sobota 19. dubna 2014

Ohlášky 20. dubna 2014

Dnes slavíme Slavnost Zmrtvýchvstání Páně.

Příští neděle bude 2. velikonoční, neděle Božího milosrdenství.

Při všech bohoslužbách budeme žehnat velikonoční pokrmy.

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu velikonočních svátků v naší farnosti.

V sákristii se můžete zapisovat na čtení na neděle během velikonoční doby.

Příští neděli, prosíme ty, kteří se zapojili do postní almužny, aby přinesli své posničky.

Vyšlo nové číslo farního zpravodaje.

Setkání vedoucích a animátorů farního tábora bude v pátek 25. dubna po večerní mši sv. v 19,15 na faře.

Informační setkání dětí a rodičů ohledně farního tábora bude v neděli 27. dubna v 17 hod. na faře. Mohou přijít i rodiče a děti, které ještě zvažují.

V neděli 11. května bude po večerní mši svaté posezení chrámového sboru na faře/před farou podle počasí.

Žádné komentáře: