pondělí 13. ledna 2014

Pozvánka na koncertSrdečně zveme na varhanní koncert u příležitosti 100.výročí posvěcení kostela, který se bude konat v pátek 17. ledna 2014 od 19.30 v našem kostele. Můžete se těšit na duchovní hudbu a poezii na texty Popelky nazaretské od Václava Renče.

Program:
GOTICKÁ SUITA: Modlitba k Panně Marii – L. Boëllmann
 varhany: J. Petruš

I. Bůh volí Matku pro svého Syna
PRELUDIUM: „Máti Páně přesvatá, bez poskvrny počatá“ – Dagmar Kolařová
varhany: V. Trmač

 II. Neposkvrněné Početí Panny Marie
Ave Maria – J. S. Bach / Ch. Gounod
 housle: M. Petříková Gajdošová; varhany: V. Trmač

III. Andělské zvěstování
Ave Maria – W. A. Mozart
 zpěv: M. Kloboučková Crháková; varhany: V. Trmač

IV. Narození Ježíše
PRELUDIUM: „Narodil se Kristus Pán“ – P. Černý
 varhany: V. Trmač
PRELUDIUM: „Narodil se Kristus Pán“ – W. Türk
 varhany: J. Petruš

V. Ježíš opouští Marii, odchází na poušť autorská skladba – V. Hřiba
 varhany: V. Hřiba

VI. Poslední večeře Páně Panis Angelicus – C. Frank
zpěv: M. Kloboučková Crháková
housle: M. Petříková Gajdošová;
varhany: V. Trmač

VII. Maria pod křížem
Stabat mater – G. Pergolesi
zpěv: M. Kloboučková Crháková; Hana Crháková
varhany: V. Trmač

VIII. Zmrtvýchvstání Páně
PRELUDIUM: „Vesel se, nebes Královno“ – J. Pukl
 varhany: J. Petruš

IX. Nanebevzetí Panny Marie
autorská skladba – V. Hřiba
 varhany: V. Hřiba

X. Panna Maria Královna – brána ke Kristu
improvizace „Kristus vítězí“ – V. Trmač, Kolařovi, V. Uhlíř
 varhany: V. Trmač


Žádné komentáře: