem okolí (hlavně v tom nejbližším tzn. s manželem, dětmi, sourozenci, příbuznými, spolužáky, kolegy v práci). Kde jsou lidé, tam automaticky vznikají nedorozumění a neshody. Nejsme stejní a máme různé potřeby. To není tragédií. Tragédie to může být, když žijeme tak, jako by toto napětí mezi námi nebylo, jako bychom úplně se všemi žili v míru, a moc dobře víme, že to není pravda. 

 Farní pouť bude v sobotu 22. října 2016. Pojedeme přímým vlakem do Radňovic (odjezd 8.11), odkud to bude asi 30 minut ještě pěšky ke kostelu. Sraz na nádraží je v 7.45. Mši svatou budeme slavit ve 12.00 hod. Předpokládaný návrat je po 17 hodině. 
 o. Petr Polívka

pondělí 19. září 2016

SDM Krakov 2016 aneb pohorky namísto pohovky (20. 7. – 31. 7. 2016)

    První dojem po příjezdu je krásný. Přestože jsme do vesničky poblíž Tarnowa dojeli o pár hodin později, „naši Poláci“ jsou před kostelem a radostně nás vítají. Nad vchodem je vyvěšený začátek motta setkání: „Blaze milosrdným,“ a v kostele se hraje hymna setkání. Hostitelé se nás už nemohli dočkat. Jedna babička mě chytne za rukáv a už si mě bere k sobě domů. V následujících dnech zjišťujeme, že Poláci jsou velmi pohostinný národ. Až moc. Některé z nás sužuje obava, že nás chtějí vykrmit a poté sníst. Naštěstí se potvrzuje pouze první domněnka. 
   Vesnice, ve které jsme ubytováni, je opravdu půvabná. Žádný dům nemá sousedy – těch pár domů je roztaženo do několika kilometrů. Říká se, že vesnička má 100 obyvatel, z toho 99 chodí do nádherného kostela, na který se sami složili. Ten stý chodí do jiné církve. Každé ráno máme modlitbu v kostele, kde se vše čte polsky i česky. Poté jedeme autobusem na výlet – poutní a jiná zajímavá místa v okolí. Poláci bohužel přáli našim žaludkům, ale šetřili naše nohy. To v nás probouzelo obavy o následující stravování v Krakově. Máme opravdu proč nabírat tukové zásoby?
   Kromě bohatých hostin jsme také měli taneční večer, na kterém nás místní naučili svůj tanec a my je zase ten náš. Po pár dnech pohodlí přichází den loučení. Poláci pláčou, někteří doslova. Dáváme rodině drobné dárky, ale oni je nám hned musí oplatit. Někteří od rodiny dokonce dostali plný batoh jídla! A tak se autobusem přesouváme do Krakova, kde budeme možná fyzicky strádat na nepohodlné zemi v tělocvičnách a s poloprázdným žaludkem, za to však budeme krmit naši duši.
V Krakově čekáme dlouho na ubytování, nemarníme však čas a opět tancujeme a zpíváme. Jsme přeci Moraváci! Ve frontě mimo jiné potkávám zpěváka Pavla Helana, a tak si zkracuji čas tím, že se mi podepisuje na ruku. V mém případě se čekání vyplatilo. Ujímá se nás roztomilá rodinka a já získávám vlastní růžový pokojíček malé Magdy. Vesele nás přivítá otec rodiny: „Děvčata, kde je pivo?“ Smějeme se narážce na naši vlast a bouráme zeď stydlivosti. Většina poutníků se však mačká v tělocvičnách.
  Potvrzuje se nám polská pohostinnost. Rodiče poslali dcerky k prarodičům a sami si ustlali v obýváku, abychom měli vlastní pokoje. Naše polská maminka vstává hodinu před námi a chystá nám bohatou snídani i svačinu. 
 Duchovní program je nabitý, je na výběr spousta možností. Kdo má zájem o nové přátele a více Boha v sobě, je tu správně. Program je po celém Krakově, ale dostatek je ho i v Českém národním centru.
 Nadchází den příjezdu papeže. Potloukáme se po městě, když se dozvíme, že by měl každou chvíli projet. Nacházíme se pod hradem Wawel, stojíme u silnice. Projede kolona limuzín a já jsem ráda, že jsem ho teda viděla. Už chceme odejít do restaurace na oběd, když zaslechneme, že papež teprve projede. Moc jim to nevěřím, ale i tak ještě jednou vylezu kamarádovi za krk. Projíždí ještě jedna kolona a já jsem kousek od silnice. Náhle vidím papamobil! Otevřené auto, ve kterém stojí papež, usmívá se a mává na všechny strany. A teď na mě určitě mrknul! Jsem dojatá. Rázem zapomínám na jídlo, které jsme se vydali „lovit“ po místních restauracích za talony, a raduji se. Zcela mě dostalo, že papež projel takto „odhalen.“ V současné situaci se spíše čekalo, že pojede v neprůstřelné limuzíně, ale to by přeci nebyl papež František! Dodalo mi to odvahy. Když se nebojí on, proč bychom se měli bát my?! 
Večer je uvítací mše s papežem, ale protože jsem ho už uvítala osobně a protože netoužím po milionech lidí a protože prší, sledují celé dění ze sucha vylidněné restaurace. Restaurace je lodí na řece Visle pod hradem Wawel s romantickou atmosférou. Ani druhý den mě netáhne křížová cesta se spoustou lidí, a tak zůstávám na křížovou cestu v Českém centru, kde je „pouhých“ pár tisíc lidí. „Křížovka“ je na téma lidská práva a velmi se povedla. Je doprovázena básněmi a tanečně zinscenována. Po skončení zůstáváme se svíčkami v rukách stát ve tmě a myšlenky v nás rezonují.
Závěrečná Vigilie. Už cesta tam byla obrovským zážitkem. Byli jsme uvázlí v davu, ve kterém jsme putovali tempem pomalejším, než je hlemýždí. Ten den bylo velké teplo – celý svět se modlil za dobré počasí, takže bylo až tak dobré, že lidé „padali jako hrušky.“ K dispozici byla jen balená voda, a tak se jí všichni polévali. V momentě, kdy jsme se chystali druhého dne odejít, začala silná přeháňka. Bůh vyslyšel naše prosby o osvěžení a také už asi nechtěl, abychom plýtvali tou balenou mineralizovanou vodou. 
   Po duchovní stránce to byl také úžasný zážitek, a to nejen spaní s pár miliony lidí. Papež nás vyzýval k aktivitě. Nepřišli jsme na svět vegetovat, vysedávat u TV nebo PC, ale abychom zde zanechali stopu, abychom vyšli z pout pohodlí a žili osvobozeni. Také nás vybízel, abychom vyměnili pohovku (tedy pohodlnost našeho života) za pár bot – a to nejlépe pohorek – a vydali se vstříc „bláznovství“ našeho Boha. Vybízí nás tedy, abychom se vydali vstříc žíznivým, hladovějícím… ale také migrantům a uprchlíkům.
 „Bůh od tebe něco očekává, Bůh od tebe něco chce. Bůh přichází otevřít všechno to, co tě uzavírá. Zve tě, abys snil, chce ti ukázat, že s tebou může být svět jiný. Tak je to: pokud ze sebe nedáš to nejlepší, svět nebude jiný. To je výzva.“ 
 Jak říká papež, my bychom se měli stát politickými aktéry a hybateli tohoto světa. Obujme si tedy pohorky, protože cesta s Ježíšem je náročná, ale stojí za to. Vždycky říkám, že děkovat se nemá předčasně – děkovali jsme, že jsme dojeli v pořádku, a tak nám kolo od autobusu upadlo až v Brně. S Bohem je vážně sranda. Dojeli jsme do svých domovů a farností, posíleni ve víře, odhodláni vydat se vstříc novému dobrodružství s Ježíšem.                                                        

neděle 18. září 2016

Potáborové setkání

V neděli 18. září 2016 se na faře sešlo přes dvacet dětí, které se letos zúčastnily farního tábora v Opatově u Třebíče. Byla to příležitost znovu se setkat s ostatními studenty a profesory naší kouzelnické školy. Nechyběly hry jako např. magnety, chodí pešek okolo. Naše táborové kuchařky nám připravily chutný a moc krásný dort.  

Foto z potáborového setkání

sobota 17. září 2016

Spolčo pro děti pokračuje


Po farní táboře v Opatově se mohou Vaše děti opět těšit na spolča se Slávkou a Julčou, která budou probíhat v neděli po mši svaté v 9.30 zhruba ve čtrnáctidenních intervalech.
Další spolčo bude v neděli 9. října po mši svaté v 9.30 na faře (caa 10,30).

Pozvánka ke stáhnutí zde.

Ohlášky 18.září 2016

Dnes je 25. neděle v mezidobí. 

V tomto týdnu si připomínáme:
st: Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
pá: Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
ne: 26. neděle v mezidobí 

Dnes odpoledne bude v 16.30 na faře potáborové setkání. Příležitost znovu se setkat s ostatními studenty a profesory naší kouzelnické školy. Čekají nás fotky, hry, setkání s ostatními. 

V úterý 20.září bude zkouška chrámového sboru v 19.15 na faře.

Ve čtvrtek 22.září 2016 je uzávěrka farního zpravodaje, který vyjde první říjnovou neděli. Své příspěvky můžete posílat na adresu zpravodaj.krenova(zavinac)gmail.com 

Příští neděli bude sbírka na podporu pastorace a kněží v brněnské diecézi. 

Zájemci o mimořádnou přípravu na biřmování se sejdou ve čtvrtek 29.září 2016 po mši svaté na faře. Domluvíme se na termínech a způsobu přípravy. Je nám jasné, že jde většinou o lidi, kteří jsou plně vytížení v zaměstnání a mají rodinu, a proto se budeme snažit udělat přípravu na míru pro ty, kteří o přípravu budou mít zájem. 

Spolčo po děti bude probíhat v neděli po mši svaté v 9.30 zhruba ve čtrnáctidenních intervalech. Další spolčo bude v neděli 9. října po mši svaté v 9.30 na faře (caa 10,30).

pátek 9. září 2016

Potáborové setkání

Vzpomínáte ještě na Opatov? Chcete se znovu setkat s ostatními studenty a profesory naší kouzelnické školy? Tak neváhejte a přijďte na naše POTÁBOROVÉ SETKÁNÍ. Čekají nás fotky, hry, setkání s ostatními. Na setkání s vámi se těší celý profesorský sbor :-)

Ohlášky 11.září 2016

Dnes je 24. neděle v mezidobí.

Děkujeme všem, kteří pomohli při pravidelném úklidu kostela. 

V tomto týdnu si připomínáme:
út: Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
st: Svátek Povýšení svatého kříže
čt: Památka Panny Marie Bolestné
pá: Památka sv. Ludmily, mučednice
ne: 25. neděle v mezidobí

Příprava na biřmování pro mládež bude v úterý 13.září po mši svaté v 19.15 na faře. 

Náboženství pro 1. a 2. ročník bude ve čtvrtek 15.září od 16,15 do 17.00 hod. na faře. 

Náboženství s přípravou na 1.sv. přijímání pro 3 a 4. ročník bude ve čtvrtek 15.září od 16.15 do 17.00 hod. na faře. 

Zájemci o mimořádnou přípravu na biřmování se sejdou ve čtvrtek 29.září 2016 po mši svaté na faře. Domluvíme se na termínech a způsobu přípravy. Je nám jasné, že jde většinou o lidi, kteří jsou plně vytížení v zaměstnání a mají rodinu, a proto se budeme snažit udělat přípravu na míru pro ty, kteří o přípravu budou mít zájem. 

Rádi bychom nabídli o prázdninách v roce 2017 Letní duchovní obnovu pro rodiny. Prosíme o předběžné přihlášky do 15.září. 

Příští neděli 18. září bude odpoledne v 16.30 na faře potáborové setkání. Příležitost znovu se setkat s ostatními studenty a profesory naší kouzelnické školy. Čekají nás fotky, hry, setkání s ostatními.