sobota 26. dubna 2014

Ohlášky 27. dubna 2014

Dnes slavíme 2. neděli velikonoční, neděli Božího milosrdenství.

V sakristii můžete odevzdat postní almužny.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: nez. památka sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka
      sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu
út: Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy
st: nez. památka sv. Zikmunda, mučedníka
čt: nez. památka sv. Josefa, dělníka
pá: Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
       První pátek v měsíci.
so: Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
ne: 3. neděle velikonoční

V měsíci květnu budou na závěr večerních bohoslužeb mariánské litanie. Při promluvách budeme číst z Májových úvah od Václava Renče.

Májové pobožnosti budou vždycky v pátek. První májová pobožnost bude v pátek 2. května po mši svaté.

V sakristii se můžete zapisovat na čtení na neděle během velikonoční doby.

Informační setkání dětí a rodičů ohledně farního tábora bude tuto neděli 27. dubna v 17 hod. na faře. Mohou přijít i rodiče a děti, které ještě zvažují.

Hledáme farníky, kteří by pomohli s Nocí kostelů: s prohlídkou věže, na info stánku, v uvítacím týmu, s adorací v kapli, s informačními tabulemi (dekorací+ značením) a s úklidem kostela a věže. Nahlásit se můžete v sákristii.

V pondělí 12.května bude Setkání Čtenářů Bible po večerní mši svaté.

Ve středu 14. května bude po večerní mši svaté setkání pastorační rady na faře.

Ve středu 21. května bude po večerní mši svaté posezení chrámového sboru na faře/před farou podle počasí.

Žádné komentáře: