sobota 26. září 2020

Chcete se zapojit do modlitby živého růžence?

Přijměte pozvání na tematickou mši svatou ve středu 7.října 2020 do kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie v Brně na téma "Nebojte se růžence!".  Jako vše v životě, tak i modlitba růžence má své trny, ale i růže. Přijďte se přesvědčit, že i dnes tato modlitba může být něčím moderním a že není až zas tak těžké si na ni najít čas. Ve farnosti máme zatím čtyři růže, a rádi bychom vytvořili pátou. Přijďte se podívat a uvidíte!


pátek 25. září 2020

Spolčo výlet je tady

 Letošní spolčo výlet pro děti ve věku 6 - 15 let bude v sobotu 3.října 2020. Sraz bude na hlavním nádraží v Brně. Pojedeme šalinou a busem ke kapli a na hrad Veveří a pak se podíváme k Járošovu mlýnu ve Veverské Bítýšce. Prosíme o přihlášení dětí  nejpozději do pátku 2.října 2020 u o. Petra.

Ohlášky 27.září 2020

Dnes je 26.neděle v mezidobí. 

Děkujeme všem, kteří pomohli při pravidelném úklidu kostela.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Slavnost sv. Václava, mučedníka, hl. patrona českého národa
     Je to doporučený svátek.
út: Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
st: Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
čt: Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
pá: Památka svatých andělů strážných
 Je první pátek v měsíci.
ne: 27.neděle v mezidobí 

Příští neděli 4.října 2020 bude mimořádná sbírka na zaplacení příspěvku farnosti diecézi za rok 2020. Máme 23 donátorů, kteří už věnovali příspěvek 41 920 Kč, zbývá nám uhradit 89 600 Kč. Jde o peníze, kterou jsou učeny na kněze a pastoraci v brněnské diecézi. Budeme vděčny za všechny, hlavně malé dárce. 

V pondělí 28.září 2020 na Slavnost sv. Václava budeme mimořádně mše svatá v 8.00 hodin a večer v 18.30.

Využijte příležitosti k přijetí svátosti smíření a k soukromé adoraci ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10.hod. v našem kostele. 

Na první pátek v měsíci se pomodlíme litanie a zásvětnou modlitbu po večerní mši svaté. 

Spolčo výlet bude v sobotu 3.října 2020 a podíváme se s dětmi na nedaleký hrad Veveří. Bližší info jsou na webu a na nástěnce. 

Příští neděli 4. října bude mše svatá pro rodiny s dětmi a po ní spolčo pro děti

Ve středu 7.října 2020 bude mše svaté za a pro všechny, kdo se modlí v naší farnosti živý růženec. Jsou zváni i ti, kdo o tom uvažují, že by mohli zapojit. Máme zatím čtyři růže, a dáváme dohromady pátou. Zapsat se můžete v sákristii. 

Ve středu 7.října 2020 se znovu sejdeme nad knihou Samuel tentokrát nad 13 a 14. kapitolou na faře v sále.

Stanovisko ČBK ke konání bohoslužeb: osoby sedící v lavici: nemají povinnost zachovávat odstupy (a to i když si stoupnou či kleknou, jestliže neopustí své místo), • osoby stojící mimo lavice: mají povinnost zachovávat odstupy (s výjimkou členů domácnosti), • osoby pohybující se po kostele: mají povinnost zachovávat odstupy. Co bylo výše řečeno o bohoslužbách, platí o jakémkoliv jiném druhu církevních shromáždění, jestliže je lze považovat za veřejný projev náboženského vyznání.

úterý 22. září 2020

Návod: Jak přijímat na ruku

 
Milí farníci! Chtěl bych napsat pár řádků k podávání na ruku. Věřím, že každý z nás má svůj způsob, jak nejraději eucharistii přijímá a je to tak jistě v pořádku. Je asi normální, že mi je znám ten „můj způsob přijímání“ a o ten druhý se až tak moc nestarám. Nemusí to nutně znamenat, že co neznám, musím být špatné. Navíc přijímání do úst i na ruku patří mezi dva stejně hodnotné způsoby přijímání, jak o tom rozhodli naši biskupové v roce 1997 a jak to bylo potvrzeno i z Vatikánu. 
Možná jsme tomu tehdy nevěnovali až zas tak velkou pozornost, že jsme měli právě ten svůj způsob přijímání a neměli jsme důvod ho měnit. Jak nám ukazuje situace ohledně hygienicko-epidemiologických opatření, mohou nastat situace, které to od nás mohou vyžadovat. Vypadá to, že přijímání na ruku se zdá být bezpečnější, nebo s menším rizikem. 
  Zkusme tuto situaci vzít jako výzvu pro náš duchovní život a zkusme se seznámit s druhým způsobem přijímání. Budeme se možná i divit, co všechno toto gesto může vyjadřovat. 
Nejprve zcela prakticky: Věřící předstoupí před kněze tak, že položí dlaně na sebe: pravák pravou dospoda a levou navrch, levák opačně. Ruce drží zhruba ve výši prsou. Kněz pozvedne hostii, řekne „Tělo Kristovo“ a přijímající odpoví: Amen.“ Poté mu kněz položí hostii na rozestřenou dlaň. Přijímající buď hned na místě uchopí hostii prsty pravé ruky (levák prsty levé ruky) a vloží si ji dost úst, nebo poodstoupí krok stranou a tam postupuje stejně. 
 K tomu jedno důležité upozornění: S hostií neodchází dál do kostela (jinak ho podávající právem zadrží), nad hostií nekoná žádnou soukromou adoraci, je mu podána v tuto chvíli proto, aby ji přijal. Také není možné dávat si hostii z dlaně přímo do úst (jako když dětem nasypete na dlaň malé bonbóny). 
  Teď ještě něco ke smyslu a významu podávání na ruku. Jde o nejstarší způsob přijímání, se kterým se setkáváme už u apoštolů. O způsobu, jak měli věřící přijímat tělo Páně, poučuje během postní doby katechumeny, kteří mají přijmout křest o velikonocích, svatý Cyril, jeruzalémský biskup ve 4.století: „Když se tedy přibližuješ, nepřistupuj a nepřijímej s nataženýma rukama ani s roztaženými prsty, nýbrž polož levou ruku nad pravou jako trůn, jako bys přijímal krále, a na sevřenou dlaň přijmi Kristovo tělo a odpověz ,Amen‘. Když pak posvětíš svůj zrak dotykem s posvátným tělem, přijmi je pozorně, aby ti nic z něho nepřišlo nazmar. Co bys nechal upadnout, to považuj za ztrátu jednoho z vlastních údů.“ (5. katecheze, č. 21) 
   Zaujalo mě, že prvním impulsem k novému obnovení staré praxe přijímání na ruku nebyli ani tak důvody praktické (i když podávat tělo Páně na ruku je pro kněze bezesporu snazší), ani hygienické (jsme mnohem více citliví na dotyk cizích prstů v oblasti jazyka a rtů, než byli lidé dříve), ani antropologické (děti se krmí, dospělí jedí sami), ale důvody liturgicko-teologické: aktivní účast (participatio actuosa), tak i požadavek pravdivosti znamení. 
Přijímání na ruku totiž vpojuje přijímajícího plněji do děje posvátné hostiny: kněz (biskup, jáhen… jako řádný rozdělovatel mu eucharistii dává a věřící jako ten, kdo se činně účastní, ji přijímá a vkládá do úst. Tedy: eucharistii si ani sám nebere, ani mu není jen do úst vložena, ale přijímající se může sám vhodně zapojit do děje sycení Kristových učedníků. 
To je můj pohled, který bych Vám rád nabídl teď v souvislosti s druhou vlnou pandemie v naší zemi. Vyzkoušejte přijímat tímto druhým způsobem, a pak se klidně vraťte k tomu, který je Vám bližší. 
 o. Petr Polívka
(čerpáno z katechezí  k přijímání na ruku z roku 1997 brněnských acta curie)

sobota 19. září 2020

Ohlášky 20.září 2020

Dnes je 25.neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
st: Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
so: Nez památka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků
ne: 26.neděle v mezidobí


S platností od 19. září 2020 uděluje brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle pro věřící brněnské diecéze, kteří patří do některé z rizikových skupin, dispens od osobní účasti na nedělení bohoslužbě

Vzhledem k aktuální situaci pandemie COVID- 19 vyzývá otec biskup k přijímání na ruku. V kostele se mají používat roušky, dezinfekce a mají být dodržovány rozestupy. Má být i vynecháno pozdravení pokoje. Kdo chce přijímat do úst, ať přistupuje jako poslední. Po každém, kdo přijme do úst, si musí podávající dezinfikovat ruce. 

Využijte příležitosti k přijetí svátosti smíření a k soukromé adoraci ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10.hod. v našem kostele. 

Všechny odvážlivce a zvědavce zve ke čtení starozákonní knihy Samuel. Další setkání bude ve středu 23.září 2020 v 19.15 na faře. 

Spolčo výlet bude v sobotu 3.října 2020 a podíváme se s dětmi na nedaleký hrad Veveří. Bližší info budou následovat.

pátek 18. září 2020

Potáborové setkání

Chcete znovu vidět babičku a dědečka a Malý strom? Přijďte na potáborové setkání, které začneme mší svatou v 9.30 v neděli 20.září 2020 v našem kostele. Po ní se přesuneme na faru, kde se podíváme na fotky, zahrajeme si nějakou hru a hlavně se zase uvidíme. 
o. Petr Polívka

sobota 12. září 2020

Pozvánka na benefiční koncert


Benefiční koncert na podporu českých salesiánů v Bulharsku je v neděli 13. září 2020 odpoledne od 16 hodin v Denisových sadech.

Ohlášky 13.září 2020

Dnes je 24.neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Svátek Povýšení svatého kříže
út: Památka Panny Marie Bolestné
st: Památka sv. Ludmily, mučednice
čt: Nez památka sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků
ne: 25.neděle v mezidobí 

Dnes bude při mši svaté pro rodiny s dětmi v 9.30 uvedena do služby katechetky Jana Schwarzová

Dnes vychází nové číslo farního zpravodaje

Benefiční koncert na podporu českých salesiánů v Bulharsku je dnes odpoledne od 16 hod. v Denisových sadech. Program je na nástěnce. 

Využijte příležitosti k příjetí svátosti smíření a k soukromé adoraci ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10.hod. v našem kostele. 

Ve středu 16.září 2020 bude od 18 hod. modlitba a od 18.30 bohoslužba za náš národ.V promluvě se seznámíme trochu víc do hloubky s naší zastánkyní a pomocnicí sv. Ludmilou. 

Vyučování náboženství zahájíme ve čtvrtek 17.září 2020 v 16.30 na faře. Komu se termín nehodí, ať napíše mail o. Petrovi, kdy by se mu to hodilo. 

Potáborové setkání bude v neděli 20.září 2020, které začneme mší svatou v 9.30. 

Všechny odvážlivce a zvědavce zve ke čtení starozákonní knihy Samuel. Další setkání bude ve středu 23.září 2020 v 19.15 na faře. 

Spolčo výlet bude v sobotu 3.října 2020 a podíváme se s dětmi na nedaleký hrad Veveří. Bližší info budou následovat.

Nové číslo farního zpravodaje

Tuto neděli vychází nové číslo farního zpravodaje. Můžete si ho vzít vzadu na stolku nebo se do něho podívat zde.

Čtení pro odvážlivé a zvědávé


Od září pokračujeme ve čtení starozákonní knihy Samuel. Setkání probíhají ve středy od 19.15 do 20.15 na faře v sále ve středy uvedené na plakátku. Je to čtení pro odvážlivé i zvědavé, v každém případě neodejdete s prázdnou. Něco povzbudivého a posilujícího tam najde snad každý. Přijďte se podívat a uvidíte. Nejbližší setkání je ve středu 23.září 2020.
o. Petr Polívka