sobota 12. října 2013

Ohlášky 13. října 2013

Dnes slavíme 28. neděli v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
Po: Nez. Památka sv. Kalista I., papeže a mučedníka
Út: Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
St: Nez. Památka sv. Hedviky, panny a učitelky církve
nez památka sv. Markéty Marie Alacoque, panny
Čt: Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
Pá: Svátek sv. Lukáše, evangelisty
So: Nez. Památka sv. Jana de Brébeuf, Izáka Joguese, kněze a druhů, mučedníků
Ne: Příští neděle je 29. v mezidobí.

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří v pátek pomohli při úklidu kostela.

Dnes odpoledne pořádá společenství rodin u svatého Jakuba ve spolupráci s Schönstattským hnutím setkání na téma Výchova a komunikace v rodině (hlídání dětí a občerstvení zajištěno. Setkání se koná na jakubské faře.

Změna: Vyučování náboženství pro 6.-9. třídu bude probíhat ve středu od 16.00 do16.45 hodin

Příprava na svátost biřmování začne příští neděli 20. října v 19.30. Bližší informace o přípravě najdete v našem farním zpravodaji. Ještě je možné se přihlásit.

Všichni mladí jsou zváni na společenství pro středoškoláky, které bude v pondělí v 17.30 na faře.

Příští sobotu 19. října se koná Pouť naší farnosti k Panně Marii do Křtin. Sraz pěších poutníků je v hale na hlavním vlakovém nádraží v 7.40. Pojedeme vlakem do Babic v 8.02 směr Březová nad Svitavou. Z Babic půjdeme po modré značce až do Křtin (caa 8,5 km). Mše svatou v Křtinách budeme mít ve 14.30 hod. Více info na nástěnkách, na webových stránkách.

Příští neděli 20. října bude misijní neděle. Je to příležitost podpořit papežská misijní díla, ať už napečením koláčů, buchet, děti namalováním obrázku na korespondenčního lísku, nebo potom jejich zakoupením příští neděli spolu s dalšími misijními předměty. Sbírka příští neděli bude určená na misie. Více informací je ve farním zpravodaji.

Od středy 16. října je možné se po dobu devíti dnů tj. do pátku 24. října připojit k modlitbě za náš národ. V naší farnosti se připojíme v tyto dny krátkou modlitbou před závěrečným požehnáním.

Žádné komentáře: