sobota 15. února 2014

Ohlášky 16. února 2014

Dnes slavíme 6. neděli v mezidobí

Příští neděli bude sbírka Svatopetrský haléř. Prostředky získané v rámci sbírky jsou určeny k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi.

 V tomto týdnu si připomínáme:
po: Nez. památka sv. Alexia a druhů, řeholníků
pá: Nez. památka sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve
so: Svátek Stolce sv. Petra, apoštola
 ne: 7. neděle v mezidobí

 V pondělí 17. února v 19.15 bude na faře setkání Čtenářů Bible. Zváni jsou všichni, kdo chtějí proniknout do této knihy knih.

 Zkoušky vznikajícího chrámového sboru jsou ve středu od 19,15 na faře v sále.

 V neděli 23. února bude po večerní mši svaté v 19.45 Modlitba se zpěvy z Taizé.

Farní posezení s kapelou tuto sobotu bylo zrušeno. Zakoupené vstupenky je možné vrátit v sákristii.

Srdečně vás zveme na postní duchovní obnovu, která se bude se konat v sobotu 8. března 2014 od 10 hodin v našem kostele jako naladění na tuto dobu. Více info na nástěnce.

V sákristii si můžete také zakoupit novou publikaci o našem kostele. Cena je 60,- Kč.

Žádné komentáře: