neděle 24. listopadu 2013

Ohlášky 24. listopadu 2013

FDnes slavíme Slavnost Ježíše Krista Krále.
Dnes je mimořádná sbírka na opravy farní budovy.

FV tomto týdnu si připomínáme:
Po:    Nez. památku sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice
So:    Svátek sv. Ondřeje, apoštola
So:    Nez. památku sv. Klementa I., papeže a mučedníka
Ne:    Příští neděle je 1. neděle adventní. Při každé mši svaté budeme žehnat advetní věnce.

FDnes  po večerní mši svaté v 19.45 bude v naší farnosti modlitba se zpěvy z Taizé. Modlitbu bude doprovázet brněnský ekumenický sbor pod vedením Luboše Rause.

FPřipomínáme prosbu o vyplnění online dotazníku  k zasedání Biskupské synody o rodině na našich webových stránkách a zveme ve středu 27.listopadu v 19.15 na faru ke společné diskusi.

F Srdečně vás zveme na adventní duchovní obnovu 7. prosince 2013 od 10 hodin v našem kostele. Více na nástěnce i na webu farnosti.

FZveme také na přednášku v neděli 8. prosince v 17 hod. do našeho kostela  na téma Mariánské náměty ve výtvarném umění. Více na nástěnce i na na webu farnosti.

FDruhou prosincovou neděli vyjde nové číslo Farního zpravodaje. Příspěvky můžete zasílat do pondělí 2. prosince na adresu zpravodaj.krenova(at)gmail.com nebo odevzdat na faře či v sákristii. 
Žádné komentáře: