neděle 26. ledna 2014

Třídenní oslavy na Křenové

Ve dnech 17. až 19. ledna si nejen naše farnost, ale i celá brněnská diecéze připomněla 100. výročí vysvěcení kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie na Křenové. 
Oslavy započaly v pátek několika pásmy duchovní hudby a poezie, aby pak vyvrcholily sobotní a nedělní slavnostní mši svatou. Tu sobotní celebroval Mons. Jiří Mikulášek, generální vikář brněnské diecéze za asistence celé řady kněžích včetně delegáta z provinčního vedení Schönstatt Patres P. Elmara Busse. Ve své promluvě Mons. Mikulášek nejenže ocenil dílo těch, kteří se o vznik kostela přičinili a těch, kdo v něm po řadu let působili, ale zejména vyzdvihl význam kostela jako takového po stránce duchovní. Po mši následovala krátká prohlídka kostela s výkladem k jeho secesní výzdobě. Venku na návštěvníky čekalo pohoštění a na faře proběhl dětský program. Nutno zde podotknout, že při bohoslužbě byl náš kostel zcela zaplněn,a to zdaleka nejen místními farníky. Závěrem nezbývá než poděkovat všem, kteří se na oslavách podíleli – našim kněžím za bezchybnou organizaci, ministrantům, farníkům, kteří obstarali „slané i sladké“ občerstvení, jehož se bohatě dostalo všem, pěveckému sboru, který se nečekaně rozrostl za varhanní a písňový doprovod a nakonec všem hostům a návštěvníkům za účast.
Bohdana Kolouchová

Žádné komentáře: