středa 19. března 2008

Adorace u Božího hrobu

Hlavní vchod do baziliky Svatého hrobu
Tento pátek u nás v kostele po Velkopáteční bohoslužbě jste všichni zváni k večerní adoraci u Božího hrobu, která bude (dle okolností) probíhat až do pozdních večerních hodin.

Nácvik ministrantů na Velký pátek v 16 h a na Bílou sobotu v 9 h ráno.

Žádné komentáře: