pátek 14. prosince 2018

Adventní poselství


V úterý 18. prosince 2018 budou v 18.30 večerní roráty. To je mše svatá jen při svíčkách. Přiblížíme si adventní poselství nejen v biblických textech, ale i v hudebním a literárním ztvárnění. 

Za hvězdou

V neděli 6. ledna 2019 bude v 16.00 hod. v našem kostele benefiční koncert Dejme toMu a dětí. Tři čtvrtiny výtěžku budou věnovány mobilnímu hospici Nejste sami.

Koncert duchovní hudby

V pátek 21.prosince 2018 bude tradiční koncert duchovní hudby gymnázia Křenová. Bližší info na stránkách gymnázia.

Ohlášky 16. prosince 2018

Dnes je 3. neděle adventní.

Děkujeme všem, kteří pomohli při pravidelném úklidu kostela.

V tomto týdnu si připomínáme:
ne: 4. neděle adventní 

Dnes je po mši svaté pro rodiny s dětmi spolčo pro děti

Skauti dnes přinesou betlémské světlo. Nabízejí také roznos domů lidem, kteří si ho nemohou donést sami. Roznášet ho budou na Štedrý den dopoledne. Zájemci se mohou napsat na lísteček vzadu na stolku a nebo u Martina Sychry na mail martin-sychra(at)skaut.cz 

V úterý 18. prosince 2018 budou večerní roráty. To je mše svatá jen při svíčkách. Přiblížíme si adventní poselství nejen v biblických textech, ale i v hudebním a literárním ztvárnění. 

Zpovídání před vánočními svátky bude v našem kostele bude od úterý 18. prosince do soboty 22. prosince ráno od 5.30 do 6.30 hod. a večer od 17.30 do 20.00 hod. v neděli 23. prosince ráno od 7.30 do 12.00 hod. a večer od 17.00 do 19.30 hod.

Příští neděli při mši svaté pro rodiny s dětmi půjdou děti se svými lucerničkami průvodem do tmavého kostela. 

V pátek 21. prosince 2018 bude v našem kostele ve 20.00 hod. tradiční koncert duchovní hudby gymnázia Křenová. Tradiční vystoupení školního pěveckého sboru doplní i naši absolventi, kteří si spolu s Cyrilometodějským komorním orchestrem přijdou zazpívat části vánoční mše Hej mistře od J. J. Ryby. Ozdobou večera pak budou profesionální sólisté, naši absolventi Vladimír Chmelo a Antonín Libicher. 

Hledáme lektory pro čtení při nedělních bohoslužbách. Můžete se zkusit zapisovat alespoň týden dopředu. Je to stejně důležitá služba ve farnosti jako třeba úklid kostela, fary, vyučování náboženství nebo vedení spolča pro děti.

pátek 7. prosince 2018

Návštěva svatého Mikuláše

Ve čtvrtek 6. prosince 2018 navštívil naši farnost svatý Mikuláš. Naše animátorky vzpomínaly na legendy, které o něm slyšely. Svatý Mikuláš nám prozradil, kde bral takovou sílu k tomu, že dokázal zachránit i celé město. 


Celonoční adorace a roráty

Z pátku 14. prosince na sobotu 15. prosince 2018 bude celonoční adorace pro a za mládež z naší farnosti. Začneme jí mši svatou v 18.30. Adorace bude v naší kapli Zasnoubení Panny Marie (v nočních hodinách bude otevřený venkovní vchod do sakristie). Adoraci zakončíme ráno v 6.00 hod. mši svatou jen při svíčkách -roráty i pro ty, kdo nemohou během týdne, že musí do školy a do práce.

Ohlášky 9. prosince 2018

Dnes je 2. neděle adventní. 

V tomto týdnu si připomínáme:
čt: Památka sv.Lucie, panny a mučednice
pá: Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele
ne: 3. neděle adventní 

V úterý 11. prosince 2018 budou v našem kostele v 6:00 roráty s následnou snídaní na faře

Ve středu 12. prosince 2018 bude večer v 18.30 mše svatá za misie a misijní dobrovolníky. Bližší info na nástěnce a na webu. 

Ve středu 12. prosince 2018 bude poslední setkání nad starozákonní knihou Ester večer po mši svaté caa. 19.15. 

Ve čtvrtek 13. prosince 2018 bude večer po mši svaté pravidelný úklid kostela. 

Z pátku 14. prosince na sobotu 15. prosince 2018 bude celonoční adorace pro a za mládež z naší farnosti. Začneme jí mši svatou v 18.30. Adorace bude v naší kapli Zasnoubení Panny Marie (v nočních hodinách bude otevřený venkovní vchod do sakristie). Adoraci zakončíme ráno v 6.00 hod. mši svatou jen při svíčkách - roráty i pro ty, kdo nemohou během týdne, že musí do školy a do práce.

Při adventních bohoslužbách v neděli v 9.30 chodí děti spolu s animátorkami se svými lucerničkami průvodem do tmavého kostela a zpíváme s dětmi při těchto bohoslužbách. 

Hledáme lektory pro čtení při nedělních bohoslužbách. Můžete se zkusit zapisovat alespoň týden dopředu. Je to stejně důležitá služba ve farnosti jako třeba úklid kostela, fary, vyučování náboženství nebo vedení spolča pro děti.

pátek 30. listopadu 2018

Ohlášky 2. prosince

Dnes je 1. neděle adventní. 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Památka sv. Františka Xaverského, kněze
čt: Památka sv. Mikuláše, biskupa
pá: Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
ne: 2. neděle adventní 

Dnes při všech bohoslužbách žehnáme adventní věnce. 

Dnes vychází nové číslo farního zpravodaje

Při adventních bohoslužbách v neděli v 9.30 chodí děti spolu s animátorkami se svými lucerničkami průvodem do tmavého kostela. 

V úterý 4. prosince budou v našem kostele v 6:00 roráty s následnou snídaní na faře. Roráty hned po ránu jsou skvělým začátkem dne, tak to zkusme jednou za advent si trochu přivstat. 

 Svatý Mikuláš navštíví naši farnost ve čtvrtek 6. prosince 2018. Přijde na mimořádnou mši svatou v 16:30. Děti se mohou těšit na rozhovor s ním, hry, čaj, buchtu a budou od něho také obdarovány. Setkání s ním začneme v kostele a budeme pokračovat na faře. 

Zpovídání před prvním pátkem bude ve čtvrtek od 17.30 do 19.00 hod a v pátek dopoledne od 8.00 do 10.00 hod. a večer od 17.30 do 20.00 hod.

Adorace na první pátek bude ráno od 8.00 do 10.00 hod. a večer po mši svaté do 20.00 hod.

Patrocinium našeho kostela oslavíme v sobotu 8. prosince 2018 mimořádnou mší svatou v 10:00. Při které bude zpívat náš chrámový sbor a otec Zdeněk Králík bude děkovat za 25 let své kněžské služby. Srdečně Vás, milí farníci, zveme i na pohoštění, které bude pak na faře sv. Jakuba v Brně od 12 hod. do 15 hod. Doprava je možná MHD. Těšíme se na Vás.  

V rámci přípravy na mimořádný misijní měsíc máme každý měsíc mši svatou za misie a misijní dobrovolníky i sami si osvojujeme misijní poslání. Prosincovým tématem bude "Každý člověk je Božím darem". Bohoslužba bude ve středu 12. prosince 2018 v 18.30. 

Hledáme lektory pro čtení při nedělních bohoslužbách. Můžete se zkusit zapisovat alespoň týden dopředu. Je to stejně důležitá služba ve farnosti jako třeba úklid kostela, fary, vyučování náboženství nebo vedení spolča pro děti.

Nové číslo farního zpravodaje

O první neděli adventní vychází nové číslo farního zpravodaje. Můžete si ho vzít vzadu v kostele na stolku nebo se do něho začíst zde.

pondělí 26. listopadu 2018

Mše svatá za misie a misijní dobrovolníky

V rámci přípravy na mimořádný misijní měsíc probíhá v našem kostele jednou za měsíc mše svatá. Myslíme při ni nejen na misijní dobrovolníky, ale i sami si osvojujeme misijní poslání, které jsme všichni dostali ve svátosti křtu. Prosincovým tématem bude "Každý člověk je Božím darem" a bude ve středu 12. prosince 2018 v 18.30.