sobota 14. září 2019

Přihlaste se do kurzu Katecheta

Do příští neděle 22.září 2019 je možné se přihlásit na Diecézním katechetickém centru do kurzu Katecheta. Přihlášku najdete vzadu na stolku nebo si ji můžete stáhnout zde.

pátek 13. září 2019

Ohlášky 15.září 2019

Dnes je 24. neděle v mezidobí. 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Nez. památka sv. Ludmily, mučednice
út: Nez. památka sv. Kornélia, papeže,a Cypriána, biskupa, mučedníků
pá: Památka sv. sv. Ondřeje Kim Tae-gŏn, kněze, Pavel Chŏng Ha-sang a 101 druhů, mučedníků
so: Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
ne: 25. neděle v mezidobí 

Dnes je poslední příležitost přihlásit se na přípravu na biřmování.

Do příští neděle 22.září 2019 je možné se přihlásit do kurzu Katecheta. Přihlášky jsou vzadu na stolku a je možné je odevzdat na Diecézním katechetickém centru. 

Příští neděli 22.září 2019 bude sbírka na podporu kněží a pastorace v brněnské diecézi. K 31.říjnu potřebujeme uhradit za naši farnost částku 76800,-Kč. Díky našim 16 donátorům byla už uhrazena částka 15770,-Kč. Najde-li se 80 farníků/rodin, které darují tento roční příspěvek 1000,-Kč bude náš příspěvek do Fondu Puls uhrazen. Můžete se přihlásit jako donátoři, nebo přispět příští neděli ve sbírce k tomu určené. Upřímné Pán Bůh zaplať všem dárcům.

Vyučování náboženství je každý čtvrtek na faře od 15 do 15.45 a od 16.30 do 17.15. 

V pátek 20. září bude večer po mši svaté pravidelný úklid kostela. Budeme vděčni za každého, kdo přijde pomoct. 

Pojďte si s námi osvojit starozákonní knihu Júdit. Začínáme ve středu 25. září v 19.15 na faře.

Přijímej a rozdávej radost evangelia. To bude zářijovým tématem mše svaté za misie, při které si budeme osvojovat misijní službu a poslání. Mše svatá bude ve středu 25. září v 18:30. 

V pondělí 7. října 2019 bude mimořádně mše svatá i večer v 18.30 za všechny, kdo se zapojili do modlitby živého růžence. 

V neděli 13. října 2019 bude v 9.30 mše svatá na poděkování za 70 let života našeho kostelníka a po ní bude kavárna na faře.

pondělí 9. září 2019

Mše svatá za misie, misionáře, dobrovolníky

Přijímej a rozdávej radost evangelia. To bude zářijovým tématem mše svaté za misie, za všechny, kterým leží na srdci práce misionářů a misijních dobrovolníků. Sami si přitom osvojujeme misijní službu a poslání, která se netýká jen vzdálených zemí. I naše země je svým způsobem misijním územím. Mše svatá bude ve středu 25. září v 18:30.

sobota 7. září 2019

Znáte tuto odvážnou ženu?

Pojďte si s námi osvojit starozákonní knihu Júdit. Začínáme ve středu 25. září. Sešitek s textem této starozákonní knihy si zájemci mohou vyzvednout v sakristii od pátku 20. září. Na první setkání si můžete přečíst první dvě kapitoly této starozákonní knihy a podtrhat v ní slova a věty, které Vás osloví, padnou Vám do oka.

Vychází zářijové číslo farního zpravodaje

Tuto neděli vychází nové číslo farního zpravodaje. Můžete si ho vzít vzadu na stolku, nebo se do něj podívat zde.

Ohlášky 8.září 2019

Dnes je 23. neděle v mezidobí. 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Nez. památka sv. Petra Klavera, kněze
út: Nez. památka bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka
čt. Nez. památka Jména Panny Marie
pá: Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
so: Svátek Povýšení svatého kříže
ne: 24. neděle v mezidobí 

Dnes vychází nové číslo farního zpravodaje

Ve čtvrtek 12. září 2019 zahájíme vyučování náboženství na faře. První dvě skupinky budou mít hodinu od 15 do 15.45 a druhé dvě skupinky od 16.30 do 17.15. 

Příští sobotu 14. září 2019 ve 14.20 oslavíme patrocinium kaple Povýšení svatého kříže v psychiatrické nemocnici. 

V druhé polovině září zahájíme přípravu na svátost biřmování. Prosíme o vyplnění přihlášek do 15.září 2019. Biřmování je plánované na květen/červen 2021. 

Od podzimu bude probíhat v naší farnosti příprava na křest dospělých. Zájemci se mohou hlásit v sakristii. 

Přihlaste se do katechetického kurzu a staňte se katechety v naší farnosti. Bližší info na nástěnce, na webu, u o. Petra. 

Ještě se můžete zapojit do pravidelné lektorskou služby. Lístek na zapsání je vzadu na stolku. Potřebujeme lektory na večerní bohoslužby v sobotu a v neděli. 

Pojďte si s námi osvojit starozákonní knihu Júdit. Začínáme ve středu 25. září. Sešitek s textem této starozákonní knihy si zájemci mohou vyzvednout v sakristii od pátku 20. září. Na první setkání si můžete přečíst první dvě kapitoly této starozákonní knihy a podtrhat v ní slova a věty, které Vás osloví, padnou Vám do oka. 

Přijímej a rozdávej radost evangelia. To bude zářijovým tématem mše svaté za misie, při které si budeme osvojovat misijní službu a poslání. Mše svatá bude ve středu 25. září v 18:30. 

V pondělí 7. října 2019 bude mimořádně mše svatá i večer v 18.30. Na mši svatou jsou zváni všichni, kdo se zapojili do modlitby živého růžence v naší farnosti. Bude i tématická promluva. 

V neděli 13. října 2019 bude v 9.30 mše svatá na poděkování za 70 let života našeho kostelníka a po ní bude kavárna na faře.

středa 4. září 2019

Předání auta do Staré Zagory

Milí farníci! Nový mikrobus pro salesiány ve Staré Zagoře byl předán. Děkuji všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na postním misijním jarmarku. Pomohlo to jak dětem ve Staré Zagoře, tak i nám ve farnosti, farnost se spojila více dohromady. o. Petr

úterý 3. září 2019

Město Ember - Farní tábor 2019

V neděli 4.8.2019 odjelo 30 dětí spolu s 8 vedoucími na letošní farní tábor do Rajnochovic. Tématem letošního tábora bylo město Ember. Z Brna jsme přijeli do Hulína, kde jsme se nejprve posilnili a poté si zahráli seznamovací hry, protože s námi jeli děti i z ostatních farností. Po příjezdu do Rajnochovic a příchodu na faru jsme se ubytovali. Poté následovala mše svatá a slavnostní rozřazení dětí do profesí poslíčků, zahradníků, elektrikářů, potrubářů a skladníků. První den jsme společně ukončili táborákem. 
 V pondělí dopoledne byly workshopy. Děti si tak mohly vyzkoušet i jiné profese než ty, které jim byly přiděleny. Paní Murdová učila děti stavět mosty ze špejlí, s knihovníkem se luštily šifry, Lina s dětmi stavěla lodě, Clary sázela květiny. U paní Mayfleetové se drhaly náramky z bavlnek, Doon děti učil orietaci v terénu a Lizzie zase základy první pomoci. Po obědě byla nalezena tajemná, uzavřená skříňka, o kterou se skupinky utkaly. Vítězná skupinka otevřela skříňku, ve které bylo několik obálek s šifrou. 
V úterý jsme se pokusili udělat dobrý skutek při opravě starého a rozbitého generátoru. V podzemním městě opět vypadl proud a bylo znovu pokryto černou tmou. Obyvatelé se proto rozhodli, že se pokusí sestrojit nový řídící panel. Všechny skupinky byly úspěšné a generátor se podařilo znovu nahodit. Odpoledne jsme se vypravili na malý výlet, který jsme spojili s návštěvou obchodu a pošty. V noci se potom Embeřané vydali prozkoumat neznámé území. 
 Středu jsme zahájili každodenní modlitbou, po které jsme museli od nerudného knihovníka získat knihu šifer. Plížili jsme se do knihovny, kterou ale knihovník spolu se svými pomocníky pečlivě střežil. Skupinkám se však knihu podařilo získat a mohli tak začít s luštěním staré zprávy. Odpoledne jsme pokračovali v prozkoumávání neznámého území, tentokrát tunelem 351. Za splnění různých úkolů děti získaly rozstříhané kusy klíče, které na posledním stanovišti vyměnily za opravdový a našly tak poklad-Emberské dolary. Večer byl pro děti přichystán výprodej skladů, na kterém si mohli koupit konzervy, které v Emberu docházely. Cestou ze skladu však objevily starostu ládujícího se potravinami, kterých bylo nedostatek. 
 Ve čtvrtek následovala cesta na povrch. Čekal nás výlet na Hostýn. Jeli jsme autobusem z Rajnochovic do Bystřice a odtud pokračovali pěšky až na Hostýn. Po cestě nahoru jsme hráli hry a museli tak porazit strašidla a dostat loďky co nejrychleji do cíle. Po úspěšném zvládnutí obou úkolů jsme zdárně dorazili do cíle, kde jsme na trávě vedle baziliky poobědvali. Ještě něž začala mše svatá, stihly děti prozkoumat všechny stánky a nakoupit si vytoužené suvenýry. Po návratu zpět na faru, se dětem dostala do rukou šifra, ve které se dozvěděly, že jsou kvůli odhalení starosty zajati a nevyhnou se vězení.
V pátek byl úkol jasný. Utéct z vězení, najít a potrestat starostu. Začali jsme stavbou věže ze sirek a pokračovali získáváním klíčů, které jsme potřebovali k poslednímu kroku úniku, a to odemčení zámku. Když všechny skupinky našly správné klíče a hlavně starostu, nastal střet. Spojili svoje síly, společně starostu porazili a zavřeli do vězení. 
 V sobotu dopoledne jsme se fotili a zahájili dlouho slibovaný předprodej vstupenek do kina. Odpoledne jsme hráli hru, při které jsme vybudovali nové město se zvířaty a pocestnými. Po večeři byl nástup, při kterém děti dostaly diplomy a každý si odnesl malou odměnu. Poslední společný večer jsme ukončili filmem City of Ember. 
 V neděli jsme si přivstali a začali den společnou mší svatou v kapli. Následovala snídaně, balení a úklid. Z fary jsme odcházeli v 10 h. Po příjezdu do Brna jsme šli rovnou k faře, kde na nás už čekali rodiče. 
 Kristýna Šujanová


Farní tábor v Rajnochovicích

Tábor pro starší nám započal nedělí 4. srpna 2019. Po příjezdu a zabydlení na krásné faře v Rajnochovicích jsme začali pomalu objevovat krásy okolí. Většina našeho táborového programu se skládala z různorodých výletů, které jsme si všichni moc užili a velmi nám rozšířily obzory. Prozkoumali jsme lesy a kopce, které obklopují vesničku. Taktéž jsme se zamýšleli nad dnešní situací ohledně křehkosti naší přírody, kterou nám neustále připomínal všudypřítomný kůrovec. Navštívili jsme krásnou rozhlednu, jednou dokonce i koupaliště a naše poslední zakončovací túra vedla na posvátný Hostýn. 
Na faře jsme jedli i s mladšími dětmi a občas se nám poštěstilo i na večeři u ohně, tím se kolektiv celé farnosti mohl více sjednotit. 
Dopoledne jsme měli s o. Petrem Polívkou výborná témátka, která většinou vyústila ve velmi zajímavou debatu. Každý den jsme taktéž mohli, kromě modliteb, obzvláštnit den mší svatou. Po večerech jsme hráli rozmanité táborové hry, nebo pozorovali filmy s hlubší tematikou, na kterou jsme mohli přijít až na úplném konci filmu. 
Poslední den jsme zakončili vodní bitvou a účastníci tábora si mohli vyrobit vlastní tričko na památku. Myslím, že všichni na letošní tábor budou velmi dlouho a s úsměvem vzpomínat, jelikož se nám všem určitě vryje do paměti.
Anežka Merglová

sobota 31. srpna 2019

Ohlášky 1.září 2019

Dnes je 22. neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
út: Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
ne: 23. neděle v mezidobí

Děti dnes dostanou plakátek s chytrým mobilem. Během celého školního roku do něho mohou lepit rožky z kartiček, které budou dostávat. Na kartičce najdou obrázek a textík, který je seznámí s tím, co Ježíš dělal. Na zadní straně kartičky bude vždy nějaký úkol, který nás učí dělat něco jako Ježíš. Budeme se tomu věnovat i při mši svaté v 9.30 a na spolču. 

Vyučování náboženství bude začínat v druhém zářijovém týdnu na faře. Vyučovací den bude čtvrtek a čas bude ještě upřesněn podle rozvrhu dětí. Prosíme o vyplnění přihlášek do 8.září 2019. 

V druhé polovině září zahájíme přípravu na svátost biřmování. Prosíme o vyplnění přihlášek do 15.září 2019. Biřmování je plánované na květen/červen 2021. 

Příští neděli vyjde nové číslo farního zpravodaje

Od této neděle je možné zapisovat úmysly mši svatých od října do prosince

Zpovídání před prvním pátkem bude ve čtvrtek od 17.30 do 18.30 hod a v pátek dopoledne od 8.00 do 10.00 hod. a večer od 17.30 do 18.30 hod. a potom po mši svaté do 20 hod. 

Adorace na první pátek bude ráno od 8.00 do 10.00 hod. a večer po mši svaté do 20 hod. 

Srdečně Vás zveme v úterý 3. září 2019 v 18.00 hod. k modlitbě za obnovu mariánského sloupu v Praze. 

Od podzimu bude probíhat v naší farnosti příprava na křest dospělých. Zájemci se mohou hlásit v sakristii. 

Přihlaste se do katechetického kurzu a staňte se katechety v naší farnosti. Bližší info na nástěnce, na webu, u o. Petra. 

Od nového školního roku bychom rádi zavedli pravidelnou lektorskou službu. Byli bychom rádi, aby se na každou nedělní bohoslužbu napsalo 8 lektorů, kteří by byli ochotni jednou za měsíc při bohoslužbě číst. Kdo by se chtěl zapojit může se napsat vzadu na stolku. Na podzim pak bude školení pro lektory z naší farnosti. 

V pondělí 7. října 2019 bude mimořádně mše svatá i večer v 18.30. Na mši svatou jsou zváni všichni, kdo se zapojili do modlitby živého růžence v naší farnosti. Bude i tématická promluva. 

V neděli 13. října 2019 bude v 9.30 mše svatá na poděkování za 70 let života našeho kostelníka a po ní bude kavárna na faře.