neděle 5. ledna 2014

18.ledna 2014 slavíme 100 let


Milé sestry a milí bratři! Chtěl bych Vás všechny pozvat na oslavy 100. výročí posvěcení našeho kostela na Křenové. Moc bych si přál, aby tato historická událost, nebyla jen dalším významným datem v kronice naší farnosti, našeho města, ale aby byla i zlomem v našem osobním životě. Zvláště bych Vás chtěl pozvat na pontifikální mší svatou s naším brněnským biskupem Mons. Vojtěchem Cikrlem v sobotu 18. ledna 2014 v 9:30. Oslavy bude doprovázet i páteční varhanní koncert s meditačními texty v 19:30. V neděli odpoledne v 16:00 proběhne přednáška PhDr. Aleše Filipa, Ph.D. o interiéru a symbolech kostela: Mariánská zahrada v moderním Brně. Takovým balzámem pro duši bude nedělní mše svatá s biskupem Mons. Pavlem Posádem v 9:30.  P. Petr Polívka   

Žádné komentáře: