sobota 21. července 2018

Ohlášky 22. července 2018

Dnes je 16. neděle v mezidobí 

Děkujeme všem, kteří pomohli při pravidelném úklidu kostela. 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
st: Svátek sv. Jakuba, apoštola
čt: Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
pá: Památka sv. Gorazda a druhů
ne: 17. neděle v mezidobí 

Vzadu na stolku se také může připojit svým podpisem k petici na podporu manželství, kterou jednomyslně podpořili i naši biskupové. 

Víte, co byla Ježíšova nejčastější činnost? Navštěvoval rodiny. Přicházel do míst, kde se odehrával jejich každodenní život a přinášel tam radost a pokoj. I kněžím ve farnostech doporučuje, aby navštěvovali rodiny. Naše iniciativa Projít farnost křížem a krážem a roznést úsměv, k tomu může pomoci. Stačí se domluvit s kýmkoliv z nás a rádi vás individuálně navštívíme.

sobota 14. července 2018

Ohlášky 15. července 2018

Dnes je 15. neděle v mezidobí 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: nez. památka Panny Marie Karmelské
ne: 16. neděle v mezidobí

Přijďte na chvíli vypnout. Na sobotu 21. července 2018 připadá adorační den naší farnosti. Proto bude od 8.30 do 18,30 hodin vystavena Nejsvětější svátost k celodenní soukromé adoraci. 
 Zveme vás všechny, abyste se během dne zastavili zde v kostele a alespoň chvíli věnovali ztišení a modlitbě před Kristem v Eucharistii. 
 Každá farnost má během roku jeden svůj den, kdy se modlí za sebe i za celou diecézi. Kdo můžete, využijme tuto nabídku a zapojme se do tohoto nepřetržitého proudu modlitby. 
Adorační den začneme mší svatou mimořádně i ráno v 8.00 hodin a zakončíme mší svatou v 18.30. Zapište se, prosím, vzadu na stolku, aby kostel mohl zůstat otevřený po celý den. 

Víte, co byla Ježíšova nejčastější činnost? Navštěvoval rodiny. Přicházel do míst, kde se odehrával jejich každodenní život a přinášel tam radost a pokoj. I kněžím ve farnostech doporučuje, aby navštěvovali rodiny. Naše iniciativa Projít farnost křížem a krážem a roznést úsměv, k tomu může pomoci. Stačí se domluvit s kýmkoliv z nás a rádi vás individuálně navštívíme. 

Vzadu na stolku se také může připojit svým podpisem k petici na podporu manželství, kterou jednomyslně podpořili i naši biskupové. 

Ve středu 18. července 2018 se sejde po mši svaté večer ekonomická rada farnosti.

neděle 8. července 2018

Ohlášky 8. července 2017

Dnes je 14. neděle v mezidobí 

V tomto týdnu si připomínáme:
st: Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
ne: 15. neděle v mezidobí 

Přijďte na chvíli vypnout. Na sobotu 21. července 2018 připadá adorační den naší farnosti. Proto bude od 8.30 do 18,30 hodin vystavena Nejsvětější svátost k celodenní soukromé adoraci. Zveme vás všechny, abyste se během dne zastavili zde v kostele a alespoň chvíli věnovali ztišení a modlitbě před Kristem v Eucharistii. Každá farnost má během roku jeden svůj den, kdy se modlí za sebe i za celou diecézi. Kdo můžete, využijme tuto nabídku a zapojme se do tohoto nepřetržitého proudu modlitby. Adorační den začneme mší svatou v 8.00 hodin a zakončíme mší svatou v 18.30. 

Víte, co byla Ježíšova nejčastější činnost? Navštěvoval rodiny. Přicházel do míst, kde se odehrával jejich každodenní život a přinášel tam radost a pokoj. I kněžím ve farnostech doporučuje, aby navštěvovali rodiny. Naše iniciativa Projít farnost křížem a krážem a roznést úsměv, k tomu může pomoci. Stačí se domluvit s kýmkoliv z nás a rádi vás individuálně navštívíme.

sobota 30. června 2018

Ohlášky 1. července 2018

Dnes je 13. neděle v mezidobí. 

V tomto týdnu si připomínáme:
út: Svátek sv. Tomáše, apoštola
čt: Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patromů Evropy a hlavních patronů Moravy
Je to doporučený svátek.
pá: První pátek v měsíci
Po mši svaté budou litanie, zásvětná modlitba a příležitost k soukromé adoraci do 20.00 hod.
ne: 14. neděle v mezidobí 

Dnes vychází nové číslo farního zpravodaje. Můžete si ho vzít vzadu na stolku, a nebo se do něj podívat na webových stránkách. 

Modlitba za obnovu mariánského sloupu v Praze bude v úterý 3. července 2018 18.00 hod. v našem kostele. 

Ve čtvrtek na Slavnost sv. Cyrila a Metoděje bude mše svatá ráno v 8.00 hod. a večer v 18.30.

Zpovídání před prvním pátkem bude ve čtvrtek a v pátek od 17.30 do 18.30. 

Adorace na první pátek bude večer po mši svaté do 20.00 hod. 

Víte, co byla Ježíšova nejčastější činnost? Navštěvoval rodiny. Přicházel do míst, kde se odehrával jejich každodenní život a přinášel tam radost a pokoj. I kněžím ve farnostech doporučuje, aby navštěvovali rodiny. Naše iniciativa Projít farnost křížem a krážem a roznést úsměv, k tomu může pomoci. Stačí se domluvit s kýmkoliv z nás a rádi vás individuálně navštívíme.

čtvrtek 28. června 2018

Přijďte na chvíli vypnout

  Na sobotu 21. července 2018 připadá adorační den naší farnosti. Proto bude od 8.30 do 18,30 hodin vystavena Nejsvětější svátost k celodenní soukromé adoraci. 
   Zveme vás všechny, abyste se během dne zastavili zde v kostele a alespoň chvíli věnovali ztišení a modlitbě před Kristem v Eucharistii. 
   Každá farnost má během roku jeden svůj den, kdy se modlí za sebe i za celou diecézi. Kdo můžete, využijme tuto nabídku a zapojme se do tohoto nepřetržitého proudu modlitby.
Adorační den začneme mší svatou v 8.00 hodin a zakončíme mší svatou v 18.30.

středa 27. června 2018

Čtyřicáté číslo farního zpravodaje

O první červencové neděli vychází nové číslo farního zpravodaje, můžete si ho vzít vzadu na stolku a nebo se do něj podívat zde.

pátek 22. června 2018

Závěrečné spolčo pro děti

Poslední spolčo pro děti se konalo u Sychrů na zahradě. Po mši svaté, jsme se všichni shromáždili před farou a aby nám cesta rychleji utekla, dostali jsme od otce Petra zmrzlinu. 
 V půlce cesty jsme se zastavili a začali plnit úkol, který pro nás Slávka připravila. Měli jsme napsat na papír 20 jmen dětí, které někdy byly na spolču, zjistit co rádi dělají ostatní, nakreslit svůj nejkrásnější zážitek ze spolča a zážitek někoho jiného. Po splnění úkolu jsme se vydali opět na cestu.
 Po příchodu na zahradu nás čekalo milé překvapení v podobě melounu, jahodového koktejlu, zeleniny a spousty jiných dobrot. Po krátkém občerstvení následovalo předčítání z Ignácova deníku plného vzpomínek na další uplynulý rok spolča. Celé dopoledne bylo ve znamení smíchu, štěstí a dobré nálady. 
 Na závěr bychom chtěli moc poděkovat za tři roky spolča pod vedením Slávky a Julči s podporou otce Petra. 

Děti v Bruno parku ve Slatině

Poslední hodiny náboženství v letošním školním roce jsme spojili s návštěvou Bruno parku ve Slatině. Děti si zde mohly projít labyrintem, podívat se do podzemní nory, navštívit chobotnici, vyzkoušet si svišták. Líbil se jim i polštář, pavučina i ptačí budky. Ptačí přelet zapůsobil snad na každého. 
Bylo to pěkné zakončení školního roku a pro mě i takový pěkný zážitek, když se nám děti nejprve rozprchly po dvojicích, trojicích po celém parku a v závěru se všichni začaly honit podzemím parku. Je to vidět, že už se děti nějakou dobu znají a rádi se vidí.
Chtěl bych poděkovat, jak katechetkám, tak rodičům, dětem, kteří pomáhají vytvářet tuto skvělou partu Božích dětí. Dík patří i táborovým vedoucím a animátorkám i instruktorkám.
o. Petr Polívka

Ohlášky 24. června 2018

Dnes je Slavnost sv. Jana Křtitele. 

Děkujeme všem, kteří pomohli s úklidem kostela. 

V tomto týdnu si připomínáme:
čt: Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
pá: Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů.
      Je to doporučený svátek. 
ne: 13. neděle v mezidobí 

Příští neděli vyjde je nové číslo farního zpravodaje

Ve pátek 29. června 2018 bude mimořádná sbírka na stavbu kostela na Lesné.

pondělí 18. června 2018

Narozeniny otce Petra

Milí farníci. 
   V sobotu 16.6. jsme se setkali v 18.30 na slavnostní mši svaté, která byla obětována za našeho milého otce Petra, který děkoval Pánu Ježíši za dar života při svém jubileu a za každého farníka. 
Byla to dojemná, požehnaná mše sv., která se nesla v křesťanském duchu. Zazněly při ní nejen krásné zpěvy chrámového sboru, ale i milá gratulace otci Petrovi za farníky od našich nejmenších a i upřímná slova od paní Majky Sychrové: Otče Petře, předstupujeme před Vás za všechny zde přítomné v kostele i za všechny Vaše farníky.... Máme nelehký úkol, vlastně tři úkoly - pogratulovat, poděkovat a popřát. 
 K Vašim 40cátým narozeninám gratulujeme s obdivem a chválou Toho, který Vás povolal. 
 Chceme Vám poděkovat. Z těch 40 let jste 5 let - tedy jednu osminu prožil s námi v naší farnosti. Nikdy nebude dost díků za všechny ty mše svaté, za krásná kázání, za svátosti smíření, za mnoho nových aktivit, které zde díky Vám vznikly( spolčo dětí, farní tábory, akce mládeže, společenství maminek s dětmi, za nezapomenutelné farní výlety a další mnohá společenství, prostě za neustálé stmelování farnosti). 
 A co popřát do dalších let? Přejeme Vám a jednomyslně vyprošujeme pevné zdraví duše i těla, další obdarování Duchem Svatým a plnou radost v Něm. Dárek za všechny předal pan kostelník Kopecký. Mši svatou jsme ukončili oblíbenou písní našeho oslavence " Rybáři lidí"a na úplný závěr bylo velmi pěkné představení dětí ze spřátelené farnosti Křenovice o Danielovi, které vedl a na kytaru doprovázel pan Pavel Šťasta. 

Po mši svaté jsme se přesunuli na farní zahradu, kde proběhl přípitek a následně posezení při opékání špekáčků a ochutnávání dalších dobrot. Otec Petr, který byl obdarován mimo jiné i návštěvou ostatků svaté Zdislavy, nám přítomným jimi požehnal a taktéž i všechny pochoutky. Setkání bylo velmi příjemné, srdečné a pevně věříme, že jsme pana faráře aspoň trošku potěšili. Hezké, pohodové léto, Boží požehnání, ochranu Panny Marie a andělů strážných na všech cestách vám všem přejí 
manželé Dohnálkovi