čtvrtek 30. ledna 2014

Společenství Kurník – absolventi VŠ

Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě posláni; kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako kvočna shromažďuje kuřátka pod svá křídla, a nechtěli jste! ---- Matouš 23,37

Jsme společenství absolventů VŠ, k roku 2014 v rozmezí 26 až 30 let. Setkáváme se každé úterý na Křenové. Začínáme mší svatou v 18.30 a pokračujeme cca od 19.00 na faře kostela modlitbou a vlastním programem, který má vždy na starost jeden z nás.
Žádné komentáře: