pátek 3. srpna 2018

Ohlášky 5. srpna 2018

Dnes je 18. neděle v mezidobí 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Svátek Proměnění Páně
st: Památka sv. Dominka, kněze
čt: Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
 pá: Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
so: Pámátka sv. Kláry, panny
ne: 19. neděle v mezidobí 

Naše iniciativa Projít farnost křížem a krážem a roznést úsměv chce být pozváním pro všechny rodiny z naší farnosti. Stačí se domluvit s kýmkoliv z nás a rádi vás navštívíme. Nebojte se, klidně za vámi pojedeme i přes celé Brno, nebo i na jeho okraj, stačí, že Křenová vaší farností, že to je nebo tu hledáte váš duchovní domov. 

Prosíme o modlitbu za děti a vedoucí na farním táboře.

sobota 28. července 2018

Ohlášky 29. července 2018

Dnes je 17. neděle v mezidobí 

V tomto týdnu si připomínáme:
út: Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
st: Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve
pá: První pátek v měsíci.
 Večer budou litanie, zásvětná modlitba a svátostné požehnání.
so: Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze
ne: 18. neděle v mezidobí 

Zpovídání před prvním pátkem bude ve čtvrtek od 17.30 do 19.00 hod. a v pátek dopoledne od 8.00 do 10.00 hod. a večer od 17.30 do 20.00 hod. 

Adorace na první pátek bude ráno od 8.00 do 10.00 hod. a večer po mši svaté do 20.00 hod. 

Naše iniciativa Projít farnost křížem a krážem a roznést úsměv chce být pozváním pro všechny rodiny z naší farnosti. Stačí se domluvit s kýmkoliv z nás a rádi vás navštívíme. Nebojte se, klidně za vámi pojedeme i přes celé Brno, nebo i na jeho okraj, stačí, že Křenová vaší farností, že to je nebo tu hledáte váš duchovní domov. 

Prosíme o modlitbu za děti a vedoucí, kteří se chystají na letošní farní tábor, který už tuto sobotu začíná.

Modlitba za farní tábor

Milí farníci! Už za týden budou děti a mládež z naší farnosti na cestě do tajemné Larnie. Chtěli bychom vás poprosit o modlitbu jak za děti, tak i za vedoucí, kteří se na tábor chystají. Na závěr bohoslužeb se budeme modlit modlitbu za tábor, kterou si můžete stáhnout i zde.

sobota 21. července 2018

Ohlášky 22. července 2018

Dnes je 16. neděle v mezidobí 

Děkujeme všem, kteří pomohli při pravidelném úklidu kostela. 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
st: Svátek sv. Jakuba, apoštola
čt: Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
pá: Památka sv. Gorazda a druhů
ne: 17. neděle v mezidobí 

Vzadu na stolku se také může připojit svým podpisem k petici na podporu manželství, kterou jednomyslně podpořili i naši biskupové. 

Víte, co byla Ježíšova nejčastější činnost? Navštěvoval rodiny. Přicházel do míst, kde se odehrával jejich každodenní život a přinášel tam radost a pokoj. I kněžím ve farnostech doporučuje, aby navštěvovali rodiny. Naše iniciativa Projít farnost křížem a krážem a roznést úsměv, k tomu může pomoci. Stačí se domluvit s kýmkoliv z nás a rádi vás individuálně navštívíme.

sobota 14. července 2018

Ohlášky 15. července 2018

Dnes je 15. neděle v mezidobí 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: nez. památka Panny Marie Karmelské
ne: 16. neděle v mezidobí

Přijďte na chvíli vypnout. Na sobotu 21. července 2018 připadá adorační den naší farnosti. Proto bude od 8.30 do 18,30 hodin vystavena Nejsvětější svátost k celodenní soukromé adoraci. 
 Zveme vás všechny, abyste se během dne zastavili zde v kostele a alespoň chvíli věnovali ztišení a modlitbě před Kristem v Eucharistii. 
 Každá farnost má během roku jeden svůj den, kdy se modlí za sebe i za celou diecézi. Kdo můžete, využijme tuto nabídku a zapojme se do tohoto nepřetržitého proudu modlitby. 
Adorační den začneme mší svatou mimořádně i ráno v 8.00 hodin a zakončíme mší svatou v 18.30. Zapište se, prosím, vzadu na stolku, aby kostel mohl zůstat otevřený po celý den. 

Víte, co byla Ježíšova nejčastější činnost? Navštěvoval rodiny. Přicházel do míst, kde se odehrával jejich každodenní život a přinášel tam radost a pokoj. I kněžím ve farnostech doporučuje, aby navštěvovali rodiny. Naše iniciativa Projít farnost křížem a krážem a roznést úsměv, k tomu může pomoci. Stačí se domluvit s kýmkoliv z nás a rádi vás individuálně navštívíme. 

Vzadu na stolku se také může připojit svým podpisem k petici na podporu manželství, kterou jednomyslně podpořili i naši biskupové. 

Ve středu 18. července 2018 se sejde po mši svaté večer ekonomická rada farnosti.

neděle 8. července 2018

Ohlášky 8. července 2017

Dnes je 14. neděle v mezidobí 

V tomto týdnu si připomínáme:
st: Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
ne: 15. neděle v mezidobí 

Přijďte na chvíli vypnout. Na sobotu 21. července 2018 připadá adorační den naší farnosti. Proto bude od 8.30 do 18,30 hodin vystavena Nejsvětější svátost k celodenní soukromé adoraci. Zveme vás všechny, abyste se během dne zastavili zde v kostele a alespoň chvíli věnovali ztišení a modlitbě před Kristem v Eucharistii. Každá farnost má během roku jeden svůj den, kdy se modlí za sebe i za celou diecézi. Kdo můžete, využijme tuto nabídku a zapojme se do tohoto nepřetržitého proudu modlitby. Adorační den začneme mší svatou v 8.00 hodin a zakončíme mší svatou v 18.30. 

Víte, co byla Ježíšova nejčastější činnost? Navštěvoval rodiny. Přicházel do míst, kde se odehrával jejich každodenní život a přinášel tam radost a pokoj. I kněžím ve farnostech doporučuje, aby navštěvovali rodiny. Naše iniciativa Projít farnost křížem a krážem a roznést úsměv, k tomu může pomoci. Stačí se domluvit s kýmkoliv z nás a rádi vás individuálně navštívíme.

sobota 30. června 2018

Ohlášky 1. července 2018

Dnes je 13. neděle v mezidobí. 

V tomto týdnu si připomínáme:
út: Svátek sv. Tomáše, apoštola
čt: Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patromů Evropy a hlavních patronů Moravy
Je to doporučený svátek.
pá: První pátek v měsíci
Po mši svaté budou litanie, zásvětná modlitba a příležitost k soukromé adoraci do 20.00 hod.
ne: 14. neděle v mezidobí 

Dnes vychází nové číslo farního zpravodaje. Můžete si ho vzít vzadu na stolku, a nebo se do něj podívat na webových stránkách. 

Modlitba za obnovu mariánského sloupu v Praze bude v úterý 3. července 2018 18.00 hod. v našem kostele. 

Ve čtvrtek na Slavnost sv. Cyrila a Metoděje bude mše svatá ráno v 8.00 hod. a večer v 18.30.

Zpovídání před prvním pátkem bude ve čtvrtek a v pátek od 17.30 do 18.30. 

Adorace na první pátek bude večer po mši svaté do 20.00 hod. 

Víte, co byla Ježíšova nejčastější činnost? Navštěvoval rodiny. Přicházel do míst, kde se odehrával jejich každodenní život a přinášel tam radost a pokoj. I kněžím ve farnostech doporučuje, aby navštěvovali rodiny. Naše iniciativa Projít farnost křížem a krážem a roznést úsměv, k tomu může pomoci. Stačí se domluvit s kýmkoliv z nás a rádi vás individuálně navštívíme.

čtvrtek 28. června 2018

Přijďte na chvíli vypnout

  Na sobotu 21. července 2018 připadá adorační den naší farnosti. Proto bude od 8.30 do 18,30 hodin vystavena Nejsvětější svátost k celodenní soukromé adoraci. 
   Zveme vás všechny, abyste se během dne zastavili zde v kostele a alespoň chvíli věnovali ztišení a modlitbě před Kristem v Eucharistii. 
   Každá farnost má během roku jeden svůj den, kdy se modlí za sebe i za celou diecézi. Kdo můžete, využijme tuto nabídku a zapojme se do tohoto nepřetržitého proudu modlitby.
Adorační den začneme mší svatou v 8.00 hodin a zakončíme mší svatou v 18.30.

středa 27. června 2018

Čtyřicáté číslo farního zpravodaje

O první červencové neděli vychází nové číslo farního zpravodaje, můžete si ho vzít vzadu na stolku a nebo se do něj podívat zde.