pátek 17. srpna 2018

Ohlášky 19. srpna 2018

Dnes je 20. neděle v mezidobí.

Děkujeme všem, kteří pomohli při pravidelném úklidu kostela. 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
út: Památka sv. Pia X., papeže
st: Památka Panny Marie Královny
pá: Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
ne: 21. neděle v mezidobí 

Vyučování náboženství bude začínat v druhém zářijovém týdnu na faře. Prosíme o vyplnění přihlášek do 7.září 2018. Vyučování den bude čtvrtek a čas bude ještě upřesněn podle rozvrhu dětí.

Příprava na první svaté přijímání bude probíhat v rámci hodin náboženství na faře. Vyučovací den bude čtvrtek a čas bude ještě upřesněn podle rozvrhu dětí. Prosíme o vyplnění přihlášek do 7.září 2018. 

Příprava na svátost biřmování pro mládež bude začínat v polovině září. Prosíme o vyplnění přihlášek do 14. září 2018. 

V případě zájmu je možné se také přihlásit na přípravu na křest dospělých. Prosíme o přihlášení do 14. září 2018. 

Potáborové setkání bude v neděli 9. září 2018. Začneme ho mší svatou v 9.30 a po ní budou fotky, buchty a hry na faře.

středa 15. srpna 2018

Pouť pomocníků Farnosti Křenová

Milí farníci! Tuto sobotu 18. srpna 2018 bude pouť všech, kdo v naší farnosti jakýmkoliv způsobem pomáhají (s úklidem kostela, fary, s květinovou výzdobou, s údržbou kostela). Mohou se připojit i lektoři, prostě všichni, kdo se o náš kostel a naši farnost starají. Sraz bude v 9.30 před kostelem. Pojedeme šalinou a busem ke kapličce Panny Marie Pomocnice v Líšni. Mši svatou budeme mít pod širým nebem. Mše svaté je plánovaná caa. 11.00 hodiny. Těším se na každého z vás o. Petr

Ohlášky 12. srpna 2018

Dnes je 19. neděle v mezidobí 

V tomto týdnu si připomínáme: 
út: Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka 
st: Slavnost Nanebevzetí Panny Marie. 
Je to doporučený svátek. 
ne: 20. neděle v mezidobí 

V pátek 17. srpna 2018 bude večer po mši svaté pravidelný úklid kostela. Budeme vděčni za každého pomocníka.

pátek 3. srpna 2018

Ohlášky 5. srpna 2018

Dnes je 18. neděle v mezidobí 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Svátek Proměnění Páně
st: Památka sv. Dominka, kněze
čt: Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
 pá: Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
so: Pámátka sv. Kláry, panny
ne: 19. neděle v mezidobí 

Naše iniciativa Projít farnost křížem a krážem a roznést úsměv chce být pozváním pro všechny rodiny z naší farnosti. Stačí se domluvit s kýmkoliv z nás a rádi vás navštívíme. Nebojte se, klidně za vámi pojedeme i přes celé Brno, nebo i na jeho okraj, stačí, že Křenová vaší farností, že to je nebo tu hledáte váš duchovní domov. 

Prosíme o modlitbu za děti a vedoucí na farním táboře.

sobota 28. července 2018

Ohlášky 29. července 2018

Dnes je 17. neděle v mezidobí 

V tomto týdnu si připomínáme:
út: Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
st: Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve
pá: První pátek v měsíci.
 Večer budou litanie, zásvětná modlitba a svátostné požehnání.
so: Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze
ne: 18. neděle v mezidobí 

Zpovídání před prvním pátkem bude ve čtvrtek od 17.30 do 19.00 hod. a v pátek dopoledne od 8.00 do 10.00 hod. a večer od 17.30 do 20.00 hod. 

Adorace na první pátek bude ráno od 8.00 do 10.00 hod. a večer po mši svaté do 20.00 hod. 

Naše iniciativa Projít farnost křížem a krážem a roznést úsměv chce být pozváním pro všechny rodiny z naší farnosti. Stačí se domluvit s kýmkoliv z nás a rádi vás navštívíme. Nebojte se, klidně za vámi pojedeme i přes celé Brno, nebo i na jeho okraj, stačí, že Křenová vaší farností, že to je nebo tu hledáte váš duchovní domov. 

Prosíme o modlitbu za děti a vedoucí, kteří se chystají na letošní farní tábor, který už tuto sobotu začíná.

Modlitba za farní tábor

Milí farníci! Už za týden budou děti a mládež z naší farnosti na cestě do tajemné Larnie. Chtěli bychom vás poprosit o modlitbu jak za děti, tak i za vedoucí, kteří se na tábor chystají. Na závěr bohoslužeb se budeme modlit modlitbu za tábor, kterou si můžete stáhnout i zde.

sobota 21. července 2018

Ohlášky 22. července 2018

Dnes je 16. neděle v mezidobí 

Děkujeme všem, kteří pomohli při pravidelném úklidu kostela. 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
st: Svátek sv. Jakuba, apoštola
čt: Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
pá: Památka sv. Gorazda a druhů
ne: 17. neděle v mezidobí 

Vzadu na stolku se také může připojit svým podpisem k petici na podporu manželství, kterou jednomyslně podpořili i naši biskupové. 

Víte, co byla Ježíšova nejčastější činnost? Navštěvoval rodiny. Přicházel do míst, kde se odehrával jejich každodenní život a přinášel tam radost a pokoj. I kněžím ve farnostech doporučuje, aby navštěvovali rodiny. Naše iniciativa Projít farnost křížem a krážem a roznést úsměv, k tomu může pomoci. Stačí se domluvit s kýmkoliv z nás a rádi vás individuálně navštívíme.

sobota 14. července 2018

Ohlášky 15. července 2018

Dnes je 15. neděle v mezidobí 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: nez. památka Panny Marie Karmelské
ne: 16. neděle v mezidobí

Přijďte na chvíli vypnout. Na sobotu 21. července 2018 připadá adorační den naší farnosti. Proto bude od 8.30 do 18,30 hodin vystavena Nejsvětější svátost k celodenní soukromé adoraci. 
 Zveme vás všechny, abyste se během dne zastavili zde v kostele a alespoň chvíli věnovali ztišení a modlitbě před Kristem v Eucharistii. 
 Každá farnost má během roku jeden svůj den, kdy se modlí za sebe i za celou diecézi. Kdo můžete, využijme tuto nabídku a zapojme se do tohoto nepřetržitého proudu modlitby. 
Adorační den začneme mší svatou mimořádně i ráno v 8.00 hodin a zakončíme mší svatou v 18.30. Zapište se, prosím, vzadu na stolku, aby kostel mohl zůstat otevřený po celý den. 

Víte, co byla Ježíšova nejčastější činnost? Navštěvoval rodiny. Přicházel do míst, kde se odehrával jejich každodenní život a přinášel tam radost a pokoj. I kněžím ve farnostech doporučuje, aby navštěvovali rodiny. Naše iniciativa Projít farnost křížem a krážem a roznést úsměv, k tomu může pomoci. Stačí se domluvit s kýmkoliv z nás a rádi vás individuálně navštívíme. 

Vzadu na stolku se také může připojit svým podpisem k petici na podporu manželství, kterou jednomyslně podpořili i naši biskupové. 

Ve středu 18. července 2018 se sejde po mši svaté večer ekonomická rada farnosti.

neděle 8. července 2018

Ohlášky 8. července 2017

Dnes je 14. neděle v mezidobí 

V tomto týdnu si připomínáme:
st: Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
ne: 15. neděle v mezidobí 

Přijďte na chvíli vypnout. Na sobotu 21. července 2018 připadá adorační den naší farnosti. Proto bude od 8.30 do 18,30 hodin vystavena Nejsvětější svátost k celodenní soukromé adoraci. Zveme vás všechny, abyste se během dne zastavili zde v kostele a alespoň chvíli věnovali ztišení a modlitbě před Kristem v Eucharistii. Každá farnost má během roku jeden svůj den, kdy se modlí za sebe i za celou diecézi. Kdo můžete, využijme tuto nabídku a zapojme se do tohoto nepřetržitého proudu modlitby. Adorační den začneme mší svatou v 8.00 hodin a zakončíme mší svatou v 18.30. 

Víte, co byla Ježíšova nejčastější činnost? Navštěvoval rodiny. Přicházel do míst, kde se odehrával jejich každodenní život a přinášel tam radost a pokoj. I kněžím ve farnostech doporučuje, aby navštěvovali rodiny. Naše iniciativa Projít farnost křížem a krážem a roznést úsměv, k tomu může pomoci. Stačí se domluvit s kýmkoliv z nás a rádi vás individuálně navštívíme.