pondělí 20. května 2019

Farní tábor pro mládež

Farní tábor pro mládež ve věku od 14 do 26 let bude také v Rajnochovicích od neděle 4. srpna do soboty 10. srpna. 2019. Přihlášky jsou v kostele na stolku nebo si ji můžete stáhnout: přihláška +18přihláška -18 Přihlášky odevzdávejte nejpozději do 15. června 2019. Cena je 1300,-Kč. 

sobota 18. května 2019

Adorace za volby do Evropského parlamentu


Ve čtvrtek 23. května 2019 bude v našem kostele mše svatá v 18.30 a po ní adorace za volby do Evropského parlamentu. Budoucnost Evropy je v našich rukou. Podpořme její křesťankou tvář modlitbou i svým hlasem, aby Evropa byla naším opravdovým domovem, kde se všichni budou snažit spolu dobře vycházet a pomáhat si.

Ohlášky 19. května 2019

Dnes je 5. neděle velikonoční. 

 Děkujeme všem, kteří pomohli při úklidu kostela i věže a kůru pro Noc kostelů. 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Památka sv. Klementa Marie Hofbauera
út: Svátek Výročí posvěcení katedrály
st: Nez. památka sv. Rity z Cascie, řeholnice 

ne: 6. neděle velikonoční 

Adorace za Evropu bude ve čtvrtek 23. května 2019 v našem kostele. Začneme ji mší svatou v 18.30. Po ní budou litanie k našim národním ochráncům a modlitby a myšlenky patronů Evropy. Bude to taková duchovní příprava a prosba za zdárný průběh voleb do Evropského parlamentu. Evropa je našim společným domovem. Bližší info na nástěnce na webu. 

V pátek 24.května probíhá v naší franosti i v celé zemi Noc kostelů. Program noci kostelů v Brně najdete v brožurkách vzadu na stolku. 

Příští neděli bude spolčo pro děti. Začneme ho mší svatou v 9.30. Zkouška dětí co budou zpívat začíná v 9,10 u kláves. 

Uzávěrka nového čísla farního zpravodaje je ve čtvrtek 30. května 2019. 

Vzadu na stolu si můžete vzít letáček nedělní liturgie, kde najde čtení a modlitby z dnešní bohoslužby a krátké zamyšlení k tomu. Můžete tak lépe sledovat dění v kostele, nebo se k němu vrátit později doma. 

Během měsíce května se modlíme po večerní mši svaté litanie k Panně Marii. 

Letošní farní tábor pro děti ve věku 6-15 let bude od 4.8. do 11.8.2019 v Rajnochovicích. Přihlášky přijímáme nejpozději do 31.5.2019. 

Příští neděli 26. května 2019 bude národní sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu. 

Sbírka na charitativní účely bude v neděli 9. června 2019. 

Živé slovo může být i dnes evangelizačním prostředkem, o tom budeme mluvit ve středu 12. června 2019 v 18.30 při mši za misijní dobrovolníky. 

Přijďte posedět, popovídat si a vidět se v sobotu 15. června 2019, kdy bude posezení u ohně. Začneme ho mší svatou v 18.30. po skončení se přesuneme na farní zahradu, kde bude opékání buřtů, svědectví, scénka a možná i písnička. Bude mít +bod, dáte-li vědět dopředu, že chce přijít. Pomůže nám to při přípravě večera. Dát vědět můžete na facebooku, napsat mail info@farnostkrenova.cz nebo se napsat v sakristii. 

Hledáme lektory pro čtení při nedělních bohoslužbách. Můžete se zkusit zapisovat alespoň týden dopředu. Je to stejně důležitá služba ve farnosti jako třeba úklid kostela, fary, vyučování náboženství nebo vedení spolča pro děti. 

Naše iniciativa Projít farnost křížem a krážem a roznést úsměv chce být pozváním pro všechny rodiny z naší farnosti. Stačí se domluvit s kýmkoliv z nás a rádi vás navštívíme.

Evangelizovat živým slovem

V rámci přípravy na mimořádný misijní měsíc seznamujeme s různými způsoby misijní služby. V červnu budeme mluvit o evangelizaci živým slovem. Při mši svaté budeme myslet na ty, které jsou v terénu - na misijní dobrovolníky, kterým se jejich služba pomalu schyluje ke svému závěru.

Posezení u ohně

Pojďte posedět a popovídat si a vidět se s ostatními v sobotu 15. června 2019 v 18.30. Začneme společnou mší svatou. Po skončení se přesuneme na farní zahradu. Nebude chybět modlitba, scénka, svědectví, písničky, opékání buřtů.
o. Petr Polívka

neděle 12. května 2019

Farní tábor 2019

Letošní farní tábor se bude konat v Rajnochovicích od 4.8. do 11.8.2019. Bližší info zde.

pátek 10. května 2019

Ohlášky 12. května 2019

Dnes je 4. neděle velikonoční.
Je to neděle Dobrého Pastýře.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: nez. Památka Panny Marie Fatimské
út: Svátek sv. Matěje, apoštola
čt: Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech
ne: 5. neděle velikonoční 

Dnes bude po mši svaté pro rodiny s dětmi spolčo pro děti

Vzadu na stolu si můžete vzít letáček nedělní liturgie, kde najde čtení a modlitby z dnešní bohoslužby a krátké zamyšlení k tomu. Můžete tak lépe sledovat dění v kostele, nebo se k němu vrátit později doma. 

Během měsíce května se modlíme po večerní mši svaté litanie k Panně Marii

Letošní farní tábor pro děti ve věku 6-15 let bude od 4.8. do 11.8.2019 v Rajnochovicích. Přihlášky přijímáme nejpozději do 31.5.2019. 

Národní sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu bude v neděli 26.května 2019.

Sbírka na charitativní účely bude v neděli 9. června 2019.

sobota 4. května 2019

Ohlášky 5. května 2019

Dnes je 3. neděle velikonoční. 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
st: Nez. památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí
ne: 4. neděle velikonoční 

Vzadu na stolu si můžete vzít letáček nedělní liturgie, kde najde čtení a modlitby z dnešní bohoslužby a krátké zamyšlení k tomu. Můžete tak lépe sledovat dění v kostele, nebo se k němu vrátit později doma. 

Příští neděli bude mše svaté pro rodiny s dětmi a po ní spolčo pro děti. 

Během měsíce května se modlíme po večerní mši svaté litanie k Panně Marii

Ve středu 8. května 2019 na památku Panny Marie Prostřednice všech milostí bude mše svatá ráno v 8.00 hod. a večer v 18.30. 

Ve středu 8. května 2019 bude v 18.30 mše svatá za 12 misijních dobrovolníků. Květnovým tématem bude Síla lásky a něhy jako mariánský evangelizační styl. 

Ve čtvrtek 9. května 2019 bude po mši svaté večer setkání ekonomické rady farnosti. 

V sobotu 11. května 2019 zveme na farní pouť do Rajhradu. Sraz bude v 8.45 na vlakovém nádraží Brno-Židenice. Je možné si v Rajhradu objednat oběd a to nejpozději do čtvrtka 9. května 2019. Zájemci se mohou zapsat v sákristii. 

Letošní farní tábor pro děti ve věku 6-15 let bude od 4.8. do 11.8.2019 v Rajnochovicích. Přihlášky přijímáme nejpozději do 31.5.2019.

Křížová cesta napříč Černovicemi

V neděli odpoledne před Svatým týdnem naplánoval otec Petr křížovou cestu ulicemi Černovic. Těšili jsme se na nevšední zážitek, ale současně jsme měli obavu z její náročnosti. V neděli byl sraz farníků v kapli sv. Františka z Asissi na Geislerové ulici, na hranicích Černovic. Sešlo se nás téměř třicet a po prvním zastavení jsme se vydali na cestu. Druhé zastavení bylo na Jeronýmové, pokračovalo se ke křižovatce na ul. Životského, ulicí Olomouckou ke středisku, dál na Spáčilovu (kde proběhlo zastavení za sídliště Turgeněvova) a poté u pošty.
Následovalo zastavení v parku na Bolzánové, dále u černovické radnice, na Štolcové ulici za školu pro autisty, desáté zastavení na Jiránkové, na Charbulové za děti ze ZUŠ, ulice E.Krásnohorské u MŠ, pokračovali jsme na Řehořovu k ZŠ a poslední čtrnácté zastavení proběhlo v kapli psychiatrické nemocnice za pacienty a jejich ošetřující personál. Počasí bylo pěkné, cesta se průběžně upravovala vzhledem ke starším účastníkům. Průběžně se přidávali další věřící, takže křížovou cestou si prošlo téměř padesát lidí, někteří i s malými dětmi. Muži a chlapci se střídali v nesení kříže, ostatní ve čtení zastavení. Každý z účastníků si nesli svůj vlastní křížek, který otec Petr při posledním zastavení posvětil, abychom si uvědomili, že každý z nás má svůj životní kříž jiný a abychom měli sílu ho statečně nést na této pozemské pouti i přesto, že se nám zdá občas těžký, padáme, ale znovu nalézáme sílu k další cestě... Nedělní odpoledne se velmi vydařilo a příští rok se mohou přidat i věřící, kterým zdravotní stav umožní jít třeba jenom jedno zastavení.
Hana Holubová

pondělí 29. dubna 2019

Ranní mše svaté v 8 hod.

Ve středu 1. května a ve středu 8. května 2019 bude mše svatá ráno v 8.00. V 6 hod. mše svatá nebude.