sobota 21. června 2014

Ohlášky 22. června 2014

Dnes slavíme 12. neděli v mezidobí.

Dnes je sbírka na bohoslovce.

V tomto týdnu si připomínáme:
út: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
pá: Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
so: Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie
ne: Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů diecéze

Dnes odpoledne zveme ke společné oslavě slavnosti Těla a Krve Páně. Mše svatá začíná v 15.30hod. v kostele sv. Janů ( u minoritů) Eucharistický průvod městem bude zakončen adorací v katedrále od cca. 18.00 do 18.30 hod.

Zítra v pondělí 23. června bude v 18.30 mše svatá pro mládež s rytmickými písničky k zakončení školního roku.

Farní kancelář bude tento týden otevřena pouze v pátek 27. června od 15.30 do 18 hodin.

Od tohoto pátku 27.6. do neděle 29. června 2014 bude v našem kostele Triduum modliteb matek: vždy od 17,30 do 18.30.

Příští neděli bude závěrečná mše svaté pro rodiny s dětmi v 9.30 s katechezí v kostele. Během školních prázdnin katecheze v kostele, ani v kapli nebudou.

Prosíme o odevzdání přihlášky do náboženství pro příští školní rok 2014/15 v sakristii nebo na faře.

Prosíme o odevzdání přihlášek k přípravě na 1. sv. přijímání v příštím školním roce 2014/15 v sakristii nebo na faře.

Příští neděli vyjde nové číslo farního zpravodaje.

Od 1.7.2014 nebude pondělní večerní mše svatá.

V září 2014 začne příprava na křest dospělých. Pokud by někdo uvažoval o křtu, nebo věděl o někom, kdo uvažuje, může se přihlásit v sakristii nebo na faře.

V sobotu 20. září zveme na farní pouť na Svatou horu u Křižanova.

V neděli 21. září 2014 proběhnou volby do pastorační rady farnosti. Navrhnout své kandidáty můžete do neděle 7. září 2014. Více informací je na nástěnce a bude v novém zpravodaji.

V neděli 29. června 2014 bude náš kostel otevřen odpoledne od 14.00 - 18.00 hod. Bude příležitost k prohlídce kostela,  varhan. zvonice a věžních hodin s výhledem na město. Kapacita a počet prohlídek je omezen. Prohlídky budou probíhat na varhany každou hodinu a na věž každou půlhodinu. Prohlídku si můžete závazně rezervovat na arch v kostele nebo mailem.   Žádné komentáře: