neděle 15. prosince 2013

Letos poprvé přinesli skauti Betlémské světlo také do našeho kostela

Snad poprvé v historii se objevili v našem kostele krojovaní skauti. Skauti z 89. oddílu přišli v neděli 15. prosince 2013 na mši svatou pro rodiny s dětmi v 9.30 hod. a přinesli v obětním průvodu Betlémské světlo, a to přesně 20 minut poté, co bylo přineseno do diecézní katedrály na Petrově. Na konci bohoslužby se uskutečnilo žehnání světla i všech, kteří jej budou roznášet či jej přijmou do svých domovů. Historicky určitě poprvé je v naší farnosti nabídnuta služba našich skautů: Budou totiž na Štědrý den dopoledne roznášet Betlémské světlo do domovů farníků. Vzadu v kostele je připravená kasička, do které je možné vkládat jména a adresy, kam je potřebné Betlémské světlo přinést. Buďme i my světlem Kristovy lásky!

Žádné komentáře: