pondělí 31. března 2014

Pozvánka na tábor 89. oddílu

         Skauti z 89. oddílu, kteří mají vedoucí i děti v naší farnosti a kteří se podílejí na některých aktivitách v rámci farnosti (Betlémské světlo, Tříkrálová sbírka), zvou všechny kluky z farnosti na svůj letošní letní tábor.
         Děti z naší farnosti mají tak letos možnost jet jednak na farní tábor, který se uskuteční v druhé polovině srpna, tak na skautský tábor. Termín toho skautského je 5. - 19. července, cena 2.500,- korun. Více informací lze nalézt na nástěnce v kostele, a to na vyvěšeném plakátě, rodiče si navíc mohou odnést vizitku se základními informacemi, děti zase pozvánku s drobnou soutěží. Další informace (např. včetně přihlášky) najdete na webových stránkách tábora. V případě zájmu či dalších dotazů můžete kontaktovat Martina Sychru, který bude hlavním vedoucím tábora, e-mailový kontakt je: martin-sychra@seznam.cz. Základní informace můžete nalézt i na níže přiloženém plakátku:

       

Žádné komentáře: