sobota 25. ledna 2020

Ohlášky 26.ledna 2020

Dnes je 3.neděle v mezidobí a je to neděle Božího Slova. 

V tomto týdnu si připomínáme:
út: Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
pá: Památka sv. Jana Boska,kněze
ne: Svátek Uvedení Páně do chrámu 

Dnes bude po mši svaté pro rodiny s dětmi spolčo pro děti

Dnes žehnáme lektorům naší farnosti, vždycky po promluvě. 

Jsou ještě volná tři tajemství živého růžence. Přihlásit se můžete v sákristii nebo napsat mail. 

Příští neděli vyjde nové číslo farního zpravodaje. 

Příští neděli 2. února 2020 budou modlitby za náš národ. Začneme je modlitbou růžence v 18.00 hod, bude následovat mše svatá a po ní budou litanie k našim národním ochráncům. 

Chtěli byste navštívit hrad Lemberk a baziliku v Jablonném v Podještědí, místa působení svaté Zdislavy. Chtěli byste slavit mši svatou v kapli Ducha svatého na zámku Lemberk. Napište se, prosím, vzadu na stolku. Podle počtu přihlášených se pak domluvíme, jak by se jelo a na jak dlouho i kdy by se jelo. Napište se, prosím, do neděle 9.února 2020 a pak uděláme setkání, kde se konkrétně domluvíme, co by šlo a bylo možné. 

V neděli 9.února 2020 budeme při svaté v 9.30 udělovat pomazání nemocných. Přihlásit se můžete vzadu na stolku.

sobota 18. ledna 2020

Ohlášky 19.ledna 2020

Dnes je 2.neděle v mezidobí. 

Děkujeme všem, kteří pomohli s úklidem kostela, stromků a Betléma po vánočních svátcích.

V tomto týdnu si připomínáme:
út: Památka sv. Anežky, panny a mučednice
pá: Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
so: Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola.
ne: 3.neděle v mezidobí 

Jsou ještě volná tři tajemství živého růžence. Přihlásit se můžete v sákristii nebo napsat mail.

Zapojte se do čtení starozákonní knihy Samuel. Poznejte blíže dějiny izraelského národa a jejich prvních králů. První setkání bude ve středu 22.ledna v 19.15 na faře. Čteme první dvě kapitoly. Sešitky s tímto starozákonním textem jsou k dispozici v sakristii. 

Ve čtvrtek 23. ledna 2020 je uzávěrka nového čísla farního zpravodaje. Své příspěvky můžete posílat na adresu: zpravodaj.krenova(at)gmail.com. 

Příští neděli budeme slavit neděli Božího slova. Při každé bohoslužbě budeme žehnat těm, kdo se v naší farnosti zapojili do lektorské služby. 

Chtěli byste navštívit hrad Lemberk a baziliku v Jablonném v Podještědí, místa působení svaté Zdislavy. Chtěli byste slavit mši svatou v kapli Ducha svatého na zámku Lemberk. Napište se, prosím, vzadu na stolku. Podle počtu přihlášených se pak domluvíme, jak by se jelo a na jak dlouho i kdy by se jelo. Napište se, prosím, do neděle 9.února 2020 a pak uděláme setkání, kde se konkrétně domluvíme, co by šlo a bylo možné.

sobota 11. ledna 2020

Ohlášky 12.ledna 2020

Dnes je Svátek Křtu Páně. 

V tomto týdnu si připomínáme:
pá: Památka sv. Antonína, opata
so: Památky Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
ne: 2.neděle v mezidobí 

Nebojte se živého růžence. Máme ještě pět volných tajemství. Zapsat se můžete na webu nebo v sakristii. 

Pojďme poděkovat za místo modlitby, bohoslužby a setkání s Bohem i s lidmi. V sobotu 18.ledna 2020 slavíme 106.výročí posvěcení našeho kostela. Mše svatá bude mimořádně ráno v 8,00 hod. a večer v 18.30. 

Zapojte se do čtení starozákonní knihy Samuel. Poznejte blíže dějiny izraelského národa a jejich prvních králů. První setkání bude ve středu 22.ledna v 19.15 na faře. Čteme první dvě kapitoly. Sešitky s tímto starozákonním textem budou k dispozici od pátku 17.ledna 2020 v sakristii. 

Ve čtvrtek 23. ledna 2020 je uzávěrka nového čísla farního zpravodaje. Své příspěvky můžete posílat na adresu: zpravodaj.krenova(at)gmail.com.

pátek 10. ledna 2020

106.narozeniny


V sobotu 18.ledna 2020 zveme k oslavě narozenin našeho kostela a farního společenství. Mše svatá bude v 8.00 a v 18.30 hod.Všichni jsou srdečně zváni! Pojďme poděkovat za místo modlitby, bohoslužby a setkání s Bohem i s lidmi.

Čtení první knihy Samuelovy

Od ledna do poloviny května se můžete přidat ke čtení další starozákonní knihy. Tentokrát se budeme zabývat dějinami Izraelského národa, do kterých nám dá nahlédnout kniha Samuelova. První část této první knihy bychom chtěli přečíst na jaře a druhou na podzim. Vychází to zase přečíst si 2 kapitoly na jedno setkání. První dvě kapitoly si můžete nachystat na první setkání, které bude ve středu 22.ledna 2020. Sešitky s tímto starozákonním textem budou k dispozici od pátku 17.ledna 2020 v sákristii.

sobota 4. ledna 2020

Ohlášky 5. ledna 2020

Dnes je 2. neděle po Narození Páně. 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Slavnost Zjevení Páně.
Je to doporučený svátek.
ne: Svátek Křtu Páně 

Dnes je tříkrálová sbírka v naší farnosti. 

Na Slavnost Zjevení Páně 6. ledna 2020 bude mše svatá v 6.00 hod. a mimořádně i večer v 18.30.

Jak funguje živý růženec v naší farnosti? Můžete se napsat na jeden volný desátek v sakristii nebo na webu. Modlit se ho můžete denně po dobu jednoho roku. K 8.12.2020 (patrocinium kostela) se můžete rozhodnout, zda budete pokračovat i v dalším roce. Je možné se zkusit zapojit. Zkusit to. Říká se, že za vyzkoušení se nic nedá a naší farnosti pomůže každá modlitba!

V sobotu 18.ledna 2020 slavíme 106.výročí posvěcení našeho kostela. Mše svatá bude mimořádně ráno v 8,00 hod. a večer v 18.30. 

Ve čtvrtek 23. ledna 2020 je uzávěrka nového čísla farního zpravodaje. Své příspěvky můžete posílat na adresu: zpravodaj.krenova(at)gmail.com.

středa 1. ledna 2020

Máš vztah k naší farnosti?

Máš vztah k naší farnosti. Zapoj se do modlitby živého růžence. Stačí se pomodlit jeden desátek denně, to jsou 3 minuty denně.

Pokud máš zájem se zapojit napiš na mail:
polivka(a)schoenstatt-patres.org

Bylo by pěkné, aby se zapojili všechny generace, i děti a mládež z naší farnosti. o. Petr Polívka

sobota 28. prosince 2019

Ohlášky 29.prosince 2019

Dnes je Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa.

V tomto týdnu si připomínáme:
st: Slavnost Matky Boží Panny Marie. 
Je to zasvěcený svátek.
čt: Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského

pá: Památka Nejsvětější jména Ježíš
Je to první pátek v měsíci.
ne: 2. neděle po Narození Páně


Silvestrovská děkovná bohoslužba bude v úterý 31.prosince 2019 v 16.00 hodin. Bude i ranní mše svatá v 6.00 hod.

Na Slavnost Matky Boží Panny Marie budou mše svaté v 8.00; 9.30; 11.00 a 18.30.

Zpovídání před prvním pátkem bude ve čtvrtek od 17.30 do 19.00 hod a v pátek dopoledne od 8.00 do 10.00 hod. a večer od 17.30 do 20.00 hod.

Adorace na první pátek bude ráno od 8.00 do 10.00 hod. a večer po mši svaté do 20 hod.

Modlíte se růženec nebo byste to chtěli zkusit? Od ledna bychom rádi darovali Panně Marii na Křenové čtvrtou růži živého růžence. Zatím projevilo zájem šest našich farníků. Potřebovali bychom jich ještě 14. Znamená to tři minuty denně darovat Panně Marii, Bohu i naší farnosti. Nebojte se a přihlaste se v sákristii nebo mailem na info(at)farnostkrenova.cz .

V naší zemi vzniká nová iniciativa modlitby za náš národ, jejímž cílem je národ sjednotit, duchovně podpořit ve hledání a následování Boží vůle a jenž by měla připomenout nezastupitelnost Boha, jako základu naší společnosti a našeho života. První modlitba za náš národ bude 3.ledna 2020 od 18 hod. v našem kostele. Bude se skládat z modlitby růžence za obnovu mariánského sloupu v Praze, pak bude mše svatá, která bude zakončená litaniemi k našim českým národním patronům.

Tříkrálová sbírka v naší farnosti bude 4. a 5 ledna 2020. V sobotu budou chodit jako tříkráloví koledníci skauti a v neděli děti ze spolča.

Na Slavnost Zjevení Páně 6. ledna 2020 bude mše svatá v 6.00 hod. a mimořádně i večer v 18.30.

pátek 27. prosince 2019

Modlitby za národ

Milí farníci! V naší zemi vzniká nová iniciativa modlitby za náš národ, jejímž cílem je národ sjednotit, duchovně podpořit ve hledání a následování Boží vůle a jenž by měla připomenout nezastupitelnost Boha, jako základu naší společnosti a našeho života.
V naší farnosti se už modlíme za obnovu mariánského sloupu v Praze od roku 2015 každý třetí den v měsíci. Obě modlitby spolu úzce souvisí, a proto bychom od ledna chtěli dále pokračovat v modlitbě růžence za obnovu mariánského sloupu v Praze, po které bude následovat mše svatá za náš národ, kterou zakončíme litaniemi k našimi českým národním patronům. První modlitba za náš národ bude 3.ledna 2020 od 18 hod. v našem kostele.

Modlíte se růženec nebo byste to chtěli zkusit?

Milí farníci! Od ledna bychom rádi darovali Panně Marii na Křenové čtvrtou růži živého růžence. Zatím projevilo zájem šest našich farníků. Potřebovali bychom jich ještě 14. Znamená to tři minuty denně darovat Panně Marii, Bohu i naší farnosti. Nebojte se a přihlaste se v sákristii nebo mailem na info(at)farnostkrenova.cz .