sobota 23. července 2016

Ohlášky 24. července 2016

Dnes je 17. neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Svátek sv. Jakuba, apoštola
út: Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
st: Památka sv. Gorazda a druhů
pá: Památka sv. Marty
ne: 18.neděle v mezidobí

Rádi bychom nabídli o prázdninách v roce 2017 Letní duchovní obnovu pro rodiny. Rodiny, které by o obnovu měli zájem, prosíme, aby se přihlásili do 15.září 2016.

pátek 15. července 2016

Ohlášky 17.července 2016

Dnes je 16. neděle v mezidobí.

Děkujeme všem, kteří pomohli při úklidu kostela. 

V tomto týdnu si připomínáme:
pá: Památka sv. Marie Magdalény
so: Svátek sv. Brigity, řeholnice a patronky Evropy
ne: 17.neděle v mezidobí

Ve čtvrtek 21. července 2016 bude v naší farnosti Adorační den v duchu Světových dnů mládeže. Budeme se zvláště modlit za Světové dny mládeže v Krakově. Zveme vás všechny, abyste se během dne zastavili zde v kostele a alespoň chvíli věnovali ztišení a modlitbě před Kristem v Eucharistii. Zároveň prosíme, abyste se, kdo můžete, zapsali na stolku do adoračního rozvrhu, aby se nestalo, že by některou chvíli zůstal kostel prázdný. Každá farnost má během roku jeden svůj den, kdy se modlí za sebe i za celou diecézi. Kdo můžete, využijme tuto nabídku a zapojme se do tohoto nepřetržitého proudu modlitby. 

Rádi bychom nabídli o prázdninách v roce 2017 Letní duchovní obnovu pro rodiny. Rodiny, které by o obnovu měli zájem, prosíme, aby se přihlásili do 15.září 2016.

sobota 9. července 2016

ADORAČNÍ DEN v duchu Světových dnů mládeže

Ve čtvrtek 21. července 2016 bude v naší farnosti ADORAČNÍ DEN V DUCHU SVĚTOVÝCH DNŮ MLÁDEŽE. Budeme se zvláště modlit za Světové dny mládeže v Krakově. Budeme doprovázet v modlitbě i naše mladé lidi, kteří už budou na předprogramu v polských diecézích.

pátek 8. července 2016

Ohlášky 10. července 2016

Dnes je 15. neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Památka sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
čt: nez. památka Bl. Hroznaty, mučedníka
pá: Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
ne: 16.neděle v mezidobí 


V pátek 15.7.2016 bude večer po mši svaté pravidelný úklid kostela. Budeme vděčni za každého pomocníka. 

Ve čtvrtek 21. července 2016 bude v naší farnosti ADORAČNÍ DEN v duchu Světových dnů mládeže. Budeme se zvláště modlit za Světové dny mládeže v Krakově. Budeme doprovázet v modlitbě i naše mladé lidi, kteří už budou na předprogramu v polských diecézích. 

Rádi bychom nabídli o prázdninách v roce 2017 Letní duchovní obnovu pro rodiny. Rodiny, které by o obnovu měli zájem, prosíme, aby se přihlásili do 15.září 2016.

pátek 1. července 2016

Ohlášky 3. července 2016

Dnes je 14. neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
út: Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa
Je to doporučený svátek.
ne: 15.neděle v mezidobí

Hledáme šikovné švadleny a krejčí, kteří by pomohli ušít jednoduchý kostým na tábor. Látku na ušití máme. Půjde o přišití kapucí k již existujícímu hábitu a potřebovali bychom ušít čtyři pytlíky na karetní hry. Hlásit se můžete v sakristii nebo u otce Petra. Děkujeme.

V neděli 3.7. bude od 18 hod. modlitba za obnovu mariánského sloupu v Praze.

V úterý 5.7.2016  na Slavnost sv. Cyrila a Metoděje bude mše svatá ráno v 8.00 hod a večer v 18.30.

Ve čtvrtek 21. července 2016 bude v naší farnosti Adorační den. 

Rádi bychom nabídli o prázdninách v roce 2017 Letní duchovní obnovu pro rodiny. Zájemce prosíme, aby se přihlásili do 15.září 2016. Více informací najdete ve zpravodaji.

sobota 25. června 2016

Nové číslo farního zpravodaje

Chcete vědět, co se děje ve farnosti? Přečtěte si nové číslo farního zpravodaje. Můžete si ho vyzvednout v kostele na stolku a nebo se podívat zde.

Ohlášky 26. června 2016

Dnes je 13. neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
út: Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
st: Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů.
Je to doporučený svátek.
ne: 14.neděle v mezidobí

Dnes vychází nové číslo farního zpravodaje.

V září bychom chtěli začít přípravu na biřmování, pro všechny, kteří tuto svátost ještě nepřijali. Přihlásit se můžete od 19 let a horní hranice neexistuje. Chceme tuto přípravu nabídnout právě pro ty, kteří se už roky podílejí na farním životě, žijí ze svátostí, jen svátost biřmování jim nějak utekla, když se na ni připravovali jejich vrstevníci a teď neví, jak ji získat. Biřmování by potom bylo v naší farnosti v květnu spolu s našimi mladšími zájemci o biřmování. 

V září začne náboženství a příprava na první svaté přijímání pro žáky 3. a 4. tříd základní školy. S největší pravděpodobností bude probíhat každý čtvrtek. 

V září začne vyučování náboženství pro žáky 1. a 2. tříd základní školy. S největší pravděpodobností bude probíhat každý čtvrtek. 

V září začne vyučování náboženství pro žáky 5 až 9. tříd základní školy. Vyučovací den bude ještě upřesněn. 

Obracíme se na všechny studenty a žáky středních škol a odborných učilišť s nabídkou vyučování náboženství. I v tomto věku je nesmírně důležité mít někoho s kým se mohu sdílet se svými radostmi i těžkostmi v praktikování každodenního života v duchu evangelia. Vyučovací den bude ještě upřesněn. 

Od září se budete moci všichni (tj. děti, mládež i dospělí) zapojit do projektu Zpovídat se s chutí a užitkem. Půjde o to udělat si "devět prvních pátků", které se vážou k příslibu Pána Ježíše sv . Marii Markétě Alacoque, že kdo si je udělá, dostane milost pokání na konci života. Bližší informace budou ve zopravodaji a na webu. 

S touto nabídkou bude spojený i Večer milosrdenství, který bude takovým startem do "devíti prvních pátků". Připravujeme svědectví o tom Jak jsme se naučili/učíme se zpovídat. Bližší informace budou ve zpravodaji a na webu. Večer milosrdenství je plánovaný na pátek 2. září. 2016. 

Rádi bychom nabídli o prázdninách v roce 2017 Letní duchovní obnovu pro rodiny. Zejména pro rodiny s dětmi ve věku do konce školní docházky. Potřebovali bychom vědět, jestli by o to byl dostatečný zájem. Pro rodiny s dětmi bychom potřebovali vlastní pokoje, a sehnat takové vhodné místo, aby vyhovovalo potřebám obnovy, nebude tak snadné, proto bychom potřebovali vědět o Vašem zájmu do 15.září 2016. 

Ve středu 29.června 2016 se koná v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně ve 14 hod. biskupské svěcení Mons. Mgr. Ing. Pavla Konzbula, Dr., našeho nového pomocného biskupa. Kdo můžete, přijďte ho, prosím, podpořit svou modlitbou. 

Za 3 týdny začíná Světový den mládeže v Krakově. Jedná se o mimořádnou příležitost, jak prožít jubilejní rok milosrdenství, jak zakusit sounáležitost s celosvětovou církví a s papežem. Obracíme se zvláště na vás mladé, kteří jste se ještě pro tuto pouť nerozhodli, abyste této možnosti využili. Přihlásit se je možné na webu: krakov2016.signaly.cz. Organizátoři žádají o přihlášení do konce června. Pozdější přihlášení sebou nese organizační komplikace. 

Ve čtvrtek 21. července 2016 bude v naší farnosti Adorační den. Je to den, kdy se farnost modlí za sebe i za celou diecézi. Kostel bude otevřený po celý den. Nejsvětější Svátost bude vystavena od 6.30 do 18 hodin k soukromé adoraci. Přijměte pozvání k setkáním s naším Pánem.

úterý 21. června 2016

Závěrečné spolčo pro děti

V našem posledním spolču jsme se vydali hledat poklad. Sraz byl jako obvykle před farou, kde si každý na záda nalepil papír, na který mu později ostatní něco namalovali... Vyrazili jsme směrem do Černovic po Křenové až k cukrárně na Životského, kde však měli změnu otevírací doby a tak jsme šlapali ještě kousek cesty až k vytouženému pokladu (hurá zmrzlina). Cestou jsme se smáli a skvěle jsme se pobavili. Cestou zpět jsme se zastavili u Slávky, kde jsme si předčítali z Ignácova deníku vzpomínek na naše roční spolčo. Už se moc těšíme na další setkání po prázdninách.

pondělí 20. června 2016

Zakončení školního roku v náboženství 20.6.2016

Děti dnes v náboženství zakončily školní rok. Děkujeme naší paní katechetce Majce i rodičům za jejich nasazení během celého roku.

Další fotografie

sobota 18. června 2016

Ohlášky 19.června 2016

Dnes je 12. neděle v mezidobí.

Děkujeme všem, kteří pomohli při úklidu kostela.

V tomto týdnu si připomínáme:
pá: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
ne: 13. neděle v mezidobí

Dnes je v 9.30 poslední mše svatá pro rodiny s děmi i spolčo pro děti, kterým ukončíme letošní školní rok. 

Příští neděli vyjde nové číslo farního zpravodaje. 

Od září bude probíhat příprava na biřmování, která je určená pro všechny od 19 let. Horní hranice nexistuje, nikdy není pozdě. Biřmování potom bude v květnu 2017 spolu s mladšími biřmovanci, kteří se už rok připravují. Bliží informace budou následovat v září. 

Od září se budete moci všichni (tj. děti, mládež i dospělí) zapojit do projektu Zpovídat se s chutí a užitkem. Půjde o to udělat si "devět prvních pátků", které se vážou k příslibu Pána Ježíše sv . Marii Markétě Alacoque, že kdo si je udělá, dostane milost pokání na konci života. Bližší informace budou ve zopravodaji a na webu. 

S touto nabídkou bude spojený i Večer milosrdenství, který bude takovým startem do "deviti prvních pátků". Připravujeme svědectví o tom Jak jsme se naučili/učíme se zpovídat. Bližší informace budou ve zpravodaji a na webu. Večer milosrdenství je plánovaný na pátek 2. září. 2016. 

Rádi bychom nabídli o prázdninách v roce 2017 Letní duchovní obnovu pro rodiny. Zejména pro rodiny s dětmi ve věku do konce školní docházky. Potřebovali bychom vědět, jestli by o to byl dostatečný zájem. Pro rodiny s dětmi bychom potřebovali vlastní pokoje, a sehnat takové vhodné místo, aby vyhovovalo potřebám obnovy, nebude tak snadné, proto bychom potřebovali vědět o Vašem zájmu do 15.září 2016.