sobota 11. ledna 2014

Ohlášky 12. ledna 2014

Dnes je Svátek Křtu Páně

Chtěl bych poděkovat svatomichalské gregoriánské schole za hudební doprovod při dnešní bohoslužbě.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se zúčasnili tříkrálové sbírky: 16 koledníkům za to, že přinesli světlo, radost a pokoj do našich domů a ostatním za jejich dar ve prospěch chudých.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Nez. památku sv. Hilaria, biskupa a učitele církve.
pá: Památku sv. Antonína, opata
 so: Svátek posvěcení našeho kostela Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
ne: 2. neděle v mezidobí

 V pondělí 13. ledna 2014 bude úklid kostela po vánočních svátcích a před oslavami posvěcení našeho kostela. S úklidem začneme odpoledne v 16 hod. a bude pokračovat i po večerní mši svaté. Za každého pomocníka budeme vděčni, bude toho tentokrát opravdu hodně.

Prosíme o pomoc při pečení buchet a koláčů ke 100.výročí posvěcení našeho kostela. Kdo by tímto způsobem mohl přispět k našim oslavám, ať se přihlásí v sákristii. Buchty a koláče přineste do tohoto pátku.

V Křesťanském magazínu na ČT 2 by měl být vysílaný krátký šot o našem kostele Neposkvrněného Početí P. Marie jako vizuální pozvánka ke 100.výročí posvěcení kostela. Magazín začíná tuto neděli 12. ledna v 15.10.

Zveme vás na oslavy 100. výročí posvěcení našeho kostela. Je připravený bohatý program:

1) V pátek 17. ledna 2014 v 19.30 vás zveme do našeho kostela na pásmo duchovní hudby a poezie nazvané "Mariánská mozaika". Může se tešit na vybrané pasáže z básně Popelka Nazaretská od Václava Renče. Zazní známá díla - např. Ave Maria od Bacha/Gounoda, Stabat mater od Pergolesiho, tématická preludia od různých autorů, např. od prof. Pukla. Více informací na nástěnce a webových stránkách farnosti.

2) V sobotu 18. ledna 2014 v 9.30 vás zveme na slavnostní pontifikální mši svatou s našim brněnským biskupem Mons. Vojtěchem Cikrlem.

Zveme vás na prohlídku s výkladem o výzdobě našeho kostela. Zájemci se shromáždí před hlavním vstupem do kostela zhruba 15 minut po skončení mše svaté. 

Rodiče s dětmi zveme po mši svaté na faru na zábavné dopoledne u příležitosti 100. narozenin našeho kostela. Jsou nachystané krátké a pěkné soutěže pro děti, narozeninový dort a děti vyrobí obří narozeninové přání. 

3) V neděli 19. ledna 2014 vás zveme na mši svatou v 9.30 s o biskupem Pavlem Posádem.

Odpoledne vás zveme v 16 hod. na přednášku o interiéru a symbolickém konceptu výzdoby Mariánská zahrada v moderním Brně od PhDr.Aleše Filipa, Ph.D. Více informací na nástěnce. 

V pátek 17. ledna 2014 vyjde nové číslo farního zpravodaje a nová publikace o našem kostele.


Mladé zveme na tradiční Ples mládeže: bude v pátek 24. 1. 2014 v sále v pasáži Dominik v Brně (na rohu Dominikánské ulice a Šilingrova náměstí). Ples začínáme v 18:30 mší svatou v katedrále sv. Petra a Pavla, poté je ve 20:00 zahájení plesu. Další podrobnosti najdete na plakátku a na webu Diecézního centra mládeže.

Žádné komentáře: