sobota 25. ledna 2014

Ohlášky 26. ledna 2014

Dnes je 3. neděle v mezidobí

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na oslavách 100. výročí posvěcení našeho kostela.

Dnes večer v 18.30 bude slavit mši svatou o. Jan Kabeláč, předchozí farář zde na Křenové a po ní bude na faře takové poděkování pro všechny pomocníky oslav 100.výročí. 

FV tomto týdnu si připomínáme:
po:       Nez. památku sv. Anděly Mericiové, panny
út:        Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve     
pá:       Památka sv. Jana Boska, kněze         
ne:       Svátek Uvedení Paně do chrámu

FPři východu z kostela si můžete zakoupit novou publikaci o našem kostele. Cena je 60,- Kč.

FSetkání čtenářů Bible bude toto pondělí 27. ledna 2014 po večerní mši svaté v 19.15 na faře. Zváni jsou všichni, kteří se pokuší proniknout do této knihy knih.  Budeme procházet knihou Numri, Deuteronomium (tj. 4 a 5 knihou Mojžíšovou), Jakubovým a Galatským listem, knihou Jozue a Matoušovým evangeliem.

F Pastorační rada se sejde tuto středu 29. ledna 2014 po večerní mši svaté v 19.15 na faře.

FV sobotu 22. února 2014 Vás srdečně zveme na Farní posezení s kapelou do restaurace Slunečnice ve Starých Černovicích. Začátek je plánový na 20 hodinu. Příští neděli 2. února 2014 bude možné si zakoupit vstupenky po každé mši svaté. Více info v posledním čísle farního zpravodaje.


Žádné komentáře: