pátek 21. září 2018

Děti ze spolča se chystají na výlet

Tentokrát do Obyčtova u Žďáru nad Sázavou. Symbolem obce je želva. Najdeme ji jednak v krásném parku obce a i půdorys kostela Navštívení Panny Marie má tvar želvy. Víte proč? Pošlete děti na spolčo výlet a řeknou vám to:-)

Ohlášky 23.září 2018

Dnes je 25. neděle v mezidobí.
Dnes je sbírka do Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. 

V tomto týdnu si připomínáme:
st: nez. památka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků
čt: Památka sv. Vincence z Paula, kněze
pá: Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa
Je to doporučený svátek.
ne: 26. neděle v mezidobí 

Dnes bude po mši svaté první spolčo pro děti s Kristýnou a Luckou.

V předních lavicích byly nainstalované dva nové reproduktory. Mělo by tak být dosaženo větší slyšitelnosti v prvních lavicích jak u kazatelny, tak i u křtitelnici. Prosíme o zpětnou vazbu, zda to pomohlo a zda je tam máme nechat narvalo. 

V úterý 25. září 2018 bude večer po mši svaté caa. 19.15 setkání mladších biřmovaných v roce 2017. 

Ve středu 26. září 2018 po mši svaté večer caa. 19.15 zahájíme čtení starozákonní knihy Ester. Je možné dostávat povzbuzení k další četbě i mailem, stačí si napsat na mail: info(at)farnostkrenova.cz

Uzávěrka nové čísla farního zpravodaje je tento čtvrtek 27.září 2018. 

V pátek 28. září 2018 na Slavnost svatého Václava bude mimořádně mše svatá ráno v 8.00 hodin (ráno v 6.00 hodin nebude) a večer v 18.30. 

V sobotu 13. října 2018 bude spolčo výlet pro děti. Sraz bude v 7.30 na hlavním nádraží. Bližší info na nástěnce a na webu. 

Potřebujeme vyklidit koks ze sklepa fary, kdyby o něj někdo měl zájem, rádi mu ho nabídneme za odvoz. 

Ve čtvrtek 4. října 2018 v 19.00 hodin začíná podzimní kurz Alfa při kostele u jezuitů. Bližší info jsou na nástěnce.

úterý 18. září 2018

Instalace a natočení reproduktorů v prvních lavicích

Milí farníci! Dnes proběhla instalace dvou nových reproduktorů v našem kostele. Přidali jsme jeden reproduktor u křtitelnice a jeden u kazatelny a natočili jsme je přímo do prvních lavic. Měla by se tím zvýšit slyšitelnost. Máme je na testování a do poloviny října musíme rozhodnout, zda si je pořídíme. 
Mohu Vás poprosit, abyste si v těchto dnech vědomě sedali do prvních lavic a dávali nám zpětnou vazbu, zda je slyšitelnost dobrá?
Děkuji moc.

o. Petr Polívka

pondělí 17. září 2018

Spolčo pro děti opět pokračuje!

Drazí rodiče, tak jako v předchozích letech fungovalo spolčo pro děti, chceme také letos pokračovat v těchto setkáních. S dětmi hrajeme hry, zpíváme, vyrábíme a spojuje nás duchovní základ. Na Vaše děti se těší Anička, Kristýna a Lucka. Přijďte mezi nás! 
 Kristýna Šujanová

neděle 16. září 2018

Pozvání ke čtení starozákonní knihy Ester

Pojďme se seznámit s další starozákonní knihou. Kniha Ester má 10 kapitol a budeme ji věnovat sedm týdnů. Bude to opět vycházet na každý týden si přečíst jednu až dvě kapitoly. 
Setkání, která budou toto čtení doprovázet, mají být povzbuzením a motivací, abychom vytrvali až do 10. kapitoly. 
K dispozici bude kniha Ester ve
formátu A6, abyste ji mohli mít celou dobu u sebe a dělat si v ní poznámky. Můžete se zapojit i bez toho, že byste se těchto setkání účastnili.
Jen nám dejte vědět, že se projektu účastníte, abychom vám mohli posílat povzbuzení do další četby.
Začínáme ve středu 26. září 2018 a přihlásit se můžete na mailu polivka(at)schoenstatt-patres.org, pokud se budete chtít připojit a setkání se nemůžete zúčastnit.
o. Petr Polívka

pátek 14. září 2018

Potáborové setkání

Druhou neděli v září jsme se sešli po mši svaté na faře, abychom zavzpomínali na letošní farní tábor. Na všechny čekalo příjemné pohoštění, neboť každý z nás se snažil něčím přispět. A od té doby, co s námi jezdí jako kuchařka i Marcela, začíná se stávat milou tradicí, že na našich setkáních nechybí ani dort. Ten letošní byl s hlavou Auruse a byl výborný jako vždy. 
Hlavním důvodem našeho setkání bylo ale to, že jsme se těšili na fotky z tábora. Otec Petr připravil prezentaci a my jsme se tak na několik okamžiků mohli vrátit zpět do Larnie. Když skončilo promítání fotek, stočila se pozornost na Slávku. Slávka totiž odjíždí na rok do Bulharska, a tak jsme jí s dětmi na cestu zazpívali a dostala i dárek – tričko s otisky rukou dětí ze spolča. 
Nakonec jsme se ještě venku na památku všichni spolu vyfotili a pak už jsme se rozešli domů.

Tábor v Larnii

Sobotou 4.8. počínaje, sobotou 11.8. konče, probíhal dětský farní tábor ve Velkých Losinách, který se tentokrát nesl ve znamení Larnie - fiktivní země, zde žijí zvláštní tvorové a kde panuje diktatura zlovolného lorda Papalarda, který nutí zvířátka a ostatní tvory dřít se v jeho obrovských továrnách a pracovat do umoření. Kruté na to, jak nevině to začalo.
Děti totiž původně jeli do sanatoria, kde se měli zbavit zákeřné nemoci zvané Lenora. Však ji znáte, škodí pouze malým dětem a její účinky jsou mnohdy stále ještě neprobádané. Projevuje se však zvýšeným používáním tabletů, mobilních telefonů, počítačů a televizí u dětí, které si namísto toho raději mohou hrát venku s kamarády. Léčba měla dobré výsledky, šla však stranou, jakmile děti našli knihu s kouzelným zaříkávadlem, které je přeneslo do...
Larnie. Země mnoha překvapení. S mluvícími zvířátky, beruščími kříženci a hawaiskými hobity. Něco jí ale narušovalo. Pánem tu byl lord Papalardo, jemuž nikdy nic neuniklo a kterého měli dle proroctví zastavit synové a dcery Adama a Evy. Děti zde nebyly v bezpečí, bylo však jasné, že jedině ony mohly Papalarda zastavit. Dětem pomáhal Aurus, bájný lev, který přichází vždy, když je Larnie v nebezpečí. 
Děti však Auruse zradily a padly tak do moci hříchu. Aby je osvobodil, musel se bájný lev obětovat a vydal se do Papalardovi moci. Byl zastřelen a ponechán smrti. S čím ale Papalardo nepočítal, byla moc prastaré magie, pomocí které se vrátil a pomohl dětem v závěrečném střetu dobra se zlem, kdy padly poslední Papalardovi továrny a zachráněny poslední oběti jeho režimu. Nad Larnií znovu zavládl mír. Děti byly vyléčeny z Lenory a mohly se vrátit domů. 

Ohlášky 16.září 2018

Dnes je 24. neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
čt: Památka sv. Ondřeje Kim Taegŏna, Pavla Chŏng Hasanga a 101 druhů, mučedníků
pá: Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
ne: 25. neděle v mezidobí 

Hodina náboženství pro 7. a 8. ročník bude v úterý od 15.00 do 15.45 hod. 

Hodina náboženství pro děti po svatém přijímání bude ve čtvrtek od 16.30 do 17.15 

Hodina náboženství pro děti před svatým přijímáním bude ve čtvrtek od 16.30 do 17.15. 

Ve středu 19. září 2018 bude P. Ladislav Štefek slavit v 18.30 mší svatou na poděkování za 60 let života a po ní bude příležitost k setkání na faře.

V pátek 21.září 2018 bude večer po mši svaté pravidelný úklid kostela. Budeme vděčni za každého pomocníka.

Příští neděli 23. září bude první spolčo pro děti, které zahájíme mší svatou pro rodiny s dětmi v 9.30. Na děti se bude těšit Lucka, Kristýna a Anička. 

V úterý 25. září 2018 bude setkání mladších biřmovaných v roce 2017 od 19.15 na faře. 

Ve středu 26. září 2018 zahájíme čtení starozákonní knihy Ester. Od konce září do začátku prosince bychom ji rádi během sedmi setkání přečetli. Setkání budou probíhat od 19.15 do 20.15 na faře.

Uzávěrka nové čísla farního zpravodaje je ve čtvrtek 27.září 2018. Své příspěvky můžete posílat na mail zpravodaj.krenova(at)gmail.com.

Potřebujeme vyklidit uhlí (přesněji koks) ze suterénu fary, kdyby o koks někdo měl zájem, rádi mu ho nabídneme za odvoz. Potřebujeme také pomoci s nátěrem garáže. 

Příští neděli bude sbírka do Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Svým darem podpoříte službu kněží a život v naší diecézi. Více informací najdete na stránce

Je tu pozvánka na podzimní kurz Alfa, který začne 4. října 2018 v 19.00 hodin při kostele u jezuitů. Bliží info jsou na nástěnce.

Do 20. 9. 2018 je možné se přihlásit na roční kurz trvalé formace v rodinné pastoraci na Papežském institutu Jana Pavla II. v Římě s místem konání Vranov u Brna. Studovat mohou také rodiče (matky) s malými dětmi, neboť poslech přednášek je umožněn v celém areálu Duchovního centra, kde výuka a formace probíhá. Více informací a přihláška je na stránkách akademie.biskupstvi.cz. 

Biblický kurz Kniha Izaiáš a Markovo evangelium s biblisty Petrem Marečkem a Stanislavem Pacnerem bude na Biskupském gymnáziu v pěti večerních čtvrtečních setkáních se čtrnáctidenní periodicitou: 20. září, 4. a 18. října a 8. a 22. listopadu vždy od 17 hodin. 

Teologický kurz bude probíhat od října 2018 do května 2019 dle stanoveného rozvrhu (16 sobotních setkání, asi 1× za 14 dní, vždy cca od 9 do 15 hodin). Kurz je vhodný pro zájemce, kteří si chtějí upevnit nebo rozšířit své náboženské vzdělání. Přihlášky se podávají na Diecézním katechetickém centru nejpozději do 21. 9. 2018.

Co bylo náplní tábora?


Letošní letní tábor odehrávající se v termínu od 4.8. do 11.8. se odehrával na faře ve Velkých Losinách, která sloužila jako sanatorium pro děti nakažené nebezpečnou nemocí - Lenorou. Poměrně nudný pobyt mezi doktory a pečovateli se ale ukázal jako velké dobrodružství v tajemné zemi Larnii, kde spolu s rozličnými tvory bojovali proti nespravedlivé vládě zlého lorda Papalarda.

Děti si vyzkoušeli spoustu zajímavých věcí. Naučili se kouzelný tanec, který je přenesl do Larnie. Vypátrali únosce gepardice Lagemy. Setkali se s rodinou bobrů, kteří je nechali vyzkoušet všechny důležité lidské vlastnosti. Odvážně se vydali vstříc tmě plné příznaků během noční hry. Ve středu se vydali na celodenní výlet do Jeseníků a pokud vedoucí dobře počítali, vrátili se všechny.

Hry samozřejmě nebyly jedinou náplní tábora. Děti zde byly vedeny k modlitbě a úctě k Bohu. Pravidelně s nimi vedoucí diskutovali na téma jejich vztahu k víře. Nejen tímto způsobem se ale děti zapojovali do duchovního života tábora. S nadšením ministrovali a účastnili se mší svatých. Každý večer je ke spaní pak doprovázela večerní modlitba. V závěru celého táborového týdne si pak dokonce obnovili spolu s vedoucími svůj křestní slib.

Týden uběhl velmi rychle a to jak pro vedoucí tak pro děti. Zakončen byl velkou dětskou diskotékou, které se s nadšením zúčastnili i starší a vedoucí. Děti za svoji snahu dostali hmotné odměny. Z Velkých Losin si pak kromě zážitků a prožitých dobrodružství přinesli i vlastnoručně vyrobené svíce. Společně pak celé dobrodružství ukončili závěrečnou mší ve farním kostele na Křenové.
Alois Brzobohatý

Jak vypadaly naše předchozí tábory?

CHARVÁTY 2017sobota 8. září 2018

Ohlášky 9. září 2018

Dnes je 23. neděle v mezidobí. 

V tomto týdnu si připomínáme: 
st: nezávazná památka Jména Panny Marie
čt: Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve 
spá: Svátek Povýšení svatého kříže
so: Památka Panny Marie Bolestné
ne: 24. neděle v mezidobí 

Dnes odpoledne bude v Denisových sadech od 16.00 hod. benefiční koncert pro Bulharsko. Bliží info na plakátku. 

První hodina náboženství pro 7. ročník bude toto úterý 11.9. od 15.00 do 15.45 hod. 

Drazí farníci, přijměte pozvání na udělení svátosti křtu Marii Šťastové, které proběhne v tuto středu na svátek Jména Panny Marie při večerní mši svaté u nás v kostele. 

První hodina náboženství pro děti po svatém přijímání bude ve čtvrtek 13.9. od 16.30 do 17.15

První hodina náboženství pro děti před svatým přijímáním bude ve čtvrtek od 16.30 do 17.15. 

Je ještě poslední příležitost přihlásit se na přípravu na biřmování. Prosíme o přihlášení nejpozději do 14. září 2018. 

Kdyby ještě někdo měl zájem o přípravu na křest dospělých, prosíme o přihlášení nejpozději do 14.září 2018. 

Ve středu 19. září 2018 bude P. Ladislav Štefek slavit v 18.30 mší svatou na poděkování za 60 let života a po ní bude příležitost k setkání na faře. 

Potřebujeme vyklidit uhlí (přesněji koks) ze suterénu fary, kdyby o koks někdo měl zájem, rádi mu ho nabídneme za odvoz. Potřebujeme také pomoci s nátěrem garáže. Děkujeme.