neděle 5. ledna 2014

Ohlášky 5. ledna 2014

Dnes je 2. neděle po Narození Páně.

V tomto týdnu si připomínáme:

po: Slavnost Zjevení Páně. Je to doporučený svátek.
Při ranní i večerní bohoslužbě budeme žehnat vodu, kadidlo a křídu.
út: Nez. památka sv. Rajmunda z Penafortu, kněze
ne: Příště je Svátek Křtu Páně.
 Při mši svaté v 9.30 a v 11 hod. bude zpívat Svatomichalská gregoriánská schola vedená Josefem Gerbrichem.

Zveme všechny děti a mládež na výrobu tříkrálových kostýmů, která bude na faře v pátek 10. ledna 2014 17.30 a při večerní mši svaté bude žehnání koledníkům. Tříkrálová sbírka proběhne v naší farnosti v sobotu 11. ledna 2014. Koledníci mají sraz na zastávce Životského a budou chodit asi do 14 hodin po ulicích naší farnosti. Možnost přispět do tříkrálové sbírky bude i při všech bohoslužbách příští neděli.

V neděli 19. ledna 2014 vyjde nové číslo farního zpravodaje. Příspěvky můžete posílat do středy 8.ledna 2014.

Žádné komentáře: