čtvrtek 23. ledna 2014

Výsledky tříkrálového koledování

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se zúčastnili koledování při letošní tříkrálové sbírce, která byla pořádána oblastní Charitou Brno. Díky vaší podpoře se nám podařilo navštívit nejen všechny domy ve Starých a Nových Černovicích.

Poděkování patří skautům z 89. oddílu, ministrantům, skupince pod vedením p. Severy a dalším ochotným farníkům, kteří se do tříkrálové sbírky zapojili.

Podařilo se nám společně vybrat pro účely Charity 72 426 Kč.

Podrobnější výsledky sbírky v Brně je možné si prohlédnout na webových stránkách oblastní Charity.

Jiří Šť.

Žádné komentáře: