pátek 19. července 2019

Ohlášky 21.července 2019

Dnes je 16. neděle v mezidobí.


Děkujeme všem, kteří pomohli při pravidelném úklidu kostela.
Dnes je adorační den. Příležitost k adoraci bude od 12 hod. do 18.30.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Svátek sv. Marie Magdalény
út: Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
st: Nez. památka sv. Šarbela Machlúfa, kněze
čt: Svátek sv. Jakuba, apoštola
pá: Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
so: Památka sv. Gorazda a druhů
ne: 17. neděle v mezidobí

Letáček nedělní liturgie si můžete vzít vzadu na stolku.

Přihlaste se do katechetického kurzu a staňte se katechety v naší farnosti. Bližší info na nástěnce, na webu, u o. Petra.

Od podzimu bude probíhat v naší farnosti příprava na křest dospělých. Zájemci se mohou hlásit v sakristii, nebo u o. Petra.

Najde-li se 5 a více zájemců o přípravu na svátost biřmování, zahájíme ji na podzim. Zájemci se hlaste v sakristii nebo u o. Petra.

pátek 12. července 2019

Mše svatá na úmysl dárce (intence)

Milí farníci! Zapisování vlastních úmyslů se vždy dělá na čtvrt roku dopředu. Termín zapisování je vždy jeden měsíc před začátkem nového čtvrtletí. To znamená od září se zapisují mše svaté na říjen, listopad, prosinec. Od prosince se zapisují mše svaté na leden, únor, březen. Od března se zapisují mše svaté na duben, květen, červen a od června mše svaté na červenec, srpen a září.
o. Petr Polívka

Mše svatá za misijní dobrovolníky

Ve středu 14. srpna 2019 v 18.30 budeme při mši svaté za misijní dobrovolníky mluvit o sdělovacích prostředních jako dalším evangelizačním poli. Papež František ve svém poselství k mezinárodním dni sdělovacích prostředcích mluví o tom, že by nám sociální sítě měly pomáhat budovat lidské společenství, měly by nám  pomáhat ještě k většímu propojení, ale měly by být jen doplněním osobního setkání.

Ohlášky 14. července 2019

Dnes je 15. neděle v mezidobí. 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
út: Nez. památka Panny Marie Karmelské
ne: 16. neděle v mezidobí

V pátek 19. července 2019 bude po mši svaté večer pravidelný úklid kostela. Budeme vděčni za každého pomocníka.

Letáček nedělní liturgie si můžete vzít vzadu na stolku. 

Přihlaste se do katechetického kurzu a staňte se katechety v naší farnosti. Bližší info na nástěnce, na webu, u o. Petra. 

Od podzimu bude probíhat v naší farnosti příprava na křest dospělých. Zájemci se mohou hlásit v sakristii, nebo u o. Petra. 

Najde-li se 5 a více zájemců o přípravu na svátost biřmování, zahájíme ji na podzim. Zájemci se hlaste v sakristii nebo u o. Petra. 

V neděli 21.července 2019 bude adorační den. Napište se, prosím, do tabulky, kdo by mohl nějaký čas strávit s Kristem v eucharistii.

čtvrtek 11. července 2019

Spolčo má svůj šátek

Spolčo pro děti má svůj šátek. Šátek mohou děti získat za mimořádné výkony a zásluhy. Děti, kterým se podařilo sesbírat všech 44 kartiček k nedělním evangeliím, je mohou donést ukázat do sakristii a dostanou šátek. Pokud by někomu ještě nějaká kartička chyběla, je stále možné ji získat v sakristii.
o. Petr Polívka

sobota 6. července 2019

Staň se katechetkou / katechetou ve farnosti

Milí farníci! V současné době máme dvě skvělé katechetky Pavlu Osvaldovou a Majku Sychrovou. Bylo by dobré řady katechetek posílit. Děti přibývají a budeme potřebovat stále více lidí, kteří budou ochotni se jim věnovat. Od října 2019 začíná další katechetický kurz. Nechce si ho někdo udělat? Vhodné jak pro studenty nebo i pro maminky s malými dětmi. Zeptejte se našich katechetek, kdy si kurz dělaly? Třeba je teď pro Tebe/Vás ten nejvhodnější okamžik. Co je k tomu potřeba zde.

o. Petr Polívka

Nejbližší kurz Katecheta brněnské diecéze se plánuje na období od října 2019 do května 2020. Plánované vyučovací termíny kurzu (soboty od 9 do 15 hodin): 5.10.; 19.10.; 23.11.; 7.12.2019; Rok 2020: 11.1.; 25.1.; 8.2.; 29.2.; 14.3.; 28.3.; 18.4.; 25.4., 16.5. a 30.5.2020. Přihlášky přijímáme do 22.9.2019 na adrese: Biskupství brněnské, Diecézní katechetické centrum, Petrov 5, 602 00 Brno. Přihláška je ke stažení zde.

Ohlášky 7. července 2019

Dnes je 14. neděle v mezidobí. 

V tomto týdnu si připomínáme:
čt: Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
ne: 15. neděle v mezidobí
Děti, kterým se podařilo sesbírat všech 44 kartiček k nedělním evangeliím, je mohou donést ukázat do sakristie a vyzvednout si kupón na šátek s Ignácem. 

Letáček nedělní liturgie si můžete vzít vzadu na stolku. 

Přihlaste se do katechetického kurzu a staňte se katechety v naší farnosti. Bližší info na nástěnce, na webu, u o. Petra. 

Od podzimu bude probíhat v naší farnosti příprava na křest dospělých. Zájemci se mohou hlásit v sakristii, nebo u o. Petra. 

Najde-li se 5 a více zájemců o přípravu na svátost biřmování, zahájíme ji na podzim. Zájemci se hlaste v sakristii nebo u o. Petra. 

V neděli 21.července 2019 bude adorační den. Napište se, prosím, do tabulky, kdo by mohl nějaký čas strávit s Kristem v eucharistii. 

Hledáme lektory pro čtení při nedělních bohoslužbách. Můžete se zkusit zapisovat alespoň týden dopředu. Je to stejně důležitá služba ve farnosti jako třeba úklid kostela, fary, vyučování náboženství nebo vedení spolča pro děti. 

Naše iniciativa Projít farnost křížem a krážem a roznést úsměv chce být pozváním pro všechny rodiny z naší farnosti. Stačí se domluvit s kýmkoliv z nás a rádi vás navštívíme.

sobota 29. června 2019

Ohlášky 30.června 2019

Dnes je 13. neděle v mezidobí. 

V tomto týdnu si připomínáme:
st: Svátek sv. Tomáše, apoštola
pá: Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy.     
Je to doporučený svátek a je to první pátek v měsíci.
ne: 14. neděle v mezidobí 

Děti, kterým se podařilo sesbírat všech 44 kartiček k nedělním evangeliím, je mohou donést ukázat do sakristie. Dostanou kupón, za který potom dostanou šátek s Ignácem. Zpozdila se výroba a šátky by měly být v polovině měsíce. 

Letáček nedělní liturgie si můžete vzít vzadu na stolku. 

Přihlaste se do katechetického kurzu a staňte se katechety v naší farnosti. Bližší info na nástěnce, na webu, u o. Petra. 

Od podzimu bude probíhat v naší farnosti příprava na křest dospělých. Zájemci se mohou hlásit v sakristii, nebo u o. Petra. 

Najde-li se 5 a více zájemců o přípravu na svátost biřmování, zahájíme ji na podzim. Zájemci se hlaste v sakristii nebo u o. Petra. 

Srdečně Vás zveme ve středu 3. července 2019 v 18.00 hod. k modlitbě za obnovu mariánského sloupu v Praze

Ve středu 3. července 2019 v 18.30 zveme na mši svatou za misijní dobrovolníky. Dalším nezastupitelným způsobem evangelizace je formace v rodině. 

Zpovídání před prvním pátkem bude ve čtvrtek od 17.30 do 18.30 hod a v pátek od 17.30 do 18.30 hod. 

Adorace na první pátek bude večer po mši svaté do 20 hod. 

Mše svatá na slavnost sv. Cyrila a Metoděje bude ráno v 8.00 hod. (v 6,00 hod. nebude) a večer v 18.30.

V neděli 21.července 2019 bude adorační den. Ráno bude obvyklý pořad bohoslužeb a po mši svaté v 11.00 hod. vystavíme Nejsvětější Svátost oltářní a bude příležitost k soukromé adorace do večerní mši svaté v 18.30. Napište se, prosím, do tabulky, kdo by mohl nějaký čas strávit s Kristem v eucharistii.

Hledáme lektory pro čtení při nedělních bohoslužbách. Můžete se zkusit zapisovat alespoň týden dopředu. Je to stejně důležitá služba ve farnosti jako třeba úklid kostela, fary, vyučování náboženství nebo vedení spolča pro děti. 

Naše iniciativa Projít farnost křížem a krážem a roznést úsměv chce být pozváním pro všechny rodiny z naší farnosti. Stačí se domluvit s kýmkoliv z nás a rádi vás navštívíme.

pondělí 24. června 2019

Formace v rodině


V červenci budeme mluvit o formaci v rodině jako dalším aspektu misijní služby a poslání. Mše svatá za misijní dobrovolníky bude ve středu 3. července 2019 v 18.30.

sobota 22. června 2019

Šátek s obrázkem Ignáce

Děti, které donesou příští neděli krabičku se 43 kartičkami, které mohly získat během celého letošního školního roku, dostanou šátek s obrázkem Ignáce, který děti doprovází. Pokud někomu nějaká kartička schází může se pro ni stavit v sakristii, třeba ji tam ještě budeme mít.