úterý 28. ledna 2014

Poděkování


V úvodu nedělní bohoslužby pro rodiny s dětmi poděkovala dvojice mladých farníků otci Petrovi a jeho spolubratřím za promyšlenou přípravu, elán a nasazení při přípravách a vlastním průběhu oslav 100. výročí posvěcení našeho kostela. Kromě kytice obdržel otec Petr i děkovný dopis, v jehož závěru mu farníci přejí hodně sil do dalšího působení v naší farnosti.

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

V Brně 26. ledna 2014
Pane faráři, náš duchovní otče!
Před týdnem jsme zažili oslavy 100. výročí posvěcení tohoto kostela, byla to opravdu krásná a výjimečná událost. Někteří nazvali až zázrakem to, co se podařilo ve farnosti udělat. V průběhu oslav jste všem děkoval. Poděkování však patří také a především Vám a Vašim spolubratřím kněžím ze Schönstattského hnutí za promyšlenou přípravu, elán a nasazení, za všechny oběti a úsilí s tím spojené.
Moc Vám za všechny farníky děkujeme. Ať je sám Pán Vaší odměnou a žehná Vám. Ať Neposkvrněná Panna Maria je vaší stálou ochránkyní a Její přímluva Vám poskytuje nepřeberné množství darů a milostí. Přejeme hodně sil do dalšího působení v naší farnosti!

S úctou Vaši farníci