pátek 11. dubna 2014

Ohlášky 13.dubna 2014

Dnes zveme zvláště děti a mládež na Křížovou cesta s kytarou. Zkouška zpěvu a rozdání textů zastavení bude v 17.40.

Touto nedělí začíná Svatý týden. V pondělí, v úterý a ve středu budou mše sv. jako obvykle.

Nácvik ministrantů pro velikonoční třídenní bude v pátek v 17.00 hod a v sobotu v 9.00 v kostele.

Svátost smíření bude možné přijmout v tomto týdnu dnes a od pondělí až do pátku vždy už od 17.30.

V sákristii se můžete ještě zapisovat na čtení během Svatého týdne.

Děti si dnes mohou vzít listy s postními úkoly na Svatý týden.

Zájemci o návštěvu nemocných před Velikonocemi se mohou přihlásit v sákristii, nebo telefonicky na faře.
Na ZELENÝ ČTVRTEK v 9.00 bude v katedrále pontifikální mše sv. se svěcením olejů. Při této mši svaté obnoví zúčasnění kněží své kněžské sliby.V našem kostele bude mše sv. na památku poslední bečeře Páně v 18.30. po mši sv. následuje večerní adorace.

Na VELKÝ PÁTEK je památka obětní smrti Ježíše Krista za lidstvo. Velkopáteční obřady záčnou rovněž v 18.30. Velký pátek je dnem přísného postu. (Přísný půst zahrnuje půst újmy a půst od masitých pokrmů. Při půstu újmy je dovoleno se najíst je jednou za den dosyta a dvakrát méně než jindy. Půst újmy zavazuje katolíky od 18 do dovršených 59 let. Nemoc od půstu újmy osvobozuje. Půst zdrženlivosti od masitých pokrmů zavazuje katolíky od 14 let.)
Na Velký pátek budete moci slyšet a rozjímat dvě působivé skladby pro smíšený sbor: „Výtky Spasitelovy“ skladatele Karla Douši (1876-1944) a „Smrt Kristova“ od Františka Picky (1873-1918). 

Na BÍLOU SOBOTU začínají obřady velikonoční vigilie ve 20.00 hod. svěcením ohně a velikonoční svíce. Při vhodném počasí se shromáždíme na nádvoří před bočním vchodem.

Ne: SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ. Mše sv. budou podle běžného nedělního pořádku. Při všech mších sv. se budou světit pokrmy.
Na hod Boží velikonoční při mši svaté v neděli v 9:30 zazní tři jásavé zpěvy: "Alleluia" od soudobého amerického skladatele Gordona Younga, "Antifonu" Petra Ebena na text "Veselte se nebesa, jásej země před tváří Páně, neboť přijde, aleluja – Zazpívejte Pánu novou píseň, neboť činil díla podivuhodná", a skladbu kantora a skladatele Stanislava Šebka „Třetího dne“. Radujme se, veselme se.

Setkání dětí a rodičů ohledně na farní tábora bude v neděli 27. dubna v 17 hod. na faře. Stále je možné se ještě přihlásit.

Žádné komentáře: