sobota 22. ledna 2022

Ohlášky 23.ledna 2022

Dnes je 3. neděle v mezidobí. Je to neděle Božího Slova.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
út: svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
st: památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
čt: nezávazná památka sv. Anděly Mericiové, panny
pá: památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
ne: 4. neděle v mezidobí. 

Dnes je sbírka na Bibli. Její výnos bude rozdělen stejným dílem mezi České katolické biblické dílo a Českou biblickou společnost. 

Na webových stránkách farnosti je možné zapisovat se na čtení a přímluvy o svátcích a při nedělních bohoslužbách. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Vzadu na stolku máte poslední možnost přihlásit do synodální skupinky v naší farnosti. Dvě skupinky už jsou a uděláme ještě třetí. Je určená pro ty, kdo nejsou v předchozích dvou. 

Ve středu 26. ledna 2022 od 19,15 na faře pokračujeme v četbě starozákonní knihy Samuel. Čteme 3. a 4. kapitolu z druhé knihy. Jsou zváni a i ti, co se do čtení ještě nezapojili, třeba ta dnešní neděle Božího slovu může být takovým dobrým startem. Můžete se přijít a uvidíte, jestli Vám to bude pasovat tento způsob čtení Bible. 

Je možné zapisovat mše svaté na 1.čtvrtletí roku 2022. 

Milé sestry a bratři, jako každoročně se blíží doba rozhodování nejen pro ty, kteří končí studium na střední škole. Blíží se doba podávání přihlášek ke studiu bohosloví a formaci ke kněžství. Kněžství není zaměstnání. Je to odpověď na Boží pozvání ke službě lásky. Jako váš biskup vás všechny prosím, abyste pomáhali podporovat povolání ke kněžství i k různým formám zasvěceného života. Prosím zvlášť o modlitby a příklad živé víry. Vás, mladí muži, kteří se cítíte pozváni ke kněžství, jste svobodní a máte nebo budete mít maturitní zkoušku, bych rád informoval, že přihlášky ke studiu bohosloví pro školní rok 2022/2023 je možné zaslat poštou k mým rukám do 21. března 2022. Každý den se za vás a za vaše zodpovědné rozhodování modlím. Váš biskup Vojtěch.

neděle 16. ledna 2022

Víkendovky 2022

Milé děti, milí mladí a milí rodiče! V březnu plánujeme víkendovky, kterými chceme utužit kolektiv, který se vytváří mezi dětmi a mladými, co se schází v naší farnosti k bohoslužbám, v náboženství, na spolču a i spolu jezdí na tábory.

Víkendovky budou ve dvou termínech. První bude na faře Březí u Osové Bítýšky od pátku 18.března do neděle 20.března 2022 a program budeme připravovat pro starší. Druhá víkendovka bude na faře v Bedřichově u Lysic od pátku 25.března do neděle 27.března 2022, bereme na ni mladší děti, ale je vhodná i pro ty, kdo ještě nikoho moc neznají, bude to dobrá příležitost se seznámit a něco skvělého spolu zažít.

O prázdninách potom plánujeme farní tábor, který bude od soboty 30. července do soboty 6.srpna 2022 v Sobotíně. 

o. Petr Polívka

sobota 15. ledna 2022

Ohlášky 16.ledna 2022

Dnes je 2. neděle v mezidobí. 

Děkujeme všem, kteří pomohli s úklidem kostela po Vánocích. 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: památka sv. Antonína, opata
út: Svátek výročí posvěcení našeho kostela
 památka Panny Marie, Matka jednoty křesťanů
čt: nezávazná památka sv. Fabiána, papeže a mučedníka
pá: památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
so: nezávazná památka sv. Vincence, jáhna a mučedníka
ne: 3. neděle v mezidobí.
 Je to neděle Božího slova. 

V úterý 18. ledna budeme slavit 108.narozeniny našeho kostela. Při mši svatá v 18.30 bude zpívat náš chrámový sbor. 

Od letošního roku budeme pokračovat v modlitbách za náš národ a v seznamování s našimi národními ochránci vždy 3.pátek v měsíci, což teď v lednu bude 21.ledna při mši svaté v 18.30. Seznámíme se s naší národní ochránkyní sv. Zdislavou. 

Na webových stránkách farnosti je možné zapisovat se na čtení a přímluvy o svátcích a při nedělních bohoslužbách. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Vzadu na stolku se můžete přihlásit do synodální skupinky v naší farnosti. Vyberte si jaká skupinka by vás tématicky nejvíc zajímala a nebude-li o jedno téma takový zájem, tak pak třeba dvě témata spojíme do jedné skupinky. 

Je možné zapisovat mše svaté na 1.čtvrtletí roku 2022.

sobota 8. ledna 2022

Ohlášky 9.ledna 2022

Dnes je Svátek Křtu Páně.
Končí doba vánoční. 

V tomto týdnu si připomínáme:
čt: nezávazná památka sv. Hilaria, biskupa a učitele církve
ne: 2. neděle v mezidobí

Na webových stránkách farnosti je možné zapisovat se na čtení a přímluvy o svátcích a při nedělních bohoslužbách. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Vzadu na stolku se můžete přihlásit do synodální skupinky v naší farnosti. Vyberte si jaká skupinka by vás tématicky nejvíc zajímala a nebude-li o jedno téma takový zájem, tak pak třeba dvě témata spojíme do jedné skupinky. 

Je možné zapisovat mše svaté na 1.čtvrtletí roku 2022. 

Ve středu 12.ledna 2022 začneme s četbou druhé Samuelovy knihy. Začneme 1. a 2.kapitolou. Setkání bude po večerní bohoslužbě na faře.

V úterý 18. ledna budeme slavit 108.narozeniny našeho kostela. Při mši svatá v 18.30 bude zpívat náš chrámový sbor. 

Od letošního roku budeme pokračovat v modlitbách za náš národ a v seznamování s našimi národními ochránci vždy 3.pátek v měsíci, což teď v lednu bude 21.ledna při mši svaté v 18.30. Seznámíme se s naší národní ochránkyní sv. Zdislavou.

úterý 4. ledna 2022

Modlitby za náš národ

Milí farníci, srdečně vás všechny zdravíme a obracíme se na vás s prosbou o připojení se k modlitbám za náš národ. 
Mnozí z nás jsme posilněni po vyslyšených modlitbách za obnovu mariánského sloupu v Praze. Zůstala v nás radost ale i touha pokračovat a neustávat v modlitbách, a to zvláště v současné situaci, ve které se náš národ nachází. 
Rezonuje tak potřeba znovu začít a ještě více se obracet k našim národním patronům o ochranu a pomoc. Tyto modlitby byly zahájeny již 3. ledna 2020, po přerušení v důsledku pandemie nyní obnoveny a každý měsíc se opět scházíme. Při mši svaté si vždy připomínáme význam národních patronů, pak následuje adorace s litaniemi k našim českým národním ochráncům a zakončujeme zpěvem svatováclavského chorálu. 
Pokračujme proto v této tradici modliteb s připojením všech, kterým záleží na osudu naší země.  
Přejeme vám klidný vánoční čas, naplněný Božím požehnáním a ochranou Panny Marie. 

Nejbližší modlitba bude v pátek 21.ledna 2022. Začínáme modlitbou růžence v 18.00 hodin.
František a Ludmila Dohnálkovi

sobota 1. ledna 2022

Ohlášky 2.ledna 2022

Dnes je 2. neděle po Narození Páně.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: nezávazná památka Nejsvětějšího Jména Ježíš
čt: Slavnost Zjevení Páně
 Je to doporučený svátek.
pá: nezávazná památka sv. Rajmunda z Peňafortu, kněze
ne: Svátek Křtu Páně. 

Na webových stránkách farnosti je možné zapisovat se na čtení a přímluvy o svátcích a při nedělních bohoslužbách. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Vzadu na stolku se můžete přihlásit do synodální skupinky v naší farnosti. 

Je možné zapisovat mše svaté na 1.čtvrtletí roku 2022. 

Příští neděli 9.ledna 2022 bude mše svatá pro rodiny s dětmi a po ní spolčo pro děti

Ve středu 12.ledna 2022 začneme po večerní mši svaté s četbou druhé Samuelovy knihy. Začneme 1. a 2.kapitolou.

sobota 25. prosince 2021

Změnil se svět Ježíšovým narozením?

Náš biskup Vojtěch napsal k dnešní slavnosti pastýřský list, ve kterém nám klade otázku: Změnil se nějak svět Ježíšovým narozením? Podíváme-li se na křehkost našich mezilidský vztahů,  na náš silný individualismus, zdůrazňování sebe a  na naší touhu po naprosté svobodě, můžeme nám to připadat skoro nemožné, aby se svět změnil. Svět se může změnit, pokud se začneme měnit my sami a nebudeme čekat na druhé. V tom "kdo bude měnit sebe" můžeme být bez obav první a můžeme mít i před ostatními náskok, který nám nikdo nebude zazlívat! Klidně i zcela prakticky v zapisování na čtení a přímluvy, nebo v přihlašování do synodálních skupinek.

Kéž se nám to podaří i v našich rodinách a v naší farnosti.    

o. Petr Polívka

Ohlášky 26.prosince 2021

Dnes je Svátek svaté rodiny. 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
út: svátek sv. Mláďátek, mučedníků
st: nez. památka sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka
pá: nez. památka sv. Silvestra I., papeže
so: Slavnost Matky Boží Panny Marie
 Je to zasvěcený svátek.
ne: 2.neděle po Narození Páně. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

V pátek 31.prodince bude mše svatá ráno v 6.00 hodin, dopoledne bude adorace a odpoledne v 16.00 hodin bude mše svatá na poděkování za rok 2021

V sobotu na Slavnost Matky Boží Panny Marie budou bohoslužby jako v neděli. 

Na webových stránkách farnosti je možné zapisovat se na čtení a přímluvy při nedělních bohoslužbách. 

Vzadu na stolku se můžete přihlásit do synodální skupinky v naší farnosti. 

Je možné zapisovat mše svaté na 1.čtvrtletí roku 2022.

neděle 19. prosince 2021

Skauti přinesli betlémské světlo


Při dnešní bohoslužbě pro rodiny s dětmi přinesli skauti Betlémské světlo, které je možné si donést do svých domovů. Skauti i nabízejí, že donesou Betlémské světlo těm, kdo nemají nikoho, kdo by jim světlo donesl. Bližší info u o. Petra.

sobota 18. prosince 2021

Ohlášky 19.prosince 2021

Dnes je 4. neděle adventní.

V tomto týdnu si připomínáme:
pá: Štědrý den
so: Slavnost Narození Páně
 Je to zasvěcený svátek.
ne: Svátek Svaté rodiny, Ježíše, Marie a Josefa
 Při všech bohoslužbách bude možné obnovit manželské sliby.
 

Zpovídání v předvánočním týdnu bude v úterý, ve středu a ve čtvrtek od 16 do 18 hodin a zároveň bude i příležitost k soukromé adoraci. 

Betlémské světlo je možné si odnést do svých domovů. 

Půlnoční bohoslužba pro děti bude v pátek 24.12. v 15.00 hod. a farní půlnoční bude ve 22 hodin. 

Na webových stránkách farnosti je možné zapisovat se na čtení a přímluvy při nedělních bohoslužbách.

Vzadu na stolku se můžete přihlásit do synodální skupinky v naší farnosti. 

V sakristii jsou k zakoupení stolní kalendáře. Cena je 60 Kč. 

Ve všední dny jsou v adventu mše svaté jen při svíčkách. 

Je možné zapisovat mše svaté na 1.čtvrtletí roku 2022.