pondělí 31. března 2014

Postní doba s dětmi

Při bohoslužbě pro rodiny s dětmi o čtvrté neděli postní jsme mohli opět po třech týdnech slyšet katechezi v kostele. Dozvěděli jsme se, o co se děti minulý týden snažily a jak jim to šlo. Děti se měly zaměřit na šíření dobré nálady, spokojenosti a pokoje. Mnohé konkrétní náměty oslovily i nás, dospělé (den bez špatné nálady, den bez reptání, den se čtením Bible). Získané lístky za splnění jednotlivých úkolů vkládaly děti do košíku, který potom přinesly v obětním průvodu. Ostatně, v obětním průvodu přinesly děti symbolických darů více...
Obrázek listu lípy, protože lípa je náš národní strom a my jsme prosili za náš národ a za naši vlast. Obrázek listu buku, protože buk bývá symbolem síly a statečnosti. A my jsme prosili o sílu ke každodennímu následování Krista a o statečnost při překonávání všech našich nesnází. Obrázek listu dubu, protože dub může být symbolem vytrvalosti. A my jsme prosili o dar osobní vytrvalosti, zvláště tehdy, když už nám docházejí síly. Brýle nám připomínaly evangelium, uzdravení slepého. My máme většinou dobré oči, a přesto jsme někdy slepí. Prosili jsme: „Pane, uzdravuj slepotu našeho srdce.“ V obětním průvodu přinášely děti i mobilní telefon. Byla o něm totiž také řeč při katechezi v příběhu ze školy. Mobil nám připomíná, že co je důležité, je očím lidským neviditelné, že správně vidíme jen srdcem. Prosili jsme, ať neposuzujeme druhé podle zevnějšku, ale dokážeme vnímat jejich vnitřní pravdivost. K závěru byly přinášeny v obětním průvodu pohorky a mapa. Modlitbou jsme se připojili k dětem: „Vydáváme se na cestu čtvrtým postním týdnem. Mapou jsou nám Tvá slova z evangelia, dostáváme i náměty s lístky pro dokonalejší putování. Občas se však cítíme slabí, jakoby bosí, že dál už nemůžeme… Prosíme Tě, Pane, vyzbrojuj nás svou mocí Ducha Svatého.“ Při přinášení chleba a vína jsme prosili za celou naši farní rodinu, aby tu měl každý své místo a aby nám bylo spolu dobře.
V závěru katecheze se pozornost celého kostela stoprocentně zvýšila, když otec Petr na všetečné dotazy katechetky vymýšlel konkrétní případy ke svým námětům na 4. postní týden. Děti se budou učit a cvičit jak správně vidět. Lístky s textem zajímavých konkrétních nápadů pro dokonalejší putování postní dobou lze vyzvednout ještě v sakristii nebo si stáhnout z farního serveru:

Náměty na 4. týden postní

Žádné komentáře: