neděle 27. října 2013

Ohlášky 27. října 2013

Dnes slavíme 30. neděli v mezidobí

V tomto týdnu si připomínáme:
Po: Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
 ranní mše svatá nebude v 6.00, ale v 8.00 hod.
Út: Památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice
Čt: nez. památka sv. Wolfganga, biskupa
Pá Slavnost všech svatých – doporučený svátek
So Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
 mše sv. bude mimořádně i v 8.00 hod. ráno
Ne: Příští neděle je 31. v mezidobí.

Zkoušku zpěvu ke 100. výročí posvěcení kostela bude tuto středu 30.10. v 19 hod. na faře v sále.

Pastorační rada se sejde tuto středu 30.10. v 19.15 na faře v kanceláři.

Příprava na biřmování bude příští neděli 3.11. v 17.00 hod. na faře.

Na slavnost všech svatých odpoledne a v den vzpomínky na zemřelé je možné získat plnomocné odpustky přivlastnitelné jen duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek je třeba se při návštěvě kostela pomodlit modlitbu Páně a vyznání víry. Od 1. do 8. listopadu je možné získat tyto odpustky při návštěvě hřbitova, je-li spojena s modlitbou za zemřelé. Pokud někdo ze závažných důvodů nemůže může je získat už od 25.10. (Tři obvyklé podmínky: svátost smíření, svátost eucharistie, modlitba na úmysl sv. Otce.)

Žádné komentáře: