sobota 16. listopadu 2013

Ohlášky 17. listopadu 2013

Dnes slavíme 33. neděli v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
Čt: Památku Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Pá: Památku sv. Cecílie, panny a mučednice
So: Nez. památku sv. Klementa I., papeže a mučedníka
Ne: Příští neděle je Slavnost Ježíše Krista Krále. Při všech bohoslužbách zakončíme Rok víry a obnovíme zasvěcení lidstva nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

Děkujeme všem, kteří pomohli s přípravou a organizací blešího trhu i za vaše dary.

Připravuje se zasedání Biskupské synody o rodině. Na žádost papeže Františka se má celá církev vyjádřit k některým otázkám týkajících se rodiny. Tyto otázky jsou uveřejněny zde. Všichni jsou zváni, aby se k těmto otázkám vyjádřili. A to dvojím způsobem. Jednak můžete vyplnit online dotazník na stránkách a/nebo potom přijít na setkání rodin naší farnosti ve středu 27.listopadu v 19.15 na faru, kde se k těmto otázkám budete moct vyjádřit při společné diskusi.

Příští neděli bude mše svatá pro rodiny s dětmi v 9.30 s katechezí při kázání. 

Příští neděli 24. listopadu bude po večerní mši svaté v 19.45 bude v naší farnosti modlitba se zpěvy z Taizé. Modlitbu bude doprovázet brněnský ekumenický sbor pod vedením Luboše Rause. 

Srdečně vás zveme na adventní duchovní obnovu u příležitosti slavnosti Neposkvrněného Početí Panny Marie, která se bude se konat v sobotu 7. prosince 2013 od 10 hodin v našem kostele. Program najde zde

Zveme také na přednášku v neděli 8. prosince v 17 hod. do našeho kostela na téma Mariánské náměty ve výtvarném umění. Naše farnice a katechetka PhDr. Jiřina Hockeová bude mimo jiné mluvit i o našem secesní obraze Panny Marie Neposkvrněného Početí na hlavním oltáři a invokaci loretánské litanie, kterou máme vytvartně zpracovanou v presbystáři kostela.

Druhou prosincovou neděli vyjde nové číslo Farního zpravodaje. Příspěvky můžete zasílat do pondělí 2. prosince na adresu zpravodaj.krenova@gmail.com nebo odevzdat na faře či v sákristii. 

Na nástěnce najdete dopis kardinála Dominika Duky k dnešnímu Dni Bible. 

Při příležitosti ukončení Roku víry bude v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně slavit v neděli v den slavnosti Ježíše Krista Krále (24. listopadu 2013) v 9.00 hodin bohoslužbu generální vikář bnrěnské diecéze Mons.Jiří Mikulášek.

Příští neděli 24. listopadu 2013 bude při všech bohoslužbách mimořádná sbírka na opravy fary.

Žádné komentáře: