pátek 30. srpna 2013

Ohlášky 1.září 2013

22. neděle v mezidobí

Dnes slavíme 22. neděli v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
Út: Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
Pá: První pátek v měsíci září.
      Po mší sv. v 18.30 hod. budou litanie a zásvětná modlitba a svátostné požehnání.
 So: Nez. památka sv. Melichara Grodeckého, kněz a mučedníka
       Mariánská pobožnost bude od 17.30
Ne: Příští neděle je 23. v liturgickém mezidobí

 Přijďte dnes večer po večerní mši svaté caa. 19.30 ke společnému opékání u ohně. Jídlo a pití zajištěno. Bude příležitost setkat se i s našimi novými kněžími. Klacíky na opékání, domácí buchty a podobné sebou výhodou.

 Vyučování náboženství bude probíhat na ZŠ Řehořova a na faře ve farním sálu. Rádi bychom nabídli vyučování ve skupinkách, ve kterých budou mít děti k sobě věkově blízko, proto prosíme rodiče, aby své děti, co nejdříve přihlásili. Potom vytvoříme skupinky a domluvíme dobu vyučování. Vyučovat budou naši katecheté a o. Petr. Přihlášky si může vzít vzadu u východu z kostela nebo si je stáhnout na našich webových stránkách. Prosíme, odevzdejte je nebo pošlete mailem nejpozději do 15. září v sakristii, na faře, nebo učitelce náboženství ve škole. Přihláška je ke stažení zde 

 Rádi bychom zjistili zájem o přípravu na biřmování, která má pomoci dospívajícímu člověku v přechodu od dětské víry v osobní, zralou víru. Je to příležitost ujasnit si proč věřím a v co věřím a zažít společenství. Zájemce by měl mít alespoň patnáct let a může se zapsat na list v sakristii do 15. září.

 Pokud by zde byl někdo, kdo ještě není pokřtěný, a chtěl by tu svátost přijmout, nebo o tom uvažuje, tak se může přihlásit v sakristii.

26. katolický oddíl světlušek a skautek ze Starého Brna přijímá nové členky. Přijďte se podívat na zahajovací schůzku, která se uskuteční 2. září v 16 hodin v klubovně poblíž Výstaviště. Více informací na plakátku na nástěnce.

 Na faře u sv. Jakuba v Brně se koná Kurz Vedoucích farního společenství seniorů. Více informací na nástěnce.

 Při každé nedělní bohoslužbě budou děti dostávat samolepky s obrázky biblických postav, ke kterým dnes dostanou sešitek, do kterého si je mohou lepit. Ke každé nálepce mají v sešitku napsané 3 řádky, které si doma můžete společně přečíst. K sešitku je k dispozici ještě příručka s podrobnějším příběhem a s možnou aplikací do života dětí. Příručku je možné zakoupit za 30,-Kč v sakristii. Samolepky jsou určeny pro děti z naší farnosti. Obrázky budeme dětem dávat u oltáře po odchodu ministrantů.

Od příští neděle budou zase nedělní mše svaté v 9.30 zaměřené víc pro rodiny s dětmi.

 Ohlášky jsou k dispozici na nástěnce a na webových stránkách www. farnost-krenova.blogspot.cz

Žádné komentáře: