čtvrtek 23. března 2017

Ohlášky 26. března 2017

Dnes je 4. neděle postní. 

V tomto týdnu si připomínáme:
ne: 5.neděle postní 

Příští neděli 2. dubna 2017 bude tučné spolčo pro děti. Děti se sejdou s Julčou a se Slávkou v 9.15 u klavíru a budou zpívat i při mši pro rodiny s dětmi. 

Křížová cesta bude v neděli a v pátek po večerní mši svaté. 

Ve čtvrtek 30.března 2017 bude od 19.15 setkání pastorační rady farnosti na faře. 

Farní tábor pro děti: Mise Tacepo bude v Charvátech u Olomouce. Bližší info a přihlášky jsou vzadu na stolku, na webu a u o. Petra nebo Zdislavy Sychrové.

neděle 19. března 2017

Pozvánka na víkend pro mládež z farnosti

Na konci března plánujeme víkend pro mládež z farnosti, za kterou se už od podzimu modlíme při našich bohoslužbách. Jde o mládež od caa. 14 let. V tomto věku je nejdůležitější o víře diskutovat a sdílet ji i se svými vrstevníky. Nebudou chybět hry, zajímavý film a i výlet do okolí.

sobota 18. března 2017

Rekviem za kardinála Miloslava Vlka v Brně

Brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle bude v úterý 21. března 2017 v 19.00 hodin sloužit v katedrále sv. Petra a Pavla rekviem za zesnulého kardinála Miloslava Vlka.

Mimořádné bohoslužby na Křenové

  V pondělí 20. března 2017 na Slavnost sv. Josefa bude mše svatá ráno v 6.00 hod. a mimořádně i večer v 18.30. Při večerní mši svaté bude zpívat chrámový sbor. 
  V sobotu 25. března 2017 na Slavnost Zvěstování Páně bude mše svatá mimořádně ráno v 8.00 hod. a večer v 18.30. Mše svatá bude i v léčebně ve 14.20.

Ohlášky 19. března 2017

Dnes je 3. neděle postní. 

Dnes je mimořádná sbírka na pokrytí nákladů na topení. 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie. 
Je to doporučený svátek.
so: Slavnost Zvěstování Páně
ne: 4.neděle postní 

Křížová cesta bude dnes večer po mši svaté v 18.30 a v pátek po mši svaté večer. Zapisovat na křížovou cestu se můžete v sákristii. 

Zítra v pondělí 20. března 2017 na Slavnost sv. Josefa bude mše svatá ráno v 6.00 hod. a mimořádně i večer v 18.30. Při večerní mši svaté bude zpívat chrámový sbor. 

Od pátku 24. března do neděle 26. března 2017 zveme mládež caa. 14 let na víkend pro mládež z naší farnosti, který se bude konat v Čučicích. Nebudou chybět hry, zajímavý film a také výlet do okolí. Bližší info a přihlásit se můžete u o. Petra. 

V sobotu 25. března 2017 na Slavnost Zvěstování Páně bude mše svatá i mimořádně v 8.00 hod. a večer v 18.30. Mše svatá bude i v léčebně ve 14.20. 

Ve čtvrtek 30.března 2017 bude od 19.15 setkání pastorační rady farnosti na faře. 

Farní tábor pro děti: Mise Tacepo bude v Charvátech u Olomouce. Bližší info a přihlášky jsou vzadu na stolku, na webu a u o. Petra nebo Zdislavy Sychrové.

úterý 14. března 2017

Křížová cesta nejen mládeže


Ve středu 22. března 2017 bude v 17.00 hod. Křížová cesta nejen mládeže. Sraz je u vchodu na Petrov a půjde se na Špilberk. Bližší info u Zdislavy Sychrové.

neděle 12. března 2017

Pověření k podávání svatého přijímání

Milí farníci! V neděli 12.3. 2017 při ranní mši svaté přijal náš farník Jiří Šťasta pověření k podávání svatého přijímání v naší farnosti a donášení svatého přijímání nemocným, a tak rozšířil řady našich akolytů.
o. Petr Polívka

sobota 11. března 2017

Situace mládeže na Křenové

   Od konce října se modlíme za mládež naší farnosti a za celostátní setkání mládeže v Olomouci. Na konci listopadu byla noční adorace pro a za mládež naší farnosti. Byly už dvě výpravy, jedna na Ekofarmu ke koníkům a oslíkům v Jalovém dvoře a druhá byla adventní ke kapličce Mitrovských poblíž Mariánského údolí. 
   Už asi všichni slyšeli, že jsem přesvědčen, že je možné z naší farnosti vyrazit se skupinkou 10 až 15 lidí na celostátní setkání mládeže v Olomouci. Možná se někdo diví, kde tu mládež chci vzít. Je tady, chodí k nám do kostela na bohoslužby, ale tak trochu roztroušeně. Dva přijdou na jednu mši a další tři na další. Byl bych rád, aby se stal zázrak a podařilo se nám tyto mladé dát dohromady. 
   Pro mladého člověka je důležité, aby nebyl sám, aby patřil do nějaké party, kde může o své víře diskutovat a sdílet ji i se svými vrstevníky. Snad každý sní o takovém spolču, ale to nevznikne samo od sebe a nebude fungovat samo od sebe. Je potřeba do něho i něco investovat a něco pro něj obětovat. Začíná to tím, že spolu něco prožijeme a pak se chceme vidět častěji a nechceme ponechávat náhodě, kdy nám to vyjde. Přesně to se nám povedlo na spolču pro děti. 
   Prvními záblesky naděje jsou pro mě jak dvě zmíněné výpravy, tak i závěr roku 2016, který jsme mohli s mladými strávit na věži kostela. Zdá se mi, že je pro nás jako farnost daleko jednodušší podpořit mládež finančně než v tomto stmelování. A to potřebují daleko víc. Potřebují slyšet: „Jeď tam, bude to bezva, bude se ti tam líbit. To ostatní taky zvládneš, neboj se. Jedu tam taky.“ 
   Takovou další podporou v tomto stmelování mládeže z naší farnosti by měl být víkend pro mládež z naší farnosti, který bude od pátku 24. března do neděle 26. března 2017 v Čučicích. Plánujeme i noční adoraci, která bude z pátku 12. května na sobotu 13. května 2017.
o. Petr Polívka

Nové číslo farního zpravodaje

Právě vychází nové číslo farního zpravodaje. Můžete si ho vyzvednout v kostela vzadu na stolku a nebo se do něj podívat zde.

Proč Velkopáteční obřady v 15 hodin?

   Milí farníci! Přemýšlel jsem, jaká má být naše odpověď na zavedení nového státního svátku na Velký pátek. Prosil jsem i o vyjádření pastorační rady a reakce byly rozdílné. Pár jich bylo pro, pár chtělo zůstat u původního času, další byli nerozhodní:-) 
   Je mi jasné, že pokud se týče skloubení Velkopátečních obřadů s rodinným životem, tak je praktičtější je mít na závěr dne a během dne si každý může dělat, co potřebuje, nemusí nic přerušovat a může někam vyrazit. 
   Z druhé strany vnímám zavedení nového státního svátku jako příležitost, dát tomu dni nový a hlubší význam než tomu doposud bylo možné. V sousedních zemích je naprosto samozřejmé, že Velkopáteční obřady začínají v 15.00 hodin, tedy v dobu, když Ježíš za nás z lásky obětoval svůj život. 
   Je mi jasné, že sami od sebe mě o něco takového nebudete prosit, ale věřím, že když nám Bůh touto společenskou okolností (zavedení státního svátku) dává možnost více slavit Velký pátek, tak bychom ji neměli propásnout. Myslím, že za zavedením nového státního svátku bylo víc, než jen nám zařídit jeden volný den navíc. 
 Berte to ode mě jako pozvání, aby se Velký pátek stal pro celou naši farnost duchovním dnem, aby Velkopáteční obřady byly o tomto dni něčím centrálním, jako je třeba v neděli nedělní bohoslužba. Přeji vám všem požehnanou a plodnou přípravu na letošní velikonoční svátky 
o. Petr Polívka