sobota 25. ledna 2014

Setkání čtenářů Bible

Setkání čtenářů Bible bude toto pondělí 27. ledna 2014 po večerní mši svaté v 19.15 na faře. Zváni jsou všichni, kteří se pokuší proniknout do této knihy knih.  Budeme procházet knihou Numri, Deuteronomium (tj. 4 a 5 knihou Mojžíšovou), Jakubovým a Galatským listem, knihou Jozue a Matoušovým evangeliem. 

Žádné komentáře: