pátek 18. října 2013

Ohlášky 20. října 2013

Dnes slavíme 29. neděli v mezidobí.

Dnes je sbírka na misie. Papežské misijní díla můžete také podpořit zakoupením misijních předmětů, obrázků od našich dětí, nebo i koláčků a buchet - vzadu v kostele. ¨

V tomto týdnu si připomínáme:
Út: nez. památku bl. Jana Pavla II., papeže
St: nez. památka sv. Jana Kapistránského, kněze
Čt: nez. památka sv. Antonína Marie Klareta, biskupa
Ne: Příští neděle je 30. v mezidobí.

Poděkování všem, kteří pomohli ke zdárnému průběhu naší farní poutě do Křtin.

Poděkování o. biskupa za štědrost farníku při sbírce na památník sv. Cyrila a Metoděje v Brně, která vynesla 136 802 Kč.¨

Ve středu 23.10.2013 v 17.30 hodin bude v katedrále mše sv., kterou budou koncelebrovat biskupové ČR a SR

Příprava na svátost biřmování začne dnes večer 20. října v 19.30. Kdyby někdo ještě měl zájem, může přijít.

Ve středu se sejde přípravný tým ke 100. výročí od posvěcení našeho kostela v 19,15 na faře.

Příští neděli bude při mši sv. v 9.30 přijetí do katechumenátu jednoho našeho zájemce o křest.

Žádné komentáře: