pátek 24. září 2021

Ohlášky 26.září 2021

Dnes je 26.neděle v mezidobí

V tomto týdnu si připomínáme:
po: památka sv. Vincence z Pauly, kněze
út: Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa
st: svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
čt: památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
pá: památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
so: památka svatých andělů strážných
ne: 27. neděle v mezidobí 

Dnes vychází nové číslo farního zpravodaje

Potáborové setkání bude příští neděli 3.října 2021, které začneme mší svatou v 9.30 a po ní bude setkání pokračovat na faře. Všichni jsou srdečně zváni. 

Ve středu na slavnost sv. Václava bude mše svatá až ráno v 8.00 hodin a večer v 18.30. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Ve středu 29.září 2021 pokračujeme po večerní mši svaté caa. 19,15 v četbě starozákonní knihy Samuel. Čteme 17. a 18.kapitolu. 

V pátek je první pátek v měsíci. Večer se pomodlíme litanie k nejsvětějšímu srdci Ježíšovu i zásvětnou modlitbu. 

V sakristii je možné zapisovat na mše svaté do konce roku 2021. 

V neděli 10.října 2021 bude při mši svaté v 9.30 udělovat biskup Pavel Konzbul svátost biřmování devíti našim farníkům.

neděle 19. září 2021

Pouť mládeže do Jablonného v Podještědí

   Koncem měsíce srpna se uskutečnila pouť s mládeží z farnosti Křenová. Tato skupinka se skládala z již biřmovanými i s mládeží, která si prochází přípravou biřmování. Na biřmování se můžeme těšit na podzim. Naše pouť proběhla v malebném městečku na severu Čech v Jablonném v Podještědí. Cesta probíhala hladce i přes velkou vzdálenost a četné přestupy díky dobře naladěné partě. 
 Po příjezdu jsme byli ubytovaní v místním klášteře u milých sestřiček a bratrů Dominikánů. Byli pro nás přichystané útulné pokojíčky i s kuchyňkou a jídelnou. Po ubytování jsme se vydali k nedaleké studánce svaté Zdislavy. Místo má krásnou atmosféru jako i celá bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy. Každý den jsme zakončili modlitbou nebo mší svatou u hrobu svaté Zdislavy. 
 Druhý den proběhla vycházka k historickému hradu Lemberk, jehož prohlídka byla velice poutavá a měli jsme i možnost slavit mši v místní kapli. Také jsme prodiskutovali různá témata díky hře “Boží karty”. Následující den nás čekal výlet na Janovické Poustevny. Počasí nám přálo, i přestože nás měli zastihnout deště. Po výletě nás čekala komentovaná prohlídka kláštera, baziliky i jejího podzemí. Den jsme zakončili opékáním špekáčků a příjemnou zábavou. 
 Poslední den jsme započali mší svatou a následovala cesta zpět do Brna. Pouť nás duchovně obohatila a těšíme se na další akce s farností Křenová. Tímto bychom chtěli i poděkovat otci Petrovi za skvělou organizaci a vstřícnost. Velké dík také patří sestrám za pohoštění a ochotu během celé poutě. 
 Lukáš Gábor s Luckou Osvaldovou

Záchrana planety Xandar - farní tábor 2021

V sobotu 7. srpna se 31 odvážných strážců vydalo zachránit planetu Xandar před zničením. Po přistání na Xandaru, museli nejprve projít kontrolou, při které jim byla zkontrolována víza, místo ubytování a totožnost. Po seznámení s Xandariánci jsme si poslechli pravidla pobytu, a protože jsou místní obyvatelé dost velcí perfekcionisté, každý den jsme dodržovali přesně stanovený denní režim. 
 Každé ráno nám začalo krásným kytarovým budíčkem, o který se nám postarala Káťa s Aničkou. Následovala rozcvička, při které strážce nikdo nešetřil a ti se díky tomu pořádně probudily na ranní modlitbu. Tu jsme vždy začali písničkou a poté jsme děkovali Pánu Bohu za nový den, do kterého jsme se právě probudili. Otec Petr modlitbu předříkal a my jsme ji opakovali. Všichni se soustředili a uvědomovali si tak naplno svá slova. Každé dopoledne jsme si také poslechli příběh, který nám otec Petr přečetl, a který byl příkladem nějaké lidské vlastnosti, např. soudržnosti či poctivosti. Následně jsme s dětmi v jednotlivých skupinkách vymýšleli odpovědi na předem stanovené otázky a všechny naše nápady si nakonec odprezentovali. Musím říct, že se děti velmi snažily a odpovídaly na otázky uvědoměle, svědomitě a zapojily se i ti nejmenší! 
 Před obědem jsme měli odlišný dopolední program. Stavěli jsme vesmírné lodě, vymýšleli pokřiky, navštívili školu kryloriánských dovedností, nebo jsme pomohli s úklidem fary a okolí. Naopak odpolední program, který navazoval na polední klid, jsme věnovali získání orbu a záchraně Xandaru. Každý den jsme museli se strážci překonávat nástrahy a výzvy, které byly občas nesnadné. 
 Hned v neděli na nás čekal první úkol, a to útěk z vězení. Strážci se museli vypořádat s vězeňskou mafií, zneškodnit nepřátele a vyhnout se laserům. V pondělí jsme se vydali hledat ztracený orb, který nám přes noc někdo odcizil. Stopy vedly ke Sběrateli, který orb skutečně měl, ale byl ochoten ho pouze vyměnit. 
Museli jsme proto odletět na planetu Kvasar 2034, kde právě probíhal vesmírný veletrh, na kterém jsme pro Sběratele museli sehnat Intergalaktickou křišťálovou kouli. Když jsme ji na veletrhu po dlouhém pátrání našli a získali, objevila se další výzva. Při zpáteční cestě se nám poškodilo čidlo lodi. 
Museli jsme tedy nouzově přistát a lodě opravit, protože bylo velmi nebezpečné s nimi letět dál. To nás však zdrželo natolik, že jsme místo rychlé výměny Intergalaktické křišťálové koule za orb, našli vážně raněného Sběratele bez orbu. Čas nás tlačil, Sběratel byl zraněný a otázka kde je orb byla pokládána čím dál častěji. V tuhle chvíli bylo nejdůležitější držet za jeden provaz, a hlavně se nevzdát! Spojením všech našich sil, jsme v pátek konečně orb našli a naše mise na planetě Xandar byla u konce. 
V průběhu týdne jsme se také vydali na výlet do nedalekého Ronova, kde jsme mohli slavit mši svatou v krásné kapli sv. Antonína Paduánského. Cestou jsme hráli hry a užili si plno legrace. Večer jsme stihli i táborák, stezku odvahy, návštěvu kasina na Kvasaru 2034 či plnit úkoly ve formě galabobů. Získat galaboba nebylo vůbec jednoduché, ne však nemožné, a protože jsou strážci šikovní a odhodlaní, pustili se do plnění úkolů hned po jejich zadání. Celý den jsme poté společně ukončili večerní modlitbou, při které jsme poděkovali za uplynulý den a nesmíme zapomenout ani na mši svatou, kterou jsme vždy slavili ve farní kapli. 
Na závěr bych ještě jednou chtěla moc poděkovat všem vedoucím za věnování se dětem i přes občasné vyčerpání, kuchařkám za každodenní starost o malé i velké táborníky, otci Petrovi za záštitu tábora a nakonec dětem, bez kterých by to vůbec nešlo a také za energii, kterou nám vraceli. Myslím, že jsme si tábor všichni moc užili a už teď se těšíme na další!
Kristýna Šujanovásobota 18. září 2021

Ohlášky 19.září 2021

Dnes je 25.neděle v mezidobí 
Děkujeme všem, kteří pomohli při pravidelném úklidu kostela. 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků
út: svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
st: památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
ne: 26. neděle v mezidobí 

Dnes bude po mši svaté pro rodiny s dětmi spolčo pro děti

V sakristie je možné zapisovat na mše svaté do konce roku 2021. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Příští neděli vyjde nové číslo farního zpravodaje

Ve středu 22.září 2021 budeme po večerní mši svaté caa. 19,15 pokračovat v četbě starozákonní knihy Samuel. První setkání bude věnováno připomenutí příběhu, který se odehrává v prvních 16 kapitolách.

V pátek 24.září bude v 9:30 hodin requiem v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně, při kterém poděkujeme za život a dílo emeriního pomocného biskupa Mons. ThDr. Petra Esterky. 

Potáborové setkání bude v neděli 3.října 2021, které začneme mší svatou v 9.30 a po ní bude setkání pokračovat na faře. Všichni jsou srdečně zváni. 

V neděli 10.října 2021 bude při mši svaté v 9.30 udělovat biskup Pavel Konzbul svátost biřmování devíti našim farníkům.

úterý 14. září 2021

Smutná zpráva

Milí farníci! V neděli 12.září 2021 zemřel náš farník Pavel Šťasta. Rozloučíme se s ním při mši svaté v kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie na Křenové tento čtvrtek 16.září 2021 ve 13.30. Vzpomeňte si na něj, prosím, v modlitbě a při mši svaté. Zde se může podívat na jeho úmrtní oznámení

o. Petr Polívka

sobota 11. září 2021

Chce číst čtení

 Milí farníci! Chcete číst v neděli čtení. Můžete si ho zde zarezervovat.

Ohlášky 12.září 2021

Dnes je 24.neděle v mezidobí 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
út: svátek Povýšení svatého Kříže
st: památka Panny Marie Bolestné
čt: nezávazná památka sv. Ludmily, mučednice
pá: nez. památka sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků
ne: 25. neděle v mezidobí 

Vzadu na stolku jsou přihlášky do náboženství. Vyplněné přihlášky odevzdávejme, prosím, do neděle 12.září 2021. Vyučovací den je čtvrtek a první hodina bude ve čtvrtek 16.září v 16.30.

V letošním školním roce bude probíhat příprava na první svaté přijímání v rámci hodin náboženství. Bližší info u o. Petra. 

V sakristie je možné zapisovat na mše svaté do konce roku 2021. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Mše svaté v sobotu jsou opět podle obvyklého pořadu bohoslužeb tzn. ve 14.20 v psychiatrické nemocnici a večer v 18.30 v kostele na Křenové. 

Připravujeme nové číslo farního zpravodaje. Uzávěrka je ve čtvrtek 16.září 2021. 

Ve čtvrtek 16.září 2021 v 18.30 budeme pokračovat v modlitbách za náš národ. Tentokrát se blíže seznámíme s naší českou národní ochránkyní sv. Ludmilou. 

V pátek 17.září bude pravidelný úklid kostela. Budeme vděčni za každého, kdo přijde pomoct. Uvítali bychom i mladší pomocníky. 

Příští neděli 19.září 2021 bude spolčo pro děti, které začneme mší svatou v 9.30. 

Ve středu 22.září 2021 budeme po večerní mši svaté caa. 19,15 pokračovat v četbě starozákonní knihy Samuel. První setkání bude věnováno připomenutí příběhu, který se odehrává v prvních 16 kapitolách.

Potáborové setkání bude v neděli 3.října 2021, které začneme mší svatou v 9.30 a po ní bude setkání pokračovat na faře. Všichni jsou srdečně zváni. 

V neděli 10.října 2021 bude při mši svaté v 9.30 udělovat biskup Pavel Konzbul svátost biřmování devíti našim farníkům.

pátek 10. září 2021

Mše svaté v sobotu

 Mše svaté v sobotu jsou opět podle obvyklého pořadu bohoslužeb tzn. ve 14.20 v psychiatrické nemocnici a večer v 18.30 v kostele na Křenové.

sobota 4. září 2021

Přihlašování na neformální setkání s akademickým sochařem Petrem Váňou

 Zde se můžete přihlašovat na neformální setkání se sochařem Petrem Váňou. Další info zde.

Ohlášky 5.září 2021

Dnes je 23.neděle v mezidobí

V tomto týdnu si připomínáme:
út: nezávazná památka sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka
st: svátek Narození Panny Marie
čt: nezávazná památka sv. Petra Klavera, kněze
pá: nezávazná památka bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka
ne: 24. neděle v mezidobí 

Dnes bude po mši sv. pro rodiny s dětmi první spolčo pro děti

Děti si dnes mohou přijít pro první kartičky k nedělním evangeliím, které budou sbírat v letošním školním roce. Sbíráním kartiček dětem vznikne hra „Špinavý kluk“. Jak už název napovídá, hraje se stejně jako Černý Petr. Také je možné poskládat si krabičku, určenou k ukládání karet. Dále dětem postupně vzniká obrázek na záložce. Po doplnění všech dílků část záložky odstřihnou a přinesou do kostela, kde bude čekat odměna. 

Ve středu 8.září 2021 zveme na přednášku sochaře Petra Váni, kterou dokončí příběh mariánského sloupu v Praze a po ní bude děkovná bohoslužba. Po bohoslužbě bude možnost neformálního setkání, na které prosíme o přihlášení do neděle 5.září 2021. 

Vzadu na stolku jsou přihlášky do náboženství. Vyplněné přihlášky odevzdávejme, prosím, do neděle 12.září 2021. Vyučovací den je čtvrtek a první hodina bude ve čtvrtek 16.září v 16.30. 

V letošním školním roce bude probíhat příprava na první svaté přijímání v rámci hodin náboženství. Bližší info u o. Petra. 

V sakristie je možné zapisovat na mše svaté do konce roku 2021

Ve středu mimořádně nebude příležitost k soukromé adoraci a přijetí svatosti smíření. Bude přednáška akademického sochaře Petra Váni. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Svátostné manželství si 11. září v 11 hod u sv. Martina v Třebíči udělí: Josef Kratochvíl, * 1975, z Brna a Jana Ondráková *1978, z Třebíče. Pokud je někomu známa překážka tohoto zamýšleného manželství, je povinen ji oznámit duchovnímu správci. 

Od soboty 11.září 2021 budou opět mše sv. v psychiatrické nemocnici ve 14.20. Ranní mše svaté v 8 hodin už nebudou. Ke vstupu do areálu nemocnice je potřeba se prokázat certifikátem o očkování nebo negativním testem. 

Připravujeme nové číslo farního zpravodaje. Uzávěrka je ve čtvrtek 16.září 2021. 

Ve čtvrtek 16.září 2021 v 18.30 budeme pokračovat v modlitbách za náš národ. Tentokrát se blíže seznámíme s naší českou národní ochránkyní sv. Ludmilou. 

Ve středu 22.září 2021 budeme po večerní mši svaté caa. 19,15 pokračovat v četbě starozákonní knihy Samuel. První setkání bude věnováno připomenutí příběhu, který se odehrává v prvních 16 kapitolách. 

Potáborové setkání bude v neděli 3.října 2021, které začneme mší svatou v 9.30 a po ní bude setkání pokračovat na faře. Všichni jsou srdečně zváni. 

V neděli 10.října 2021 bude při mši svaté v 9.30 udělovat biskup Pavel Konzbul svátost biřmování devíti našim farníkům.