pátek 13. prosince 2013

Ohlášky 15. prosince 2013

Dnes slavíme 3. neděli adventní.

 Děkujeme všem, kteří pomohli při úklidu našeho kostela.

V tomto týdnu si připomínáme:

 Ne: Příští neděle je 4. adventní.

Zítra v pondělí 16.prosince bude po mši svaté v 19,15 setkání čtenářů Bible. Setkání je určené pro všechny, kteří se pokouší proniknout do této knihy knih a hledají motivaci k další četbě.

V čtvrtek 19. prosince zveme na roráty v 6.00 ráno a po nich ke společné snídani na faře.

Příští neděli v 9.30 bude mše sv. s katechezí pro děti v kostele.

Vzadu v kostele si můžete vzít pozvánku ke 100.výročí posvěcení našeho kostela a pozvat i další na tuto slavnost.

Žádné komentáře: