pondělí 27. února 2017

Pozvánka na víkend pro mládež z farnosti

Na konci března plánujeme víkend pro mládež z farnosti, za kterou se už od podzimu modlíme při našich bohoslužbách. Jde o mládež od caa. 14 let. V tomto věku je nejdůležitější o víře diskutovat a sdílet ji i se svými vrstevníky. Nebudou chybět hry, zajímavý film a i výlet do okolí.

Pozvánka na křížovou cestu

Přijďte zahájit postní dobu jednou zajímavou křížovou cestou, která bude hned na popeleční středu 1. března 2017 po večerní mši svaté caa. 19,15. Půjde o jedno z aktuálních témat dnešní doby o sebepřijetí v pohledu jednotlivých zastavení.

sobota 25. února 2017

Ohlášky 26. února 2017

Dnes je 8. neděle v mezidobí. 

V tomto týdnu si připomínáme:
 st: Popeleční středa - den přísného postu
Popeleční středou začínáme přípravu na Velikonoce. Je to den přísného postu (půst od masa od 14-ti let a půst újmy 18 - 60-ti let).
ne: 1.neděle postní 

Dnes je sbírka Haléř sv. Petra.

Zpovídání před 1. pátkem bude ve čtvrtek od 17.30 do 19.00 hod. a v pátek od 8.00 do 10.00 hod. s adorací a večer od 17.30 do 20.00 hod. a po mši svaté adorace.

Křížová cesta bude ve středu 1.3.2017 po mši svaté večer a v neděli 5.3.2017 po mši svaté večer.

V neděli 12.března 2017 vyjde nové číslo farního zpravodaje. Uzávěrka je ve čtvrtek 2.března 2017.

Setkání maminek z naší farnosti bude ve středu 1. března 2017 v 9 hodin na faře v sále. 

Setkání ekonomické rady farnosti bude ve čtvrtek 2.března 2017 v 19.15 na faře. 

Příští sobotu 4. března 2017 zveme na postní duchovní obnovu od 10 hodin v našem kostele, více info na webu a na nástěnce.

Modlitba za obnovu mariánského sloupu v Praze bude v sobotu 4.března 2017 v 18.00 hod. 

Příští neděli 5. března 2017 bude mše svatá pro rodiny s dětmi a po ní tučné spolčo pro děti

Mise Tacepo, to je téma farního tábora pro děti v Charvátech u Olomouce. Bližší info a přihlášky jsou vzadu na stolku, na webu a u o. Petra a Zdislavy Sychrové. 

Prosíme o modlitbu za mládež naší farnosti a za celostátní setkání mládeže v Olomouci.

pátek 17. února 2017

Ohlášky 19.února 2017

Dnes je 7. neděle v mezidobí. 

V tomto týdnu si připomínáme:
st: Svátek Stolce svatého apoštola Petra
čt: Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka
ne: 8.neděle v mezidobí 

Setkání maminek z naší farnosti bude ve středu 22. února 2017 v 9 hodin na faře v sále. 

Setkání ekonomické rady farnosti bude ve čtvrtek 2.března 2017 v 19.15 na faře. 

Srdečně Vás zveme na postní duchovní obnovu. Obnova nabídne podněty k prožívání postní doby - »předvelikonoční doby pokání« (a blížících se Velikonoc). Bude se konat v sobotu 4. března 2017 od 10 hodin v našem kostele. 

V neděli 26.února 2017 bude sbírka haléř sv. Petra. Pomocí prostředků získaných v rámci této sbírky přispívá Svatý otec jménem celé církve ke zmírnění následků neštěstí, pomáhá obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi. 

O letních prázdninách připravujeme farní tábor pro děti v Charvátech u Olomouce od 5.8. do 12.8.2017. Děti budou vysláni na Misi Tacepo, na které je budou provázat tajemní pomocníci. Jde o velmi důležitou misi a věříme, že se nám ji podaří zvládnout. Letos chystáme extra program pro dvě věkové kategorie 6-12 let a 13-15 let. Přihlášky na misi a další info jsou vzadu na stolku i na webových stránkách farnosti. Doporučujeme se co nejdříve, přihlásit, nejpozději však do 31.května 2017. Další info získate a přihlášky můžete odevzdávat a platit u o. Petra a u Zdislavy Sychrové.

Prosíme o modlitbu za mládež naší farnosti a za celostátní setkání mládeže v Olomouci, které bude od 15 do 20. srpna 2017. Bylo by skvělé, kdyby se nám podařilo vyrazit se skupinou 10 - 15 lidí také z Křenové.

pondělí 13. února 2017

Pozvánka na MISI TACEPO

O prázdninách připravujeme farní tábor pro děti od 6 do 15 let v Charvátech u Olomouce. Letos se děti zúčastní Mise Tacepo. Půjde v ní o to poznat, jací doopravdy jsme, což poznáme už během cesty, ale hlavně při pohledu do studny, která bude cílem této mise. Po cestě na nás budou čekat různá úskalí a překážky, které se budeme snažit zdolat. Seznámíme se při ní s tajemnými pomocníky, kteří nás touto cestou budou provázet. Přihlášky a bližší info jsou  vzadu na stolku.

sobota 11. února 2017

Spolčo pro děti už zítra

Už zítra v neděli 12.2.2017 je mše svatá pro rodiny s dětmi. Děti při ní budou zpívat, sejdou se v 9:15 u klavíru & po mši svaté bude tučné spolčo pro děti (na pozvánce více zvýrazněné) se skvělými nápady a hrami našich animátorek :-)
.

pátek 10. února 2017

Víte, jaká byla skutečná výška vánočního stromu?

Skutečná výška byla 852 cm :-) Nejblíže se k výšce přiblížili a stali se výherci soutěže tito farníci: Pavel Šťasta, Jitka Šťastová a Honzík Hamala. Mohou se v sakristii stavit pro drobnou odměnu. Gratulujeme.

Pozvánka na postní duchovní obnovu

Farnost Křenová v Brně Vás srdečně zve na postní duchovní obnovu. Obnova nabídne podněty k prožívání postní doby - »předvelikonoční doby pokání« (a blížících se Velikonoc). Bude se konat v sobotu 4. března 2017 od 10 hodin v kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie v Brně na Křenové.

Ohlášky 12.února 2017

Dnes je 6. neděle v mezidobí. 

Děkujeme všem, kteří pomohli při pravidelném úklidu kostela. 

V tomto týdnu si připomínáme:
 ne: 7.neděle v mezidobí 

Dnes bude po mši svaté pro rodiny s dětmi tučné spolčo, tedy spolčo, na kterém se snažíme o co nejhojnější účast. 

Setkání maminek z naší farnosti bude ve středu 15. února 2017 v 9 hodin na faře v sále. 

Příští neděli 19.února 2017 budeme při mši svaté v 9.30 udělovat pomazání nemocných. Zájemce o přijetí této svátosti prosíme, aby se napsali na lístek na stolku v kostele. 

Srdečně Vás zveme na postní duchovní obnovu. Obnova nabídne podněty k prožívání postní doby - »předvelikonoční doby pokání« (a blížících se Velikonoc). Bude se konat v sobotu 4. března 2017 od 10 hodin v našem kostele. 

V neděli 26.února 2017 bude sbírka haléř sv. Petra. Pomocí prostředků získaných v rámci této sbírky přispívá Svatý otec jménem celé církve ke zmírnění následků neštěstí, pomáhá obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi. 

O letních prázdninách připravujeme farní tábor pro děti v Charvátech u Olomouce od 5.8. do 12.8.2017. Bližší informace, téma tábora a přihlášky budou k dispozici v polovině února. 

Prosíme o modlitbu za mládež naší farnosti a za celostátní setkání mládeže v Olomouci, které bude od 15 do 20. srpna 2017. Bylo by skvělé, kdyby se nám podařilo vyrazit se skupinou 10 - 15 lidí také z Křenové.

sobota 4. února 2017

Ohlášky 5. února 2017

Dnes je 5. neděle v mezidobí. 

Děkujeme všem, kteří pomohli s úklidem stromků a Betléma. 

V tomto týdnu si připomínáme:
út: Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
st: nez. památka sv. Josefiny Bakhity, panny
pá: Památka sv. Scholastiky, panny
ne: 6.neděle v mezidobí 

Dnes večer 5.února 2017 bude v 19,45 hod. modlitba se zpěvy z Taizé. Modlitbu zpěvem doprovodí Chrámové Pomocné Těleso - ChraPoT - pod vedením Petra Šplíchala. 

Setkání maminek z naší farnosti bude ve středu 8. února 2017 v 9 hodin na faře v sále. 

V pátek 10.února 2017 bude pravidelný úklid kostela. Budeme vděčni za každého pomocníka. 

Příští neděli 12. února 2017 bude mše svatá pro rodiny s dětmi v 9.30 s interaktivní promluvou a děti budou zpívat při bohoslužbě. Po mši svaté bude tučné spolčo, tedy spolčo, na kterém se snažíme o co nejhojnější účast. Julča se Slávkou budou na děti čekat u klavíru a v 9,15 bychom rádi začali se zkoušením zpěvu. 

V neděli 19.února 2017 budeme při mši svaté v 9.30 udělovat pomazání nemocných. Zájemce o přijetí této svátosti prosíme, aby se napsali na lístek na stolku v kostele. 

O letních prázdninách připravujeme farní tábor pro děti v Charvátech u Olomouce od 5.8. do 12.8.2017. Bližší informace, téma tábora a přihlášky budou k dispozici v polovině února. 

Prosíme o modlitbu za mládež naší farnosti a za celostátní setkání mládeže v Olomouci, které bude od 15 do 20. srpna 2017. Bylo by skvělé, kdyby se nám podařilo vyrazit se skupinou 10 - 15 lidí také z Křenové.