sobota 5. října 2013

Ohlášky 6. října 2013

Dnes je 27. neděle v liturgickém mezidobí.

 V tomto týdnu si připomínáme:

Po: Památka Panny Marie Růžencové
St: Nez. Památku sv. Dionýsia, biskupa, a druhů mučedníků
So: Nez. Památku sv. Radima, biskupa
Ne: Příští neděle je 28. v mezidobí

 Dnes vychází nové číslo farního zpravodaje. Náklady na jeden výtisk jsou 6,-Kč. Přispět na něj můžete buď do sbírky, nebo do kasičky. Zpravodaj je zdarma. Je i ke stažení zde. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na jeho přípravě.

Dnes večer po večerní mši svaté v 19.45 bude v naší farnosti modlitba se zpěvy z Taizé. Modlitbu zpěvem doprovodí SBM aneb Schola brněnské mládežedobrovolníci pod vedením Štěpána Policera.

Příští neděli bude mše svaté pro rodiny s dětmi v 9.30 s katechezí při kázání. ¨

Příprava na svátost biřmování začne v neděli 20. října v 19.30. Bližší informace o přípravě najdete v našem farním zpravodaji.

Všichni mladí jsou zváni na společenství pro středoškoláky, které bude v pondělí v 17.30 na faře.

V pátek 11. října po večerní mši svaté caa. 19.15 bude úklid kostela. Chtěl bych poprosit všechny, kdo by mohli pomoci, aby přišli. Myslím, že vhodnou práci najdeme pro každého.

Příští neděli 13. října pořádá společenství rodin u svatého Jakuba ve spolupráci s Schönstattským hnutím setkání na téma Výchova a komunikace v rodině (hlídání dětí a občerstvení zajištěno). Setkání se koná na jakubské faře.

Ve středu 9. října bude na faře po večerní mši svaté v 19.15 setkání Čtenářů Bible v rámci projektu „Vezmi a čti celou Bibli“. Ti, kdo se rozhodli do projektu zapojit, mohou si nyní přijít sem dopředu pro požehnání, pokud mají, tak i s Biblí, ze které budou číst.

Žádné komentáře: