neděle 18. května 2014

Ohlášky 18. května 2014

Dnes slavíme 5. neděli velikonoční.

V tomto týdnu si připomínáme:
út: Památka Klementa Marie Hofbauera, kněze
st: Svátek posvěcení katedrály sv. Petra a Pavla
čt: Nez. památka sv. Rity z Cascie, řeholnice
 ne: 6. neděle velikonoční

Májová pobožnost bude tento týden jen v úterý po večerní mši svaté.

Toto úterý 20. května bude po májové pobožnosti tj. caa 19.30 setkání těch, kdo budou pomáhat na infostánku a v uvítacím týmu.

Tuto středu 21. května bude po večerní mši svaté posezení chrámového sboru s kněžími .

V pátek 23. května bude probíhat nejen v naší republice, ale i v okolních zemích Noc kostelů. Řekněte o této akci svým známým, kteří do kostela moc nechodí, pozvěte je a předejte jim i programy, které jsou k dispozici. A nejlépe – přijďte s nimi. U nás je nabízen program od 18.30 do 24 hod.

Žádné komentáře: