středa 14. března 2018

Ohlášky 18. března 2018

Dnes je 5.neděle postní. 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Slavnost svatého Josefa, snoubence Panny Marie.
 Je to doporučený svátek.
ne: Květná neděle 

Křížové cesta bude dnes večer, v pátek 23. března 2018 po mši svaté večer. 

V pondělí 19. března 2018 je Slavnost svatého Josefa - snoubence Panny Marie. Mše svatá bude ráno v 6.00 hod. a mimořádně i večer v 18.30. 

Ve čtvrtek 22. března 2018 je uzávěrka nového čísla farního zpravodaje

V pátek 23.března 2018 bude pravidelný úklid kostela. 

Od pátku 23. března do neděle 25. března 2018 bude v našem kostele probíhat modlitební triduum matek. Bude vždy hodinu přede mší svatou v našem kostele. 

V sobotu 24. března 2018 bude diecézní setkání mládeže s o. biskupem. 

Příští neděli bude po mši sv. pro rodiny s dětmi spolčo pro děti

V noci ze soboty 24.3. na neděli 25.3. 2018 začíná letní čas. Hodiny se posunou o hodinu dopředu z 2:00 na 3:00 hodinu. 

Před Velikonocemi budeme zpovídat na Květnou neděli 25. března od 17:00 a potom v úterý 27. března a ve středu 28. března od 17:30.

Duchovní koncerty v našem kostele

V rámci 27. ročníku Velikonočního festivalu duchovní hudby budou v našem kostele v pondělí 26. března 2018 v 19.00 hod. Janovy pašije v autorském ztvárnění Petra Varmuži. Pomyslně se octneme za hradbami města, ostatně jako Kristus, který překročí potok Cedron a odchází se modlit na Olivetskou horu. S Brněnským orchestrem lidových nástrojů (na Velikonočním festivalu duchovní hudby vystupuje vůbec poprvé) však máme možnost symbolicky vyjít z města do nezvykle vyzdobeného chrámu – zahrady. „A vyšli za potok, do zahrady.“ Bližší info zde a na fb. Katalog celého festivalu je k nahlédnutí zde.


Czech Ensemble Baroque pořádá v našem kostele 30.3.2018 v 19.30. velkopáteční koncert Janovy pašije - J.S. Bach, který završí postní dobu jedním z největších duchovních děl všech dob. Bližší info zde a na fb.

pondělí 12. března 2018

Zemřel R. D. MUDr. Pavel PRINC

Ve čtvrtek 8. března 2018 zemřel R. D. MUDr. Pavel PRINC. Requiem bude mít ve čtvrtek 15. března 2018 v kostele Povýšení sv. Kříže na Moravci a jeho tělo bude ve 14.00 hod. uloženo do kněžského hrobu na Ústředním hřbitově v Brně.

neděle 11. března 2018

Postní duchovní obnova

Zde si můžete poslechnout postní duchovní obnovu s o. Ladislavem Štefkem: 1.část a 2.část 

pátek 9. března 2018

Ohlášky 11. března 2018

Dnes je 4.neděle postní. 

V tomto týdnu si připomínáme:
ne: 5.neděle postní 

Dnes bude po mši sv. pro rodiny s dětmi spolčo pro děti

Ve středu 14.března 2018 je setkání nad knihou Daniel po mši svaté večer od 19.15 do 20.15.

Křížové cesta bude dnes večer, v pátek 16. března a příští neděli 18.března 2018, po mši svaté večer. 

V pondělí 19. března 2018 je Slavnost svatého Josefa - snoubence Panny Marie. Je to doporučený svátek. Mše svatá bude ráno v 6.00 hod. a mimořádně i večer v 18.30. 

Ve čtvrtek 22. března 2018 je uzávěrka nového čísla farního zpravodaje. 

V pátek 23.března 2018 bude pravidelný úklid kostela

V pátek 23. března až v neděli 25. března 2018 bude v našem kostele probíhat modlitební triduum matek. Bude vždy hodinu přede mší svatou v našem kostele. 

V sobotu 24. března 2018 bude diecézní setkání mládeže s o. biskupem.

pátek 2. března 2018

Ohlášky 4. března 2018

Dnes je 3.neděle postní.

V tomto týdnu si připomínáme:
ne: 4.neděle postní

Dnes bude po mši sv. pro rodiny s dětmi spolčo pro děti.

Dnes večer zveme na ekumenickou modlitbu se zpěvy z Taizé v 19,45 hod. Modlitbu zpěvem doprovodí sbor Kůrnice - pod vedením Petry Doffkové.

Ve středu 7.března 2018 je setkání nad knihou Daniel po mši svaté večer od 19.15 do 20.15.

Křížové cesta bude v pátek 9. března a v neděli 11.března 2018, po mši svaté večer.

sobota 24. února 2018

Ohlášky 25.února 2018

Dnes je 2.neděle postní. 

Dnes je sbírka Haléř sv. Petra. 

V tomto týdnu si připomínáme:
ne: 3.neděle postní

Dnes vychází nové číslo farního zpravodaje.

Zpovídání před prvním pátkem bude ve čtvrtek od 17.30 do 19.00 hodin a v pátek dopoledne od 8.00 do 10.00 hod. a večer od 17.30 do 20.00 hod. 

Adorace na první pátek bude ráno od 8.00 do 10.00 hod. a večer po mši svaté do 20.00 hod. 

Příští neděli bude spolčo pro děti. Začneme ho mší svatou v 9.30 

Příští neděli zveme na ekumenickou modlitbu se zpěvy z Taizé v 19,45 hod. Modlitbu zpěvem doprovodí sbor Kůrnice - pod vedením Petry Doffkové. 

V pátek 2. března 2018 bude filmový večer pro mládež, který začneme mší svatou v 18.30 a po ní bude příležitost podívat se na kvalitní film a diskutovat nad otázkami života a víry. Bližší info na nástěnce, webu a u Zdislavy Sychrové. 

Projít farnost křížem a krážem a roznést úsměv, to je nová iniciativa nás kněží, která by měla pomoci ke sblížení farníků a kněží ve farnosti. Bližší info jsou na nástěnce a na webu. 

Křížové cesta bude dnes večer po mši svaté a pak až v pátek 9. března 2018 po mši svaté večer.

Nové číslo farního zpravodaje

O 2. neděli postní vychází nové číslo farního zpravodaje. Můžete si ho vzít vzadu na stolku a nebo se do něho podívat zde.

sobota 17. února 2018

Ohlášky 18. února 2018

Dnes je 1.neděle postní. 

V tomto týdnu si připomínáme:
čt: Svátek Stolce svatého apoštola Petra
ne: 2.neděle postní

Zítra tj. v pondělí 19. února 2018 je náš den vzájemných modliteb bohoslovců a naší farnosti. Je to pondělí, takže bude mimořádně mše svatá i večer v 18.30. Bližší info na webu a na nástěnce.

Ve středu 21. února 2018 bude setkání čtenářů starozákonní knihy Daniel po mši svaté večer na faře.

V pátek 23.února 2018 je den modliteb a postu za mír ve světě, který papež František stanovil na pátek po první neděli postní. Zapojte se, prosím, dle svých možností. Večerní mše svatá bude zaměřená za mír ve světě.

Příští neděli 25.února 2018 bude sbírka Haléř sv. Petra. Pomocí prostředků získaných v rámci této sbírky přispívá Svatý otec jménem celé církve ke zmírnění následků neštěstí, pomáhá obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi.

V pátek 2. března 2018 bude filmový večer pro mládež, který začneme mší svatou v 18.30 a po ní bude příležitost podívat se na kvalitní film a diskutovat nad otázkami života a víry. Bližší info na nástěnce, webu a u Zdislavy Sychrové.

Projít farnost křížem a krážem a roznést úsměv, to je nová iniciativa nás kněží, která by měla pomoci ke sblížení farníků a kněží ve farnosti. Bližší info jsou na nástěnce a na webu.

Během celé postní doby budou křížové cesty vždy v pátek a v neděli po mši svaté večer. Kdo by si chtěl křížovou cestu připravit, můžete se napsat v sakristii.

Příští neděli vyjde nové číslo farního zpravodaje.

Den modliteb a postu za mír ve světě

Svatý otec stanovil 23. únor, pátek po první neděli postní, jako den modliteb a postu za mír ve světěChtěl bych se připojit k prosbě olomouckého arcibiskupa Jana Grabnera, kterou adresoval svým farnostem: "Prosím vás, abyste nabídli tento den Bohu tak, že se každý podle svých možností bude modlit i postit. (...) Přidejme ke svému snažení i šetrnost a skromnost, laskavost a vstřícnost i ochotu odpouštět a smiřovat."  Bližší info zde.
o. Petr Polívka