sobota 15. března 2014

Ohlášky 16. března 2014

Dnes slavíme 2. neděli postní.

 Chtěli bychom poděkovat všem, kteří pomohli při úklidu kostela.

V tomto týdnu si připomínáme:
st: Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie
Je to doporučený svátek.
ne: 3. neděle postní

Ve čtvrtek zveme zvláště mladé na "Jitřní směnu" v 6 hod. ráno v našem kostele a po ní na snídani na faře. Více info na nástěnce a na webu.

Pobožnost křížové cesty bude v pátek v 18 hod.

Křížová cesta s kytarou pro děti a mládež bude v neděli 23. března v 18 hod. Zkouška zpěvu a rozdání textů zastavení v 17.40.

Během doby postní se můžete v sákristii zapisovat na čtení během nedělních bohoslužeb.

Naše děti zveme na farní tábor Po stopách Adama a Evy (a dalších praotců) od 16. - 23.8. 2014 v Lovčicích u Kyjova. Prosíme o vyplnění předběžných přihlášky do konce března, abychom věděli jak velký bude zájem. Přihlášky můžete odevzdat v sákristii, nebo o. Petrovi.

Vepředu jste si už asi všimli našeho postního stromu, který je postní aktivitou našich dětí a jejich rodičů. Děti mohou na závěr bohoslužby donést do košíku své zelené listy a vzít si další na příští týden. Po dětské mši sv. v 9.30 je tam děti s našimi katechetkami dolepí.

V pátek 21. března bude setkání ministrantů v 17 hod. v kostele.

Žádné komentáře: