sobota 22. února 2020

Pouť ke svaté Zdislavě

U příležitosti 800.narození Zdislavy z Lemberka pořádá Farnost Křenová v Brně Pouť ke svaté Zdislavě na Lemberk a do Jablonného v Podještědí. Pojedeme autobusem z Brna ubytováni budeme v klášterním penzion Dcer Božské lásky v Jiřetíně. V sobotu navštívíme baziliku a klášter v Jablonném a v neděli hrad Lemberk. Mši svatou budeme mít v sobotu v bazilice nebo ve Zdislavině sálu (dle zahájení rekonstrukce baziliky) a v neděli v kapli Ducha svatého na hradě Lemberk. 
Pro zajištění dostatečného množství míst v autobuse a lůžek k ubytování by nám pomohlo, abyste se přihlásili do 29.února 2020, abychom v Jiřetíně mohli objednat ubytování a zaplatit zálohu.

Ohlášky 23.února 2020

Dnes je 7.neděle v mezidobí. 

Děkujeme všem, kteří pomohli při pravidelném úklidu kostela. 

V tomto týdnu si připomínáme:
st: Popeleční středa
ne: 1.neděle postní 

Dnes je sbírka Haléř sv. Petra.

Popeleční středou začínáme přípravu na Velikonoce. Je to den přísného postu (půst od masa od 14-ti let a půst újmy 18 - 60-ti let). 

Křížovou cestu se budeme v našem kostele modlit vždy po večerní mši svaté. V tomto týdnu to bude na popeleční středu a pak vždy v pátek a v neděli. Kdo by se chtěl křížovou cestu modlit, může se napsat v sákristii. 

Zpovídání před prvním pátkem bude mimořádně už tento čtvrtek od 17.30 do 19.00 hod a tento pátek dopoledne od 8.00 do 10.00 hod. a večer od 17.30 do 20.00 hod. 

Adorace na první pátek bude také mimořádně už tento pátek od 8.00 do 10.00 hod. 

V sobotu 29.února 2020 bude od 10 hod. postní duchovní obnova s o. Ladislavem Štefkem

V sobotu 29.února 2020 bude od 19.30 na faře beseda a povídání o cestě do Nepálu s Josefem Kratochvílem. 

Příští neděli 1.března 2020 bude mše svatá pro rodiny s dětmi a po ní bude na faře spolčo pro děti. 

Pouť na Lemberk a do Jablonného v Podještědí ke svaté Zdislavě bude 20.-21.června 2020. Cena je 1300,-Kč. Cena pro děti a mládež je 650,-Kč. Jsou ještě volná místa. Prosíme o přihlásení do 29.února 2020. Přihlásit se můžete v sákristii, nebo napsat mail, sms.

Hledáme lektory na čtení biblických textů: čtyři při večerní bohoslužbě v sobotu večer, jednoho lektora na čtení při mši svaté v neděli v 11 hod, a jednoho na čtení v neděli večer.

sobota 15. února 2020

Ohlášky 16.února 2020

Dnes je 6.neděle v mezidobí. 

V tomto týdnu si připomínáme:
so: Svátek Stolce svatého apoštola Petra
ne: 7.neděle v mezidobí

Příští neděli bude sbírka Haléř sv. Petra

Hledáme lektory na čtení čtyři při večerní bohoslužbě v sobotu večer, jednoho lektora na čtení při mši svaté v neděli v 11 hod, a jednoho na čtení v neděli večer. 

Ve středu 19.února 2020 bude setkání čtenářů starozákonní knihy Samuel. Čteme pátou a šestou kapitolu. 

V pátek 21.února 2020 bude po večerní mši svaté pravidelný úklid kostela. Budeme vděčni, za každého, kdo přijde pomoct. 

V sobotu 29.února 2020 bude od 10 hod. postní duchovní obnova s o. Ladislavem Štefkem. 

V sobotu 29.února 2020 bude od 19.30 na faře beseda a povídání o cestě do Nepálu s Josefem Kratochvílem.

pátek 14. února 2020

Postní duchovní obnova

V sobotu 29.února 2020 zveme  od 10 hodin na postní duchovní obnovu s P. Ladislavem Štefkem do našeho kostela. Budou dva duchovní impulsy, mše svatá i příležitost k přijetí svátostí smíření nebo duchovního rozhovoru. 

neděle 9. února 2020

Nepál – cesta pod Annapurny

Přijměte pozvání na besedu a povídání o mé cestě do Nepálu. Krátký vhled do historie i současnosti. Jak na nás zapůsobila příroda a obyvatelé. Třítýdenní cestu jsme uskutečnili v pětičlenné partě v říjnu loňského roku. Prošli jsme jeden z nejkrásnějších himálajských treků „Annapurna circuit“, spoustou zemědělských vesniček (dnes již přizpůsobených na davy turistů), kolem klášterů a stúp. Denní namáhavá cesta, zpočátku na prudkém slunci, později v mraze, byla vždy vyvážena nádhernými výhledy. Na rýžová políčka a majestátní vrcholy. Setkání bude v sobotu 29. února 2020 v 19.30 na faře v sále. 
 Josef Kratochvíl

sobota 8. února 2020

Ohlášky 9.února 2020

Dnes je 5.neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Památka sv. Scholastiky, panny
út: Nez. památka Panny Marie Lurdské
ne: 6.neděle v mezidobí 

Dnes bude po mši svaté pro rodiny s dětmi spolčo pro děti. 

Dnes je poslední příležitost přihlásit se na návštěvu hradu Lemberk a baziliky v Jablonném v Podještědí, místa působení svaté Zdislavy. Přihlásit se můžete vzdadu na stolku, nebo napsat mail.

Hledáme lektory na čtení čtyři při večerní bohoslužbě v sobotu večer, jednoho lektora na čtení při mši svaté v neděli v 11 hod, a dva na čtení v neděli večer. 

V úterý 11.února 2020 bude po mši svaté večer setkání ekonomické rady farnosti. 

V sobotu 29.února 2020 bude od 10 hod. postní duchovní obnova s o. Ladislavem Štefkem.

pátek 31. ledna 2020

Nové číslo farního zpravodaje

Vychází nové číslo farního zpravodaje. Můžete si ho vzít vzadu na stolku a nebo se do něj podívat zde.

Z DIVOKÉHO BALKÁNU - ROK MĚ UČILY DĚTI

   V září 2018 jsem se vydala do Bulharska na roční dobrovolnou službu. Většinu času jsem zde trávila ve Staré Zagoře v chudé romské čtvrti, kde působí salesiáni. Většina z nás si pod Bulharskem představí dovolenou u moře nebo krásné hory, ale málokdo se střetl s bulharskou chudobou. Romské čtvrti v Bulharsku jsou oddělené od zbytku města, nachází se na okraji nebo jsou obestavěné zdí. Když vejdete do této čtvrti, je to jako vejít do jiného světa. Hraje hlasitá hudba, lidé tančí na ulicích, projíždí povoz tažený koňmi a řídí ho malý chlapec. Děti si hrají na ulici s odpadky a dospělí posedávají venku na gauči. Velká část lidí si staví domy sami, chudší domy mají jednu místnost, postel a kamna. Lidé se chodí umývat do společných sprch, je to pro ně takový svátek. Salesiáni mezi čtvrtí a zbytkem města staví novou školu a kostel, které by měly být mostem mezi Romy a Bulhary. 
    A proč jsem se vlastně rozhodla jet? Prvním impulsem pro mě byla slova papeže Františka na Světových dnech mládeže v Krakowě v roce 2016. Papež nás vybízel k aktivitě, nebuďte pohovková mládež, buďte vy hybateli tohoto světa. A tak jsem se rozhodla udělat něco dobrého pro tento svět. Nakonec to ale dobro přineslo mně. 
   A co jsem tam vlastně dělala? Kromě doučování dětí jsme s nimi měli hry, kroužky, spolča, tábory. Takovým bonusem ke všemu byl duchovní život, který jsme tam žili spolu se salesiány i dětmi. Každý den jsme tak měli společnou modlitbu i mši svatou. Při doučování jsem často učila i větší děti jen písmena. Úroveň školy v romské čtvrti není dobrá a děti často ani nejsou motivovány tam chodit. S dívkami jsem měla kroužek vaření, kde jsme se učily jednoduchá jídla. Holky se vdávají už od 12 let a často zůstávají doma a starají se o děti a domácnost. Ve vaření holky viděly smysl, na rozdíl od počítání. 
   Abychom děti motivovali k učení, dostávaly za doučování body, za které mohly každý měsíc jezdit na výlet. Děti byly nadšené, někdy to bylo poprvé, co vůbec opustily svou čtvrť. 
   Na salesiánském díle se mi líbilo, že se nestarají jen o děti, ale o celé rodiny. Když dítě vyroste a založí vlastní rodinu, salesiáni ho navštěvují a pomáhají mu se protloukat životem. Ať už dítě skončí s krásnou rodinou a prací, nebo ve vězení, salesiáni jsou stále v kontaktu a pomáhají dál. 
   Během roku se toho událo hodně, zavítal k nám také papež František. Děti se tak podívaly do hlavního města, Sofie. Když kolem projížděl papež, vzala jsem jednoho kluka na záda, aby viděl. Když se papež blížil, začal mi za krkem nadšeně poskakovat a výskat. Já jsem papeže neviděla, ale možná bylo mnohem lepší vidět papeže očima toho kluka než vlastníma. 
   Byla jsem také na romské svatbě, přesněji řečeno nišanu. Romové tam nemají nikoho, kdo by budoucí manžele oddal. Nišan probíhá tak, že budoucí manželé spolu stráví noc a druhý den je oslava na ulici. Novomanželé tancují a do prostěradla vybírají peníze na svůj budoucí život. Aby byla svatba platná, musí být na prostěradle krev, prý se to dneska někdy řeší tím, že zabijí slepici. Romové dávají důraz na čest, proto se dívky vdávají tak brzy, aby se zaručilo, že jsou ještě panny. Svatba je pro Romy důležitá, a přestože jsou chudí, tak svatba je honosná. 
   Přijela jsem učit děti, ale možná, že ony mě toho naučily víc. Jedna holčička vyráběla už asi třetí náušnice. Zeptala jsem se jí, pro koho je má. Pro mámu, řekla. Docela mě to zarazilo. Její máma se o ni nestará a pracuje v cizině. Holčička mi tím přiblížila Boží bezpodmínečnou lásku. Jindy jsem zase s jiným dítětem jela na bruslích, které si děti střídaly. Bála jsem se, abychom nespadly, a tak jsem chtěla zpomalit, ale holčička mi řekla: „Neboj se, Bůh je pořád s náma!“ 
   S dětmi to bylo někdy složité, byly vnitřně zraněné. Najít si cestu do jejich srdce bylo jako najít cestu v bludišti. Ale když jste si tu cestu jednou našli, nemohli jste už vyjít ven. 
Slávka Sychrová

Ohlášky 2.února 2020

Dnes je Svátek Uvedení Páně do chrámu. 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Nez. památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
st: Památka sv. Agáty, panny a mučednice
čt: Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
pá: Je první pátek v měsíci. 
ne: 5.neděle v mezidobí 

Dnes večer budou modlitby za náš národ. Začneme je modlitbou růžence v 18.00 hod, bude následovat mše svatá a po ní budou litanie k našim národním ochráncům. 

Dnes vychází nové číslo farního zpravodaje. Může se ho vzít vzadu na stolku a nebo se do něj podívat na webu farnosti. 

Ve středu 5.února 2020 je po mši svaté večer na faře setkání nad 3. a 4. kapitolou starozákonní knihy Samuel. Všichni jsou srdečně zváni. 

Zpovídání před prvním pátkem bude ve čtvrtek od 17.30 do 19.00 hod a v pátek dopoledne od 8.00 do 10.00 hod. a večer od 17.30 do 20.00 hod. 

Adorace na první pátek bude ráno od 8.00 do 10.00 hod. a večer po mši svaté do 20 hod. 

Příští neděli 9.února 2020 budeme při svaté v 9.30 udělovat pomazání nemocných. Přihlásit se můžete vzadu na stolku. 

Příští neděli 9. února 2020 bude po mši svaté pro rodiny s dětmi spolčo pro děti

Chtěli byste navštívit hrad Lemberk a baziliku v Jablonném v Podještědí, místa působení svaté Zdislavy. Napište se, prosím, vzadu na stolku nejpozději do příští neděle 9.února 2020. 

V úterý 11.února 2020 bude po mši svaté večer setkání ekonomické rady farnosti.

čtvrtek 30. ledna 2020

Přijít na chuť modlitbě růžence

  Osvojit si modlitbu růžence není až zas tak úplně jednoduché. Je to modlitba, která přitahuje a zároveň tak trochu odrazuje svou „délkou“ a stálým opakováním dvou nejznámějších modliteb. Je to modlitba, která potřebuje trochu času, než jí přijdeme na chuť. Už od mládí mě růženec zaujal. Dostal jsem ho tehdy k biřmování od otce biskupa Karla Otčenáška. Zajímalo mě, jak se růženec modlí. Občas jsem se ho i pomodlil. Většinou to bylo, když jsem něco hodně potřeboval, třeba udělat maturitní zkoušku.
  S živým růžencem jsem se setkal už doma, kde se ho každé ráno modlili moji rodiče. Zaujala mě jejich vytrvalost. Modlili se ho každé ráno bez ohledu na to, co ten den bylo, a byla to jejich modlitba. Nás děti do modlitby růžence nezapojovali.
   Růženec jsem se modlil i u nás doma v kostele. Začínal jsem s jedním desátkem. Říkal jsem si, že je lepší pomodlit se jeden desátek a myslet na to, než odříkat celý růženec a být myšlenkami úplně jinde. Měl jsem tehdy i diskusi s jedním knězem, zda Pán Bůh dovede všechny ty desátky poskládat dohromady, když já se modlím jen jeden desátek.
   Postupně jsem do modlitby pronikal stále víc a někdy jsem měl i dost času i potřebu o něco delší dobu Pána Boha prosit, a tak růženec byl vždy po ruce. S růžencem se dají dobře naplnit chvíle, které chceme věnovat Bohu.
   Moji školou v modlitbě růžence byla i výzva papeže Františka v říjnu 2018, kdy prosil, abychom se modlili růženec za odrážení útoků ďábla, který chce rozdělit církev. Bylo to tehdy na podzim, kdy se k nám do farnosti přesunuli lidé od kapucínů, kde zrušili ranní bohoslužbu. Bylo mi jasné, že by bylo dobré na papežovu prosbu reagovat i v brzkých hodinách. Po jedné ranní bohoslužbě jsem se zmínil o prosbě papeže, a že si jsem vědom, že ráno není moc času. Každý je rád, že se vypraví do školy a do práce. Mohli bychom se zkusit během tohoto měsíce pomodlit jeden desátek, to by stačilo přijít o deset minut dřív než obvykle. Překvapen jsem byl, že od druhého dne se několik lidí sešlo a začalo modlit nejen jeden desátek, ale dokonce celý růženec. A nešlo na začátku jen o dva tři lidi, jak tomu bylo u modlitby růžence večer, ale okolo deseti. A od té doby se růženec modlí a lidi rádi přicházejí, i přes tu brzkou hodinu. Je to posila i pro mě, když jdu do zpovědnice, anebo potom k oltáři. Moje služba je doprovázena i Vaší modlitbu, za což moc děkuji.
   Ve škole modlitby růžence jsem se dostal do další ročníku s modlitbou živého růžence. Loni v zimě mě zaujalo, kolik lidí je ochotno se za naši farnost modlit desátek živého růžence. Kolikrát jsou to lidé, kteří k nám do farnosti už moc nepřijdou, ale přesto s ní tímto způsobem zůstávají ve spojení.
   Jak už to bývá, když se podaří obsadit všech 20 desátků živého růžence, přijde někdo další, kdo by se chtěl také připojit. To je nová výzva darovat Panně Marii další růži. Těší mě, když vidím, jak mi někdo po delší době napíše, že se rozhodl do modlitby zapojit. Je mi pak jasné, že ví, do čeho jde, a že se do modlitby zapojí s celým srdcem, že nepřichází jen, abychom se pomodlili celý růženec se všemi 20 tajemstvími. Děkuji všem, kteří se za farnost modlí desátek růžence, a těším se, až zas někdo napíše, že by se chtěl zapojit.
o. Petr Polívka