sobota 19. června 2010

VIRTUOSI di MIKULOV, neděle 20. června 2010 v 9,30 a v 11,00

Srdečně zveme na červnové hudební rozjímání při mši svaté v Brně na Křenové v chrámu Neposkvrněného početí Panny Marie

neděle 20. června 2010

v 9,30 a v 11,00


smíšený sborVIRTUOSI

di MIKULOV


Mgr. a MgA.

Zuzana PIRNEROVÁ

sbormistryně


Lukáš KUNST

varhany


program:

Jubilate Deo – Schumera

Aleluja – Young

Ave Maria – Rachmaninov

Asperges me – anonym

Locus Iste – Bruckner

El grillo – DesprezOse Shalom

Adon Olam

El grillo – DesprezEl grillo - Desprez


http://www.signaly.cz/krenova_virtuosi_di_mikulov

Žádné komentáře: