sobota 19. října 2019

Misijní neděle

V neděli 20.října 2019 slavíme misijní neděli. V 9.30 bude mše svatá na poděkování za dobrovolnou službu Slávky na Balkáně a po ní bude povídání o její dobrovolné službě v Bulharsku. Všichni jsou srdečně zváni!

Ohlášky 20.října 2019

Dnes je 29. neděle v mezidobí.
Je to misijní neděle. Modlíme se za misie a dnes je sbírka na misie.
Děkujeme všem, kteří pomohli při pravidelném úklidu kostela.


V tomto týdnu si připomínáme:
po: Nez. památka Bl. Karla Rakouského
út: Nez. památka sv. Jana Pavla II, papeže
st: Nez. památka sv. Jana Kapistránského, kněze
pá: Nez. památka sv. Antonína Marie Klareta, biskupa
ne: 30. neděle v mezidobí 

Dnes po mši svaté v 9.30 bude mít Slávka Sychrová povídání o její dobrovolné službě v Bulharsku. Pro Slávku to byl "rok naplno využitý, kdy mohla rozdávat lásku a zase ji přijímat, a to od těch nejchudších dětí z okraje společnosti." Všichni jsou srdečně zváni. 

U misijního kříže si můžete zapálit svíčku za člověka, který vám předal víru a nebo za na oplátku, za člověka, kterému jste víru předali vy. 

Pojďte si s námi osvojit starozákonní knihu Júdit. Do středy 23.října 2019 čteme 7. a 8. kapitolu této knihy. Můžete si v nich podtrhat slova i věty, které vás osloví a podělit se o ně s ostatními. 

Zveme všechny maminky na setkávání s malými dětmi na faře každý čtvrtek dopoledne. Více informací je na nástěnce a na webu. 

Ve dnech od 25.října do 8.listopadu 2019 je možné denně získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Je to za obvyklých podmínek tj. přijmout sv. smíření, sv. přijímání a navštívit hřbitov s modlitbou za zemřelé. 

Ve čtvrtek 31.října 2019 je uzávěrka nového čísla farního zpravodaje

Oddělení správy budov Biskupství brněnského hledá údržbáře do hlavního pracovního poměru. Podrobnosti jsou na stránkách biskupství. Přihlášky zasílejte do konce října na email: schmidt@biskupstvi.cz, dotazy na telefonním čísle 533 033 323.

sobota 12. října 2019

Ohlášky 13. října 2019

Dnes je 28. neděle v mezidobí. 

V tomto týdnu si připomínáme:
út: Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
st: Nez. památka sv. Hedviky, řeholnice
čt: Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
pá: Svátek sv. Lukáše, evangelisty
ne: 29. neděle v mezidobí 

Příští neděli 20. října 2019 je misijní neděle. Den, kdy se modlíme za misie a bude sbírka na misie.

Pojďte si s námi osvojit starozákonní knihu Júdit. Do středy 16.října 2019 čteme 5. a 6. kapitolu této knihy. Můžete si v nich podtrhat slova i věty, které vás osloví a podělit se o ně s ostatními.

Příští neděli bude mít po mši svaté v 9.30 Slávka Sychrová na faře povídání o její dobrovolné službě v Bulharsku. Pro ni to byl "rok naplno využitý, kdy mohla rozdávat lásku a zase ji přijímat, a to od těch nejchudších dětí z okraje společnosti." Všichni jsou srdečně zváni. 

Zveme všechny maminky na setkávání s malými dětmi na faře každý čtvrtek dopoledne. Více informací je na nástěnce a na webu. 

Ve dnech od 25.října do 8.listopadu 2019 je možné denně získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Je to za obvyklých podmínek tj. přijmout sv. smíření, sv. přijímání a navštívit hřbitov s modlitbou za zemřelé.

úterý 8. října 2019

Setkávání maminek s malými dětmi na faře

Setkávání maminek s malými dětmi na faře Koncem tohoto roku to budou už tři roky, co se setkáváme na faře. Za tu dobu se naše nejstarší děti staly předškoláky a některé maminky se pomalu vrací do práce. Přidávají se k nám i nové rodiny, a tak nejmladší holčička má nyní necelé čtyři měsíce. Momentálně je nás 8 matek a 17 dětí. V tomto počtu se však sejdeme málokdy, většinou je někdo nemocný a některé z dětí už chodí do školky. 
A jak naše setkání probíhají? Scházíme se ve čtvrtek dopoledne. Přicházíme mezi 9:00 a 9:30 a končíme kolem 11:30. Začínáme programem pro děti. Společně se v kroužku pomodlíme, následně zpíváme a máme připravené pohybové aktivity. Dětem chystáme i omalovánky či drobné tvoření. Program bývá zaměřen tematicky k liturgickému roku. Následuje svačinka a modlitba breviáře pro dospělé. V závěru necháváme volný prostor dětem pro hru a nám pro povídání. Máme tak prostor pro sdílení našich radostí i starostí, které pak můžeme odevzdávat ve společné modlitbě Pánu. Do budoucna uvažujeme nad možností zapojit se do hnutí Modlitby matek a do krátkých katechezí pro starší děti. Jsem za naše setkávání ráda a děkuji otci Petrovi, že nám umožnil scházet se na faře. Mohly jsme tak navázat cenná přátelství v rámci společenství věřících my i naše děti. Kromě pravidelných čtvrtečních setkání pořádáme i společné výlety a jednou za měsíc se scházíme v podvečer v kavárně, tentokrát bez dětí. 
 Budeme rády, pokud se k nám přidají i další rodiny. Nebojte se přijít i s úplně malými dětmi, které program ještě nebudou vnímat. Setkání chápeme i jako čas pro nás maminky. S případnými dotazy se na mě neváhejte obrátit na telefonním čísle 608 145 634 či na mail eva.stastova@gmail.com. 
Těším se na viděnou                                                     Eva Šťastová  

sobota 5. října 2019

Ohlášky 6. října 2019

Dnes je 27. neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Památka Panny Marie Růžencové
pá: Nez. památka sv. Jana XXIII., papeže
ne: 28. neděle v mezidobí

Dnes je po mši svaté v 9.30 potáborové setkání. Všichni jsou srdečně zváni. 

U misijního kříže si můžete zapálit svíčku za člověka, který Vám předal víru a nebo za člověka, kterému jste předali víru Vy. 

 Farní sbor hledá nové zpěváky a hudebníky do svých řad. Zkoušky probíhají v úterky 19:30 na faře. Bližší informace v sakristii nebo kteréhokoliv ze sboristů. 

V pondělí 7. října 2019 bude v 18.30 u příležitosti památky Panny Marie Růžencové tematická mše svatá s názvem 3 Minuty pro Marii. Je to příležitost setkat se s ostatními, co se modlí živý růženec, a nebo se třeba i zapojit. Mše svatá bude obětovaná a živé a zemřelé členy živého růžence. 

Pojďte si s námi osvojit starozákonní knihu Júdit. Do středy 9.října 2019 čteme 3. a 4. kapitolu této knihy. Můžete si v nich podtrhat slova i věty, které vás osloví a podělit se o ně s ostatními. 

V neděli 13. října 2019 bude v 9.30 mše svatá na poděkování za 70 let života našeho kostelníka a po ní bude kavárna na faře. 

Na misijní neděli 20. října 2019 bude mše svatá pro rodiny s dětmi v 9.30 a po ní bude mít Slávka Sychrová na faře povídání o její dobrovolné službě v Bulharsku. Pro ni to byl "rok naplno využitý, kdy mohla rozdávat lásku a zase ji přijímat, a to od těch nejchudších dětí z okraje společnosti." Všichni jsou srdečně zváni.

pondělí 30. září 2019

Zahájení misijního měsíce

Milí farníci! Zítra ráno 1. října 2019 se před začátkem bohoslužby v 6.00 hod. sejdeme u misijního kříže, kde zahájíme mimořádný misijní měsíc. Všichni jsme poslání od Pána Boha šířit víru příkladem svého života a svědectvím slova. Naše láska má zahrnovat všechny lidi. Máme se snažit probouzet ke všem úctu a lásku a objevovat bohatství každého člověka, každého bratra a každé sestry. Moc bych si přál, aby křesťanství pro nás nebylo jen něco vnějšího, ale aby bylo něčím co proniká do našeho nitra.
o. Petr Polívka

sobota 28. září 2019

Ohlášky 29.září 2019

Dnes je 26. neděle v mezidobí. 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
út: Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
st: Památka svatých andělů strážných
pá: Památka sv. Františka z Assisi
 Je to zároveň první pátek v měsíci.
ne: 27. neděle v mezidobí 

V úterý 1.října 2019 zahájíme mimořádný misijní měsíc, který podle přání papeže Františka, má v nás znovu probudit misijní zápal a nadšení. Naším hlavním motivem misijního úsilí má být lidem okolo nás zprostředkovat Ježíšovu lásku. Evangelium máme šířit vlastním životem a dobrými skutky. Bylo by skvělé, kdybychom se na dobré skutky a život v duchu evangelia zaměřili během celého misijního měsíce. Můžeme přijít i častěji do kostela, abychom k tomuto svědectví dostali posilu v Božím slově a v Eucharistii, sami na to s našimi silami nestačíme. Pravý misionář si dokáže i přivstat a proto začneme mší svatou v 6.00 hodin ráno. 

Zpovídání před prvním pátkem bude ve čtvrtek od 17.30 do 19.00 hod a v pátek dopoledne od 8.00 do 10.00 hod. a večer od 17.30 do 20.00 hod. 

Adorace na první pátek bude ráno od 8.00 do 10.00 hod. a večer po mši svaté do 20 hod. 

Srdečně Vás zveme ve čtvrtek 3. října 2019 v 18.00 hod. k modlitbě za obnovu mariánského sloupu v Praze. 

Farní sbor hledá nové zpěváky a hudebníky do svých řad. Zkoušky probíhají v úterky 19:30 na faře. Bližší informace v sakristii nebo kteréhokoliv ze sboristů. 

Příští neděli 6.října 2019 bude potáborové setkání. Sejdeme se v kostele v 9,15 u kláves. Po mši svaté bude příležitost podívat se na fotky z tábora a slyšet a vidět, jak bylo na táboře. Nezapomeňte si s sebou baterku. Jsou zváni i ti, kdo na táboře být nemohli. 

V pondělí 7. října 2019 bude v 18.30 u příležitosti památky Panny Marie Růžencové tematická mše svatá s názvem 3 Minuty pro Marii. Je to příležitost setkat se s ostatními, co se modlí živý růženec, a nebo se třeba i zapojit. Mše svatá bude obětovaná a živé a zemřelé členy živého růžence. 

Pojďte si s námi osvojit starozákonní knihu Júdit. Do středy 9.října 2019 čteme 3. a 4. kapitolu této knihy. Můžete si v nich podtrhat slova i věty, které vás osloví a podělit se o ně s ostatními. 

V neděli 13. října 2019 bude v 9.30 mše svatá na poděkování za 70 let života našeho kostelníka a po ní bude kavárna na faře. 

Na misijní neděli 20. října 2019 bude mše svatá pro rodiny s dětmi v 9.30 a po ní bude mít Slávka Sychrová na faře povídání o její dobrovolné službě v Bulharsku. Pro ni to byl "rok naplno využitý, kdy mohla rozdávat lásku a zase ji přijímat, a to od těch nejchudších dětí z okraje společnosti." Všichni jsou srdečně zváni.

Zahajujeme mimořádný misijní měsíc

V úterý 1.října 2019 zahájíme mimořádný misijní měsíc, který podle přání papeže Františka, má v nás znovu probudit misijní zápal a nadšení.  Naším hlavním motivem misijního úsilí má být lidem okolo nás zprostředkovat Ježíšovu lásku. Evangelium máme šířit vlastním životem a dobrými skutky. Bylo by skvělé, kdybychom se na dobré skutky a život v duchu evangelia zaměřili během celého misijního měsíce. Můžeme přijít i častěji do kostela, abychom k tomuto svědectví dostali posilu v Božím slově a v Eucharistii, sami na to s našimi silami nestačíme. Pravý misionář si dokáže i přivstat a proto začneme mší svatou v 6.00 hodin ráno.

neděle 22. září 2019

Povídání o mé dobrovolné službě v Bulharsku

Chvála Kristu, ráda bych Vás pozvala na své povídání o mé dobrovolné službě v Bulharsku. Byl to pro mě naplno využitý rok, kdy jsem mohla rozdávat lásku a zase ji přijímat, a to od těch nejchudších dětí z okraje společnosti.
Slávka Sychrová

sobota 21. září 2019

Ohlášky 22.září 2019

Dnes je 25. neděle v mezidobí. 

Děkujeme všem, kteří pomohli při pravidelném úklidu kostela. 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
čt: Nez. památka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků
pá: Památka sv. Vincence z Paula, kněze
so: Slavnost sv. Václava, mučedníka - hlavního patrona českého národa
 Je to doporučený svátek.
ne: 26. neděle v mezidobí 

Dnes je sbírka na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Každá farnost má zaplatit roční příspěvek do tohoto fondu. Naše farnost má zaplatit roční 92 570,- Kč. Z darů donátorů už bylo zaplaceno 21 490,-Kč. Máme zatím 18 donátorů. Zbývá uhradit ještě 71 080,-Kč. Děkujeme všem dárcům. 

Dnes je poslední možnost přihlásit se do katechetického kurzu, přihlášky jsou vzadu na stolku.

Farní sbor hledá nové zpěváky a hudebníky do svých řad. Zkoušky probíhají v úterky 19:30 na faře. Bližší informace v sakristii nebo kteréhokoliv ze sboristů. 

Pojďte si s námi osvojit starozákonní knihu Júdit. Začínáme ve středu 25. září v 19.15 na faře. Už je možné si v sákristii vyzvednout sešit a6 s textem této starozákonní knihy. 

Přijímej a rozdávej radost evangelia. To bude zářijovým tématem mše svaté za misie, při které si budeme osvojovat misijní službu a poslání. Mše svatá bude ve středu 25. září v 18:30. 

V sobotu 28.září na Slavnost sv. Václava bude mimořádně mše svatá ráno v 8.00 hod. a večer v 18.30. Ve 14,20 bude mše svatá v psychiatrické nemocnici. 

V neděli 6.října 2019 bude v 9.30 potáborové setkání rodičů, dětí a vedoucích, kteří s námi byli na táboře. Začneme ho mší svatou pro rodiny s dětmi a potom se přesuneme na faru, kde se podíváme na fotky a něco si s dětmi zahrajeme. PS: Nezapomeňte si s sebou vzít baterku! 

V pondělí 7. října 2019 bude v 18.30 u příležitosti památky Panny Marie Růžencové tématická mše svatá s názvem 3 Minuty pro Marii. Je to příležitost setkat se s ostatními, co se modlí živý růženec, a nebo se třeba i zapojit. Mše svatá bude obětovaná a živé a zemřelé členy živého růžence. 

V neděli 13. října 2019 bude v 9.30 mše svatá na poděkování za 70 let života našeho kostelníka a po ní bude kavárna na faře.