pátek 31. března 2023

Ohlášky 2.dubna 2023

Dnes je Květná neděle.

Dnes bude křížová cesta ulicemi Černovic. Sejdeme se v kapli psychiatrické nemocnici, kde křížovou cestu zahájíme v 16 hodin. Hledáme ještě zájemce, které by přečetli vždycky jedno zastavení. Hlaste se prosím, v sakristii, na faře nebo mailem, telefonicky. Večerní křížová cesta v kostele už pak nebude.

Květnou nedělí začíná Svatý týden. V pondělí, v úterý a ve středu budou mše sv. jako obvykle. V pondělí bude navíc tichá mše svatá i večer v 18.30.

Zpovídání před Velikonočními svátky bude ve Svatém týdnu od pondělí do středy vždy od 16 do 18.30 hodin a i s možností soukromé adorace. Na Velký pátek od 8.00 do 10.00 hodin. Prosíme, napište se na adorační službu. 

Nácvik ministrantů pro velikonoční třídenní bude v pátek ve 14.00 hod a v sobotu v 9.00 hodin v kostele. 

Zájemci o návštěvu nemocných před Velikonocemi se mohou přihlásit v sákristii, nebo telefonicky na faře. 

Na Zelený čtvrtek bude v 9.00 hodin v katedrále pontifikální mše sv. se svěcením olejů. Při této mši svaté obnoví zúčastnění kněží své kněžské sliby. V našem kostele bude mše sv. na památku poslední večeře Páně v 18.30 po mši sv. následuje adorace s chrámovým sborem. 

Na Velký pátek je památka obětní smrti Ježíše Krista za lidstvo. Velkopáteční obřady začnou v 15.00 hod. Velký pátek je dnem přísného postu. (Přísný půst zahrnuje půst újmy a půst od masitých pokrmů. Při půstu újmy je dovoleno se najíst je jednou za den dosyta a dvakrát méně než jindy. Půst újmy zavazuje katolíky od 18 do dovršených 59 let. Nemoc od půstu újmy osvobozuje. Půst zdrženlivosti od masitých pokrmů zavazuje katolíky od 14 let.) 

Na Bílou sobotu začínají obřady velikonoční vigilie ve 20.00 hod svěcením ohně a velikonoční svíce. Při vhodném počasí se shromáždíme na nádvoří před bočním vchodem. 

Na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně budou mše sv. podle běžného nedělního pořádku. Při všech mší sv. se budou světit pokrmy. Mše svatá bude také v psychiatrické nemocnici ve 14.20. 

Na pondělí velikonoční bude mše svatá ráno v 8.00 hod a večer v 18.30. 

Na webových stránkách farnosti je možné zapisovat se na čtení a přímluvy při bohoslužbách

Víkendovka Samuraj pro děti od 6 do 12 let. Císařovna Hirko vyzývá všechny své samuraje, aby našli ukradený svitek. Máš odvahu stát se samurajem a být věrný své císařovně. Přidej se k nám. Odjíždíme v pátek 14.dubna a vracíme se, pokud vše dobře dopadne v neděli 16.dubna 2023. Připoj se i ty k mistrům Su a Schi. 

Ve čtvrtek 6.dubna je uzávěrka nového čísla farního zpravodaje.

pondělí 27. března 2023

Po stopách marnotratného syna

Ve dnech 24.-26.3. putoval farní dorost (12-17 let) po stopách marnotratného syna. Víkendové putování bylo spojeno s pobytem na faře v Čučicích. Na začátku je čekala práce na statku, což v praxi znamenalo, že vyluštili šifru, aby získali mléko. A následně si sami připravovali palačinky na večeři. Další den vypořádávali dědictví s otcem, což znamenalo, že obcházeli jednotlivé truhlice s dukáty (=obálky, které museli dle mapy najít). S orientací v terénu dle mapy se naši marnotratní synci porvali ukázkově. 
Odpoledne je čekala zkouška orientace s mapou (respektive odchod do světa - pohledem příběhu): vydali se na výlet. Na mapě měli zaznačené místo, co znamená svět - Ketkovický hrad, místo s krásným výhledem do krajiny. Zde mohli utratit své jmění za občerstvení, následovala však ztráta peněz, hladovění a lítost vedoucí k odhodlání vrátit se na statek (respektive na faru) k otci. Následovalo zakončení příběhu - přijetí marnotratného syna doma, mše a následně bujará oslava s krycím názvem vykrmené tele. V neděli jsme zakončili víkend společnou mší s místními farníky. 
Michal Šťasta

pátek 24. března 2023

Ohlášky 26. března 2023

Dnes je 5. neděle postní.

V tomto týdnu si připomínáme:
ne: Květná neděle 

Křížovou cestu se modlíme vždy v pátek a v neděli po večerní mši svatou. Kdo by si chtěl křížovou cestu vzít, může se přihlásit v sákristii. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Na webových stránkách farnosti je možné zapisovat se na čtení a přímluvy při bohoslužbách. 

Ve středu 29.března 2023 v 18.30 pokračujeme v katechezích o čtení v kostele, co pro nás znamená a co nám dává. 

Ve středu 29.března 2023 po večerní mši svaté budeme pokračovat v četbě první knihy Královské. Budeme číst 19. a 20. kapitolu. Začínáme v 19,15 na faře. 

Na Květnou neděli 2.dubna 2023 bude křížová cesta ulicemi Černovic. Sejdeme se v kapli psychiatrické nemocnici, kde křížovou cestu zahájíme v 16 hodin. Hledáme 14 zájemců, které by přečetli vždycky jedno zastavení. Hlaste se prosím, v sakristii, na faře nebo mailem, telefonicky. Večerní křížová cesta v kostele už pak nebude. 

Zpovídání před Velikonočními svátky bude ve Svatém týdnu od pondělí do středy vždy od 16 do 18.30 hodin a i s možností soukromé adorace. 

Zájemci o návštěvu nemocných před Velikonocemi se mohou přihlásit v sákristii, nebo telefonicky na faře. 

Víkendovka Samuraj pro děti od 6 do 12 let. Císařovna Hirko vyzývá všechny své samuraje, aby našli ukradený svitek. Máš odvahu stát se samurajem a být věrný své císařovně. Přidej se k nám. Odjíždíme v pátek 14.dubna a vracíme se, pokud vše dobře dopadne v neděli 16.dubna 2023. Připoj se i ty k mistrům Su a Schi.

sobota 18. března 2023

Ohlášky 19.března 2023

Dnes je 4. neděle postní.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie
so: Slavnost Zvěstování Páně
ne: 5. neděle postní


V pondělí 20.března 2023 slavíme slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie. Je to doporučený svátek. Mše sv. bude ráno v 6.00 hodin a mimořádně i večer v 18.30.

V sobotu 25.března 2023 slavíme Slavnost Zvěstování Páně. Mše sv. bude mimořádně ráno v 8.00 hodin a večer v 18.30. Ze slavnosti bude i mše sv. v psychiatrické nemocnici ve 14.20. 

Mše svatá v sobotu 25.března ráno v 8.00 hodin bude za živé a zemřelé členy živého růžence. 

Křížovou cestu se modlíme vždy v pátek a v neděli po večerní mši svatou. Kdo by si chtěl křížovou cestu vzít, může se přihlásit v sákristii. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Na webových stránkách farnosti je možné zapisovat se na čtení a přímluvy při bohoslužbách. 

Ve středu 22.března 2023 v 18.30 pokračujeme v katechezích o čtení v kostele, co pro nás znamená a co nám dává. 

Na Květnou neděli 2.dubna 2023 bude křížová cesta ulicemi Černovic. Sejdeme se v kapli psychiatrické nemocnici, kde křížovou cestu zahájíme v 16 hodin. Hledáme 14 zájemců, které by přečetli vždycky jedno zastavení. Hlaste se prosím, v sakristii, na faře nebo mailem, telefonicky. Večerní křížová cesta v kostele už pak nebude. 

Vydej se s námi po stopách marnotratného syna. Chceš si užít víkend daleko od rodičů? Lákají Tě nové výzvy. To vše a ještě mnohem víc můžeš s námi zažít právě Ty. Víkendovka pro mládež od 12 do 17 let bude v Čučicích od pátku 24.března do neděle 26.března 2023. Přihlašovat se můžete u o. Petra do neděle 19.března 2023. Bližší info na webu a na nástěnce. 

