sobota 23. září 2023

Ohlášky 24.září 2023

Dnes je 25.neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
út: sv. Kosmy a Damiána, mučedníků
st: památka sv. Vincence z Pauly, kněze
čt: Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona našeho národa
pá: svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
so: památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
ne: 26.neděle v mezidobí 

Dnes je mimořádná sbírka na zaplacení příspěvku farnosti diecézi za rok 2023. Máme 33 donátorů, kteří už věnovali příspěvek 50 600 Kč, zbývá nám uhradit 80 945 Kč. Jde o peníze, kterou jsou učeny na kněze a pastoraci v brněnské diecézi. Budeme vděčny za všechny, hlavně malé dárce. 

Dnes je potáborové setkání po mši svaté v 9.30. 

Na slavnost sv. Václava bude mše svatá ráno v 8 hodin (v 6 hodin nebude) a večer v 18.30. Je to doporučený svátek. 

Na přání otce biskupa Pavla se sjednocujeme skrze postoje při mši svaté. Kartičky jsou na lavicích a na nástěnce. U nás se to liší pouze ve dvou věcech. Postavíme se po přípravě obětních daru při slovech „Modlete se, bratři a sestry, aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu, Otci všemohoucímu a potom se postavíme po odpovědi na Tajemství víry. Jinak je to stejné, jak jsme doposud byli zvyklí. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Farnost Brno- Židenice si bude připomínat 70 let vzniku farnosti od 28.9. do konce října. Program oslav je na plakátku a všichni jste srdečně zváni.

neděle 17. září 2023

Po stopách Sherlocka Holmese - farní tábor 2023

   V sobotu 12. srpna vyrazilo po bohoslužbě v našem kostele 34 malých detektivů společně se 6 vedoucími a o. Petrem Polívkou do Londýna (Osové Bítýšky). Dostali jsme tam totiž pozvání od slavného londýnského detektiva Sherlocka Holmese, který nás požádal o pomoc. Po společném obědě byly děti seznámeny s případem. Jednalo se o vraždu a s ní související krádeží tajných dokumentů. Děti si ve skupinkách založily své detektivní kanceláře a s nadšením se vrhly do řešení případu. 

   Náplní druhého táborového dne bylo, kromě nedělní mše svaté a témátka se scénkou Kiki a Maki, také prohledání místa činu. Úkolem mladších detektivů bylo zjistit, kudy jel vlak, ze kterého byla oběť údajně vyhozena. Starší měli za úkol najít v ulicích Bítýšky podobu jednoho z podezřelých. Večer pak byla možnost jít se proběhnout a vykoupat v nedalekém rybníku. 
 Pondělní dopoledne nás po témátku čekaly detektivní workshopy, tedy nácvik dovedností, které by se nám jako detektivům mohly při honbě za pachatelem hodit. Konkrétně si děti mohly vybrat mezi výrobou dalekohledu, výrobou detektivních zápisníčků, identifikací pachatele (kreslení portrétu podle zadání) a stopování pachatele (překonávání překážkové dráhy). Odpoledne jsme se seznámili s dalšími svědky činu a vydali se na okraj Londýna vypátrat gang místních zločinců. Po jejich identifikaci se ale ukázalo, že s naším případem nemají nic společného. Večer jsme si pak užili opékání špekáčků u táboráku. 
   Čtvrtý táborový den byl na programu výlet. Z Osové Bítýšky jsme vlakem vycestovali do Žďáru nad Sázavou. Cílem našeho výletu byl poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Po nenáročné procházce Žďárem jsme dosáhli cíle. Součástí návštěvy kostela byla velice zajímavá komentovaná prohlídka, při které jsme se dozvěděli o historii kostela, legendě sv. Jana Nepomuckého a v neposlední řadě o unikátní práci architekta Santiniho. Po prohlídce jsme měli krásnou příležitost slavit mši svatou přímo v kostele. Cestou zpět měly děti radost z návštěvy Kauflandu, a pak naše cesta pokračovala vlakem zpět na faru. 
   
Pátý den tábora navštívili naši detektivové patentový úřad, odkud byly ukradeny tajné dokumenty. Jejich úkolem bylo zjistit, jaké dokumenty chybí, a najít všechny možné stopy, které by poukázaly na pachatele. Kromě celotáborové hry bylo na programu i témátko s názvem Proříznutá pusa, a jako každý táborový den, mše svatá. 
    Čtvrteční dopoledne jsme strávili tradičně témátkem a po obědě nás čekala rekonstrukce vraždy a následné vyšetřování. To jsme si připomněli scénkami, které si děti v týmech připravily. V noci jsme se pak vydali do bytu jednoho z podezřelých zajistit klíčové důkazy. 
   V pátek se nám případ už chýlil ke konci. Po témátku měly děti za úkol rozluštit nasbírané důkazy z noční mise. Po rozluštění už bylo vše jasné a nezbývalo nic jiného než dopadnout pachatele. V úvodu jsme se snažili dostat na místo, kde by se měl pachatel nacházet, aniž bychom byli spatřeni špionem v autě. Pak už zbývalo jen pachatele dostihnout a zatknout. Pachatel se ke všemu přiznal a Sherlock našim detektivům z Křenové poděkoval, že mu pomohli udělat Londýn zase o něco bezpečnější. Večer nezbývalo nic jiného než si rozdat diplomy s odměnami a oslavit vyřešení případu. Poslední den se nesl ve znamení úklidu a cesty zpět do Brna. Velké poděkování patří našim skvělým kuchařkám – Janě a Kláře, dětem, otci Petrovi, vedoucím a všem dalším, kteří se podíleli na přípravě a průběhu našeho tábora. 
Anna Grézlová a Jonáš Buchta

sobota 16. září 2023

Ohlášky 17. září 2023

Dnes je 24.neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
út: sv. Januária, biskupa a mučedníka
st: památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků
čt: svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
so: památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
ne: 25.neděle v mezidobí

Příští neděli bude mimořádná sbírka na zaplacení příspěvku farnosti diecézi za rok 2023. Máme 33 donátorů, kteří už věnovali příspěvek 50 600 Kč, zbývá nám uhradit 80 945 Kč. Jde o peníze, kterou jsou učeny na kněze a pastoraci v brněnské diecézi. Budeme vděčny za všechny, hlavně malé dárce. 

Na přání otce biskupa Pavla se sjednocujeme skrze postoje při mši svaté. Kartičky jsou na lavicích a na nástěnce. U nás se to liší pouze ve dvou věcech. Postavíme se po přípravě obětních daru při slovech „Modlete se, bratři a sestry, aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu, Otci všemohoucímu a potom se postavíme po odpovědi na Tajemství víry. Jinak je to stejné, jak jsme doposud byli zvyklí. 

Děti dostávají kartičky k nedělním evangeliím. Kartičky si mohu lepit na záložky. Za jednu vyplněnou záložku dostanou nějakou sladkost a za dvě vyplněné záložky dostanou knížku. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Příští neděli 24.září 2023 bude potáborové setkání, které začneme v 9.30 mši svatou v našem kostele a poté bude možné se podívat na fotky a připomenout, co jsme tam letos prožili. Zváni jsou i ti, kdo se táboru nemohli zúčastnit a letošní prvňáci, aby viděli jak to na takovém táboře vypadá.

Farnost Brno- Židenice si bude připomínat 70 let vzniku farnosti od 28.9. do konce října. Program oslav je na plakátku a všichni jste srdečně zváni.

sobota 9. září 2023

Nové číslo farního zpravodaje

 Právě vychází nové číslo farního zpravodaje. Můžete si ho vzít vzadu v kostele nebo do něj nahlédnout zde.

Ohlášky 10.září 2023

Dnes je 23.neděle v mezidobí.

 Děkujeme všem, kteří pomohli při pravidelném úklidu kostela.

V tomto týdnu si připomínáme:
út: Jména Panny Marie
st: památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
čt: svátek Povýšení svatého Kříže
pá: památka Panny Marie Bolestné
so: sv. Ludmily, mučednice
ne: 24.neděle v mezidobí 

Dnes vychází nové číslo farního zpravodaje. Můžete si ho vzít vzadu na stolku anebo se do něj podívat na webu farnosti. 

Děti dostávají kartičky k nedělním evangeliím. Kartičky si mohu lepit na záložky. Za jednu vyplněnou záložku dostanou nějakou sladkost a za dvě vyplněné záložky dostanou knížku. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Prosíme o odevzdání přihlášek do náboženství i na biřmování do dnešního večera. 

První hodina náboženství bude ve čtvrtek 14.září v 16.30 na faře. 

První hodina přípravy na biřmování bude ve čtvrtek 14.září v 16.30 a v pátek 15.září v 15.30. 

V pátek 15.září pokračujeme v modlitbách za náš národ. Začínáme modlitbou růžence v 18 hodin, pak mše svatá, litanie k našim národním ochráncům a svatováclavský chorál. 

Příští neděli 17.září 2023 bude v 9.30 mše svatá pro rodiny s dětmi. 

V neděli 24.září 2023 bude potáborové setkání, které začneme v 9.30 mši svatou v našem kostele a poté bude možné se podívat na fotky a připomenout, co jsme tam letos prožili. Zváni jsou i ti, kdo se táboru nemohli zúčastnit a letošní prvňáci, aby viděli jak to na takovém táboře vypadá. 

