sobota 28. září 2013

Ohlášky 29.září 2013

Dnes slavíme 26. neděli v mezidobí. 

V tomto týdnu si připomínáme:
Po: Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
St: Památka svatých andělů strážných
Út: Památku sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
Pá: Památku sv. Františka z Assisi Je také první pátek v měsíci a na závěr mše sv. v 18.30 hod. budou litanie, zásvětná modlitba a svátostné požehnání.
So: V sobotu je první sobota v měsíci. Mariánská pobožnost bude od 17.30.
Ne: 27. v mezidobí 

Vyučování náboženství probíhá na faře pro 1- 5. třídu: v pondělí od 14.30 do 15.15: s paní RNDr. Stanislavou Honzovou. pro 6.- 9. třídu: ve středu od 14.30 do 15.15: s o. Petrem Polívkou. Vyučování na ZŠ Řehořově probíhá pro 1. – 3. třídy v úterý 13.15 – 14.00 v 5. A (zelené patro) pro 4. – 5. třídy v pondělí 13.00 – 13.45 tamtéž. vyučuje ze ZŠ Řehořova Mgr. Gabriela Marošová 

Mše svaté pro rodiny s dětmi jsou každou neděli v 9.30. Minulou neděli jste zažili katechezi při promluvě. Cílem těchto katechezí je, aby děti byly i více zapojeny do naší farní rodiny, abychom všichni měli účast i na jejich životě. Takové katecheze nebudou každou neděli, ale asi tak každou třetí neděli. Ostatní neděle budou katecheze probíhat v kapli, jak to bylo doposud. 

Příprava na svátost biřmování začne v neděli 20. října v 19.30. Chceme zkusit dvouletou přípravu. Nebude to znamenat více příprav, ale mezi jednotlivými přípravami bude větší časový odstup. Příprava bude probíhat caa. každý 2.týden. Biřmování potom bude caa. ke konci května, začátkem června v roce 2015. Dvouletý časový odstup mezi jednotlivými přípravami by mohl pomoci vytvořit i trochu větší skupinku (místo 3-4 by nás mohlo být 7-8). Prosíme mladé, kteří ještě svátost biřmování nepřijali a mají více než 15 let, aby zvážili, jestli by ještě neměli zájem se na přípravu přihlásit. Prosíme, aby tak učinili nejpozději do 20. října tohoto roku. 

Společenství pro středoškoláky bude v pondělí 30.10. v 17.30 na faře. Všichni mladí jsou srdečně zváni. 

V lednu bude 100. výročí od posvěcení našeho kostela. Kdo by se chtěl zapojit do přípravy je zván na setkání ve středu 2. října po večerní mši svaté caa 19.15. na faře. 

Příprava na křest pro dospělé je v pátek po večerní mši svaté caa. 19.15. Pokud by někdo ještě o křtu uvažoval, je srdečně zván. 

Příští neděli 6. října v 19,45. bude v naší farnosti modlitba se zpěvy z Tajze. Modlitbu zpěvem doprovodí SBM aneb Schola brněnské mládežedobrovolníci pod vedením Štěpána Policera. 

Příští neděli vyjde nové číslo Farního zpravodaje. Příspěvky můžete zasílat do pondělí 30. září na adresu zpravodaj.krenova@gmail.com nebo odevzdat na faře či v sákristii. 

Příští neděli 6. října 2013 bude v naší diecézi slavnostní zahájení společné četby Písma svatého během dvou let v rámci projektu „Vezmi a čti celou Bibli.“ Je to příležitost pro ty, kdo si už delší dobu chtěli přečíst celou Bibli a zatím na to neměli čas nebo dostatek odvahy. Je k tomu udělaný rozpis četby na každý den, na každý měsíc, podle kterého se potom čte. Více informací i rozpis najdete na stránkách www.vezmiacti.cz . Kdo se rozhodne do projektu zapojit, ať si přinese příští neděli svoji Bibli a na závěr každé bohoslužby bude žehnání čtenářům Bible. Čtenáři Bible se potom sejdou na faře ve středu 9. října 2013 po večerní mši svaté (caa. 19.15) a domluvíme se, jak by četba mohla vypadat u nás ve farnosti.

Žádné komentáře: