sobota 2. prosince 2023

Ohlášky 3.prosince 2023

Dnes je 1. neděle adventní

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Nezávazná památka sv. Jana Damašského - kněze a učitele církve
st: Nezávazná památka sv. Mikuláše - biskupa
čt: Památka sv. Ambrože biskupa a učitele církve
pá: Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
so: Nezávazná památka sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina
ne: 2. neděle adventní 

Dnes je mimořádná sbírka na topení. Potřebujeme zaplatit ještě poslední letošní zálohu 103 000 Kč. Příští rok by ceny za topení měli být už o trochu nižší. 

V následujících dnech bude v našem kostele probíhat výměna rozvaděče a s tím je spojená i výměna elektrických kabelů po kostele. Středeční adorace bude v kapli zasnoubení Panny Marie a zpovídání v sákristii. Vstup bude venkovním vchodem do sakristie. Vstup na bohoslužby bude v úterý, ve středu a ve čtvrtek bočním vchodem od fary. Sledujte prosím web a cedule na dveřích kostela, tam budou aktuální informace. 

Dnes žehnáme adventní věnce při všech bohoslužbách. 

Dnes navštíví naši farnost svatý Mikuláš. Přijde na mši svatou pro rodiny s dětmi v 9.30. Po mši svaté bude spolčo pro mladší s Luckou a Jonášem na faře v sále. Rodiče mohou posedět v salónku a dát si něco na zahřátí. 

Doba adventní je tradičně spojena se slavením rorátů. Jsou to mše svaté ke cti Panny Marie konané zpravidla před rozedněním. U nás to jsou všechny ranní bohoslužby od pondělka do pátku. Mše svatá jen při svíčkách bude v pondělí v 6.00 hodin. 

V pondělí 4.prosince 2023 oslaví o. Zdeněk Králík 30 let kněžství, děkovná bohoslužba bude v úterý 5.prosince v 18.30 v našem kostele.

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Každý pátek je na závěr adorace v 10 hodin příležitost k modlitbě korunky k Božímu milosrdenství. 

V pátek 8.prosince se připojíme už podruhé k celosvětové Hodině modliteb za svět. Bude to příležitost ke společné modlitbě růžence, litanií, žalmu i tiché adoraci od 12 do 13 hodin. 

V pátek 8.prosince budeme slavit patrocinium (jmeniny) našeho kostela. Slavní mši svatou budeme slavit spolu s novým brněnským děkanem o. Vladimírem Záleským. Po ní bude příležitost k neformálnímu setkání na faře. Budeme vděčni za nachystání drobného pohoštění. Zájemci hlaste se u o. Petra. 

Chrámový sbor stále shání tenor, bas, alt či soprán. Zájemci přijďte se podívat na faru na nácvik v úterý v 19:30 v sále

středa 29. listopadu 2023

Patrocinium kostela


V pátek 8. prosince 2023 slavíme Slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie. Jde o patrocinium našeho kostela. Mše svatá bude ráno v 6:00 a večer v 18:30 slavnostní mše svatá s novým brněnským děkanem o. Vladimírem Záleským. Po ní bude příležitost k neformálnímu setkání na faře. 
o. Petr Polívka

Hodina modliteb za svět

V pátek 8. prosince 2023 se připojíme už podruhé k celosvětové Hodině modliteb za svět, která probíhá každý rok o slavnosti Neposkvrněného Početí Panny Marie od 12 do 13 hodin. Jde o hodinu, ve které je možné prosit za záchranu každého člověka, i za toho největšího darebáka. Je možné prosit za obrácení, pomoc i sílu pro jakékoliv úkoly, výzvy, se kterými se v životě musíme potýkat. Náš kostel bude v tuto dobu mimořádně otevřen. Bude příležitost ke společné modlitbě růžence, litanií, žalmu i k tiché adoraci.
o. Petr Polívka

pátek 24. listopadu 2023

Den farní mládeže

Tuto neděli začíná týden modliteb za mládež, který je přípravou na slavnost Ježíše Krista Krále, která bude 38. Světovým dnem mládeže v místních církvích. Budeme se modlit za mládež; babičky a dědečkové si mohou vzít vzadu na stolku žehnací modlitbu pro svá vnoučata. A příští neděli bude den farní mládeže, které zahájíme v 9.30 v našem kostele mládežnickou mši svatou. Písně ke mši svaté budeme cvičit od 9 hodin v kostele. Poté bude program na faře do 15 hodin. 
o. Petr Polívka

Ohlášky 26. listopadu 2023

Dnes je Slavnost Ježíše Krista Krále. 

V tomto týdnu si připomínáme:
čt: Svátek sv. Ondřeje apoštola
pá: Nezávazná památka sv. Edmunda Kampiána - kněze a mučedníka
ne: 1. neděle adventní 

  Dnes je den farní mládeže. Vzadu na stolku je žehnací modlitba pro vnoučata. Teď po mši svaté bude spolčo pro starší a pak budeme pokračovat sledováním filmu Božský Bruce. Předpokládaný konec je kolem 15 hodiny. 

 Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

 V sákristii je k zakoupení stolní kalendář na rok 2024

  Ve středu 29.listopadu pokračujeme v četbě druhé knihy královské. Čteme z druhé knihy kapitolu číslo 5 a 6. Začínáme v 19,15 na faře v sále. Všichni zájemci jsou srdečně zváni. 

 Každý pátek je na závěr adorace v 10 hodin příležitost k modlitbě korunky k Božímu milosrdenství. Vzadu na stolku budou kartičky se slovy modlitby a s číslem desátku 1 až 5. Bylo by pěkné, aby se každý desátek předmodlíval někdo jiný. 

 V pátek je první pátek v měsíci. Večer po mši svaté budou litanie, zásvětná modlitba a svátostné požehnání. 

 Příští neděli budeme žehnat adventní věnce při všech bohoslužbách. 

 Příští neděli 3. prosince navštíví naši farnost svatý Mikuláš. Přijde na mši svatou pro rodiny s dětmi v 9.30. Po mši svaté bude spolčo pro mladší s Luckou a Jonášem na faře v sále. Rodiče mohou posedět v salónku a dát si něco na zahřátí. 

 Příští neděli 3. prosince bude mimořádní sbírka na topení. Potřebujeme zaplatit ještě poslední letošní zálohu 103 000 Kč. Příští rok by ceny za topení měli být už o trochu nižší. 

 V pátek 8.prosince se připojíme už podruhé k celosvětové Hodině modliteb za svět. Bude to příležitost ke společné modlitbě růžence, litanií, žalmu i tiché adoraci od 12 do 13 hodin. 

 V pátek 8.prosince budeme slavit patrocinium (jmeniny) našeho kostela. Slavní mši svatou budeme slavit spolu s novým brněnským děkanem o. Vladimírem Záleským. Po ní bude příležitost k neformálnímu setkání na faře. Budeme vděčni za nachystání drobného pohoštění. Zájemci hlaste se u o. Petra. 

 Chrámový sbor stále shání tenor, bas, alt či soprán. Zájemci přijďte se podívat na faru na nácvik v úterý v 19:30 v sále.

sobota 18. listopadu 2023

Ohlášky 19.listopadu 2023

Dnes je 33. neděle v mezidobí

 Dnes je sbírka na sdělovací prostředky.

 V tomto týdnu si připomínáme:

út: Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
st: Památka sv. Cecílie panny a mučednice
čt: Nezávazná památka sv. Klementa I. - papeže a mučedníka, sv. Kolumbána - opata
pá: Památka sv. Ondřeje Dung-Laca a druhů kněze, mučedníků
so: Nezávazná památka sv. Kateřiny Alexandrijské - panny a mučednice
ne: Slavnost Ježíše Krista Krále 


Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

 V sákristii je k zakoupení stolní kalendář na rok 2024

 Tuto neděli začíná týden modliteb za mládež, který je přípravou na slavnost Ježíše Krista Krále, která bude 38. Světovým dnem mládeže v místních církvích. Budeme se modlit za mládež; babičky a dědečkové si mohou vzít vzadu na stolku žehnací modlitbu pro svá vnoučata. A příští neděli bude setkání farní mládeže, které zahájíme v 9.30 v našem kostele mládežnickou mši svatou. Písně ke mši svaté budeme cvičit od 9 hodin v kostele. Poté bude program na faře do 15 hodin. Bližší info na nástěnce a na webu. 

 Kolik tenorů je potřeba k výměně žárovky? Šest. Jeden se do toho pustí a pět jich říká: „Hmm, to je na něj příliš vysoko.“ V našem chrámovém pěveckém sboru nemáme tenora. Žárovky sice zpravidla vyměňovat nemusíme, ale posila by se nám hodila. Ať už je někdo tenor, bas, alt či soprán, přijďte na faru na nácvik chrámového sboru v úterý v 19:30 v sále

Chceš se stát Mikulášem pro dětský internát ve Vinohradivu na Ukrajině? Organizace Brno pro Ukrajinu ve spolupráci s Cestou naděje života chystá pro Vinohradivský internát pro chlapce se zdravotním a mentálním postižením Mikuláškou nadílku. Zapojit se můžete i vy. Přineste nachystaný Mikulášský balíček se sladkostmi, případně drobnými hračkami nebo jinými věcmi do kostela (nejpozději příští neděle 26. 11.). Balíček by měl být pro určitou věkovou kategorii chlapců (6 - 13 let, případně starší chlapci od 14 let). Následně budou balíčky dovezeny chlapcům do internátu.

sobota 11. listopadu 2023

Péče o naše nemocné

   Nemocní v naší farnosti si zaslouží, aby měli možnost přijmout svaté přijímání v době, kdy nemohou přijít na mši svatou. Ačkoliv tato možnost existuje již hodně let, tak zatím se nám tato péče o naše nemocné příliš nedaří. Zůstávají pro nemoc doma i několik týdnů, bez toho, že by k nim někdo přišel se svatým přijímáním. Většinou to zdůvodňují tím, že nechtějí nikomu dalšímu přidělávat práci, nemají uklizeno a nemají nic připraveného na pohoštění... To všechno není vůbec důležité a podstatné a ani to nikdo z těch, kdo mohou sv. přijímání přinést, neočekává! 
   Co chceme, je přinést nemocným živého Ježíše a s ním posilu v době nemoci. V současné době je nemocných, ke kterým akolyté nebo kněží docházejí, tak málo, že by se to dalo spočítat na prstech jedné ruky... 
Naše nemocné pravidelně navštěvují dva akolyté, a kromě toho je s o. Ladislavem rádi navštěvujeme a nabízíme i svátost smíření. 
   Nebojte se ozvat, rádi za Vámi přijdeme. Nabídněte, prosíme, tuto možnost i nemocným ve svém okolí. 
o. Petr Polívka

Nové číslo farního zpravodaje

 Vychází nové číslo zpravodaje. Můžete si ho vzít vzadu na stolku nebo se do něj podívat zde.

Ohlášky 12. listopadu 2023

Dnes je 32. neděle v mezidobí 

Děkujeme všem, kteří pomohli při pravidelném úklidu kostela.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Památka sv. Anežky České panny
st: Nezávazná památka sv. Alberta Velikého - biskupa a učitele církve
čt: Nezávazná památka sv. Markéty Skotské, sv. Gertrudy - panny
pá: Památka sv. Alžběty Uherské řeholnice
so: Nezávazná památka Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla
ne: 33. neděle v mezidobí 

Dnes vychází nové číslo farního zpravodaje. Může si ho vzít vzadu na stolku nebo se na něj podívat na webu farnosti. 

Na přání otce biskupa Pavla se sjednocujeme skrze postoje při mši svaté. Kartičky jsou na lavicích a na nástěnce. U nás se to liší pouze ve třech věcech. Sedneme si po přímluvách a doprovodíme obětní původ svým zpěvem. Postavíme se po přípravě obětních daru při slovech „Modlete se, aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu, Otci všemohoucímu a potom se postavíme po odpovědi na Tajemství víry. Jinak je to stejné, jak jsme doposud byli zvyklí. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8.30 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

V sákristii je k zakoupení stolní kalendář na rok 2024. 

Ve středu 15. listopadu pokračujeme v četbě druhé knihy královské. Čteme 3. a 4. kapitolu druhé knihy královské. Začátek je v 19.15 na faře v sále. 

V pátek 17. listopadu bude mše svatá v 8.00 hodin (v 6.00 hodin nebude) a večer v 18.30. Večer bude mše svatá za náš národ, pomodlíme se litanie k našim národním ochráncům, zazpíváme svatováclavských chorál a bude svátostné požehnání. 

Příští neděli bude sbírka na sdělovací prostředky

Od 19. do 25. listopadu proběhne týden modliteb za mládež. Tento týden je přípravou na slavnost Ježíše Krista Krále, která bude 38. Světovým dnem mládeže. Více info najdete ve farním zpravodaji.

Kolik tenorů je potřeba k výměně žárovky? Šest. Jeden se do toho pustí a pět jich říká: „Hmm, to je na něj příliš vysoko.“ V našem chrámovém pěveckém sboru nemáme tenora. Žárovky sice zpravidla vyměňovat nemusíme, ale posila by se nám hodila. Ať už je někdo tenor, bas, alt či soprán, přijďte na faru na nácvik chrámového sboru v úterý v 19:30 v sále.

sobota 4. listopadu 2023

Ohlášky 5. listopadu 2023

Dnes je 31. neděle v mezidobí

V tomto týdnu si připomínáme:
čt: Svátek Posvěcení lateránské baziliky
pá: Památka sv. Lva Velikého papeže a učitele církve
so: Památka sv. Martina biskupa
ne: 32. neděle v mezidobí 

Dnes bude v 9.30 mše svatá pro rodiny s dětmi a po ní bude spolčo pro mladší. Spolčo probíhá na faře v sále a končí ve 12 hodin. Rodiče dětí si mohou během spolča dát čaj, kávu v salónku a posedět spolu. 

Na přání otce biskupa Pavla se sjednocujeme skrze postoje při mši svaté. Kartičky jsou na lavicích a na nástěnce. U nás se to liší pouze ve třech věcech. Sedneme si po přímluvách a doprovodíme obětní původ svým zpěvem. Postavíme se po přípravě obětních daru při slovech „Modlete se, aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu, Otci všemohoucímu a potom se postavíme po odpovědi na Tajemství víry. Jinak je to stejné, jak jsme doposud byli zvyklí. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Od 25 října až do 8. listopadu je možné získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Za podmínek: návštěva hřbitova, modlitba za duše v očistci a modlitby Věřím, Otčenáš, Zdrávas a na úmysl papeže Františka a také přijmout svátost smíření a svaté přijímání. 

V pátek 10.listopadu bude po večerní mši svaté pravidelný úklid kostela. Bude vděčni za každého kdo si udělá čas a přijde pomoct. 

Příští neděli vyjde nové číslo farního zpravodaje. 

V sákristii je k zakoupení stolní kalendář na rok 2024.