pátek 6. června 2014

Ohlášky 8. června 2014

Dnes slavíme Slavnost Seslání Ducha svatého.

Dnes je sbírka na charitativní účely. 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: nez. památka sv. Efréma Syrského, jáhna a učitelé církve
st: Památka sv. Barnabáše, apoštola
pá: Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
ne: Slavnost Nejsvětější Trojice

Dnes budou modlitby se zpěvy z Taizé v 19,45 hod.

V sobotu 21.6. 2014 bude po večerní mši svaté caa. 19.30 opékání u ohně. Příležitost k takovému neformálnímu setkání s kněžími i farníky.

Nové číslo farního zpravodaje vyjde 29.6. 2014. Příspěvky může zasílat do středy 18.6.2014 na adresu: zpravodaj.krenova(at)gmail.com

Změna bohoslužeb: Jak jsme se domluvili na pastorační radě, tak od 1.7.2014 nebude pondělní večerní mše svatá. I my kněží potřebujeme volný den, abychom pro vás ostatní dny v týdnu mohli být i to víc k dispozici.

Žádné komentáře: