neděle 8. září 2013

Ohlášky 8. září 2013

23. neděle v mezidobí

Dnes slavíme 23. neděli v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
Po: nez. památka sv. Petra Klavera, kněze
Út: nez. památka Bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka
Čt: nez. památka Jména Panny Marie
Pá: Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
So: Svátek Povýšení svatého kříže
Patrocinium v psychiatrické léčebně
Ne: 24. v mezidobí

 Přihlášky do náboženství odevzdejte, prosíme do příští neděle 15. září v sakristii, na faře, nebo učitelce náboženství

Zájemci o přípravu na biřmování se mohou zapsat v sakristii do neděle 15. září.

Zájemci o křest dospělých se mohou přihlásit v sakristii do neděle 15. září..

Po mši svaté děti dostanou další nálepku biblické postavičky. Nálepky si mohou lepit do sešitku. Příručka k nálepkám s podrobnějším příběhem a s možnou aplikací do života dětí je ještě k zakoupení za 30,-Kč v sakristii.

 Příští neděli 15.9. je sbírka určena na technické a organizační zajištění děkanských úřadů.

Žádné komentáře: