neděle 29. listopadu 2020

Mše svaté pro 30 osob

Milí farníci! Od čtvrtka 3.12. 2020 se zvyšuje dle dnešního rozhodnutí vlády počet účastníků bohoslužeb na 30 osob. Využijte této příležitosti i k adventním rorátům, které v našem kostele slavíme každý den. Věřím, že už je možné se na bohoslužby přihlašovat i víckrát během týdne a přitom se na všechny dostane, kdo budou mít o živou bohoslužbu zájem. 

o. Petr Polívka 

sobota 28. listopadu 2020

Ohlášky 29. listopadu 2020

Dnes je 1.neděle adventní.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Svátek sv. Ondřeje, apoštola
čt: Památka sv. Františka Xaverského, kněze
pá: Je první pátek v měsíci  
ne: 2.neděle adventní 

Kostel je otevřený ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10.hod. k soukromé modlitbě a k přijetí svátosti smíření. 

Roráty neboli mše svaté jen při svíčkách budou ve všední dny ráno v 6.00 a večer v 18.30. Je nutné se předem přihlásit. 

Mše svaté pro rodiny s dětmi slavíme v sobotu v 17 hod a v neděli v 9.30 a 11 hodin. Je nutné se přihlásit u o. Petra. 

Mše svaté v neděli budou příští týden ráno v 8.00 a potom odpoledne v 15 a 16 hodin a večer v 18.30. Je nutné se předem přihlásit. 

Každý večer se můžeme ve 20 hodin připojit k modlitbě růžence za ukončení pademie covid-19.

Plnomocné odpustky pro duše v očistci je možné získat během celého měsíce listopad.

Úmysly bohoslužeb

 ÚMYSLY BOHOSLUŽEB

v týdnu 29.11. - 6.12.2020
neděle 29.11. 2020         PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ
za + sestry a živé a zemřelé sourozence
za uzdravení Josefa a za ochranu celé rodiny
za živé a zemřelé farníky
za + Marii Suchomelovou a celou rodinu

pondělí  30.11.2020
Svátek sv. Ondřeje
za rodinu Žáčkovu
za + Annu Simandlovou a její rodinu

úterý 1.12.2020
Nez. památka sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka
za spásu duše švagrové
za rodinu Brožovu, Nemeškalovu, Muškovu a Stojanovu

středa 2.12.2020
za kněze a na úmysl dárce
za otce Pera, otce Ladislava a otce Zdeňka

čtvrtek 3.12.2020
Památka sv. Františka Xaverského, kněze
za požehnání a ochranu pro vnučku a jejího manžela
za + rodiče z obou stran a duše v očistci

pátek 4.12.2020
Nez. památka sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve
Na poděkování za 25 let trvání Hnutí modliteb matek
za dobrodince naší farnosti

sobota  5.12.2020
za + Annu Simandlovou a její rodinu
za požehnání a ochranu pro mladou lékařku

neděle 6.12.2020        DRUHÁ NEDĚLE ADVENTNÍ
za uzdravení Heleny a celé rodiny
za děti ze spolča a za animátorky
za jednotu křesťanů a církve
za živé a zemřelé farníky

sobota 21. listopadu 2020

Úmysly bohoslužeb

 ÚMYSLY BOHOSLUŽEB

v týdnu 22.11. - 29.11.2020neděle 22.11. 2020         SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
za duše v očistci
za živé a zemřelé farníky
za manžele Mócovy a za bratra Tibora
za + rodiče, sestry a duše v očistci

pondělí  23.11.2020
Nez. památka sv. Klementa I, papeže a mučedníka
za živou a + rodinu Sobotkovu
za zemřelou sestřenici Annu a nemocnou sestru Marii

úterý 24.11.2020
Památka sv. Ondřeje Dung Dũng Lạca, kněze, a druhů, mučedníků
za živou a zemřelou rodinu Kubíkovu
za spásu duše švagrové

středa 25.11.2020
Nez. památka sv. Kateřiny Alexandrijské
na úmysl dárce
za Boží požehnání pro Elenku a vnuka Dušanka

čtvrtek 26.11.2020
na úmysl dárce
za syna Erika a jeho obrácení

pátek 27.11.2020
aby se do rodin vrátilo čtení Písma a modlitba svatého růžence
na poděkování za vyslyšení proseb

sobota  28.11.2020
za + maminku Julianu a za zemřelé v rodině

neděle 29.11.2020        1. NEDĚLE ADVENTNÍ
za + sestry a živé a zemřelé sourozence
za uzdravení Josefa a za ochranu celé rodiny
za živé a zemřelé farníky
za + Marii Suchomelovou a celou rodinu

Ohlášky 22. listopadu 2020

Dnes je Slavnost Ježíše Krista Krále. 

 V tomto týdnu si připomínáme: 
 po: Nez. památka sv. Klementa I., papeže a mučedníka
út: Památka sv. Ondřeje Dung Dũng Lạca, kněze, a druhů, mučedníků
st: Nez. památka sv. Kateřiny Alexandrijské
ne: 1.neděle adventní

Kostel je otevřený ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10.hod. k soukromé modlitbě a k přijetí svátosti smíření. 

Mše svaté jsou slouženy pro 20 osob. Je nutné se předem přihlásit. Adventní věnce žehnáme i při bohoslužbách ve všední dny, stačí si je přinést na jakoukoliv bohoslužbu. 

Každý večer se můžeme ve 20 hodin připojit k modlitbě růžence za ukončení pademie covid-19. 

Plnomocné odpustky pro duše v očistci je možné získat během celého měsíce listopad. 

Je možné si opět objednat Slovo na cestu na rok 2021 vydávané komunitou Blahoslavenství v Dolanech. Obsahuje čtení a evangelium na každý den, v neděli s delším rozjímáním. Vychází 6 krát do roka, vždy na dva měsíce, cena předplatného na celý rok 2021 je 400 Kč. Nový zájemci se prosím přihlašte u paní Terezie Široké tel.739 787 870 nebo mailem terezie.siroka(at)centrum.cz do neděle 22.11.2020. Kdo brožurku už odebírá, ať ji potvrdí, že má zájem ji odebírat i v roce 2021 a domluví se s ní na způsobu úhrady předplatného. 

 Brněnský biskup Vojtěch Cikrle vyzývá ve středu k dobrovolnému vědomému a citelnému postu za ukončení pandemie.

pátek 20. listopadu 2020

Živé bohoslužby

 Milí farníci! Od středy 18.listopadu 2020 platí 5.stupeň protiepidemický systému PES. To znamená, že je možné slavit bohoslužby pro maximálně 15 osob. Na bohoslužby je nutné se předem přihlásit. Bližší info najdete v mailu a kdo ho nedostal, může se informovat u o. Petra.

neděle 15. listopadu 2020

Ohlášky 15.listopadu 2020

Dnes je 33.neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Nez. památka sv. Markéty Skotské
út: Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
st: Nez. památka Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla
so: Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
ne: Slavnost Ježíše Krista Krále 

Kostel je otevřený ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10.hod. k soukromé modlitbě a k přijetí svátosti smíření. 

Mše svaté jsou slouženy na dané úmysly. Jednotlivé úmysly jsou na webu farnosti. 

Každý večer se můžeme ve 20 hodin připojit k modlitbě růžence za ukončení pademie covid-19.

Plnomocné odpustky pro duše v očistci je možné získat během celého měsíce listopad. 

Je možné si opět objednat Slovo na cestu na rok 2021 vydávané komunitou Blahoslavenství v Dolanech. Obsahuje čtení a evangelium na každý den, v neděli s delším rozjímáním. Vychází 6 krát do roka, vždy na dva měsíce, cena předplatného na celý rok 2021 je 400 Kč. Nový zájemci se prosím přihlašte u paní Terezie Široké tel.739 787 870 nebo mailem terezie.siroka(at)centrum.cz do neděle 22.11.2020. Kdo brožurku už odebírá, ať ji potvrdí, že má zájem ji odebírat i v roce 2021 a domluví se s ní na způsobu úhrady předplatného. 

Brněnský biskup Vojtěch Cikrle vyzývá ve středu k dobrovolnému vědomému a citelnému postu za ukončení pandemie.

Úmysly bohoslužeb

ÚMYSLY BOHOSLUŽEB

v týdnu 15.11. - 22.11.2020neděle 15.11. 2020         33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
za živé a zemřelé farníky
za + Aloise, Václava, Jana a Vojtěcha Přehnalovy, Josefa Malíka, rodiče a duše v očistci
za + P. Bohuslava Cempera
za duše v očistci


pondělí  16.11.2020
Nez. památka sv. Markéty Skotské
za + Jiřího Křenka a členy rodiny

úterý 17.11.2020
Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
za + Hanu, Michala a duše v očistci
za + Ladislava a Marii Grünfeldovy a celou rodinu

středa 18.11.2020
Nez. památka Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla
na úmysl dárce
za + maminku a tatínka a rodiče a sourozence z obou stran

čtvrtek 19.11.2020
za + Alžbětu a Jindřicha Dobrovolné
na úmysl dárce

pátek 20.11.2020
za živou a zemřelou rodinu Karolovu
za nemocného bratra Jana a jeho uzdravení

sobota  21.11.2020
Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
za + Jaroslava a živou a zemřelou rodinu

neděle 22.11.2020        SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 
za duše v očistci
za živé a zemřelé farníky
za manžele Mócovy a za bratra Tibora
za + rodiče, sestry a duše v očistci

sobota 7. listopadu 2020

Úmysly bohoslužeb

ÚMYSLY BOHOSLUŽEB

v týdnu 8.11. - 15.11.2020neděle 8.11. 2020         32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  8.11.2020
za + rodiče a sourozence z obou stran
za + Aloise, Václava, Jana a Vojtěcha Přehnalovy, Josefa Malíka, rodiče a duše v očistci
za + Františka Kachlíka, celou rodinu a duše v očistci
za živé a zemřelé farníky


pondělí  9.11.2020
Svátek Posvěcení lateránské baziliky

prosba o milost nalezení životního partnera

úterý 10.11.2020
Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitelé církve
za Boží požehnání pro Janu a jejího manžela
o Boží milosrdenství pro zemřelou Drahoslavu

středa 11.11.2020
Památka sv. Martina, biskupa
za Boží požehnání, zdraví duše i těla, vysvobození od Zlého pro synovce, sestru a švagra
za zemřelého manžela a jeho rodiče a sourozence

čtvrtek 12.11.2020
Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
za Boží požehnání, zdraví duše i těla a vysvobození od Zlého pro rodiče
za Marii a Josefa Dobrovolných

pátek 13.11.2020
Památka sv. Anežky České, panny
za Boží požehnání, zdraví duše i těla a vysvobození od Zlého pro synovce, sestru a švagra
za náš národ

sobota  14.11.2020
za duše v očistci

neděle 15.11.2020        33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
za živé a zemřelé farníky
za + Aloise, Václava, Jana a Vojtěcha Přehnalovy, Josefa Malíka, rodiče a duše v očistci
za + P. Bohuslava Cempera
za duše v očistci

Ohlášky 8.listopadu 2020

Dnes je 32.neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme: 
po: Svátek Posvěcení lateránské baziliky 
út: Památka sv. Lva Velikého, papeže učitele církve 
st: Památka sv. Martina, biskupa 
čt: Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka 
pá: Památka sv. Anežky České, panny 
ne: 33. neděle v mezidobí 

Kostel je otevřený ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10.hod. k soukromé modlitbě a k přijetí svátosti smíření. 

Svátosti je možné přijmout (zpověď, svaté přijímání) i po předchozí domluvě jednotlivě nebo jako jedna rodina (domácnost). Bližší info u o. Petra. 

Mše svaté budou odloženy na dané úmysly. Chtěl-li by být člověk, co mši svatou zadával u toho, je nutné se předem domluvit. Bližší info u o. Petra. 

Každý večer se můžeme ve 20 hodin připojit k modlitbě růžence za ukončení pademie covid-19.

Plnomocné odpustky pro duše v očistci je možné získat během celého měsíce listopad. 

Je možné si opět objednat brožurku Slovo na cestu na rok 2021 vydávané komunitou Blahoslavenství v Dolanech. Obsahuje čtení a evangelium na každý den, v neděli s delším rozjímáním. Vychází 6 krát do roka, vždy na dva měsíce, cena předplatného na celý rok 2021 je 400 Kč. Nový zájemci se prosím přihlašte u paní Terezie Široké tel.739 787 870 nebo mailem terezie.siroka(at)centrum.cz do neděle 22.11.2020. Kdo brožurku už odebírá, ať ji potvrdí, že má zájem ji odebírat i v roce 2021 a domluví se s ní na způsobu úhrady předplatného. 

Brněnský biskup Vojtěch Cikrle vyzývá čtyři následující středy (11., 18. a 25. listopadu a 2. prosince 2020) k dobrovolnému vědomému a citelnému postu za ukončení pandemie, k němuž můžeme přidat také almužnu na nějaký dobrý účel. To vše nadále ve spojení s modlitbou. „Vyhlášené dny budu takto prožívat s každým, kdo se připojí,“ říká biskup Vojtěch.