pátek 17. února 2017

Ohlášky 19.února 2017

Dnes je 7. neděle v mezidobí. 

V tomto týdnu si připomínáme:
st: Svátek Stolce svatého apoštola Petra
čt: Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka
ne: 8.neděle v mezidobí 

Setkání maminek z naší farnosti bude ve středu 22. února 2017 v 9 hodin na faře v sále. 

Setkání ekonomické rady farnosti bude ve čtvrtek 2.března 2017 v 19.15 na faře. 

Srdečně Vás zveme na postní duchovní obnovu. Obnova nabídne podněty k prožívání postní doby - »předvelikonoční doby pokání« (a blížících se Velikonoc). Bude se konat v sobotu 4. března 2017 od 10 hodin v našem kostele. 

V neděli 26.února 2017 bude sbírka haléř sv. Petra. Pomocí prostředků získaných v rámci této sbírky přispívá Svatý otec jménem celé církve ke zmírnění následků neštěstí, pomáhá obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi. 

O letních prázdninách připravujeme farní tábor pro děti v Charvátech u Olomouce od 5.8. do 12.8.2017. Děti budou vysláni na Misi Tacepo, na které je budou provázat tajemní pomocníci. Jde o velmi důležitou misi a věříme, že se nám ji podaří zvládnout. Letos chystáme extra program pro dvě věkové kategorie 6-12 let a 13-15 let. Přihlášky na misi a další info jsou vzadu na stolku i na webových stránkách farnosti. Doporučujeme se co nejdříve, přihlásit, nejpozději však do 31.května 2017. Další info získate a přihlášky můžete odevzdávat a platit u o. Petra a u Zdislavy Sychrové.

Prosíme o modlitbu za mládež naší farnosti a za celostátní setkání mládeže v Olomouci, které bude od 15 do 20. srpna 2017. Bylo by skvělé, kdyby se nám podařilo vyrazit se skupinou 10 - 15 lidí také z Křenové.

pondělí 13. února 2017

Pozvánka na MISI TACEPO

O prázdninách připravujeme farní tábor pro děti od 6 do 15 let v Charvátech u Olomouce. Letos se děti zúčastní Mise Tacepo. Půjde v ní o to poznat, jací doopravdy jsme, což poznáme už během cesty, ale hlavně při pohledu do studny, která bude cílem této mise. Po cestě na nás budou čekat různá úskalí a překážky, které se budeme snažit zdolat. Seznámíme se při ní s tajemnými pomocníky, kteří nás touto cestou budou provázet. Přihlášky a bližší info jsou  vzadu na stolku.

sobota 11. února 2017

Spolčo pro děti už zítra

Už zítra v neděli 12.2.2017 je mše svatá pro rodiny s dětmi. Děti při ní budou zpívat, sejdou se v 9:15 u klavíru & po mši svaté bude tučné spolčo pro děti (na pozvánce více zvýrazněné) se skvělými nápady a hrami našich animátorek :-)
.

pátek 10. února 2017

Víte, jaká byla skutečná výška vánočního stromu?

Skutečná výška byla 852 cm :-) Nejblíže se k výšce přiblížili a stali se výherci soutěže tito farníci: Pavel Šťasta, Jitka Šťastová a Honzík Hamala. Mohou se v sakristii stavit pro drobnou odměnu. Gratulujeme.

Pozvánka na postní duchovní obnovu

Farnost Křenová v Brně Vás srdečně zve na postní duchovní obnovu. Obnova nabídne podněty k prožívání postní doby - »předvelikonoční doby pokání« (a blížících se Velikonoc). Bude se konat v sobotu 4. března 2017 od 10 hodin v kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie v Brně na Křenové.

Ohlášky 12.února 2017

Dnes je 6. neděle v mezidobí. 

Děkujeme všem, kteří pomohli při pravidelném úklidu kostela. 

V tomto týdnu si připomínáme:
 ne: 7.neděle v mezidobí 

Dnes bude po mši svaté pro rodiny s dětmi tučné spolčo, tedy spolčo, na kterém se snažíme o co nejhojnější účast. 

Setkání maminek z naší farnosti bude ve středu 15. února 2017 v 9 hodin na faře v sále. 

Příští neděli 19.února 2017 budeme při mši svaté v 9.30 udělovat pomazání nemocných. Zájemce o přijetí této svátosti prosíme, aby se napsali na lístek na stolku v kostele. 

Srdečně Vás zveme na postní duchovní obnovu. Obnova nabídne podněty k prožívání postní doby - »předvelikonoční doby pokání« (a blížících se Velikonoc). Bude se konat v sobotu 4. března 2017 od 10 hodin v našem kostele. 

V neděli 26.února 2017 bude sbírka haléř sv. Petra. Pomocí prostředků získaných v rámci této sbírky přispívá Svatý otec jménem celé církve ke zmírnění následků neštěstí, pomáhá obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi. 

O letních prázdninách připravujeme farní tábor pro děti v Charvátech u Olomouce od 5.8. do 12.8.2017. Bližší informace, téma tábora a přihlášky budou k dispozici v polovině února. 

Prosíme o modlitbu za mládež naší farnosti a za celostátní setkání mládeže v Olomouci, které bude od 15 do 20. srpna 2017. Bylo by skvělé, kdyby se nám podařilo vyrazit se skupinou 10 - 15 lidí také z Křenové.

sobota 4. února 2017

Ohlášky 5. února 2017

Dnes je 5. neděle v mezidobí. 

Děkujeme všem, kteří pomohli s úklidem stromků a Betléma. 

V tomto týdnu si připomínáme:
út: Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
st: nez. památka sv. Josefiny Bakhity, panny
pá: Památka sv. Scholastiky, panny
ne: 6.neděle v mezidobí 

Dnes večer 5.února 2017 bude v 19,45 hod. modlitba se zpěvy z Taizé. Modlitbu zpěvem doprovodí Chrámové Pomocné Těleso - ChraPoT - pod vedením Petra Šplíchala. 

Setkání maminek z naší farnosti bude ve středu 8. února 2017 v 9 hodin na faře v sále. 

V pátek 10.února 2017 bude pravidelný úklid kostela. Budeme vděčni za každého pomocníka. 

Příští neděli 12. února 2017 bude mše svatá pro rodiny s dětmi v 9.30 s interaktivní promluvou a děti budou zpívat při bohoslužbě. Po mši svaté bude tučné spolčo, tedy spolčo, na kterém se snažíme o co nejhojnější účast. Julča se Slávkou budou na děti čekat u klavíru a v 9,15 bychom rádi začali se zkoušením zpěvu. 

V neděli 19.února 2017 budeme při mši svaté v 9.30 udělovat pomazání nemocných. Zájemce o přijetí této svátosti prosíme, aby se napsali na lístek na stolku v kostele. 

O letních prázdninách připravujeme farní tábor pro děti v Charvátech u Olomouce od 5.8. do 12.8.2017. Bližší informace, téma tábora a přihlášky budou k dispozici v polovině února. 

Prosíme o modlitbu za mládež naší farnosti a za celostátní setkání mládeže v Olomouci, které bude od 15 do 20. srpna 2017. Bylo by skvělé, kdyby se nám podařilo vyrazit se skupinou 10 - 15 lidí také z Křenové.

čtvrtek 2. února 2017

Modlitba za obnovu mariánského sloupu v Praze

Srdečně Vás zveme k modlitbě za obnovu mariánského sloupu v Praze tuto sobotu 4. února 2017 v 18.00 do našeho kostela.

pondělí 30. ledna 2017

Modlitba se zpěvy z Taizé v neděli 5.února 2017


Srdečně zveme na modlitbu se zpěvy z Taizé
v neděli 5.února 2017 v 19,45 hod.
Modlitbu zpěvem doprovodí Chrámové Pomocné Těleso - ChraPoT - pod vedením Petra Šplíchala.
Průběh: zpěvy, žalm, čtení z Písma, ticho, rozjímání, přímluvy a chvály, modlitba Páně, zpěvy.

A je tu také pozvánka ke zpěvu ve sboru, pro ty, kteří rádi zpívají:

Milí zpěváci,
srdečně zvu, abyste se zpívali na modlitbě se zpěvy z Taizé, která se v kostele na Křenové uskuteční v neděli 5.2.

Bude jen jedna zkouška na Taizé modlitbu - a to v úterý 31.1. v 18 hod, na faře na ulici Křenová 21a ve zpěvárně. Fara je vlevo od kostela, projít brankou...

Budu vděčná, když dáte vědet, jestli přijdete :) na email taize.krenova(at)gmail.com
Neboť, kdo zpívá, dvakrát se modlí.

sobota 28. ledna 2017

Ohlášky 29. ledna 2017

Dnes je 4. neděle v mezidobí. 

V tomto týdnu si připomínáme:
út: Památka sv. Jana Boska, kněze
čt: Svátek Uvedení Páně do chrámu
pá: 
Nez. památka sv.Blažeje, biskupa a mučedníka
ne: 5.neděle v mezidobí 

Dnes bude na faře v sále po mši svaté pro rodiny s dětmi spolčo pro děti. 

Setkání maminek z naší farnosti bude ve středu 1. února 2017 v 9 hodin na faře v sále. 

Chcete znovu pustit Ježíše k řízení Vašeho života. Využijte příležitosti k přijetí svátosti smíření ve čtvrtek 2.února 2017 od 17.30 do 19.00 hod a pátek 3.února 2017 ráno od 8.00 do 10.00 hod. a večer od 17.30 do 20.00 hod. 

Na první pátek v měsíci 3.února 2017 bude příležitost k soukromé adoraci ráno od 8.00 do 10.00 hod a večer po mši svaté do 20.00 hod. 

V neděli 19.února 2017 budeme při mši svaté v 9.30 udělovat pomazání nemocných. Zájemce o přijetí této svátosti prosíme, aby se napsali na lístek na stolku v kostele. 

O letních prázdninách připravujeme farní tábor pro děti v Charvátech u Olomouce od 5.8. do 12.8.2017. Bližší informace, téma tábora a přihlášky budou k dispozici v polovině února. 

Prosíme o modlitbu za mládež naší farnosti a za celostátní setkání mládeže v Olomouci, které bude od 15 do 20. srpna 2017. Bylo by skvělé, kdyby se nám podařilo vyrazit se skupinou 10 - 15 lidí také z Křenové.