Víkendovka Samuraj pro děti od 6 do 12 let. Císařovna Hirko vyzývá všechny své samuraje, aby našli ukradený svitek. Máš odvahu stát se samurajem a být věrný své císařovně. Přidej se k nám. Odjíždíme v pátek 14.dubna a vracíme se, pokud vše dobře dopadne v neděli 16.dubna 2023. Připoj se i ty k mistrům Su a Schi.

sobota 11. března 2023

Ohlášky 12.března 2023

Dnes je 3. neděle postní.

Děkujeme všem, kteří pomohli při pravidelném úklidu kostela.

V tomto týdnu si připomínáme:
ne: 4. neděle postní


Křížovou cestu se modlíme vždy v pátek a v neděli po večerní mši svaté. Kdo by si chtěl křížovou cestu vzít, může se přihlásit v sákristii. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Na webových stránkách farnosti je možné zapisovat se na čtení a přímluvy při bohoslužbách. 

Ve středu 15.března 2023 v 18.30 pokračujeme v katechezích o čtení v kostele, co pro nás znamená a co nám dává. 

Ve středu 15.března 2023 po večerní mši svaté budeme pokračovat v četbě první knihy Královské. Budeme číst 18. kapitolu. Začínáme v 19,15 na faře. 

Ve pátek 17.března 2023 budeme pokračovat v modlitbách za náš národ. Začínáme v 18,00 modlitba růžence a mše svatá, svatováclavský chorál. 

Slavnost svatého Josefa, snoubence Panny Marie budeme letos slavit v pondělí 20.března 2023. Mše svatá bude ráno v 6.00 hodin a mimořádně i večer v 18.30.

Vydej se s námi po stopách marnotratného syna. Chceš si užít víkend daleko od rodičů? Lákají Tě nové výzvy. To vše a ještě mnohem víc můžeš s námi zažít právě Ty. Víkendovka pro mládež od 12 do 17 let bude v Čučicích od pátku 24.března do neděle 26.března 2023. Přihlašovat se můžete u o. Petra do neděle 19.března 2023. Bližší info na webu a na nástěnce. 

Víkendovka Samuraj pro děti od 6 do 12 let. Císařovna Hirko vyzývá všechny své samuraje, aby našli ukradený svitek. Máš odvahu stát se samurajem a být věrný své císařovně. Přidej se k nám. Odjíždíme v pátek 14.dubna a vracíme se, pokud vše dobře dopadne v neděli 16.dubna 2023. Připoj se i ty k mistrům Su a Schi. 

V pátek 2. června 2023 se naše farnost zapojí do Noci kostelů. Hledáme někoho kdo by pomohl s výkladem historie a s prohlídkou kostela, s prováděním ve věži, s úklidem věže a s hlídáním kostela. Prosím, přihlaste by kdo byste mohl a chtěl pomoci v sakristii nebo na mailu nk.krenova(at)gmail.com do neděle 12. března 2023.

pátek 3. března 2023

Ohlášky 5. března 2023

Dnes je 2. neděle postní.

V tomto týdnu si připomínáme:
ne: 3. neděle postní

Dnes je mše svatá pro rodiny s dětmi a po ní spolčo pro děti.

Křížovou cestu se modlíme vždy v pátek a v neděli po večerní mši svatou. Kdo by si chtěl křížovou cestu vzít, může se přihlásit v sákristii. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Na webových stránkách farnosti je možné zapisovat se na čtení a přímluvy při bohoslužbách

Ve středu 8.března 2023 v 18.30 pokračujeme v katechezích o čtení v kostele, co pro nás znamená a co nám dává.   

Vydej se s námi po stopách marnotratného syna. Chceš si užít víkend daleko od rodičů? Lákají Tě nové výzvy. To vše a ještě mnohem víc můžeš s námi zažít právě Ty. Víkendovka pro mládež od 12 do 17 let bude v Čučicích od pátku 24.března do neděle 26.března 2023. Přihlašovat se můžete u o. Petra do neděle 19.března 2023. Bližší info na webu a na nástěnce. 

Víkendovka Samuraj pro děti od 6 do 12 let. Císařovna Hirko vyzývá všechny své samuraje, aby našli ukradený svitek. Máš odvahu stát se samurajem a být věrný své císařovně. Přidej se k nám. Odjíždíme v pátek 14.dubna a vracíme se, pokud vše dobře dopadne v neděli 16.dubna 2023. Připoj se i ty k mistrům Su a Schi. 

V pátek 2. června 2023 se naše farnost zapojí do Noci kostelů. Hledáme někoho kdo by pomohl s výkladem historie a s prohlídkou kostela, s prováděním ve věži, s úklidem věže a s hlídáním kostela. Prosím, přihlaste by kdo byste mohl a chtěl pomoci v sakristii nebo na mailu nk.krenova(at)gmail.com do neděle 12. března 2023.

úterý 28. února 2023

Víkendovka Samurajové

 Císařovna Hirko vyzývá všechny své samuraje, aby našli ukradený svitek. Máš odvahu stát se samurajem a být věrný své císařovně. Přidej se k nám. Odjíždíme v pátek 14.dubna a vracíme se, pokud vše dobře dopadne v neděli 16.dubna 2023. Připoj se i ty k mistrům Su a Schi.
Bližší info a přihláška zde.

neděle 26. února 2023

Vydej se s námi po stopách marnotratného syna

Vydej se s námi po stopách marnotratného syna. Chceš si užít víkend daleko od rodičů? Lákají Tě nové výzvy. To vše a ještě mnohem víc můžeš s námi zažít právě Ty. Víkendovka pro mládež od 12 do 17 let bude v Čučicích od pátku 24.března do neděle 26.března 2023. Přihlašovat se můžete u o. Petra do neděle 19.března 2023. Bližší info na webu a na nástěnce.

Bližší info a přihláška zde.

Čtení v kostele


V rámci letošní postní době se podíváme na čtení v kostele při středečních večerních bohoslužbách. Řekneme si pár slov k tomu, proč v kostele číst a připomeneme si i pár zásad a zajímavostí, které se čtením v kostele souvisí. První bude tuto středu 1. března 2023. Všichni jsou srdečně zváni.

sobota 25. února 2023

Ohlášky 26. února 2023

Dnes je 1. neděle postní.

V tomto týdnu si připomínáme:
pá: první pátek v měsíci
ne: 2. neděle postní 

Křížovou cestu se modlíme vždy v pátek a v neděli po večerní mši svatou. Kdo by si chtěl křížovou cestu vzít, může se přihlásit v sakristii. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Na webových stránkách farnosti je možné zapisovat se na čtení a přímluvy při bohoslužbách. 

V rámci letošní postní době se podíváme na čtení v kostele při středečních večerních bohoslužbách. Řekneme si pár slov k tomu, proč v kostele číst a připomeneme si i pár zásad a zajímavostí, které se čtením v kostele souvisí. První bude tuto středu 1. března 2023. Všichni jsou srdečně zváni. 

Ve středu 1.března 2023 po večerní mši svaté budeme pokračovat v četbě první knihy Královské. Budeme číst 17. a 18. kapitolu. Začínáme v 19,15 na faře. 

Příští neděli 5. března 2023 bude 9.30 mše svatá pro rodiny s dětmi a po ní spolčo pro děti

Vydej se s námi po stopách marnotratného syna. Chceš si užít víkend daleko od rodičů? Lákají Tě nové výzvy. To vše a ještě mnohem víc můžeš s námi zažít právě Ty. Víkendovka pro mládež od 12 do 17 let bude v Čučicích od pátku 24.března do neděle 26.března 2023. Přihlašovat se můžete u o. Petra do neděle 19.března 2023. Bližší info na webu a na nástěnce. 

Víkendovka Samuraj pro děti od 6 do 12 let bude v Opatově od pátku 14.dubna do neděle 16.dubna 2023. Bližší info budou následovat. 

V pátek 2. června 2023 se naše farnost zapojí do Noci kostelů. Hledáme někoho kdo by pomohl s výkladem historie a s prohlídkou kostela, s prováděním ve věži a hlídáním kostela. Prosím, přihlaste by kdo byste mohl a chtěl pomoci v sakristii nebo na mailu nk.krenova(at)gmail.com do neděle 12. března 2023.