pátek 17. ledna 2014

Vychází nové, přepracované a doplněné vydání publikace o našem kostele

V útlé brožuře o 48 stranách naleznete především erudovaný historicko-umělecký text od PhDr. Aleše Filipa zevrubně popisující události a historické souvislosti, které vedly ke zbudování kostela i podrobný popis nejen průběhu stavby v letech před a v průběhu první světové války, ale i její architektonické a technické řešení. Můžete se seznámit s detaily nádherné secesní výzdoby a veškerého i technického vybavení. Samostatná část je věnována donátorům a osobnostem, které se o zbudování chrámu zasloužily jak finančně, tak i stavebně a umělecky. Podrobně je heraldicky popsán znak zakladatele kostela p. biskupa Pavla hraběte Huyna vytvořený unikátní technikou v podlaze presbytáře. Ing. arch. Jiří Šťasta se ve své části věnuje ikonografické koncepci výzdoby zvláště se zřetelem na Pannu Marii. Jistě si také rádi připomenete kněze, kteří v naší farnosti působili. Publikace se však nezabývá jen minulostí. Měla by posloužit i těm, kteří navštíví náš kostel dnes a dohledné budoucnosti, třeba úplně poprvé. Zájemce v ní proto najde i informace o současném životě naší farnosti. Sluší se vyzdvihnout velké množství kvalitních fotografií a celkové velmi pěkné grafické a barevné zpracování. Určitě stojí za to, si publikaci koupit. I díky výběru dobrého nakladatele se podařilo docílit velmi dobrou cenu 60,-Kč.

Žádné komentáře: