sobota 21. května 2022

Ohlášky 22.května 2022

Dnes je 6. neděle velikonoční.

Dnes je sbírka na pronásledované křesťany.

V tomto týdnu si připomínáme:
st: sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve
čt: Slavnost nanebevstoupení Páně
 Je to doporučený svátek.
pá: sv. Augustina z Canterbury, biskupa
ne: 7. neděle velikonoční 

Dnes bude po mši svaté pro rodiny s dětmi spolčo pro děti. 

Dnes večer bude v 18.30 mše svatá za biřmované v naší farnosti v roce 2017. Zváni jsou biřmovaní i jejich kmotři a rodiče. 

Připravujeme nové číslo farního zpravodaje. Uzávěrka je ve čtvrtek 26.května 2022. 

V letošním roce budeme při Noci kostelů opět provádět ve věži. Prosíme ochotné farníky, aby přišli pomoc s úklidem věže ve čtvrtek 26.5. od 13:30 hod. Práce je na celé odpoledne, takže uvítáme i ty, kteří tak brzy nemohou. Doporučujeme s sebou pracovní oděv a respirátor kvůli prachu.

Na webu se můžete zapisovat na čtení a přímluvy během svátků a nedělních bohoslužeb. 

Během měsíce května se modlíme litanie k Panně Marii vždy po ranní i večerní mši svaté. 

Letošní farní tábor nás zavede do Alagaäsie, kde budeme bojovat s králem Galbatorixem a jeho pomocníky. Kde k tomu získáme sílu nám napoví strom Menoa a skála Kuthian. Tábor se bude konat od 30.července do 6.srpna 2022 v Sobotíně u Šumperka. Přihlášky odevzdávejte, prosím, nejpozději do 31.května 2022.

neděle 15. května 2022

Staň se dračím jezdcem

   Milé děti, milí starší a milí rodiče! Letošní farní tábor nás zavede do Alagaësie, kde se setkáme nejen s příslušníky naší rasy, ale i elfy, trpaslíky, draky, kočkodlaky i urgaly, kteří tu spolu žijí. Alagaésii však vládne krutý král Galbatorix. Pokusíme se mu postavit a porazit ho. Nikdo neví, v čem přesně spočívá jeho síla a neporazitelnost, o to to bude těžší. 
   U Carvahallu v Dračích horách najde Eragon při lovu modrý kámen, kterým pro něho začne velké dobrodružství, které ho povede nejen do světa elfů a trpaslíků, ale i draků, kočkodlaků a urgalů. Zapojí se tak přímo do boje proti zlému králi. Bude se muset vypořádat se Stínem, ra’zaky a dalšími pomocníky Galbatorixe. 
   Podaří se Eragonovi spojit síly všech ras Alagaësie a budou stačit na porážku krále? Napoví nám strom Menoa a skála Kuthian, o kterých něco ví kočkodlak Solembum. Pomůžete mu? Staňte se dračími jezdci. Vydejte se s námi na farní tábor, který se bude konat od 30. července do 6. srpna 2022. Těšíme se na tebe.
o. Petr Polívka
Bližší info zde, přihláška zde, seznam věcí zde, posudek o zdravotní způsobilosti zde a potvrzení o bezinfekčnosti zde.

Ohlášky 15. května 2022

Dnes je 5.neděle velikonoční.

Děkujeme všem, kteří pomohli při pravidelném úklidu kostela.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
st: sv. Jana I., papeže a mučedníka
pá: památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
so: svátek Výročí posvěcení katedrály
ne: 6. neděle velikonoční

Příští neděli 22. května 2022 bude mše svatá pro rodiny s dětmi a po ní spolčo pro děti

Příští neděli 22.května 2022 bude večer v 18.30 mše svaté za biřmované v naší farnosti v roce 2017. Zváni jsou biřmovaní i jejich kmotři a rodiče. 

Ve středu 18. května bude setkání nad starozákonní knihou Samuel po mši sv. v 19,15. Čteme 19. a 20. kapitolu. 

V pátek 20. května 2022 v 18.30 pokračujeme v modlitbách za náš národ. Tentokrát se seznámíme se sv. Janem Nepomuckým. 

Na webu se můžete zapisovat na čtení a přímluvy během svátků a nedělních bohoslužeb. 

Během měsíce května se modlíme litanie k Panně Marii vždy po ranní i večerní mši svaté.
(kromě úterního rána a pátečního večera) 

Letošní farní tábor nás zavede do Alagaäsie, kde budeme bojovat s králem Galbatorixem a jeho pomocníky. Kde k tomu získáme sílu nám napoví strom Menoa a skála Kuthian. Tábor se bude konat od 30.července do 6.srpna 2022 v Sobotíně u Šumperka. Přihlášky odevzdávejte, prosím, nejpozději do 31.května 2022. 

Příští neděli bude sbírka na pronásledované křesťany.

čtvrtek 12. května 2022

Farní pouť do Senetářova

 Milí křenovští farníci! V sobotu 14.května 2022 Vás všechny zvu na farní pouť do Senetářova ke sv. Josefovi. Je to příležitost spolu něco pěkného prožít vedle bohoslužeb, ke kterým se scházíme v našem kostele.

Sraz bude na Staré Osadě v 8 hodin na zastávce autobusu č.201, odkud pojedeme autobusem do Jedovnice. Z Jedovnice půjdeme pěšky 4 km do Senetářova po cyklostezce, takže je to vhodné nejen pro mladé. ale i pro rodiny s dětmi i s kočárky a věřím, že to zvládnou i naši senioři. Času bude dost. Do Jedovnice dorazíme v 9 hodin a mše svatá v Senenářově bude ve 12 hodin. 

V Senetářově se může těšit také na prohlídku kostela s výkladem a navštívíme muzeum tradičního bydlení a perleťářství. 

Poté se můžeme přesunout zpátky do Jedovnice, kde můžeme zakončit třeba obědem v restauraci Olšovec nebo v Juříkově cukrárně, jak kdo bude chtít. Z Jedovnice se pak dostaneme zase autobusem do Brna.   

Je možné jet autobusem i o dvě hodiny později s přestupem v Jedovnici až do Senetářova, takže tam přijede akorát na mši svatou.

Bližší info zde.

Děkuji vám všem, kteří si tuto sobotu uděláte čas a prožijete ji s našimi farníky. Věřím, že to bude pěkná pouť pro všechny.

Těším se na setkání s Vámi

o. Petr Polívka

sobota 7. května 2022

Modlitba se zpěvy z Taizé


Zveme na ekumenickou modlitbu se zpěvy z Taizé v neděli 8. května 2022 v 19:45 hod. do našeho kostela. 

Mše svatá před modlitbou začíná v 18,30. 

Průběh: zpěvy, žalm, čtení z Písma, ticho, rozjímání, přímluvy, modlitba Páně, u kříže, zpěvy. 

Modlitbu zpěvem doprovodí sbor z Křenové. 

Hana Crháková

Ohlášky 8. května 2022

Dnes je 4.neděle velikonoční (neděle Dobrého pastýře)

V tomto týdnu si připomínáme:
st: sv. Nerea a Achillea, mučedníků
pá: Panny Marie Fatimské
so: svátek sv. Matěje, apoštola
ne: 5. neděle velikonoční 

Dnes bude po mši svaté pro rodiny s dětmi spolčo pro děti. 

Dnes večer zveme k modlitbám se zpěvy z Taizé, které budou po večerní mši svaté v 19,45. 

Na webu se můžete zapisovat na čtení a přímluvy během svátků a nedělních bohoslužeb. 

Během měsíce května se modlíme litanie k Panně Marii vždy po ranní i večerní mši svaté. (kromě úterního rána) 

Toto pondělí 9. května 2022 zveme na filmový večer pro farnost. Podíváme se film Dobrá smrt a po něm bude beseda. Večera se zúčastní také MUDr. Václav Trmač, který stojí u zrodu nově vznikajícího hospice v Tišnově a rád se s námi podělí o své zkušenosti co lidé prožívají a co potřebují na konci pozemského života. Začínáme v 17.30 na faře. 

V pátek 13.května bude pravidelný úklid kostela, budeme vděčni za každého, kdo si udělá chvilku a přijde nám pomoct.

V sobotu 14.května 2022 bude farní pouť do Senetářova. Sraz je v 8 hodin na Staré Osadě na zastávce autobusu č. 201. Prohlídka muzea tradičního bydlení a perleperleťářství je domluvená v 11.30, po ní bude mše svatá a prohlídka kostela s výkladem. Zakončíme obědem v Jedovnici, na který prosíme o přihlášení.

Letošní farní tábor nás zavede do Alagaäsie, kde budeme bojovat s králem Galbatorixem a jeho pomocníky. Kde k tomu získáme sílu nám napoví strom Menoa a skála Kuthian. Tábor se bude konat od 30.července do 6.srpna 2022 v Sobotíně u Šumperka. Přihlášky odevzdávejte, prosím, nejpozději do 31.května 2022.

sobota 30. dubna 2022

Ohlášky 1.května 2022

Dnes je 3.neděle velikonoční.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
út: svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
pá: památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
ne: 4. neděle velikonoční (neděle Dobrého pastýře) 

V úterý 3. května 2022 se po mši svatá v 19.15 sejde ekonomická rada farnosti

Ve středu 4. května 2022 pokračujeme v četbě starozákonní knihy Samuel. Tentokrát čteme 17. a 18.kapitolu ze druhé knihy. Začínáme v 19,15 na faře. 

V pátek 5. května 2022 je první pátek v měsíci po večerní mši svaté se pomodlíme litanie k nejsvětějšímu srdci Ježíšovu a zásvětnou modlitbu.  

V neděli 8. května 2022 bude mše svatá pro rodiny s dětmi a po ní spolčo pro děti. 

V neděli 8. května zveme k modlitbám se zpěvy z Taizé, které budou po večerní mši svaté v 19,45. 

Na webu se můžete zapisovat na čtení a přímluvy během svátků a nedělních bohoslužeb. 

Během měsíce května se modlíme litanie k Panně Marii vždy po večerní mši svaté (kromě pátka). 

Litanie k Panně Marii se pomodlíme také ve středu po ranní mši svaté. 

V pondělí 9.května 2022 jste od 17.30 do 20 hodin zváni na filmový večer pro farnost. Podíváme se film Dobrá smrt a po něm bude beseda. Večera se zúčastní také MUDr. Václav Trmač, který stojí u zrodu nově vznikajícího hospice v Tišnově a rád se s námi podělí o své zkušenosti co lidé prožívají a co potřebují na konci pozemského života.

V sobotu 14.května 2022 bude farní pouť do Senetářova. Sraz je v 8 hodin na Staré Osadě na zastávce autobusu č. 201. Pojedeme do Jedovnice a odtud půjdeme 4 km pěšky po cyklostezce. V Senetářově náš čeká prohlídky kostela návštěva muzea tradičního bydlení a perleťařství. Ve 12 hodin bude mše svatá a pouť můžeme zakončit v Jedovnici obědem nebo v cukrárně, jak kdo bude chtít. 

Letošní farní tábor nás zavede do Alagaäsie, kde budeme bojovat s králem Galbatorixem a jeho pomocníky. Kde k tomu získáme sílu nám napoví strom Menoa a skála Kuthian. Tábor se bude konat od 30.července do 6.srpna 2022 v Sobotíně u Šumperka. Přihlášky odevzdávejte, prosím, nejpozději do 31.května 2022.

pátek 22. dubna 2022

Ohlášky 24.dubna 2022

Dnes je 2.neděle velikonoční (neděle Božího milosrdenství).

V tomto týdnu si připomínáme:
po: svátek sv. Marka, evangelisty
pá: svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy
ne: 3. neděle velikonoční

Dnes bude po mši svaté pro rodiny s dětmi spolčo pro děti.

Na webu se můžete zapisovat na čtení a přímluvy během svátků a nedělních bohoslužeb. 

V pondělí 9.května 2022 jste od 17.30 do 20 hodin zváni na filmový večer pro farnost. Podíváme se film Dobrá smrt, který natočil Čech se Slovákem o Angličance, která se rozhodla dobrovolně ukončit život. Po filmu bude beseda. Večera se zúčastní také MUDr. Václav Trmač, který stojí u zrodu nově vznikajícího hospice v Tišnově a rád se s námi podělí o své zkušenosti co lidé prožívají a co potřebují na konci pozemského života. 

V sobotu 14.května 2022 bude farní pouť do Senetářova. Bylo by krásné, aby to bylo setkání všech generací od dětí, přes mládež, rodiny až po naše seniory. Zkuste si udělat čas pro ostatní farníky, věřím, že to bude obohacující pro všechny. 

Letošní farní tábor nás zavede do Alagaäsie, kde setkáme s Eragonem, kterému budeme pomáhat ve spojování všech ras, jak té naší lidské, tak i elefů, trpaslíků, draků, kočodlaků i urgalů. Postavíme se králi Galbatorixovi, poté co se nejprve vypořádáme se Stínem, ra’zaky a dalšími jeho pomocníky. Kde k tomu získáme sílu nám napoví strom Menoa a skála Kuthian. Staňte se dračími jezdci! Tábor se bude konat od 30.července do 6.srpna 2022 v Sobotíně u Šumperka. Bližší info, přihlášky v kostele na stolku a na nástěnce a i na farním webu.

sobota 16. dubna 2022

Ohlášky 17.dubna 2022

Dnes je Slavnost Zmrtvýchvstání Páně.

V tomto týdnu si připomínáme:
ne: 2. neděle velikonoční (neděle Božího milosrdenství)

V úterý 19.dubna 2022 bude večer v 18.30 mše svaté za biřmované v naší farnosti v roce 2015. Zváni jsou biřmovaní i jejich kmotři a rodiče. 

Ve středu 20.dubna bude po mši svaté večer v 19.15 setkání nad starozákonní knihou Samuel. Čteme 15 a 16.kapitolu. 

V pátek 22.dubna pokračujeme v modlitbách za náš národ. Tentokrát se budeme věnovat našemu národnímu ochránci sv. Vojtěchovi. 

V sobotu 23. dubna bude v našem kostele na Křenové sloužena v 10 hod. mše svatá na poděkování za 25 let kněžského svěcení P. Ladislava Štefka. Po mši sv. bude na faře sv. Jakuba v Brně od 12 do 15 hod. občerstvení, na které jste upřímně zváni. Doprava je možná MHD. 

Příští neděli bude v 9.30 mše sv. pro rodiny s dětmi, při které posvětíme náš obraz Božího milosrdenství. A po ní bude spolčo pro děti. 

Na webu se můžete zapisovat na čtení a přímluvy během svátků a nedělních bohoslužeb. 

V pondělí 9.května 2022 jste od 17.30 do 20 hodin zváni na filmový večer pro farnost. Podíváme se film Dobrá smrt, který natočil Čech se Slovákem o Angličance, která se rozhodla dobrovolně ukončit život. Po filmu bude beseda. Večera se zúčastní také MUDr. Václav Trmač, který stojí u zrodu nově vznikajícího hospice v Tišnově a rád se s námi podělí o své zkušenosti co lidé prožívají a co potřebují na konci pozemského života.

V sobotu 14.května 2022 bude farní pouť do Senetářova. Bylo by krásné, aby to bylo setkání všech generací od dětí, přes mládež, rodiny až po naše seniory. Zkuste si udělat čas pro ostatní farníky, věřím, že to bude obohacující pro všechny.

čtvrtek 14. dubna 2022

Další info k velikonočnímu třídenní

Velký pátek 15.4.2022


8.00 - 10.00      soukromá adorace + svátost smíření

15.00             Velkopáteční obřady


Bílá Sobota 16.4. 2022

8.00 - 12.00     soukromá modlitba v kostele

8.30                  ranní chvály

19.00 - 19.50      svátost smíření

20.00                 Velikonoční vigilie
                           (s sebou křestní svíčku k obnově slibů)