pondělí 24. června 2019

Formace v rodině


V červenci budeme mluvit o formaci v rodině jako dalším aspektu misijní služby a poslání. Mše svatá za misijní dobrovolníky bude ve středu 3. července 2019 v 18.30.

Staň se katechetkou / katechetou ve farnosti

Milí farníci! V současné době máme dvě skvělé katechetky Pavlu Osvaldovou a Majku Sychrovou. Bylo by dobré řady katechetek posílit. Děti přibývají a budeme potřebovat stále více lidí, kteří budou ochotni se jim věnovat. Od října 2019 začíná další katechetický kurz. Nechce si ho někdo udělat? Vhodné jak pro studenty nebo i pro maminky s malými dětmi. Zeptejte se našich katechetek, kdy si kurz dělaly? Třeba je teď pro Tebe/Vás ten nejvhodnější okamžik.

o. Petr Polívka

Nejbližší kurz Katecheta brněnské diecéze se plánuje na období od října 2019 do května 2020. Plánované vyučovací termíny kurzu (soboty od 9 do 15 hodin): 5.10.; 19.10.; 23.11.; 7.12.2019; Rok 2020: 11.1.; 25.1.; 8.2.; 29.2.; 14.3.; 28.3.; 18.4.; 25.4., 16.5. a 30.5.2020. Přihlášky přijímáme do 22.9.2019 na adrese: Biskupství brněnské, Diecézní katechetické centrum, Petrov 5, 602 00 Brno. Přihláška je ke stažení zde.

sobota 22. června 2019

Šátek s obrázkem Ignáce

Děti, které donesou příští neděli krabičku se 43 kartičkami, které mohly získat během celého letošního školního roku, dostanou šátek s obrázkem Ignáce, který děti doprovází. Pokud někomu nějaká kartička schází může se pro ni stavit v sakristii, třeba ji tam ještě budeme mít.

Ohlášky 23. června 2019

Dnes je 12.neděle v mezidobí. 

Dnes je sbírka na bohoslovce.
Děkujeme všem, kteří pomohli při pravidelném úklidu kostela.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
čt: nez. památka sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve
pá: Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
so: Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů Je to doporučený svátek.
ne: 13. neděle v mezidobí

V pondělí na Slavnost sv. Jana Křtitele budeme mše svatá ráno v 6.00 hod. a mimořádně i večer v 18.30. 

V sobotu na Slavnost sv. Petra a Pavla bude mše svatá mimořádně ráno v 8.00 hod. a večer v 18.30. 

Děti, které donesou příští neděli krabičku se 43 kartičkami, které mohly získat během celého letošního školního roku, dostanou šátek s obrázkem Ignáce, který děti doprovází. Pokud někomu nějaká kartička schází může se pro ni stavit v sákristii, třeba ji tam ještě budeme mít. 

Letáček nedělní liturgie si můžete vzít vzadu na stolku. 

Hledáme lektory pro čtení při nedělních bohoslužbách. Můžete se zkusit zapisovat alespoň týden dopředu. Je to stejně důležitá služba ve farnosti jako třeba úklid kostela, fary, vyučování náboženství nebo vedení spolča pro děti. 

Naše iniciativa Projít farnost křížem a krážem a roznést úsměv chce být pozváním pro všechny rodiny z naší farnosti. Stačí se domluvit s kýmkoliv z nás a rádi vás navštívíme.

pátek 14. června 2019

Ohlášky 16.června 2019

Dnes je Slavnost Nejsvětější Trojice. 

V tomto týdnu si připomínáme:
st: Nez. památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa
čt: Slavnost Těla a Krve Páně.
       Je to doporučený svátek.
pá: Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
ne: 12. neděle v mezidobí 

Příští neděli bude v 9.30 první svaté přijímání dětí z naši farnosti. Prosíme, o modlitbu za tyto děti. 

Letáček nedělní liturgie si můžete vzít vzadu na stolku. 

Hledáme lektory pro čtení při nedělních bohoslužbách. Můžete se zkusit zapisovat alespoň týden dopředu. Je to stejně důležitá služba ve farnosti jako třeba úklid kostela, fary, vyučování náboženství nebo vedení spolča pro děti. 

Naše iniciativa Projít farnost křížem a krážem a roznést úsměv chce být pozváním pro všechny rodiny z naší farnosti. Stačí se domluvit s kýmkoliv z nás a rádi vás navštívíme. 

Od pondělí 17. června 2019 bude minimálně do konce srpna z technických důvodů uzavřen kostel sv. Maří Magdaleny v Brně (Masarykova ulice). V tomto období zde budou zrušeny obvyklé bohoslužby a některé budou přesunuty do kapucínského kostela Nalezení Svatého kříže v Brně (Kapucínské náměstí), a to takto: ve všední dny v 8.30 hodin, v neděli v 7.00 a v 8.30 hodin. Všechny večerní bohoslužby v 18.00 hodin jsou zrušeny. Od pondělí do soboty je možné se zúčastnit mše svaté v 7.00 hodin v kostele sv. Tomáše v Brně (Moravské náměstí). Stálá zpovědní služba a celodenní výstav Nejsvětější svátosti se budou do konce srpna konat v pracovní dny od 9.00 do 16.30 hodin také mimořádně v kostele Nalezení Svatého kříže v Brně (u kapucínů). 

Celostátní setkání animátorů bude v Chotěboři od 13. do 18. srpna. Více o akci a přihlašování na https://csa2019.signaly.cz.

Festival Kefasfest bude v prostorách bývalého kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicích o víkendu 21. – 23. 6. 2019.

sobota 8. června 2019

Posezení u ohně

Nenechte si ujít letošní posezení u ohně, který bude v sobotu 15. června 2019. Začneme ho mší svatou v 18.30. Pokud je to možné, dejte, prosím, vědět, že přijdete.  Bližší info.
o. Petr Polívka

Živé slovo jako evangelizační prostředek

Ve středu 12. června 2019 bude v 18.30 mše svatá za misijní dobrovolníky. Budeme mluvit o Živém slově jakožto účinném evangelizačním prostředku. Bližší info.

Nové číslo farního zpravodaje

Právě vychází nové číslo farního zpravodaje. Můžete si ho vzít vzadu v kostele na stolku a nebo do něho nahlédnout zde.

Ohlášky 9. června 2019

Dnes je Slavnost Seslání Ducha Svatého 

Dnes je sbírka na charitu.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Památka Panny Marie, Matky církve
út: Památka sv. Barnabáše, apoštola
čt: Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
ne: Slavnost Nejsvětější Trojice 

Dnes vychází nové číslo farního zpravodaje. Můžete si ho vzít vzadu na stolku a nebo se do něj podívat na webu farnosti. 

Letáček nedělní liturgie si můžete vzít vzadu na stolku. 

Živé slovo může být i dnes evangelizačním prostředkem, o tom budeme mluvit ve středu 12. června 2019 v 18.30 při mši za misijní dobrovolníky. 

Ve čtvrtek 13. června 2019 bude po mši svaté caa. 19.15 setkání biřmovaných v roce 2017. Nahlédneme spolu do starozákonní knihy Tobiáš. 

Přijďte posedět, popovídat si a vidět se v sobotu 15. června 2019, kdy bude posezení u ohně. Začneme ho mší svatou v 18.30. po skončení se přesuneme na farní zahradu. Svou účast potvrdě nejlépe do pátku 14. června, abychom podle toho nakoupili špekáčky, pečivo i nápoje. 

Hledáme lektory pro čtení při nedělních bohoslužbách. Můžete se zkusit zapisovat alespoň týden dopředu. Je to stejně důležitá služba ve farnosti jako třeba úklid kostela, fary, vyučování náboženství nebo vedení spolča pro děti. 

Naše iniciativa Projít farnost křížem a krážem a roznést úsměv chce být pozváním pro všechny rodiny z naší farnosti. Stačí se domluvit s kýmkoliv z nás a rádi vás navštívíme. 

Celostátní setkání animátorů je formační setkání pro ty, kteří se chtějí rozvíjet v oblasti práce s mládeží. Během setkání každý absolvuje dva workshopy, které pokrývají různá aktuální témata: společenství; média; grafika & vizuál; modlitba; evangelizace; hudba; selfmanagement; komunikace. Setkání proběhne v Chotěboři od 13. do 18. srpna. Více o akci a přihlašování na https://csa2019.signaly.cz.

Festival Kefasfest je křesťanský festival pro mládež s bohatým programem plným hudby, sportovních aktivit a kreativních workshopů. Program doplňují výstavy a přednášky na aktuální témata. Akce se uskuteční v prostorách bývalého kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicích o víkendu 21. – 23. 6. 2019. Hlavními hosty letošního ročníku jsou Raego, Pavel Helan a Dominika Gurbaľová, Michal Horák, Good Work, Envej, Irnis, Adonai a další. Nebojte se pozvat i své nevěřící kamarády a přijeďte si užít křesťanskou akci, která je otevřená všem lidem, kteří chtějí zažít festival s rodinnou atmosférou v jedinečném prostoru Rosa coeli. Více informací o festivalu a online vstupenky najdete na www.kefasfest.cz a na facebooku www.facebook.com/kefasfest.

sobota 1. června 2019

Svatodušní vigilie s lucernáriem

V sobotu 8. června 2019 Vás zveme do našeho kostela ke svatodušní vigilii, kterou začneme v 18.30 na nádvoří našeho kostela. Shromáždíme se u ohně, který požehnáme. Od ohně zapálíme velikonoční svíci a půjdeme průvodem do kostela. Budeme pokračovat bohoslužbou slova, při které zazní čtyři starozákonní čtení. Budeme se seznamovat s působením Ducha svatého v dějinách lidstva. Pak zazní epištola a evangelium. Po promluvě bude příležitost k obnově biřmovacích závazků a bohoslužbu slova zakončíme slavnostními svatodušními přímluvami. Po ní bude následovat bohoslužba oběti z texty z vigilie Seslání Ducha Svatého. Přijďte znovu zažít oheň a hukot v srdci.
o. Petr Polívka