sobota 20. ledna 2018

Prosba o navrácení zraku

V minulém roce vnučka Veronika ve 24 letech zdárně ukončila univerzitu. Začaly se objevovat problémy s viděním. Navštívila očního lékaře, který diagnostikoval degenerativní onemocnění sítnice. Postoupila další veškerá vyšetření a závěr byl stejný. Léčit zatím toto lékaři neumí. Je to rarita u tak mladého organizmu, nemoc mají většinou hodně přestárlí lidé. Šíří se do obou oči a člověk je takřka slepý. 
Vzhledem k tomu, že lékařská věda je s léčbou této diagnózy v plenkách, nastoupila bio-léčbu. Změna stravy, vitamíny atd. 
Denně se modlíme všichni za její uzdravení, ale aby modlitby měly co největší sílu, prosíme Vás o zařazení prosby do přímluv. 
Prosíme Tě, Pane Ježíši o navrácení zdraví pro mladičkou Veroniku, které hrozí ztráta zraku. 
Proč se obracíme právě na vaši farnost. Rodina Fárlikova bydlela v Černovicích. Tatínek byl pokřtěn právě v kostele na Křenové. Manželé se třemi dětmi, dědečkem a babičkou, každý týden navštěvovali v tomto kostele mši svatou. Maminka a obě dcery zpívaly v chrámovém sboru. Dnes se k farnosti na Křenové hlásí syn Fárlik Jiří, který bydlí s manželkou mimo Brno a pravidelně, každý týden navštěvujeme mši svatou v tomto kostele. 
Děkujeme mnohokrát za vyslyšení naší prosby.
 Manželé Fárlikovi

Ohlášky 21. ledna 2018

Dnes je 3. neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
st: Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
čt: Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola
pá: Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
ne: 4.neděle v mezidobí 

Dnes bude po mši svaté pro rodiny s dětmi spolčo pro děti

V neděli 11.února 2018 budeme při mši svaté v 9.30 udělovat pomazání nemocných

V sobotu 17.února 2018 bude postní duchovní obnova s otcem Ladislavem Štefkem. 

Manželé Fárlikovi, prosí naši farnost o modlitbu za navrácení zraku pro jejich 24 letou vnučku, a tak se prosím připojme dle svých možností, k této jich prosbě.

čtvrtek 18. ledna 2018

Víte, kdo má dnes 104.narozeniny?

  Touto otázkou jsem dnes zahájil hodinu náboženství. Alexe s Nicolasem hádanka zaujala. Poradil jsem jim, že jeho jméno začíná na "k" a končí na "l". Že by to byl Karel? Ne, ten kdo má narozeniny má o písmeno víc. Druhé písmeno je "o". Tím jsem jim hádanku ještě zkomplikoval. Až když zjistili , že třetí písmo "s", věděli, že tím, kdo má dnes 104.narozeniny je náš kostel.
  Jsou to narozeniny našeho kostela a naší farnosti. Před čtyřmi roky jsme je slavili dokonce tři dny, ale před tím a potom už jsme tomu nevěnovali až zas tak velkou pozornost.
Mám radost z chrámového sboru, který je takovým průkopníkem farních oslav. Tam, kde zpívá sbor, tam se něco důležitého slaví. Bylo by pěkné, kdyby se o dnešním dnu objevilo i co nejvíc lidí, co jsou s tímto kostelem, s touto farností spojeni. Kdo zde byli pokřtění, biřmování, u svatého přijímání, kdo zde uzavřeli svátost manželství a nebo koho jsem odtud doprovodili na věčnost.
   A nejde jen o kostel jako o budovu, ale jde o farní společenství, které vytváříme jako děti, mládež, rodiny, senioři i nemocní. Slavíme, že Bůh je tu s námi, že nám chce být na blízku. A takovým dovršením toho, co slavíme v kostele je Ježíšova návštěva u Zachea. Kdy byl Ježíš naposled u nás doma? Byl už tam? Pozvali jsme ho i do našeho každodenního života, nebo ho zveme jen k rodinným oslavám? V tom nám je Zacheus příkladem. Ten neřeší, že není na návštěvu nachystaný. Prostě ho pozve a můžeme vidět kolik pokoje a klidu Ježíš přináší do jeho života. Nebojte se a zvěte Ježíše k sobě domů.
o. Petr Polívka, farář

sobota 13. ledna 2018

Ohlášky 14. ledna 2018

Dnes je 2. neděle v mezidobí. 

 Děkujeme všem, kteří pomohli při úklidu vánočních stromků.

V tomto týdnu si připomínáme:
st: Památka sv. Antonína, opata
čt: Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
ne: 3.neděle v mezidobí 

Ve čtvrtek 18. ledna 2018 budeme slavit 104.výročí posvěcení našeho kostela. Mši svatou večer doprovodí i náš chrámový sbor. 

V pátek 19. ledna 2018 bude příležitost k hodinové adoraci za dobrou volbu prezidenta. Stejně jako na první pátek ráno od 8.00 do 10.00 hod. a večer bude mše svatá za dobrou volbu prezidenta a potom moderovaná hodinová adorace. 

Příští neděli bude po mši svaté pro rodiny s dětmi spolčo pro děti.

pátek 12. ledna 2018

ZVOLÍME SI SAULA NEBO DAVIDA?

POJĎME K VOLBÁM A VOLME PREZIDENTA ROZUMEM I SRDCEM A MODLEME SE ZA VOLBU DOBRÉHO PREZIDENTA. BŮH MLUVÍ I SKRZE SCHOPNOSTI, VLASTNOSTI JEDNOTLIVÝCH KANDIDÁTŮ A ON POVOLÁVÁ KE SLUŽBĚ - POZNÁME KOHO? 
Je to čitelné mimo jiné i v prezidentských debatách... 
 Samuel poznává budoucího krále Davida mezi Ješajovými syny. Bůh si ho už dopředu vyhlédl. Tento úkol je dnes na nás - na voličích budoucího prezidenta. Dokážeme najít toho, koho Bůh vyhlédl, nebo si zvolíme dalšího Saula? 1Samuel 16,1-13 
 o. Petr

sobota 6. ledna 2018

Ohlášky 7. ledna 2018

Dnes je Svátek Křtu Páně.

Dnešní nedělí končí doba vánoční.

V tomto týdnu si připomínáme:
ne: 2.neděle v mezidobí

Dnes bude po mši svaté pro rodiny s dětmi spolčo pro děti. 

Kdo chce ještě přispět do letošní tříkrálové sbírky má příležitost do kasiček u východu z kostela.

čtvrtek 4. ledna 2018

Hodinová adorace před volbami

V pátek 5. ledna 2018 bude jako obvykle adorace ráno od 8.00 do 10.00 hod. a večer od 19.15 do 20.15. Můžeme se tak připojit i k zajímavé iniciativě olomoucké arcidiecéze hodinové adoraci před volbami.

středa 3. ledna 2018

Bohoslužby v sobotu 6. ledna 2018

Na Slavnost Zjevení Páně bude mše svatá ráno v 8.00 hod s žehnáním křídy, kadidla a tříkrálovým koledníkům a večer bude mše svatá v 18.30, kterou doprovodí náš chrámový sbor.

pondělí 1. ledna 2018

Modlitba za obnovu mariánského sloupu v Praze

Milí farníci, nefarníci a všichni příznivci obnovy Mariánského sloupu v Praze. V letošním roce uplyne 100. výročí stržení Mariánského sloupu. Přes odpor skupiny lidí, kteří proti obnově stále útočí, nepřestáváme věřit, že s Boží pomocí bude Panna Maria stát ve středu hlavního města ČR. Musíme si to ale zasloužit a vymodlit. Proto Vás, mariánské ctitele i v letošním roce zveme, aby jste se připojili k modlitebním setkáváním vždy, v 18.00 hod. přede mší svatou u nás v kostele. 
Letos to bude v těchto následujících termínech: 3.1.2018,3.2.2018, 3.3.2018, 3.4.2018, 3.5.2018, 3.6.2018, 3.7.2018, 4.8.2018, 2.9.2018, 3.10.2018, 3.11.2018 a 2.12.2018.

sobota 30. prosince 2017

Ohlášky 31.prosince 2017

Dnes je Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa. 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Slavnost Matky Boží, Panny Marie
Je to zasvěcený svátek.
Mše svaté budou: 8:00, 9:30, 11.00, 18.30.
út: Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
so: Slavnost Zjevení Páně
Je to doporučený svátek.
ne: Svátek křtu Páně 

Mše svatá na poděkování za rok 2017 bude dnes odpoledne v 16.00 hod. 

Zpovídání před prvním pátek bude ve čtvrtek 4. ledna 2018 od 17.30 do 19.00 hodin a v pátek 5. ledna 2018 dopoledne od 8.00 do 10.00 hod. a večer od 17.30 do 19.00 hod. 

Adorace na první pátek bude ráno od 8.00 do 10.00 hod. 

Na Slavnost Zjevení Páně bude mše svatá ráno v 8.00 hod a večer v 18.30. Mše svatá bude také ve 14.20 v psychiatrické nemocnici. 

Příští neděli 7. ledna 2018 bude v 9.30 mše svatá pro rodiny s dětmi se zpíváním dětí a po ní spolčo pro děti na faře. 

Diecézní charita Brno zve Tradiční průvod tří králů na velbloudech a koních, který vyráží ve čtvrtek 4. ledna 2017 v 16 hod. od Petrova, přes Zelný trh, ulicí Masarykovou na nám. Svobody – k živým jesličkám. Průvod doprovodí zpěvem studenti ze Scholy BiGy, u jesliček zazpívá Musica Felix.