Večer chval - Modlitba za Salesiánské misie v Bulharsku se uskuteční v neděli 10.9. 2023 v Brně na Petrově v katedrále od 17 hodin. Modlitba chval bude 17:00 - 19:30. Diskuse a promítání fotek z Bulharska bude 19:30 - 20:30. Každý si bude moci vybrat nějaký malý upomínkový předmět z Bulharska a bude také možné přispět na misie do připravené kasičky.

pátek 1. září 2023

Ohlášky 3.září 2023

Dnes je 22.neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
út: připomínka sv. Terezie z Kalkaty
čt: sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka
pá: svátek Narození Panny Marie
so: sv. Petra Klavera, kněze
ne: 23.neděle v mezidobí 

Děti dnes dostanou děti úvodní kartu k nedělním kartičkám, které nás budou provázet letošním školním rokem. Letos se budeme bavit o tom, jak můžeme růst ve ctnostech. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Příští pátek bude pravidelný úklid kostela. Budeme vděčni za každého, kdo si udělá čas a přijde pomoct.  Příští neděli vyjde nové číslo farního zpravodaje. 

Příští neděli 10.září 2023 bude v 9.30 mše svatá pro rodiny s dětmi

Přihlášky do náboženství jsou vzadu na stolku nebo na webových stránkách farnosti. Vyučovací den bude čtvrtek. První hodina bude ve čtvrtek 14.září 2023. Přihlášky odevzdávejte, prosím, do neděle 10.září 2023. 

Od září budeme začínat dvouroční přípravu na přijetí svátosti biřmování. Zájemci hlaste se v sákristii nebo u otce Petra, do neděle 10.září 2023.

V neděli 24.září 2023 bude potáborové setkání, které začneme v 9.30 mši svatou v našem kostele a poté bude možné se podívat na fotky a připomenout, co jsme tam letos prožili. Zváni jsou i ti, kdo se táboru nemohli zúčastnit a letošní prvňáci, aby viděli jak to na takovém táboře vypadá. 

Večer chval - Modlitba za Salesiánské misie v Bulharsku se uskuteční v neděli 10.9. 2023 v Brně na Petrově v katedrále od 17 hodin. Modlitba chval bude 17:00 - 19:30. Diskuse a promítání fotek z Bulharska bude 19:30 - 20:30. Každý si bude moci vybrat nějaký malý upomínkový předmět z Bulharska a bude také možné přispět na misie do připravené kasičky.

sobota 26. srpna 2023

Přihlášky na přípravu k biřmování

Od září budeme začínat dvouroční přípravu na přijetí svátosti biřmování. Je to příležitost znovu se podívat na svoji víru, co znamená pro můj život. Sdílet víru s ostatními. Diskutovat o otázkách dnešního mladého člověka, kterým musí čelit, chce-li víru praktikovat a žít z víry. Zájemci hlaste se v sákristii nebo u otce Petra. Přihlášky jsou vzadu na stolku nebo ke stažení zde.

Přihlášky do náboženství na školní rok 2023-24

Přihlášky do náboženství jsou vzadu na stolku nebo na webových stránkách farnosti. Vyučovací den bude čtvrtek. První hodina bude ve čtvrtek 14.září 2023. Přihlášky odevzdávejte, prosím, do neděle 10.září 2023.

Ohlášky 27. srpna 2023

Dnes je 21.neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
út: památka Umučení sv. Jana Křtitele
pá: první pátek v měsíci
ne: 22.neděle v mezidobí 

Ve čtvrtek 31.srpna 2023 je uzávěrka nového čísla farního zpravodaje

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

U příležitosti jubilejní 30. Černovických hodů bude v neděli 3. září v 11 hodin slavnostní hodová mše svatá v parku na Faměrově náměstí. 

V pátek 1.září 2023 je první pátek v měsíci na závěr večerní bohoslužby budou litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, pomodlíme se zásvětnou modlitbu a bude svátostné požehnání. 

Příští neděli 3.září 2023 bude v 9.30 mše svatá pro rodiny s dětmi, při které budeme žehnat školní tašky a batůžky.

V neděli 3.září dostanou děti úvodní kartu k nedělním kartičkám, které nás budou provázet letošním školním rokem. Letos se budeme bavit o tom, jak můžeme růst ve ctnostech. 

Přihlášky do náboženství jsou vzadu na stolku nebo na webových stránkách farnosti. Vyučovací den bude čtvrtek. První hodina bude ve čtvrtek 14.září 2023. Přihlášky odevzdávejte, prosím, do neděle 10.září 2023. 

Od září budeme začínat dvouroční přípravu na přijetí svátosti biřmování. Zájemci hlaste se v sákristii nebo u otce Petra.

sobota 19. srpna 2023

Ohlášky 20.srpna 2023

Dnes je 20.neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: památka sv. Pia X., papeže
út: památka Panny Marie Královny
st: sv. Růženy z Limy, panny
čt: svátek sv. Bartoloměje, apoštola
pá: sv. Ludvíka
ne: 21.neděle v mezidobí 


Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela.