neděle 15. června 2014

Přihláška k 1. sv. přijímání 2014/15

Příprava na 1. sv. přijímání bude probíhat v hodinách náboženství a bude i pár setkání společně s rodiči mimo hodiny náboženství. Byli bychom rádi, aby se nám mezi dětmi podařilo vytvořit partu, která společně bude poznávat Ježíše. To jde těžko, když 3 děti chodí do náboženství na ZŠ Řehořovu a 3 na faru. Věříme, že je možné najít místo i čas, aby se to podařilo spojit. Přihláška k 1. sv. přijímání  je zároveň přihláškou do náboženství.

Žádné komentáře: