pátek 15. listopadu 2019

Ohlášky 17.listopadu 2019

Dnes je 33. neděle v mezidobí. 

Dnes je Den Bible a Světový den chudých.
Dnes je sbírka na podporu Českého katolického díla a České biblické společnosti.


V tomto týdnu si připomínáme:
po: Nez. památka Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla
čt: Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
pá: Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
so: Nez. památka sv. Klementa I, papeže a mučedníka
ne: Slavnost Ježíše Krista Krále. 

Vzadu na stolku je tabulka a mapka hrobů s významnými osobami spojenými s naší farností. Může si ji vzít domů a je k nahlédnutí i na webu. 

V pátek 22.listopadu bude pravidelný úklid kostela. Budeme vděčni za každého, kdo přijde pomoct.

Příští sobotu 23. listopadu 2019 se děti vydají na spolčo výlet, který tentokrát povede do Křtin. Bližší info na nástěnce a na webu. 

Příští neděli 24.listopadu bude po mši svaté pro rodiny s dětmi spolčo pro děti. Děti se sejdou v 9.00 hod.na faře ke cvičení koled na děrskou půlnoční. 

V sobotu 7. prosince 2019 bude od 10 hod. v našem kostele adventní duchovní obnova s P. Ladislavem Štefkem. Bližší info na nástěnce a na webu. 

V sakristii si můžete objednat Slovo na cestu na příští rok. Jde o liturgické texty na každý den a cena je 400,-Kč.

Adventní duchovní obnova

V sobotu 7.prosince 2019 zveme všechny od 10 hodin do našeho kostela na adventní duchovní obnovu s P. Ladislavem Štefkem, která nabídne podněty k prožívání Adventu a blížících se Vánoc a rovněž k doznívání a prohloubení impulzů z mimořádného misijního měsíce.

středa 13. listopadu 2019

Význačné osoby spojené s naší farností

Milí farníci! Nyní v období dušiček vzpomínáme na všechny naše věrné zemřelé. Zde se můžete podívat, kde najdete hroby významných osob, které jsou spojené s naší farnosti.

o. Petr Polívka

sobota 9. listopadu 2019

Ohlášky 10. listopadu 2019

Dnes je 32. neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Památka sv. Martina, biskupa
út: Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
st: Památka sv. Anežky České, panny
pá: Nez. památka sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve
ne: 33. neděle v mezidobí
Je to Den Bible a Světový den chudých. 

Dnes vychází nové číslo farního zpravodaje, můžete si ho vzít vzadu na stolku nebo se do něj podívat na webových stránkách.

Dnes bude po mši svaté pro rodiny s dětmi první spolčo pro děti. 

Příští neděli bude sbírka na podporu Českého katolického díla a České biblické společnosti. 

V sobotu 23. listopadu 2019 se děti vydají na spolčo výlet, který tentokrát povede do Křtin. Bližší info na nástěnce a na webu. 

V sobotu 7. prosince 2019 bude v 10 hod. v našem kostele adventní duchovní obnova s P. Ladislavem Štefkem. 

Pozvánka biskupa Mons. Pavla Konzbula: Vážení studenti a absolventi Masarykovy univerzity, dovoluji si Vás srdečně pozvat na děkovnou pontifikální mši svatou u příležitosti výročí 100 let od zahájení výuky na Masarykově univerzitě, která bude sloužena v brněnské katedrále v úterý 12. listopadu 2019 v 19.00 hodin. Při bohoslužbě zazní skladby hudebních mistrů v podání Brněnského katedrálního sboru Magnificat a uctíme také památku obětí nacismu a komunismu z řad akademiků a absolventů Masarykovy univerzity.

pátek 8. listopadu 2019

Nové číslo farního zpravodaje

Vychází nové číslo farního zpravodaje. Můžete si ho vzít vzadu na stolku a nebo se do něj podívat zde.

sobota 2. listopadu 2019

Ohlášky 3. listopadu 2019

Dnes je 31. neděle v mezidobí. 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
so: Svátek Posvěcení lateránské baziliky
ne: 32. neděle v mezidobí 

Srdečně Vás zveme v neděli 3. listopadu 2019 v 18.00 hod. k modlitbě za obnovu mariánského sloupu v Praze.

V neděli 3. listopadu 2019 se sejdou večer v 19.30 na faře všichni, kdo mají zájem o přípravu na biřmování. Pokusíme se najít vhodný den a hodinu, kdy by příprava mohla být. 

Do pátku 8.listopadu 2019 je možné denně získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Je to za obvyklých podmínek tj. přijmout sv. smíření, sv. přijímání a navštívit hřbitov s modlitbou za zemřelé. 

Příští neděli vyjde nové číslo farního zpravodaje

Pojďte si s námi osvojit starozákonní knihu Júdit. Do středy 6.listopadu 2019 čteme 9. a 10. kapitolu této knihy. 

V neděli 10.listopadu 2019 bude po mši svaté pro rodiny s dětmi první spolčo pro děti. Bližší info na webu a na nástěnce. 

V sobotu 23. listopadu 2019 se děti vydají na spolčo výlet, který tentokrát povede do Křtin. Bližší info na nástěnce a na webu.

pátek 1. listopadu 2019

Náš chrámový sbor

Jistě se vám již někdy poštěstilo navštívit některou slavnostní bohoslužbu v našem kostele v tom správném čase – typicky v neděli v 9:30 nebo ve všední den večer v 18:30. Právě tehdy jste měli velkou pravděpodobnost, že se seznámíte s naším skromným hudebním tělesem, když ne osobně, tak alespoň poslechem. Pěvecký sbor funguje v naší farnosti už hooodně dlouho a ani jeho první členové (dnešní tvrdé jádro sboru) se nemůžou přesně shodnout, do jakého roku sahají jeho začátky. 
 Možná se během doby jeho trvání objevila jistá období „latence“, kdy hudební doprovod při mších zajišťovali jen varhaníci a pozvaní hosté. Pokud ano, bylo to způsobeno nepřítomností ochotného regenschoriho, který by se této bohulibé a vůbec ne jednoduché činnosti chtěl věnovat. Proto bych tímto chtěla vyzdvihnout naše zasloužilé sbormistry Petra Sadílka (jemu vděčíme za „rozjezd“ sboru), Lukáše Habance (všestranný umělec, který měl pro nás vždy připravenou originální hlasovou rozcvičku) a Verču Chabičovskou (která je srdcem i duší našeho současného sboru a těžko říct, co si počneme, až nám před Vánocemi odejde na mateřskou). Myslím, že si všichni zaslouží náš obdiv. 
Naše schola se snaží zpívat čtyřhlasně. To znamená, že máme soprán (Verča Chabičovská, Verča Nováková a Hanka Crháková), alt (Maruška Kratochvílová, Anička Ulrichová, Hela Vang a Jana Schwarzová), tenor (Kája Weishäupel) a bas (Pepa Kratochvíl, Tom Crhák a Marek Schwarz). Pokud se vám zdá, že jedenáctičlenný sbor je na náš velkolepý secesní chrám přece jen trošku malý, máte naprostou pravdu. Jen si představte, když při nácviku na Vánoce několik našich zpěváků skolí chřipka či angína! To pak nacvičíme možná tak Narodil se Kristus Pán… 
Proto bych toto stručné představení sboru chtěla zakončit apelem na vás všechny, kdo máte hudební sluch: přidejte se k nám – zpěvem, nebo i občasnou výpomocí v podobě hudebního doprovodu. Uvítáme houslist(k)y, flétnist(k)y, saxofonist(k)y, klavírist(k)y, kytarist(k)y apod. Nezapoměňte: v úterky na faře od 19:30 do 21:00. A pokud se s námi chcete potkat i méně formálně, tak některé z nás potkáte už na úterní večerní mši svaté, téměř všechny pak po deváté večer u piva v London Inn (přes ulici naproti kostelu). ;-) 
Jana Schwarzová

Spolčo výlet do Křtin

Milí rodiče, prarodiče, milé děti, jako v minulých letech jsme se i letos rozhodli uspořádat spolčo výlet. Minulý rok jsme navštívili Obyčtov a dozvěděli se, proč je symbolem vesnice právě želva. Letos se společně vydáme do Křtin. Děti se mohou těšit na hry, kamarády, mši svatou i společný oběd. Na všechny se moc těšíme!

Kristýna Šujanová

čtvrtek 31. října 2019

Spolčo je tu!!!

Spolčo je tu!!! Od listopadu se těšíme na všechny děti. Budeme spolu hrát hry, tvořit a zažijeme spoustu legrace. Vypravíme se i na společný výlet do Křtin. Tak neváhejte a přijďte, přiveďte i své kamarády. Těšíme se na Vás Anička, Kristýna a Lucka. Termíny spolč se dozvíte z plakátku. 
 Lucka Osvaldová

pátek 25. října 2019

Ohlášky 27.listopadu 2019

Dnes je 30. neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
út: Památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice
pá: Slavnost všech svatých
 Je to doporučený svátek.
so: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
ne: 31. neděle v mezidobí 

Ve dnech od 25.října do 8.listopadu 2019 je možné denně získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Je to za obvyklých podmínek tj. přijmout sv. smíření, sv. přijímání a navštívit hřbitov s modlitbou za zemřelé. 

Ve čtvrtek 31.října 2019 je uzávěrka nového čísla farního zpravodaje.

Zpovídání před prvním pátkem bude ve čtvrtek od 17.30 do 19.00 hod a v pátek dopoledne od 8.00 do 10.00 hod. a večer od 17.30 do 20.00 hod.

Adorace na první pátek bude ráno od 8.00 do 10.00 hod. a večer po mši svaté do 20 hod.

U misijního kříže si můžete zapálit svíčku za člověka, který vám předal víru a nebo za na oplátku, za člověka, kterému jste víru předali vy. 

V sobotu na vzpomínku všech věrných zemřelých 2. listopadu 2019 bude mimořádně mše svatá v 8.00 hod., ve 14.20 v psychiatrické nemocnici a večer v 18.30.

Příští neděli 3. listopadu 2019 bude při mši svaté v 9.30 uvedena do své služby složením slibu a předáním dekretu nová ekonomická rada farnosti.

Srdečně Vás zveme ve neděli 3. listopadu 2019 v 18.00 hod. k modlitbě za obnovu mariánského sloupu v Praze.

V neděli 3. listopadu 2019 se sejdou večer v 19.30 na faře všichni, kdo mají zájem o přípravu na biřmování. Pokusíme se najít vhodný den a hodinu, kdy by příprava mohla být.

Pojďte si s námi osvojit starozákonní knihu Júdit. Do středy 6.listopadu 2019 čteme 9. a 10. kapitolu této knihy.

V neděli 10.listopadu 2019 bude po mši svaté pro rodiny s dětmi první spolčo pro děti. Bližší info na webu a na nástěnce.

V sobotu 23. listopadu 2019 se děti vydají na spolčo výlet, který tentokrát povede do Křtin. Bližší info na nástěnce a na webu.