středa 1. prosince 2010

Tříkrálová sbírka 2011

I v nadcházejícím roce bude pořádána Charitou ČR tradiční Tříkrálová sbírka. Ve dnech od 1. do 14.1.2011 vyjdou skupinky žádat o almužnu pro účely Charity.
Letos bude možnost v naší farnosti se zapojit za spolupráce místní jednoty Orel a dalších účastníků do nadcházející sbírky.
Zúčastnit se budeme moci nejen formou modlitby za dílo Charity a hmotného příspěvku, ale také vlastním koledováním. Kdo bude mít zájem (jednotlivci i skupinky), můžete se zapsat na listinu na stolečku v zadní části kostela nebo předem emailem kontaktovat koordinátora sbírky na adrese jiri.stasta@gmail.com .

Žádné komentáře: