sobota 18. listopadu 2017

Spolčo výlet


V sobotu 25.listopadu 2017 připravujeme výlet pro děti ze spolča, z tábora. Chceme tak utužit kolektiv mezi mladšími z našeho farního tábora.  Sraz bude v 8.30 v budově hl. nádraží. Vlakem pojedeme do České u Brna a odtud půjdeme asi 7 km pěšky do Vranova. Po cestě nás čekají různé hry a něco se dozvíme i o životě sv. Kateřiny. V kostele na Vranově budeme mít mši svatou a zpátky se budeme vracet autobusem ke kostelu na Křenové před 17.hod. Bližší info u Zdislavy Sychrové.
o. Petr Polívka


Ohlášky 19. listopadu 2017

Dnes je 33. neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
út: Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
st: Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
pá: Památka sv. Ondřeje Dũng-Lạca, kněze, a druhů, mučedníků
so: nez. památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice
ne: Slavnost Ježíše Krista Krále 

Všechny děti ze spolča, z tábora zveme příští sobotu 25. listopadu 2017 na Spolčo výlet. Bližší info jsou na nástěnce a na webu farnosti. Doporučujeme vzít si s sebou teplé oblečení a pevnou obuv. 

Příští neděli 26. listopadu 2017 bude mše svatá pro rodiny s dětmi se zpíváním děti. Děti se sejdou s Majkou a se Slávkou v 9.15 u klavíru. 

Ekumenická modlitba se zpěvy z Taizé bude v neděli 26.11. 2017 v 19,45 hod. v našem kostele. Modlitbu zpěvem doprovodí komorní sbor Ensemble Versus (Brno) a skupina Krtci (Bošovice) pod vedením Vladimíra Maňase. 

Do neděle 26.11.2017 je možné se v sakristii přihlásit se k odběru Slova na cestu na příští rok. Jedná se o brožuru formátu A6 (deníček), která obsahuje čtení, žalm a evangelium na každý den. Vychází 6 krát do roka vždy na dva měsíce. Předplatné na celý rok je 400 Kč. 

Ve středu 29. listopadu 2017 bude ve 14.30 Vernisáž a žehnání křížové cesty v kapli sv. Kříže v psychiatrické nemocnici. Všichni jste srdečně zváni.

sobota 11. listopadu 2017

Ohlášky 12. listopadu 2017

Dnes je 32. neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Památka sv. Anežky České, panny
pá: Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
ne: 33.neděle v mezidobí

Spolčo výlet pro děti ze spolča, z tábora bude v sobotu 25. listopadu 2017. Sraz bude v 8.30 v budově hl. nádraží. Vlakem pojedeme do České u Brna a odtud půjdeme asi 7 km pěšky do Vranova. Po cestě nás čekají různé hry a něco se dozvíme i o životě sv. Kateřiny. V kostele na Vranově budeme mít mši svatou a zpátky se budeme vracet autobusem ke kostelu na Křenové před 17.hod. Bližší info na nástěnce a na webu. 

Ekumenická modlitba se zpěvy z Taizé bude v neděli 26. listopadu 2017 v 19,45 hod. v našem kostele. Modlitbu zpěvem doprovodí komorní sbor Ensemble Versus (Brno) a skupina Krtci (Bošovice) pod vedením Vladimíra Maňase.

sobota 4. listopadu 2017

Ohlášky 5. listopadu 2017

Dnes je 31. neděle v mezidobí. 

V tomto týdnu si připomínáme:
čt: Svátek Posvěcení lateránské baziliky
pá: Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
so: Památka sv. Martina, biskupa
 ne: 32.neděle v mezidobí 

Dnes bude po mši svatá pro rodiny spolčo pro děti. 

Víkedovka pro mládež z farnosti, z tábora bude od pátku 10. listpadu do neděle 12.listopadu 2017 v Opatově u Třebíče. Bližší info na nástěnce a na webu. 

Spolčo výlet pro děti ze spolča, z tábora bude v sobotu 25.listopadu 2017. Sraz bude v 8.30 v budově hl. nádraží. Vlakem pojedeme do České u Brna a odtud půjdeme asi 7 km pěšky do Vranova. Po cestě nás čekají různé hry a něco se dozvíme i o životě sv. Kateřiny. V kostele na Vranově budeme mít mši svatou a zpátky se budeme vracet autobusem ke kostelu na Křenové před 17.hod. Bližší info na nástěnce a na webu. 

Ekumenická modlitba se zpěvy z Taizé bude v neděli 26.11. 2017 v 19,45 hod. v našem kostele. Modlitbu zpěvem doprovodí komorní sbor Ensemble Versus (Brno) a skupina Krtci (Bošovice) pod vedením Vladimíra Maňase.

sobota 28. října 2017

Ohlášky 29.října 2017

Dnes je 30. neděle v mezidobí. 

Děkujeme všem, kteří pomohli při úklidu kostela a fary. 

V tomto týdnu si připomínáme:
st: Slavnost všech svatých
 Je to doporučený svátek.
čt: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
pá: První pátek v měsíci.
so: Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
 ne: 31.neděle v mezidobí 

V úterý 31. října 2017 bude v 17.00 hod. setkání ekonomické rady farnosti

V středu, ve čtvrtek a v pátek budeme zpovídat vždy od 17.30. V pátek ještě navíc dopoledne od 8.00 do 10.00 hod. Je jednak první pátek a jednak dušičky, pro které je možné získat plnomocné odpustky za obvyklých podmínek: návštěva hřbitova, modlitba za zemřelé, svátost smíření, sv. přijímání a modlitba na úmysl svatého Otce. 

V pátek 3. listopadu 2017 bude také příležitost k adoraci ráno od 8.00 do 10.00 hod. a večer po mši svaté, kdy budou litanie, zásvětná modlitba a adorace do 20.00 hod. 

Příští neděli 5 .listopadu 2017 bude v 9.30 mše svatá pro rodiny a spolčo pro děti

Víkedovka pro farní mládež od 13 let bude od pátku 10. listopadu do neděle 12.listopadu 2017 v Opatově u Třebíče. Bližší info na nástěnce a přihlášky u o. Petra. 

Spolčo výlet pro děti bude v sobotu 25.listopadu 2017. Sraz bude v 8.30 v budově hl. nádraží. Vlakem pojedeme do České u Brna a odtud půjdeme asi 7 km pěšky do Vranova. Budeme hrát hry a setkáme se sv. Kateřinou. V kostele na Vranově budeme mít mši svatou a zpátky se budeme vracet ausobusem ke kostelu před 17.hod. Bližší info na nástěnce. 

Otec biskup Vojtěch děkuje všem diezézanům za iniciativní přístup ke spolupráci na péči o „vinici naší diecéze“, k níž vyzval v neděli 24. září při sbírce na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze a také všem, kteří přijali pozvání do velké rodiny malých dárců a staly se donátory.

sobota 21. října 2017

Ohlášky 22. října 2017

Dnes je 29. neděle v mezidobí. 

Dnes je sbírka na misie. 

Děkujeme všem, kteří pomohli při úklidu fary.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: nez. památka sv. Jana Kapistránského, kněze
út: nez. památka sv. Antonína Marie Klareta, biskupa
so: Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
 ne: 30.neděle v mezidobí 

Dnes bude po mši svaté pro rodiny s dětmi spolčo pro děti na faře. 

Setkávání maminek s malými dětmi bude ve středu v 9:30 na faře. Více informací najdete na nástěnce. 

Víkedovka pro farní mládež od 13 let bude od pátku 10. listpadu do neděle 12.listopadu 2017 v Opatově u Třebíče. Bližší info na nástěnce a přihlášky u o. Petra. 

Výlet dětí ze spolča bude v sobotu 25.listopadu 2017. Bližší info budou následovat. 

V čtvrtek 26. října 2017 bude večer po mši svaté pravidelný úklid fary

V pátek 27. října 2017 bude večer po mši svaté pravidelný úklid kostela

V úterý 31. října 2017 bude v 17.00 hod. setkání ekonomické rady farnosti

Biskupství brněnské hledá pro správu budov pracovníka údržby, nástup možný od prosince. Termín přihlášek, náplň činnosti a předpoklady na uchazeče jsou na internetových stránkách Biskupství brněnského.

středa 18. října 2017

Víkendovka pro starší


V listopadu připravujeme Víkendovku pro mládež z naší farnosti od 13 let. Čekají nás zajímavé hry, duchovní vzpruha, společenství a další zajímavé aktivity.

Chceme  tak něco udělat pro utužení kolektivu starších z našeho farního tábora a zároveň pozvat další mladé z farnosti.

o. Petr Polívka

sobota 14. října 2017

Ohlášky 15. října 2017

Dnes je 28. neděle v mezidobí. 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: nez. památka sv. Hedviky, řeholnice
út: Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
st: Svátek sv. Lukáše, evangelisty
so: nez památka Bl. Karla Rakouského
 ne: 29.neděle v mezidobí 

Příští neděli bude sbírka na misie

Dnes zveme na ekumenickou modlitbu se zpěvy z Taizé v 19,45 hod. Modlitbu zpěvem doprovodí sbor dobrovolníků a ChraPoTu - pod vedením Petra Šplíchala z Brna. 

Setkávání maminek s malými dětmi na faře probíhá i v tomto školním roce. Scházíme se každý týden ve středu v 9:30 na faře v sále, společně se modlíme, hrajeme si s dětmi a povídáme si. Zveme všechny maminky mezi nás. Více informací najdete na nástěnce. 

V pátek 20. října 2017 bude mimořádná příležitost k adoraci za průběh a výsledek voleb do parlamentu ČR. Dopoledne bude adorace od 8.00 - 10.00 hod večer po mši svaté do 20 hod. Při večerní mši svaté se budeme společně modlit za průběh a výsledek voleb do parlamentu ČR. 

Příští neděli 22.10.2017 budou děti zpívat při mši pro rodiny s dětmi a sejdou se s animátorkami v 9,15 u klavíru. Po mši svaté bude spolčo pro děti na faře. 

Hledáme farníky ochotné pomoci s úklidem fary a kostela. Stále se můžete zapsat vzadu na stolku. 

Diecézní den pro seniory bude v sobotu 21. 10. od 9.45–15.30 hod. v kostele sv. Augustina a na ZŠ Lerchova v Brně. Můžete prožít den, který vás obohatí a povzbudí. Budeme slavit mši svatou, povídat si o naší diecézi. Můžete si vyzkoušet trénink paměti, biblické tance a tance vsedě. Bližší podrobnosti na webu .

pátek 13. října 2017

Adorace za průběh a výsledek voleb do parlamentu ČR

V pátek 20. října 2017 bude mimořádná příležitost k soukromé adoraci za průběh a výsledek voleb do parlamentu ČR. Dopoledne bude adorace od 8.00 - 10.00 hod večer po mši svaté do 20 hod. Při večerní mši svaté se budeme společně modlit za průběh a výsledek voleb do parlamentu ČR.

sobota 7. října 2017

Opět pokračuje spolčo pro děti

Od neděle 8. října 2017 opět pokračuje spolčo pro děti. Spolu s dětmi tvoříme společenství, máme kreativní modlitby, vyrábíme, hrajeme si a bavíme se. Těšíme se na všechny známé ale i nové děti!
Zdislava Sychrová