sobota 2. listopadu 2013

Ohlášky 3 . listopadu 2013

Dnes slavíme 31. neděli v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
Po: Památku sv. Karla Boromejského, biskupa
So: Svátek Posvěcení lateránské baziliky
Ne: Příští neděle je 32. v mezidobí.

Příští neděli bude po ranních bohoslužbách bleší trh. Příležitost získat nějaké starší předměty (staré přístroje na výrobu fotografií, hrnce, knížky), které na faře už nenajdou využití.

V měsíci listopadu se budeme modlit modlitbu růžence za duše v očistci. Vždycky od 18.00 hod. před každou bohoslužbou. Prosíme, abyste se zapsali v sakristii, kdo byste si ji, kdy vzal. My kněží si necháme středeční.

Příští pondělí 11. listopadu bude setkání čtenářů Bible po večerní mši svaté v 19.15 na faře. Srdečně jsou zváni všichni, kdo se jakýmkoliv způsobem pokouší do této knih knih proniknout, seznámit se s ní, získat k ní nějaký vztah.

SBM (Schola brněnské mládeže) vás srdečně zve na svůj Podzimní koncert 10.listopadu 2013 v 15h do salesiánského kostela P.Marie Pomocnice v Brně-Žabovřeskách. Zazní tradiční i nejnovější křesťanské písně v úpravách pro sbor, sóla a orchestr.

Žádné komentáře: