sobota 1. března 2014

Ohlášky 2. března 2014

Dnes slavíme 8. neděli v mezidobí.

Dnes odpoledne zveme na faru všechny děti na náš první farní dětský karneval!!! Můžete přinést něco drobného do tomboly, popř. na občerstvení.

V tomto týdnu si připomínáme:
 út: nez. památka sv. Kazimíra
st: Popeleční středa

 Popeleční středou začínáme přípravu na Velikonoce. Je to den přísného postu (půst od masa od 14-ti let a půst újmy 18 - 60-ti let).
pá: První pátek v měsíci. Po mši sv. bude adorace před NSO.
ne: 1. neděle postní


Zítra v pondělí 3. března 2014 v 19,15 bude setkání přípravného týmu na Noc kostelů.

První křížová cesta bude na popeleční středu od 18 hod. a pak vždy v pátek a v neděli od 18 hod. Účastí na křížové cestě je možné získat plnomocné odpustky.

Zkoušky vznikajícího chrámového sboru jsou ve středu od 19,15 na faře v sále. Chybí ještě mužské hlasy, takže kdyby někdo mohl a chtěl je srdečně zván, aby podpořil náš chrámový sbor.

Během doby postní se můžete v sákristii zapisovat na čtení během nedělních bohoslužeb.

Pokud hledáte naladění na začínající dobu postní tak Vás srdečně zveme na naši postní duchovní obnovu, tuto sobotu 8. března 2014 od 10 hod. do našeho kostela. Více info na nástěnce.

Setkání Čtenářů Bible bude příští pondělí 10. března 2014 od 19.15 na faře. Zváni jsou i ti, kteří by se chtěli v postní době více začíst do této knihy života.

Příští středu 12. března 2014 bude setkání pastorační rady od 19.15 ve farní kanceláři.

Srdečně zveme zvláště mladé na postní impulsy, které budou vždy ve čtvrtek ráno od 6. hod. v našem kostele s krátkou snídání na faře. První postní impuls bude ve čtvrtek 13. března.

Úmysly na mše svaté je možné zapisovat do konce června.

Žádné komentáře: