neděle 25. května 2014

Ohlášky 25. května 2014

Dnes slavíme 6. neděli velikonoční.

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě Noci kostelů v naší farnosti.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Památka sv. Filipa Neriho, kněze
út: nez. památka sv. Augustina z Cantebury, biskupa
čt: Slavnost nanebevstoupení Páně
Je do doporučený svátek.
pá: Památka sv. Zdislavy
so: Svátek Navštívení Panny Marie
ne: 7. neděle velikonoční

Májová pobožnost bude tento týden v úterý a v pátek po večerní mši svaté a v sobotu potom bude poslední májová.

Setkání ministrantů bude tento pátek 30.5. v 17 hod.

Prosíme o odevzdání přihlášek na farní tábor v Lovčicích u Kyjova do konce května. Přihlášky jsou vzadu na stolku.

V sobotu 21.6. 2014 bude po večerní mši svaté caa. 19.30 opekání u ohně. Příležitost k takovému neformálnímu setkání s knežími i farníky.

Nové číslo farního zpravodaje vyjde 29.6. 2014. Příspěvky může zasílat do středy 16.6.2014 na adresu: zpravodaj.krenova(at)gmail.com

Žádné komentáře: