sobota 27. února 2021

Buď Biblí - učíme se dvorní etiketě

3. Plakát: BUĎ BIBLÍ

19. Uchovávej v srdci, co slyšíš o Králi
20. Usmívej se, pomáhej a zdrav (stejně jako Král)
21. Buď dítětem s krásným srdcem 
22. Zastaň se slabších
23. Nedělej špatné a nepěkné věci
24.Používej moudrá slova
25. Začni den s Králem
26. Všímej si těch na okraji
27. Vynášej věci na světlo 

Další body dvorní etikety

pátek 26. února 2021

Ohlášky 28.února 2021

Dnes je 2. neděle postní.

V tomto týdnu si připomínáme:
ne: 3. neděle postní.

V úterý 2.března 2021 bude v 18,30 mše svatá s našimi zájemci o biřmování

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

V sobotu 6.března bude mimořádně mše svatá i ráno v 8.00 hodin. 

V neděli 7.března bude mše svatá také v 16.00 hodin. 

Prosíme o přihlášení na nedělní bohoslužby tzn. v sobotu večer v 18.30 a v neděli v 8.00, 9.30, 11. odpoledne v 16.00 a večer v 18.30.

sobota 20. února 2021

Ohlášky 21.února 2021

Dnes je 1. neděle postní.

 Dnes je sbírka Halíř sv. Petra. Upřímné Pán Bůh zaplať všem dárcům.

V tomto týdnu si připomínáme:
 po: Svátek Stolce svatého apoštola Petra
ne: 2. neděle postní.

V úterý 23.února 2021 bude v 18,30 mše svatá s našimi zájemci o biřmování.

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela.

V sobotu 27.února bude mimořádně mše svatá i ráno v 8.00 hodin.

V neděli 28.února bude mše svatá také v 16.00 hodin.

Prosíme o přihlášení na nedělní bohoslužby tzn. v sobotu večer v 18.30 a v neděli v 8.00, 9.30, 11. odpoledne v 16.00 a večer v 18.30.

Sbírka Haléř sv. Petra - tuto neděli 21.února 2021


Při nedělních mší svatých 21. února 2021 bude sbírka na „Haléř sv. Petra“. Tato sbírka se koná na celém světě a její výnos používá Svatý Otec pro podporu potřebných lidí z celého světa.

neděle 14. února 2021

Popeleční středa - změna

 Milí farnici! Vzhledem k tomu, že už teď jsou obsazené všechny tři bohoslužby na Popeleční středu, tak bude ještě jedna mše svatá v 17,15. Původně plánované adorace v našem kostele bude od 16 do 17 hodin.

o. Petr Polívka

pátek 12. února 2021

Ohlášky 14.února 2021

Dnes je 6. neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
 st: Popeleční středa
ne: 1. neděle postní.


V úterý 16.února 2021 bude v 18,30 mše svatá s našimi zájemci o biřmování.

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin.

Popeleční středou začínáme přípravu na Velikonoce. Je to den přísného postu (půst od masa od 14-ti let a půst újmy 18 - 60-ti let).

V sobotu 20.února bude mimořádně mše svatá i ráno v 8.00 hodin.

Pomazání nemocných budeme v našem kostele udělovat příští neděli 21.února 2021 na mši svaté ráno v 8.00 a v 11 hod. Na tyto bohoslužby je nutné se přihlásit v sakristii, telefonicky, nebo mailem. Kromě toho je možné se také domluvit na individuálním přijetí této svátosti.

V neděli 21.února bude mše svatá také v 16.00 hodin.

Prosíme také o přihlášení na bohoslužby na popeleční středu 17.února, které budou ráno v 6.00 a v 8.00 hodin a potom večer v 18.30.

Prosíme o přihlášení na nedělní bohoslužby tzn. v sobotu večer v 18.30 a v neděli v 8.00, 9.30, 11. odpoledne v 16.00 a večer v 18.30.

sobota 6. února 2021

Ohlášky 7.února 2021

Dnes je 5. neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Nez. památka sv. Josefiny Bakhity, panny
st: Památka sv. Scholastiky, panny
čt: Nez. památka Panny Marie Lurdské
ne: 6. neděle v mezidobí. 

V úterý 9.února 2021 bude v 18,30 mše svatá s našimi zájemci o biřmování

V pátek 12.února 2021 v 18.30 bude mše svatá za náš národ. Budou litanie k našim národním ochráncům. Blíže se seznámíme se sv. Metodějem. 

V sobotu 13.února bude mimořádně mše svatá i ráno v 8.00 hodin

V neděli 14.února bude mše svatá také v 16.00 hodin. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. 

Prosíme o přihlášení na nedělní bohoslužby tzn. v sobotu večer v 18.30 a v neděli v 8.00, 9.30, 11. odpoledne v 16.00 a večer v 18.30. 

Prosíme také o přihlášení na bohoslužby na popeleční středu 17.února, které budou ráno v 6.00 a v 8.00 hodin a potom večer v 18.30.

sobota 30. ledna 2021

Ohlášky 31. ledna 2021

Dnes je 4. neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
út: Svátek Uvedení Páně do chrámu
st: Nez. památka sv. Blažeje a mučedníka
pá: Památka sv. Agáty, panny a mučednice
 Je první pátek v měsíci. Pomodlíme se litanie i zásvětnou modlitbu.
so: Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
ne: 5. neděle v mezidobí. 

Vzhledem k tomu, že ve všední dny je účast na bohoslužbách menší než jsme očekávali, zkusíme teď nechat mše svaté ve všední den bez přihlašování

Prosíme o přihlášení na mši svatou v úterý 2.února 2021 na Svátek Uvedení Páně do chrámu, kdy bude průvod a žehnání svíček. Mše svaté budou v 6.00. v 17,15 a v 18.30. 

Ve středu 3.února 2021 bude možné přijmout svatoblažejské požehnání. 

Prosíme také o přihlášení na nedělní bohoslužby tzn. v sobotu večer v 18.30 a v neděli v 8.00, 9.30, 11. odpoledne v 16.00 a večer v 18.30. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. 

V sobotu 6.února bude mimořádně mše svatá i ráno v 8.00 hodin

V neděli 7.února bude mše svatá také v 16.00 hodin.

čtvrtek 28. ledna 2021

Přihlašování na bohoslužby od 28.ledna 2021

 Milí farníci! Vzhledem k tomu, že ve všední dny je účast na bohoslužbách menší než jsme očekávali, zkusíme teď nechat mše svaté ve všední den bez přihlašování. Stále je nutné se přihlašovat na nedělní bohoslužby, tam je zájem větší.

V úterý 2.února 2021 na Svátek uvedení Páně do chrámu bude mše svatá ráno v 6.00 hod a večer v 18.30 a mimořádně také v 17.15. Bude to mše svatá s žehnáním svící a průvodem. Očekáváme větší účast, takže je nutné se na ty bohoslužby přihlásit.

o. Petr Polívka

pátek 22. ledna 2021

Ohlášky 24.ledna 2021

Dnes je 3. neděle v mezidobí.

Je to Neděle Božího slova.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola
út: Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
st: Nez. památka sv. Anděly Mericiové, panny
čt: Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
ne: 4. neděle v mezidobí. 

Na všechny bohoslužby v našem kostele je nutné se přihlašovat. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. 

V sobotu 30.ledna bude mimořádně mše svatá i ráno v 8.00 hodin. 

V neděli 31.ledna bude mše svatá také v 16.00 hodin. 

Dnes je poslední příležitost přispět do letošní tříkrálové sbírky.