neděle 15. června 2014

Ohlášky 15. června 2014

Dnes slavíme Slavnost Nejsvětější Trojice

V tomto týdnu si připomínáme:
čt: Slavnost Těla a Krve Páně.
 Je to doporučený svátek.
so: Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
ne: 12. neděle v mezidobí.

Tuto sobotu 21.6. 2014 v 19.30 zveme všechny na opekání u ohně na nádvoří u našeho kostela.

Příspěvky do nového čísla zpravodaje může zaslat do středy 18.6.2014.

Od 1.7.2014 nebude pondělní večerní mše svatá.

V pondělí 23. června bude na závěr společenství pro středoškoláky studenská mše svatá, pro všechny kdo mají rádi rytmické písničky.

Ve dnech 27-29. června 2014 se od 17.30 do 18,30 koná v našem kostele Triduum modliteb matek. Srdečně Vás všechny zveme. Bližší informace jsou na nástěnce. 

Vzadu v kostele jsou přihlášky do náboženství pro příští školní rok 2014/15. Prosíme o jejich vyplnění a odevzdání nejlépe do konce června v sákristii nebo na faře. Chtěli bychom poprosit rodiče o spolupráci. Byli bychom rádi, aby se podařilo skloubit dohromady vyučování náboženství a další kroužky Vašich dětí. Je potom škoda, když slyšíme, že naše děti mají obrovské vědomosti v oblasti vědy a kultury, vynikají v různých sportovních aktivitách, ale o své víře nedokáží říct skoro nic. Kolikrát je potom zahanbí jejich vrstevníci, kteří k víře sice přišli později, ale mají ji promyšlenou a vědí, proč věří a stojí si za tím. 

Příprava na 1. sv. přijímání bude probíhat v hodinách náboženství a bude i pár setkání společně s rodiči mimo hodiny náboženství. Byli bychom rádi, aby se nám mezi dětmi podařilo vytvořit partu, která společně bude poznávat Ježíše. To jde těžko, když 3 děti chodí do náboženství na ZŠ Řehořovu a 3 na faru. Věříme, že je možné najít místo i čas, aby se to podařilo spojit. Přihláška k 1. sv. přijímání je zároveň i přihláškou do náboženství. Není potřeba vyplňovat dvě přihlášky.

V neděli 22. června zveme všechny ke společné oslavě slavnosti Těla a Krve Páně. Mše svatá začíná v 15.30hod. v kostele sv. Janů ( u minoritů) Hlavním celebrantem bude generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek. Liturgii při které zazní Missa brevis od W.A. Mozarta svým zpěvem doprovází Schola brněnské mládeže, Brněnský komorní sbor, Brněnský akademický orchestr. Po mši svaté půjdeme v eucharistickém průvodu městem do katedrály, kde bude od cca. 18.00 do 18.30 hod. adorace, kterou povede brněnský o. biskup Vojtěch Cikrle. 

V neděli 22. června 2014 proběhne ve všech farnostech brněnské diecéze Sbírka na bohoslovce. Více informací na nástěnce.

Žádné komentáře: