sobota 28. června 2014

Ohlášky 29. června 2014

Dnes slavíme Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavní patronů diecéze.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: nez. památku sv. prvomučedníků římských.
čt: Svátek sv. Tomáše, apoštola
pá: Nez. památku sv. Prokopa, opata
Je to první pátek v měsíci. Bude adorace a svátostné požehnání.
so: Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy
 Je to doporučený svátek.
 Mše svatá bude mimořádně i v 8.00 hod.
ne: 14. neděle v mezidobí

Dnes večer bude v našem kostele zakončení Triduua modliteb matek: od 17,30 do 18.30.

Dnes vychází nové číslo farního zpravodaje.

Dnes  bude náš kostel otevřen odpoledne od 14.00 - 18.00 hod. Bude příležitost k prohlídce kostela,  k prohlídce varhan a k prohlídce zvonice a věžních hodin s výhledem na město.

Setkání čtenářů Bible bude toto pondělí 30.6. po večerní mši svaté v 19,15.

Prosíme o odevzdání přihlášky do náboženství pro příští školní rok 2014/15 v sakristii nebo na faře.

Prosíme o odevzdání přihlášek k přípravě na 1. sv. přijímání v příštím školním roce 2014/15 v sakristii nebo na faře.

Od 1.7.2014 nebude pondělní večerní mše svatá. 

V září 2014 začne příprava na křest dospělých. Pokud by někdo uvažoval o křtu, nebo věděl o někom, kdo uvažuje, může se přihlásit v sakristii nebo na faře.

V sobotu 20. září zveme na farní pouť na Svatou horu u Křižanova.

V neděli 21. září 2014 proběhnou volby do pastorační rady farnosti. Navrhnout své kandidáty můžete do neděle 7. září 2014. Více informací je na nástěnce a ve zpravodaji.

Žádné komentáře: