sobota 3. prosince 2016

Svatý Mikuláš navštíví naši farnost

Svatý Mikuláš navštíví naši farnost v úterý 6. prosince 2016. Přijde už na mši svatou v 18.30 a po ní budou děti obdarovány. Na faře potom bude nějaká hra, čaj a buchta. Animátorky opět listovaly v legendách o sv. Mikuláši a mají pro něho připravené zajímavé otázky. Uslyšíte, co jste možná ještě neslyšeli.

Adventní výprava

Adventní výprava pro starší děti, mládež bude v sobotu 10. prosince 2016. Sraz je v 10.00 hodin u fary. Návrat je plánovaný okolo 16.00 hodiny na faru. S sebou velkou svačinu a dvě jízdenky na MHD. Těšíme se na viděnou! Další info: o. Petr tel. 604 129 189

Ohlášky 4. prosince 2016

Dnes je 2.neděle adventní. 

Děkujeme všem, kteří v těchto dnech pomáhají s úklidem na faře, s pohoštěním pro dělníky. Na faře jsme vyměnili 27 oken. Jsou hotové zednické práce a ještě se bude lepit parapety a malovat okolo oken. Jsme vděčni za každého pomocníka. 

V tomto týdnu si připomínáme:
út: Památka sv. Mikuláše, biskupa
st: Památka sv. Ambože, biskupa a učitele církve
čt: Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu.
Je to doporučený svátek a patrocinium našeho kostela.
 Bude zpívat chrámový sbor.
ne: 3.neděle adventní 

Dnes večer bude večer bude v 19,45 Modlitba se zpěvy z Taizé. Modlitbu zpěvem doprovodí sbor pod vedením Anny Prchalové. 

V úterý 6. prosince 2016 navštíví naši farnost svatý Mikuláš. Přijde už na mši svatou v 18.30 a po ní budou děti obdarovány. Na faře potom bude nějaká hra, čaj a buchta. Animátorky opět listovaly v legendách o sv. Mikuláši a mají pro něho připravené zajímavé otázky. Uslyšíte, co jste možná ještě neslyšeli. 

V pátek 9. prosince 2016 bude večer po mši svaté pravidelný úklid kostela. Těšíme se na každého pomocníka 

V sobotu 10. prosince 2016 bude Adventní výprava pro starší děti, mladší mládež. Sraz je v 10.00 hodin u fary. Návrat je plánovaný okolo 16.00 hodiny na faru. S sebou velkou svačinu a dvě jízdenky na MHD. Těšíme se na viděnou! Další info: o. Petra tel. 604 129 189.

Příští neděli 11.prosince 2016 bude mše svatá pro rodiny s dětmi v 9.30 s interaktivní promluvou a děti budou zpívat při bohoslužbě. Po mši svaté bude tučné spolčo, tedy spolčo, na kterém se snažíme o co nejhojnější účast. Julča se Slávkou budou na děti čekat u klavíru a v 9,15 bychom rádi začali se zkoušením zpěvu. Potřebujeme seřídit ozvučení v kostele, aby děti bylo dobře slyšet. 

Příští neděli 11.12.2016 vyjde nové číslo farního zpravodaje

Ve čtvrtek 15.prosince 2016 budou v 18.30 večerní roráty s posezením na faře. 

Letos připravujeme půlnoční mši svatou pro děti, která bude v sobotu 24.prosince 2016 v 15 hodin v našem kostele. Děti budou při mši svaté zpívat vánoční koledy. Nebude chybět ani interaktivní promluva pro děti. 

Půlnoční mše svatá s našim chrámovým sborem bude potom 24.prosince 2016 ve 22 hod.

sobota 26. listopadu 2016

Ohlášky 27.listopadu 2016

Dnes je 1.neděle adventní. 

Děkujeme všem, kteří si udělali čas a přišli na noční adoraci pro a za mládež farnosti, i za pěkně vyzdobenou kapli živými květinami. 

Dnes je mimořádná farní sbírka na výměnu oken na faře a na topení. 

V tomto týdnu si připomínáme:
st: Svátek sv. Ondřeje, apoštola
so: Památka sv. Františka Xaverského, kněze
ne: 2.neděle adventní. 

Dnes je po mši svaté pro rodiny s dětmi spolčo pro děti. 

V úterý 29.listopadu 2016 se po mši svaté v 19.15 sejde ekonomická rada farnosti.

V rámci farního projektu Zpovídat se s chutí a užitkem nabízíme příležitost ke svatosti smíření, tento čtvrtek od 17.30 do 19.00 hod a v pátek ráno od 8.00 do 10.00 hod a večer od 17.30 do 20.00 hod.

Příští neděli při mši svaté pro rodiny s dětmi v 9.30 poděkujeme za službu našemu dlouholetému varhaníkovi panu Josefu Veselému.

V neděli 4.prosince 2016 v 19,45 hod. bude modlitba se zpěvy z Taizé. Modlitbu zpěvem doprovodí sbor pod vedením Anny Prchalové. 

středa 23. listopadu 2016

Dárek

 V těchto dnech jsme často zpívali: Blíž k tobě Bože můj......Tedy vykročme a pojďme blíž k Bohu - k oltáři, k obětnímu stolu, ke kněžím a hlavně k sobě navzájem. Bude se nám lépe zpívat, aktivněji se zapojíme do mše svaté modlitbou a odpověďmi. Při pozdravení pokoje se nebudeme muset otáčet dokola, zda máme někoho na dosah, alespoň přes 2 lavice. 
   Dejme našim obětavým kněžím k vánocům dárek a pojďme do předních lavic. Jistě se jim bude lépe k nám promlouvat, když nebudou muset bloudit očima po celém kostele, ale budou se cítit uprostřed vzájemné rodiny. 
 V předních lavicích na nás také čeká dárek - měkčí klekačky ;-). Nebojme se této změny, jak se říká - změna je život nebo ,,Co se hýbá není mrtvé", nebuďme tedy mrtvou farností se syndromem prázdných předních lavic, ani ,, pravověrnými katolíky" co zásadně sedají na kraji lavice a drží si ,, své místečko". Nejlépe je začít u sebe a jít příkladem, tak tedy, já jsem po padesáti letech změnila levou stranu za pravou - ve většině kostelů, kam chodím, jsem blíže ambonu, lépe vidím i slyším, vše je jiné. V našem kostele na Křenové je mi velkou odměnou nádherná skleněná vitráž nad bočním vchodem, kterou jsem v předchozích letech zahlédla jen náhodně. 
 Klidný a požehnaný advent všem přeje      Božena Navrátilová

JEŠTĚ VÁHÁŠ JESTLI JE NOČNÍ ADORACE I PRO TEBE?


Tady je pár námětů, co všechno, je možné, při noční adoraci dělat. Adorace bude v kapli kostela probíhat z pátku na sobotu 25.11 až 26.11. od 18.30 do 6.30 hod. Do kaple se dostanete vchodem do sakristie z nádvoří kostela. 

sobota 19. listopadu 2016

Ohlášky 20.listopadu 2016

Dnes Slavnost Ježíše Krista Krále. 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
út: Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
čt: Památka sv. Ondřeje Dũng Laca, kněze a druhů, mučedníků
ne: 1.neděle adventní 

Ještě dnes je možné projít Bránu smíření se svými nejbližšími. 

Na první neděli adventní 27.listopadu 2016 bude mimořádná farní sbírka. Na výměnu oken na faře a na topení v kostele i na faře. Za okna budeme doplácet caa. 60 000,-Kč a za topení jsme platili malé zálohy, takže nás čeká o to větší doplatek. 

V úterý 22. listopadu 2016 bude večer po mši svaté příprava na biřmování pro mládež

Ve středu 23. listopadu 2016 je uzávěrka prosincového čísla farního zpravodaje. 

Ve čtvrtek 24. listopadu 2016 bude večer po mši svaté příprava na biřmování pro dospělé. 

Noční adorace pro a za mládež farnosti bude od pátku 25.listopadu do soboty 26.listopadu 2016. Začneme ji společnou mší svatou v 18.30 a pak bude příležitost k adoraci v kapli (to je místnost na opačné straně než je sakristie). Do kaple se přes noc dostane přes farní dvůr, jak je vchod do sákristie. Ráno v 6.30 bude pak příležitost k snídani na faře. 

Na první neděli advetní 27.listopadu 2016 bude také tučné spolčo tedy i zpívání děti při mši pro rodiny s dětmi. S Julčou a se Slávkou se děti sejdou už 9,15 v kostele u klavíru, aby se rozezpívali. Na začátku bohoslužby půjdou děti v průvodu s lucerničkami. 

Prosíme o modlitbu za mládež naší farnosti a za celostástní setkání mládeže v Olomouci, které bude od 15 do 20. srpna 2017. Bylo by skvělé, kdyby se nám podařilo vyrazit se skupinou 10 - 15 lidí také z Křenové. 

Do neděle 4.12. 2016 je možné se přihlásit v sakristii k odběru brožurky "Slovo na cestu". Jedná se o kapesní brožurku formátu deníčku (A6), která vychází 6 krát do roka - vždy na 2 měsíce. Obsahuje čtení, žalm a evangelium na každý den, v neděli navíc zamyšlení. předplatné na celý rok je 400,- Kč.

Příští neděli budeme při všech bohoslužbách žehnat adventní věnce.

pátek 11. listopadu 2016

Ohlášky 13.listopadu 2016

Dnes je 33. neděle v mezidobí. 

Děkujeme všem, kteří pomohli při úklidu kostela.

V tomto týdnu si připomínáme:
čt: Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
ne: Slavnost Ježíše Krista Krále 

Dnes bude po mši svaté pro rodiny s dětmi spolčo pro děti

Bránu smíření je možné projít se svými nejbližšími až do Slavnosti Ježíše Krista Krále, tj. 20.listopadu. 

V úterý 15. listopadu 2016 bude večer po mši svaté zkouška chrámového sboru. 

V úterý 15. listopadu 2016 bude večer po mši svaté příprava na biřmování pro mládež.

V den státního svátku, v Den boje za svobodu a demokracii - ve čtvrtek 17. listopadu - bude pomocný brněnský biskup Mons. Pavel Konzbul sloužit pontifikální mši svatou na poděkování za 27 let svobody v naší zemi. 

Na vstup do nového církevního roku se můžeme připravit i trochu netradičně - noční adorací pro a za mládež farnosti, která se bude konat od pátku 25.listopadu do soboty 26.listopadu 2016. Začneme ji společnou mší svatou v 18.30 a pak bude příležitost k adoraci až do rána, kdy ji zakončíme snídaní na faře. 

Prosíme o modlitbu za mládež naší farnosti a za celostástní setkání mládeže v Olomouci, které bude od 15 do 20. srpna 2017. Bylo by skvělé, kdyby se nám podařilo vyrazit se skupinou 10 - 15 lidí také z Křenové. 

Na první neděli adventní 27.listopadu 2016 bude mimořádná farní sbírka. Na výměnu oken na faře a na topení v kostele i na faře. Za okna budeme doplácet caa. 60 000,-Kč a za topení jsme platili malé zálohy, takže nás čeká o to větší doplatek. 

Na první neděli advetní 27.listopadu 2016 bude také tučné spolčo tedy i zpívání děti při mši pro rodiny s dětmi. S Julčou a se Slávkou se děti sejdou už 9,15 v kostele u klavíru, aby se rozezpívali.

sobota 5. listopadu 2016

Otevření Brány smíření

Zítra v neděli 6. listopadu 2016 otevřeme při mši svaté v 8.00 hod. Bránu smíření, kterou bude možné projít s těmi, se kterými se chceme smířit až do neděle 20.listopadu (Slavnosti Ježíše Krista Krále).

Ohlášky 6. listopadu 2016

Dnes je 32. neděle v mezidobí. 

V tomto týdnu si připomínáme:
st: Svátek Posvěcení lateránské baziliky
čt: Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
pá: Památka sv. Martina, biskupa
so: Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
ne: 33. neděle v mezidobí 

Dnes jsme otevřeli Bránu smíření, kterou je možné projít se svými nejbližšími až do Slavnosti Ježíše Krista Krále, tj. 20.listopadu. Prosíme, abyste pro vstup a východ z kostela používali boční vchod, jak jste zvyklí. 

Příští neděli 13. listopadu 2016 bude po mši svaté pro rodiny s dětmi spolčo pro děti

V úterý 8. listopadu 2016 bude večer po mši svaté zkouška chrámového sboru

Zveme 9 listopadu 2016 v 19.15 na faru na přednášku Veroniky Chabičovské Rok strávený v Bulharsku mezi dětmi z bezmála třicetitisícové romské čtvrti ve Staré Zagoře... Pro někoho "ztracený rok", pro Veroniku zkušenost k nezaplacení. 

Příprava na biřmování pro dospělé bude ve čtvrtek 10.listopadu 2016 po mši svaté na faře. 

Pravidelný úklid kostela bude ve pátek 11.listopadu 2016 po mši svaté. Těšíme se na všechny pomocníky.

Na vstup do nového církevního roku se můžeme připravit i trochu netradičně - noční adorací pro a za mládež farnosti, která se bude konat od pátku 25.listopadu do soboty 26.listopadu 2016. Začneme ji společnou mší svatou v 18.30 a pak bude příležitost k adoraci až do rána, kdy ji zakončíme snídaní na faře. 

Prosíme o modlitbu za mládež naší farnosti a za celostátní setkání mládeže v Olomouci, které bude od 15 do 20. srpna 2017. Bylo by skvělé, kdyby se nám podařilo vyrazit se skupinou 10 - 15 lidí také z Křenové. 

Příští neděli 13.listopadu 2016 bude ukončen rok milosrdenství v místních církvích. Mše svatá na poděkování za rok milosrdenství bude v 10.30 v katedrále na Petrově. Všichni jste srdečně zváni.