neděle 23. března 2014

Ohlášky 23. března 2014

Dnes slavíme 3. neděli postní.

V tomto týdnu si připomínáme:
 út: Slavnost Zvěstování Páně
 ne: 4. neděle postní

Dnes odpoledne v 18 hod. zveme zvláště děti a mládež na Křížovou cesta s kytarou. Zkouška zpěvu a rozdání textů zastavení bude v 17.40.

Ve čtvrtek zveme na "Jitřní směnu" v 6 hod. ráno a po ní na snídani na faře.

Pobožnost křížové cesty bude v pátek a v neděli v 18 hod.

Během doby postní se můžete v sákristii zapisovat na čtení během nedělních bohoslužeb.

Přihlášky na farní tábor může odevzdat do konce března v sákristii, o. Petrovi nebo katechetkám v náboženství.

Děti si mohou vzít listy s postními úkoly na příští týden. Splněné listy s postními úkoly z minulého týdne mohou děti hodit do košíku u obětního stolu.

V neděli 6. dubna 2014 se bude v naší farnosti udělovat pomazání nemocných. Tuto svátost mohou přijmout všichni, kteří jsou vážněji nemocní, nebo kteří se cítí oslabeni stářím. Zájemci o přijetí této svátosti, ať se nahlásí do pátku 4. dubna v sákristii. V pátek 4. dubna bude už od 17 hod. příležitost ke svátosti smíření, zvláště pro ty, kteří chtějí přijmout pomazání nemocných.

Návštěvy nemocných před Velikonocemi. Pokud o někom víte, že už se do našeho kostela nemůže pro nemoc dostat a chtěl by přijmout sv. přijímání, sv. smíření i pomazání nemocných nebo by i jen stál o návštěvu kněze, můžete ho nahlásit v sákristii.

Výběrové řízení na místo ředitele školy. Česká provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitele/ky školské právnické osoby Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, Lerchova 63, a to s nástupem od 1. 7. 2014 na funkční období 6 let. Další informace naleznete na: www.cyrilky.cz, www.cmsps.cz nebo na vývěsce kostela.

Příští neděli 30. března se posouvá čas ze zimního na letní tzn. o hodinu dopředu, takže noc bude o hodinu kratší.

Žádné komentáře: