sobota 18. ledna 2014

Ohlášky 19. ledna 2014

Dnes je 2. neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Nez. památka sv. Fabiána, papeže a mučedníka
      Nez. památka sv. Šebestiána, mučedníka
út: Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
st: Nez. památka sv. Vincence, jáhna a mučedníka
pá: Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
so: Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola
 ne: 3. neděle v mezidobí

O tomto víkendu slavíme 100. výročí posvěcení našeho kostela.

 V neděli 19. ledna 2014 vás zveme na mši svatou v 9.30 s o biskupem Pavlem Posádem.

Odpoledne vás zveme v 16 hod. na přednášku o interiéru a symbolickém konceptu výzdoby Mariánská zahrada v moderním Brně od PhDr.Aleše Filipa, Ph.D. Více informací na nástěnce.

Vyšlo nové číslo farního zpravodaje.

U příležitosti 100. výročí vyšla nová publikace o našem kostele, kterou si může zakoupit při východu z kostela za 60,- Kč.

Mladé zveme na tradiční Ples mládeže: bude v pátek 24. 1. 2014 v sále v pasáži Dominik v Brně. Více info na nástěnce.

Žádné komentáře: