úterý 28. ledna 2014

Neděle 26. ledna 2014 - co se tentokrát objevilo pod obětním stolem

Při mši svaté pro rodiny s dětmi přinášely děti s prosbami v obětním průvodu sedm symbolických darů. Byly to většinou předměty, které použil otec Petr a katechetka při předchozí katechezi. Prvními byli maňásci Karel a Martin. Připomněli nám naše hádky. Prosili jsme, aby nás Pán vyzbrojoval a my vítězili sami nad sebou. Polámané pruty symbolizovaly naše pohrdání některými lidmi, naše svévolné vylučování kamarádů z kruhu našich přátel, naši neschopnost přijímat druhé i s jejich odlišnostmi. Pán nás přijímá takové, jací jsme. Prosili jsme, aby nás přetvářel, abychom se Mu podobali. Svazek sedmi pevně svázaných prutů symbolizoval jednotu a svornost. Prosili jsme, ať i my držíme pevně pohromadě a nikdo a nic nás nerozděluje. Mapa Ukrajiny připomínala současnou situaci této země. Prosili jsme za smírné řešení konfliktů. Právě nyní v závěru týdne modliteb za jednotu křesťanů přinášely děti obraz srdce v zeměkouli. Odevzdávali jsme Pánu naše bolestné rozdělení, naši neschopnost, někdy i pohodlnost udělat něco konkrétního pro naše porozumění a sbližování. Na přímluvu Matky jednoty křesťanů Panny Marie jsme prosili o naplňování celého světa světlem Ducha Svatého. Předposledními dary byly hořící svíce symbolizující věčný život. Prosili jsme za všechny naše zemřelé. Při přinášení chleba a vína jsme prosili za celou naši farní rodinu, aby tu měl každý své místo a aby nám bylo spolu dobře.

Žádné komentáře: