sobota 21. října 2017

Ohlášky 22. října 2017

Dnes je 29. neděle v mezidobí. 

Dnes je sbírka na misie. 

Děkujeme všem, kteří pomohli při úklidu fary.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: nez. památka sv. Jana Kapistránského, kněze
út: nez. památka sv. Antonína Marie Klareta, biskupa
so: Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
 ne: 30.neděle v mezidobí 

Dnes bude po mši svaté pro rodiny s dětmi spolčo pro děti na faře. 

Setkávání maminek s malými dětmi bude ve středu v 9:30 na faře. Více informací najdete na nástěnce. 

Víkedovka pro farní mládež od 13 let bude od pátku 10. listpadu do neděle 12.listopadu 2017 v Opatově u Třebíče. Bližší info na nástěnce a přihlášky u o. Petra. 

Výlet dětí ze spolča bude v sobotu 25.listopadu 2017. Bližší info budou následovat. 

V čtvrtek 26. října 2017 bude večer po mši svaté pravidelný úklid fary

V pátek 27. října 2017 bude večer po mši svaté pravidelný úklid kostela

V úterý 31. října 2017 bude v 17.00 hod. setkání ekonomické rady farnosti

Biskupství brněnské hledá pro správu budov pracovníka údržby, nástup možný od prosince. Termín přihlášek, náplň činnosti a předpoklady na uchazeče jsou na internetových stránkách Biskupství brněnského.

středa 18. října 2017

Víkendovka pro starší


V listopadu připravujeme Víkendovku pro mládež z naší farnosti od 13 let. Čekají nás zajímavé hry, duchovní vzpruha, společenství a další zajímavé aktivity.

Chceme  tak něco udělat pro utužení kolektivu starších z našeho farního tábora a zároveň pozvat další mladé z farnosti.

o. Petr Polívka

sobota 14. října 2017

Ohlášky 15. října 2017

Dnes je 28. neděle v mezidobí. 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: nez. památka sv. Hedviky, řeholnice
út: Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
st: Svátek sv. Lukáše, evangelisty
so: nez památka Bl. Karla Rakouského
 ne: 29.neděle v mezidobí 

Příští neděli bude sbírka na misie

Dnes zveme na ekumenickou modlitbu se zpěvy z Taizé v 19,45 hod. Modlitbu zpěvem doprovodí sbor dobrovolníků a ChraPoTu - pod vedením Petra Šplíchala z Brna. 

Setkávání maminek s malými dětmi na faře probíhá i v tomto školním roce. Scházíme se každý týden ve středu v 9:30 na faře v sále, společně se modlíme, hrajeme si s dětmi a povídáme si. Zveme všechny maminky mezi nás. Více informací najdete na nástěnce. 

V pátek 20. října 2017 bude mimořádná příležitost k adoraci za průběh a výsledek voleb do parlamentu ČR. Dopoledne bude adorace od 8.00 - 10.00 hod večer po mši svaté do 20 hod. Při večerní mši svaté se budeme společně modlit za průběh a výsledek voleb do parlamentu ČR. 

Příští neděli 22.10.2017 budou děti zpívat při mši pro rodiny s dětmi a sejdou se s animátorkami v 9,15 u klavíru. Po mši svaté bude spolčo pro děti na faře. 

Hledáme farníky ochotné pomoci s úklidem fary a kostela. Stále se můžete zapsat vzadu na stolku. 

Diecézní den pro seniory bude v sobotu 21. 10. od 9.45–15.30 hod. v kostele sv. Augustina a na ZŠ Lerchova v Brně. Můžete prožít den, který vás obohatí a povzbudí. Budeme slavit mši svatou, povídat si o naší diecézi. Můžete si vyzkoušet trénink paměti, biblické tance a tance vsedě. Bližší podrobnosti na webu .

pátek 13. října 2017

Adorace za průběh a výsledek voleb do parlamentu ČR

V pátek 20. října 2017 bude mimořádná příležitost k soukromé adoraci za průběh a výsledek voleb do parlamentu ČR. Dopoledne bude adorace od 8.00 - 10.00 hod večer po mši svaté do 20 hod. Při večerní mši svaté se budeme společně modlit za průběh a výsledek voleb do parlamentu ČR.

sobota 7. října 2017

Opět pokračuje spolčo pro děti

Od neděle 8. října 2017 opět pokračuje spolčo pro děti. Spolu s dětmi tvoříme společenství, máme kreativní modlitby, vyrábíme, hrajeme si a bavíme se. Těšíme se na všechny známé ale i nové děti!
Zdislava Sychrová 

Ohlášky 8. října 2017

Dnes je 27. neděle v mezidobí. 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: nez. památka sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, mučedníků
st: nez. památka sv. Jana XXIII., papeže
ne: 28.neděle v mezidobí 

Dnes bude po mši svaté pro rodiny s dětmi v 9.30 spolčo pro děti. 

Srdečně zveme na ekumenickou modlitbu se zpěvy z Taizé v neděli 15.října 2017 v 19,45 hod. Modlitbu zpěvem doprovodí sbor dobrovolníků a ChraPoTu - pod vedením Petra Šplíchala z Brna. 

Hledáme farníky ochotné pomoci s úklidem fary a kostela. Stále se můžete zapsat vzadu na stolku.

neděle 1. října 2017

Spolčo pro děti

První spolčo pro děti bude v neděli 8. října 2017. Začneme ho mší svatou pro rodiny s dětmi v 9.30.

sobota 30. září 2017

Ohlášky 1.října 2017

Dnes je 26. neděle v mezidobí. 

Děkujeme všem, kteří pomohli při úklidu fary. 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Památka svatých andělů strážných
st: Památka sv. Františka z Assisi
pá: První pátek v měsíci.
Po mši svaté budou litanie a svátostné požehnání.
so: Památka Panny Marie Růžencové
ne: 27.neděle v mezidobí 

Dnes vychází nové číslo farního zpravodaje. Ke k dispozici vzadu na stolku, nebo na webových stránkách farnosti. 

V úterý 3.října 2017 se sejde večer po mši svaté ekonomická rada farnosti

V pátek 6. října 2017 bude po od 17.00 do 18.00 hod. úklid sálu, kuchyňky, salónku a tolalet v přízemí fary a v kostele. 

Hledáme farníky ochotné pomoci s úklidem fary a kostela. Stále se můžete zapsat vzadu na stolku. 

Zpovídání před prvním pátek bude ve čtvrtek od 17.30 do 19.00 hodin a v pátek dopoledne od 8.00 do 10.00 hod. a večer od 17.30 do 20.00 hod. 

Adorace na první pátek bude ráno od 8.00 do 10.00 hod. a večer po mši svaté do 20.00 hod. 

Příští neděli 8.října 2017 bude spolčo pro děti. Začneme ho mší svatou v 9.30 pro rodiny s dětmi a po ní budu spolčo na faře. 

Srdečně zveme na ekumenickou modlitbu se zpěvy z Taizé v neděli 15.října 2017 v 19,45 hod. Modlitbu zpěvem doprovodí sbor dobrovolníků a ChraPoTu - pod vedením Petra Šplíchala z Brna. 

Od 5. října 2017 v 19 hodin při kostele u jezuitů začne kurz Alfa.

pátek 29. září 2017

Nové číslo farního zpravodaje

Právě vychází nové číslo farního zpravodaje. Můžete si ho vzít vzadu v kostele na stolku, anebo se do něj podívat zde.

neděle 24. září 2017

Ohlášky 24.září 2017

Dnes je 25. neděle v mezidobí. 

Děkujeme všem, kteří pomohli při pravidelném úklidu kostela. 

V tomto týdnu si připomínáme:
st: Památka sv. Vincence z Paula, kněze
čt: Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa.
Je to doporučený svátek. Mše svatá bude ráno v 8.00 hod. a večer v 18.30.
pá: Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
so: Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
ne: 26.neděle v mezidobí 

Dnes je sbírka do Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Svým darem podpoříte službu kněží a život v naší diecézi. 

Dnes je potáborové setkání začneme ho mší svatou v 9.30 a po ni budou na faře hry, zážitky, dojmy a fotky z tábora. 

V pátek 29. září 2017 bude po od 17.00 do 18.00 hod. úklid sálu, kuchyňky, salónku a tolalet v přízemí fary

Hledáme farníky ochotné pomoci s úklidem fary a kostela. Potřebujeme pomoci jak s úklidem kostela, tak i fary. Na faře je potřeba uklízet každý týden a do této chvíle na faře uklízejí více méně jen dvě osoby, což je opravdu málo a na dva lidi strašně moc. Hledáme způsob, jak se silami, co máme, to můžeme zvládnout. Je možné se napsat, jak jednou 14 dní, tak i třeba 1 za měsíc. Šlo by i vytvořit rozpis na půlroku dopředu a když si každý týden vezme 1 člověk, tak 14 lidí můžeme pokrýt 14 týdnů. Můžete se napsat vzadu do stolku. 

Srdečně zveme na ekumenickou modlitbu se zpěvy z Taizé v neděli 15.října 2017 v 19,45 hod. Modlitbu zpěvem doprovodí sbor dobrovolníků a ChraPoTu - pod vedením Petra Šplíchala z Brna. 

Od 5. října 2017 v 19 hodin při kostele u jezuitů začne kurz Alfa. 

Chcete se dozvědět něco nového o vztazích? Cyklus přednášek s workshopy pro mladé ve věku od 18 do 26 let. Začínáme 26.9. od 18.00 do 20.00, na faře na Petrově 9, bližší informace a přihlášení: barciakova@biskupstvi.cz 

Společenství Modlitba tancem je společenství mladých žen, které spojuje láska k Bohu a k tanci. Modlí se za životní partnery, za životní povolání, modlí se slovem, zpěvem, tancem, bližší info na emailu: eliska.atelier@gmail.com .