pátek 24. dubna 2009

Max Kašparů v Brně

Dovolujeme si pozvat vás na třídenní setkání v oblasti spirituality a mezilidských vztahů, tentokrát s Jaroslavem Maxmiliánem Kašparů.

Akce se koná ve dnech 15.-17. května 2009 v Brně na Biskupském gymnáziu.
Kompletní informace jsou v příloze i na linku :
Těšíme se velmi na setkání s vámi!
Děkujeme za předání tohoto pozvání vašim příbuzným, přátelům, farníkům, kamarádům, známým...
Za pořadatele
Jan Fatka a Petr Nešpor

Žádné komentáře: