sobota 29. března 2014

Ohlášky 30. března 2014

Dnes slavíme 4. neděli postní.

V tomto týdnu si připomínáme:
 ne: 5. neděle postní

Příští neděli 6. dubna přijde na pastorační návštěvu naší farnosti náš brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Bude slavit mši svatou v 11 hod.

Příští neděli 6. dubna zveme také na přednášku PhDr. Jiřiny Hockeové Pašijové náměty ve výtvarném umění, která bude zde v kostele od 17 hod.

Ve čtvrtek zveme na "Jitřní směnu" v 6 hod. ráno a po ní na snídani na faře.

V pátek 4. dubna zveme zvláště děti a mládež na Křížovou cesta s kytarou. Zkouška zpěvu a rozdání textů zastavení bude v 17.40.

Pobožnost křížové cesty bude v neděli v 18 hod.

Během doby postní se můžete v sákristii zapisovat na čtení během nedělních bohoslužeb.

Přihlášky na farní tábor může odevzdat do konce března o. Petrovi, katechetkám nebo v sákristii.

Děti si mohou vzít listy s postními úkoly na příští týden. Splněné listy s postními úkoly z minulého týdne mohou děti hodit do košíku u obětního stolu.

Příští neděli 6. dubna 2014 se bude v naší farnosti udělovat pomazání nemocných na mši svaté v 8.00 a v 9.30. Příležitost ke sv. smíření bude v pátek 4. dubna od 17 hod. Zájemci o tuto svátost, ať se přihlásí v sákristii do tohoto pátku.

Zájemci o návštěvu nemocných před Velikonocemi se mohou přihlásit v sákristii, nebo telefonicky na faře.

Žádné komentáře: