neděle 3. listopadu 2013

Fotbalový míč pod obětním stolem

Odpovídáme na dotazy nedělních návštěvníků pozdějších bohoslužeb v našem kostele – co dělá fotbalový míč pod obětním stolem?


Při mši svaté pro rodiny s dětmi přinášely děti v obětním průvodu několik symbolických darů. Byly to většinou předměty, které použil otec Petr a katechetka při předchozí katechezi „Cesta k dokonalosti“. Prvním symbolickým darem byl už zmíněný fotbalový míč.  Měl připomínat sportovní zápas - i náš všední život je často utkáním s našimi slabostmi a hříchy. Prosili jsme, aby nás Pán vyzbrojoval a abychom s Ním vítězili. Druhým darem byl obyčejný dřevěný špalík. Symbolizoval naši nedokonalost. Ale Pán nás přijímá takové, jací jsme. Jemu jsme se mohli odevzdat a poprosit, aby nás přetvářel, abychom se Jemu podobali. Třetím darem byla vyřezávaná soška Panny Marie. Na Její přímluvu a na přímluvu našich křestních patronů jsme společně prosili o světlo a sílu Ducha Svatého. Dalšími symbolickými dary byly hořící svíce připomínající věčný život. Prosili jsme za naše zemřelé, aby je Pán přijal do svého království. Dále přinášely děti květiny symbolizující krásu nebe. Prosili jsme, ať se tam jednou všichni sejdeme. Závěrečnými dary byly chléb a víno. Prosili jsme za celou naši farní rodinu, aby tu měl každý své místo a aby nám bylo spolu dobře.

Žádné komentáře: