sobota 21. září 2013

Ohlášky 22. září 2013

Dnes slavíme 25. neděli v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
Po: Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
Čt: nez. památka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků
Pá: Památka sv.Vincence z Paula, kněze
So: Slavnost sv. Václava, mučedníka.
 Je to doporučený svátek. Mše svatá bude mimořádně i ráno v 8.00 hod.
Ne: 26. v mezidobí

 Vyučování náboženství na faře bude v letošním školním roce probíhat ve dvou skupinách.
 1- 5. třída: v pondělí od 14.30 do 15.15: s paní RNDr. Stanislavou Honzovou.
6.- 9. třída: ve středu od 14.30 do 15.15: s o. Petrem Polívkou.

Zájemci o přípravu biřmování se sejdou na faře v pondělí v 17 hod. Prosíme, aby přišli i ti, kdo uvažují o přípravě na biřmování až příští rok.

 Společenství pro středoškoláky bude toto pondělí 23. 9. v 17.30 na faře. Chceme nabídnout příležitost k popovídání, diskusi o různých tématech života a víry. Na své si přijdou i ti, kteří rádi zpívají nebo si čtou v Bibli. Společenství povede Slávka Sychrová a Michal Šťasta.

Příprava na křest pro dospělé bude v pátek 27. 9. po večerní mši svaté caa. 19.15. Pokud by někdo ještě o křtu uvažoval, je srdečně zván.

 Na první říjnovou neděli vyjde nové číslo Farního zpravodaje. Příspěvky můžete zasílat do 30. září na adresu zpravodaj.krenova(at)gmail.com nebo odevzdat na faře či v sákristii.

 V lednu bude 100. výročí od posvěcení našeho kostela. Kdo by se chtěl zapojit do přípravy je zván na setkání ve středu 5. října po večerní mši svaté caa 19.15. na faře.

 Pro hledající a všechny, kdo by se chtěli více dozvědět o křesťanství, se bude od konce září do poloviny prosince konat kurz Alfa. První setkání bude tento čtvrtek 26. 9. od 19 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie v jezuitském kostele. Témata jednotlivých večerů a bližší info najdete na nástěnce.

 Pozvání pro mládež na kurz animátor, který je určen pro mladé od 14 let, kteří by chtěli vést křesťanské společenství. Dozví se tam něco více o sobě, o vztazích mezi lidmi, setkají se tam hlouběji s Bohem a připraví se na službu svým vrstevníkům. Jde o 10 víkendů během 2 let. Bližší informace na nástěnce.

Žádné komentáře: