pondělí 23. prosince 2013

Přijďte navštívit Betlém na Křenové
Kostel bude otevřen kromě bohoslužeb také v neděli 29.12. 2013 od 15.00 - 17.00 hod.

Modlitba u jesliček:

Pane, udělej ze mne
nástroj svého pokoje,
abych přinášel
lásku, kde je nenávist,
odpuštění, kde je urážka,
jednotu, kde je nesvornost,
víru, kde je pochybnost,
pravdu, kde je blud,
naději, kde je zoufalství,
radost, kde je smutek,
světlo, kde vládne tma.

Pomoz mi, abych netoužil
po útěše, ale těšil
po porozumění, ale rozuměl,
po lásce, ale miloval.

Vždyť, kdo dává, ten dostane,
kdo odpouští, tomu se odpustí,
kdo umírá, vstane k životu.

sv. František z Assisi

Žádné komentáře: