neděle 17. března 2019

Mše svatá pro rodiny s dětmi

Mše svatá pro rodiny s dětmi v neděli 24. března 2019 bude ve 14,30 společně s dětmi, které se budou vracet ze spolčo víkendovky. Mše svatá v 9.30 bude, ale nebude s dětskou katechezí.

Spolčo - příprava na misijní jarmark

V neděli 10.3. jsme s dětmi na spolču připravovali výrobky na misijní jarmark pro děti ve Staré Zagoře. S dětmi jsme vyráběli svíčky, které zdobily různými obrázky z voskových papírů a dřevěné křížky, které se naopak malovaly temperkami. Bylo vidět, že vyrábění děti hodně baví. Dávaly si záležet a všechny výrobky se jim moc povedly!
Kristýna Šujanová

čtvrtek 14. března 2019

Ohlášky 17. března 2019

Dnes je 2. neděle postní. 

V tomto týdnu si připomínáme:
út: Slavnost svatého Josefa, snoubence Panny Marie.
Je to doporučený svátek.
ne: 3. neděle postní 


Máme ještě 4 volné desátky živého růžence. Přihlásit se může v sákristii nebo mailem u o. Petra.

Křížová cesta bude dnes večer po mši svaté večer a v pátek po mši svatá večer. Zájemci o křížovou cestu se mohou zapsat v sákristi. 

Setkání nad knihou Tobiáš bude ve středu 20. března 2019 v 19,15 na faře. Čteme dovátou a desátou kapitolu.

Mimořádně ve čtvrtek 21. března 2019 v 18.30 bude pravidelná mše svatá za 12 misijních dobrovolníků. Březnovým tématem bude Půst a odříkání jako evangelizační nástroj. 

Mimořádně ve čtvrtek 21. března bude pravidelný úklid kostela. Budeme vděčni za každého, kdo přijde pomoct. 

Víkendovka s Malým princem bude od 22.- 24.3.2019 v Čučicích. Přihlášky odevzdávejte nejpozději do středy 20. března 2019 u o. Petra. 

V pondělí 25. března 2019 na Slavnost Zvěstování Páně bude mimořádně mše svatá i večer v 18.30. Touto bohoslužbou znovu obnovíme modlitbu živého růžence v naší farnosti. Mše svatá bude obětovaná za živé a zemřelé členy živého růžence. 

Prosíme, abyste se napsali na arch uprostřed kostela, kdo můžete a chcete pomoct s prohlídkou kostela, věže a kůru během Noci kostelů, která se letos bude konat v pátek 24. května 2019. Potřebujeme do vědět do konce března. 

Obyvatelé podzemního města Ember čekají na svou záchranu. Letošní farní tábor pro děti ve věku 6-15 let bude od 4.8. do 11.8.2019 v Rajnochovicích. Přihlášky budou k dispozici po víkendovce.

Uzávěrka nového čísla farního zpravodaje bude ve čtvrtek 28.března 2019. 

V neděli 7. dubna 2019 bude postní misijní jarmark. Výtěžek půjde na školní potřeby pro děti ve Staré Zagoře. Bližší info jsou na nástěnce i na webu.

neděle 10. března 2019

Mailová adresa

Milí farníci! Dostal jsem v tomto měsíci už více hlášení, že mi není možné doručovat poštu na adresu polivka(at)schoenstatt-patres.eu. Aktuální adresa je polivka(at)schoenstatt-patres.org, tak pokud máte uloženou tu předchozí, tak si ji, prosím smažte. Děkuji.
o. Petr Polívka

sobota 9. března 2019

Postní duchovní obnova s P. Ladislavem Štefkem

V sobotu 9. března 2019 se v našem kostela konala postní duchovní obnova s P. Ladislavem Štefkem. Vycházela z exhortace papeže Františka  "Gaudate et exultate". Zaposlouchat se do ní může zde: 1. část a 2.část

pátek 8. března 2019

Postní misijní jarmark

V neděli 7. dubna 2019 bude v našem kostele postní misijní jarmark, jehož výtěžek bude věnován na školní potřeby dětem ve Staré Zagoře, kterým se tam věnuje naše misijní dobrovolnice Slávka Sychrová.
  "Sbírka by mohla být na školní potřeby. Nejen to nejnutnější, ale třeba hezké pouzdro - s Elsou apod. Aby měly děti nějakou motivaci chodit do školy :). Děti často nechcou chodit do školy, protože se cítí blbě, když nemají oblečení a pomůcky jako jejich vrstevníci." Slávka 
  Zapojit se můžete, ať už tím, že něco vyrobíte, napečete, pomůžete s přípravou jarmarku nebo si něco zakoupíte. Je to i pěkné doplnění ke sbírce u jesliček, tam jsme udělali něco pro domov dětí, a teď můžeme něco udělat pro jejich důstojnost. Se svými příspěvky do misijního jarmarku se, prosím, obracejte na Boženu Navrátilovou, tel. 608 765 292. 
Přeji Vám všem požehnaný začátek postní doby 
 o. Petr Polívka

Postní kalendář s lidovým moudrem a příslovím


Milí farníci! Ze Sadby nám zaslali postní kalendář s citáty z různých zemí světa. Na každý postní den, je tam lidové moudro a přísloví ze zemí, ve kterých pomáhají misijní dobrovolníci. Sledujte tuto stránku během postní doby, a bude o něco bohatší:-)
út 19.3.19
"Krev je hustší než voda." Keňa
po 18.3.19
"Strom, který začne růst nakřivo se nenarovná." Angola
so 16.3.19
"Kdo zasévá vítr, sklízí bouři." Ekvádor
pá 15.3.19
"Neposlouchat své rodiče se nevyplatí." Keňa
čt 14.3.19
Hakuna matana (žádný problém). Tanzánie
st 13.3.19
"Darované koze na zuby nehleď." Keňa
út 12.3.19
"Muž rád večeří vícekrát." Angola
po 11.3.19:
"Jsi krásná, ale nauč se pracovat, protože svou krásu nemůžeš jíst." Kongo
so 9.3.19:
"Když nemůžeš pro někoho vymyslet dárek, daruj mu úsměv." Bulharsko
pá 8.3.19:
"Věštba se vždy konzultuje třikrát." Ghana 
čt 7.3.19:
"Když tě děti štvou, vzpomeň si na jejich minulost." Bulharsko
st 6.3. 19:
"Na něco si zvyknout je těžké, ale odvyknout si je ještě těžší." Bulharsko

Ohlášky 10. března 2019

Dnes je 1. neděle postní. 

V tomto týdnu si připomínáme:
st: Výroční den zvolení papeže Františka.
ne: 2. neděle postní

Dnes je po mši svaté pro rodiny s dětmi spolčo pro děti

Máme ještě 5 volných desátků živého růžence. Jsou uvedeny i na webu a zapsat se může v sákristii nebo mailem. 

Křížová cesta bude dnes večer po mši svaté večer a v pátek po mši svatá večer. Kdo by si chtěl křížovou cestu vzít, může se zapsat v sákristii. 

Setkání nad knihou Tobiáš bude ve středu 20. března 2019 v 19,15 na faře. Čteme dovátou a desátou kapitolu.

Mimořádně ve čtvrtek 21. března 2019 v 18.30 bude pravidelná mše svatá za 12 misijních dobrovolníků. Březnovým tématem bude Půst a odříkání jako evangelizační nástroj. 

V pátek 22. března bude pravidelný úklid kostela. Budeme vděčni za každého, kdo přijde pomoct.

Víkendovka s Malým princem bude od 22.- 24.3.2019 v Čučicích. Přihlášky odevzdávejte nejpozději do středy 20. března 2019 u o. Petra. 

V pondělí 25. března 2019 na Slavnost Zvěstování Páně bude mimořádně mše svatá i večer v 18.30. Touto bohoslužbou znovu obnovíme modlitbu živého růžence v naší farnosti. Mše svatá bude obětovaná za živé a zemřelé členy živého růžence. 

Prosíme, abyste se napsali na arch uprostřed kostela, kdo můžete a chcete pomoct s prohlídkou kostela, věže a kůru během Noci kostelů, která se letos bude konat v pátek 24. května 2019. Potřebujeme do vědět do konce března. 

Obyvatelé podzemního města Ember čekají na svou záchranu. Letošní farní tábor pro děti ve věku 6-15 let bude od 4.8. do 11.8.2019 v Rajnochovicích. Přihlášky budou k dispozici po víkendovce.

Uzávěrka nového čísla farního zpravodaje bude ve čtvrtek 28.března 2019.

V neděli 7. dubna 2019 bude postní misijní jarmark. Výtěžek půjde na školní potřeby pro děti ve Staré Zagoře. Bližší info jsou na nástěnce i na webu.


středa 6. března 2019

Osm volných desátků

Milí farníci a přátelé Křenové! Zapojte se do modlitby živého růžence. Máme volné tyto desátky:

1.  NAROZENÍ V BETLÉMĚ (kterého jsi v Betlémě porodila)
2. OBĚTOVÁNÍ V CHRÁMĚ (kterého jsi v chrámě obětovala)
3. NALEZENÍ V CHRÁMĚ (kterého jsi v chrámě nalezla)

4. UKŘIŽOVÁNÍ (který byl ukřižován)

5. NANEBEVZETÍ (který tě, Panno, do nebe vzal)

6. SVATBA V KÁNĚ (který zjevil v Káně svou božskou moc)
7. HORA PROMĚNĚNÍ (který na hoře Proměnění zjevil svou slávu)
8. USTANOVENÍ EUCHARISTII (který ustanovil Eucharistii)

Zachraňte město Ember!

Zveme vás do podzemního města Ember. Zásoby docházejí a Embeřané strádají. Největším problémem je, že generátor - jediný zdroj světla ve městě, přestává fungovat. Nyní je řada na vás. Blíží se konec vaší školní docházky. Den rozřazení je za dveřmi. Vydejte se s námi do města Ember. Zachraňte jeho obyvatele!
Přihlášky k emberskému Dni rozřazení budou k dispozici po víkendovce a odevzdávat je můžete do pátku 31. května 2019 u o. Petra. Zápisné je 1500 Kč. Naše dobrodružství začne v neděli 4. srpna a bude trvat do neděle 11. srpna 2019 v Rajnochovicích.